Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona53/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   69
Organization unit:

Department of Regional geography and tourismCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

geoecotourism

Course title:

INTRODUCTION TO THE GEOGRAPHY OF TOURISMCode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

3

Semester:

1

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

6

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specialtylectures

15

6

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr hab. Elżbieta Bukowska-Jania, dr A. Nitkiewicz-JankowskaPrerequisites:

Physical geography of PolandAssumptions and objectives of the course:

The aim of the subject is to introduce the basic problems to the geography of tourism as a definition tourism, object of research, scope the geography of tourism. Knowing the history of the geography of tourism.The form and terms of assessment of the course:

ExaminationRegistration for the course / additional notes:

obligatory for specialtyContent:

Definition and concerning the field of tourism geography. Social conditioning of tourism expansion. Basic concepts of research in the field of tourism geography. The history of tourism in Poland and elsewhere. Touristic values. Touristic management. Tourist traffic. Tourism expansion – planning and prospects of development.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Jackowski, A., 1974: Rozwój geografii turyzmu w Polsce. Zeszyty Naukowe UJ, 379, Prace Geograficzne, 53.

 2. Kowalczyk, A., 2001: Geografia turyzmu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 287 ss.

 3. Krzymowska-Kostrowicka, A., 1997: Geoekologia turystyki i wypoczynku. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 239 ss.

 4. Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J., 2002: Geografia turystyki Polski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 378 ss.

 5. Przecławski, K., 1994: Turystyka a świat współczesny. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
Additional reading:

 1. Rocznik Statystyki Międzynarodowej, 2004, GUS, Warszawa 2004.

 2. Warszyńska, J., Jackowski, A., 1978: Podstawy geografii turyzmu. PWN, Warszawa, 333 ss.Organization unit:

Department of Regional geography and tourismCourse of study (specialization):

Geography

Speciality:

geoecotourismCourse title:

TOURIST INFORMATION AND PROMOTIONCode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1

Semester:

2

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

10

5

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specialtylecturesexerciseslaboratories

10

5

seminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Sławomir PytelPrerequisites:

Economic geography. Economic geography of PolandAssumptions and objectives of the course:

The aim of the subject is to acquire the knowledge and qualifications in the area of promotion and tourist information. To live up to the expectations of the market, the students must have solid background, both in the general knowledge and practical preparation.The form and terms of assessment of the course:

ExaminationRegistration for the course / additional notes:

Yes

Content:

Touristic economy and marketing. Trends in touristic supply and demand. Marketing and planning in tourism. Methods of evaluating the product. Positioning the product. The strategy of Brand Name placement. Promotion – qualities and tasks, Basic tools of promotion. Advertising. Public relations. Sale promotion. Personal sale. Direct marketing. Organizing the promotion of the end spot. Organizing and financing the foreign promotion. Polish Tourist Organization. Chosen means of promotion. Media. Publishing. Fair tourist and business workshops. Fair tourism. Workshops. Presentations and Events Public Relations (Event). Fact-finding trip (StudyTour). Assessment of the effectiveness and efficiency promotion.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Kruczek Z., Walas B., 2004: Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków

 2. Kruczek Z., 1977: Metody oceny walorów turystycznych dla potrzeb programowania imprez turystycznych w górach. Monografie nr 116, AWF, Poznań.

 3. Rogalewski O., 1974: Zagospodarowanie turystyczne. WSZiP, Warszawa.

 4. Witkowski C., 1998: Kierowanie przedsiębiorstwem hotelarskim, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa.

Additional reading:

 1. Kornak A. S., 1994: Jak kierować hotelami i innymi obiektami noclegowymi? Management
  i marketing w praktyce, Łódź,, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 2. Kornak A. S., 1997: Jak gospodarować w regionach, gminach, miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych, Toruń, Comer.

 3. Majewski J., Lane B., 2001: Turystyka wiejska a rozwój lokalny. Fundacja Fundusz Współpracy. Poznań.

 4. Przybyszewska-Gaudelis R., Grabiszewski M., Iwicki S., 1979: Problematyka waloryzacji
  i zagospodarowania turystycznego miejscowości w Polsce. Instytut Turystyki, Warszawa
Organization unit:

Department of Regional geography and tourismCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

geoecotourism

Course title:

NATURAL CONDITIONS OF TOURISMCode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

4

Semester:

1

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

30

16

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specialtylectures

30

16

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr hab. Elżbieta Bukowska – Jania and teamPrerequisites:

Basis of physical geography, Meteorology and Climatology, Biogeography, Hydrology and Oceanography, World regional geographyAssumptions and objectives of the course:

Acquanting students with the natural environment components which affect the development of tourism or restrict it. Understanding the cause - effect relationships.The form and terms of assessment of the course:

ExaminationRegistration for the course / additional notes:

obligatory for specialtyContent:

Presentation of the most types and characteristics of the natural environment on the world in Geomorphology, Hydrology, Climatology, and Biogeography. Shell landscape, including the original landscapes, natural, transient, different geographical areas (types of relief and landscape attractive to tourists). Connection the relief with litology. Alpine-, glacier-, karst-, post-glacial-, aeolian- and coastal landscapes. The Earth’s hydrosphere (oceans, rivers, lakes and underground water). The origin of water and the forces acting on water, snow, glaciers and their distribution in terms of valorization of tourism development. Selected climatic zones of the world with emphasis on values and favorable weather conditions hampering tourism. Variability and climate change - extreme events, meteorological and hydrological. Biosphere - environmental factors determining the distribution of organisms on Earth. Selected elements of the tourist valorization of the natural environment.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Czeppe Z., Flis J., Mochnacki R., 1969: Geografia fizyczna świata. PWN, Warszawa.

 2. Kalesnik S., 1973: Podstawy geografii fizycznej. PWN, Warszawa.

 3. Kompendium wiedzy o turystyce, 2002: praca zbiorowa pod red. G. Gołembskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.

 4. Litewski T., Mikołowski B., Wyrzykowski J., 1997: Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.

 5. Mityk J., 1978: Geografia fizyczna części świata. PWN, Warszawa.

Additional reading:

  1. Podbielkowski Z., 1987: Fitogeografia części świata, 1-2, PWN, Warszawa

  2. Przecławski K., 1994: Turystyka a świat współczesny, Wydawnictwo UW, Warszawa.

  3. Schönwiese Ch-D., 1997: Klimat i człowiek, Prószyński i S-ka, Warszawa.

  4. Trojan P., 1985: Bioklimatologia ekologiczna. PWN Warszawa.

  5. Warszyńska J., 1995: Geografia turystyczna świata, cz. 1 i 2. PWN, Warszawa.
Organization unit:

Department of Regional geography and tourismCourse of study (specialization):

GeographySpecialty:

geoecotourismCourse title:

SPECIALIZED AND QUALIFIED TOURISMCode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1

Semester:

2

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

5

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specialtylectures

10
exerciseslaboratories

5

5

seminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr hab. Elżbieta Bukowska-Jania, dr Bogdan GądekPrerequisites:

Field trip with the geology, Field trip with the meteorology and climatologyAssumptions and objectives of the course:

The aim of the course is to learn the specific forms of tourism and various specialized and qualified tourism with particular emphasis on arctic and alpine tourism.The form and terms of assessment of the course:

ExaninationRegistration for the course / additional notes:

obligatory for specialtyContent:

Definition of specialized and qualified tourism. Selected forms of specialized and extreme tourism - e.g. desert landscapes, arctic countries, alpine terrains (Himalayas, Kilimanjaro).


Exercises contents:

Analysis of selected examples of specialized tourism. Designing specialized tourist destination.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Dowdeswell I., Hambrey M., 2002: Islands of the Arctic. Cambridge University Press, Cambridge, 280 ss.

 2. Parisch R., 2002: Mountain Environments. Ecogeography Series, Pearson Education London, s. 348.

 3. Trepińska I., 2002: Górskie klimaty. Wyd. IG i PZ Uniwersytetu Jagiellońskiego, Monografie, T 20, 202 ss.

Additional reading:

 1. Artykuły w czasopismach specjalistycznych.

 2. Specjalistyczne strony www.


Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna