Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona50/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   69
Organization unit:

Department OF ECONOMIC GEOGRAPHYCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Social-economic geographyCourse title:

METROPOLISATION AND METROPOLISESCode/course no.:

GG319.1


Studies year:

I

ECTS credits:

2

Semester:

2

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

30
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specialtylectures

20
exerciseslaboratories

10
seminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Jacek Petryszyn, dr Elżbieta Zuzańska-ŻyśkoPrerequisites:

Settlement geographyAssumptions and objectives of the course:

The understanding of the metropolisation process in urbanizing space. The competence for valuation of the World and Polish metropolises.The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

Yes

Content:

The cities in the perspective of global changes. Formation of metropolises in the settlement system. Hierarchy of metropolises. Functions of metropolises. Social transformations in a metropolis space. Typology of the European metropolises and the global metropolises. The comparison of different metropolitan areas. Metropolisation of the polish space. Integration processes of the Metropolitan Area of Warsaw as the European metropolis. Directions of its future changes. Influence of the metropolis process on the regional development.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Szymańska D., 2007: Urbanizacja na świecie, PWN, Warszawa.

 2. Jałowiecki B., Szczepański M., 2006: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wyd. Scholar, Warszawa.

 3. Markowski T., Marszł T., 2006: Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja, KPZKPAN, Warszawa.

 4. Markowski T. (red.), 2005: Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN, z. 221, Warszawa.

Additional reading:

 1. Gorzelak G., Smętkowski M., 2007: Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, UW, Warszawa.

 2. Jałowiecki B., 2007: Globalny świat metropolii, Wyd. Scholar, Warszawa.

 3. Sassen S., 2001: The Global Cities, Princeton University Press, NJ, 2nd edition.
Organization unit:

Department OF Economic GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Social-economic geographyCourse title:

SELECTED PROBLEMS ON ECONOMYCode/course no.:

GG331.1


Studies year:

I stat./II extram.

ECTS credits:

3

Semester:

2/4

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

30

30

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specialtylectures
15

exercises

30

15

laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Sławomir SitekPrerequisites:

Economy


Assumptions and objectives of the course:

Students know and understand rules of mechanisms to control market economy of microeconomic and macroeconomic character.The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

Yes

Content:

Division of economy into micro- and macroeconomy. The importance of a space in economy. Market elements. Supply and demand analysis. Flexibility of demand and supply. Functions of market. Price and its functions. Theory of rational behaviour of a consumer. Basic categories of national income. Stock-Exchange. State budget. Fiscal policy. Money, monetary market, bank system. Monetary policy, mechanisms of devaluation and revaluation. Inflation and unemployment. Balance of payments and trade exchange.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Hall R., Taylor J., 1995, Makroekoomia – teoria, funkcjonowanie i polityka, PWN, Warszawa.

 2. Dach Z., red., 2001, Wprowadzenie do ekonomii, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.

 3. Klimczok B. 2003, Mikroekonomia, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego, Wrocław.

 4. Nasiłowski M., 1996, System rynkowy, Key Text, Warszawa.

 5. Samuelson P.A, Nordhaus W.D., 1995, Ekonomia, Tom 1 i 2, PWN, Warszawa.

Additional reading:

 1. Begg D., S. Fischer S., Dornbusch R., 2000, Mikroekonomia, Tom 1 i 2, PWE, Warszawa.

 2. Pietrzyk I., 2007, Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa.

 3. Łaniec J. D., 2000, Człowiek ekonomiczny - wybrane zagadnienia, WSIiE, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Olsztynie.

 4. Kamerschen D.R, McKenzie R.B., Nardinelli C., 1991, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza "Solidarność", Gdańsk.

Organization unit:

Department OF PHYSICAL GEOGRAPHYCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and ManagementCourse title:

HYDROLOGY AND WATER MANAGEMENTCode/course no.:

GG320.7


Studies year:

I

ECTS credits:

3

Semester:

1

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

30
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specialtyLectures

15
ExercisesLaboratories

15
SeminarsProjectName of course leader / leaders:

Dr Damian Absalon, dr hab. Mariusz RzętałaPrerequisites:

HydrologyAssumptions and objectives of the course:

Having knowledge about the basic information on the hydrology and water managementThe form and terms of assessment of the course:

Pass/Fail evaluation – credit testRegistration for the course / additional notes:

No


Content:

Hydrology and water management – subject, research range, legal bases and the role in the present-day world. Sources of hydrological information. Basic measuring information, measuring processed information, hydrological studies, methodical studies and text-books. Transformations of selected elements of water cycle in result of natural processes and anthropogenic activity. Changes in river runoff, changes in underground waters. Extreme changes in hydrology. Reasons and effect of catastrophic droughts. The influence of global climate changes onto the water circulation in the drainage basin. Applying and using thematic maps to solve hydrological and water management problems. A hydrographic map. Issues of changes and evaluating the quality of water. The Outline Water Directive.
List of bibliography:

Basic reading: 1. Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., Mikulski Z., 1994: Hydrometria. PWN. Warszawa.

 2. Chełmicki W., 1997: Degradacja i ochrona wód. UJ, Inst. Geografii, Kraków.

 3. Mikulski Z., 1998: Gospodarka wodna. PWN, Warszawa.

 4. Ozga-Zielińska M., Brzeziński J., 1997: Hydrologia stosowana. PWN. Warszawa.

 5. Soczyńska U. (red.), 1997: Hydrologia dynamiczna. PWN, Warszawa.

Additional reading:

 1. Byczkowski A., 1996: Hydrologia. Wyd. SGGW, Warszawa.

 2. Dubicki A., Słota H., Zieliński J., 1999: Monografia powodzi w dorzeczu Odry (lipiec 1997). IMGW, Warszawa.

 3. Dubicki A., Słota H., Zieliński J., 1999: Monografia powodzi w dorzeczu Wisły (lipiec 1997). IMGW, Warszawa.

 4. Dynowska I., 1993 (red.): Przemiany stosunków wodnych w Polsce w wyniku procesów naturalnych
  i antropogenicznych. Kraków.

 5. Gutry-Korycka M. (red.), 1996: Studia nad wpływem globalnych zmian klimatu na obieg wody w zlewni. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.
Organization unit:

Department of ClimatologyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and ManagementCourse title:

METHODS FOR CLIMATOLOGICAL ANALYSISCode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1

Semester:

2

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

10
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specialtylecturesexercises

10
laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Małgorzata FalarzPrerequisites:

GG 059


Assumptions and objectives of the course:

know-how of methods of climatic conditions investigation and the results interpretationThe form and terms of assessment of the course:

test


Registration for the course / additional notes:

obligatory for specialityContent:

Basic statistical characteristics of climatological series. Normal distribution (coefficients of skew and kurtosis, test χ2). Investigation of climate elements dependencies on the other climatological and geographical factors (correlation and determination coefficients). Investigation of climate change: verification of the climatological series homogeneity; smoothing series; trend calculation. Empirical probability of exceeding a threshold value. Methods of the analysis of particular climatological elements. Regionalization of the climatic conditions (cluster analysis). Use of An-Klim program in climate investigations.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., 2000, Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania. Wyd. Nauk. PWN;

 2. Pruchnicki J., 1987, Metody opracowań klimatologicznych, PWN, Warszawa;

 3. Norcliffe G.B., 1986, Statystyka dla geografów, PWN, Warszawa.

Additional reading:

 1. Łomnicki A., 2003, Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, PWN, Warszawa.

Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna