Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona56/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   69
Organization unit:

Department of GeomorphologyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and ManagementCourse title:

HYDROCHEMISTRYCode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1.5

Semester:

1

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specializationlecturesexerciseslaboratories

15
seminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr hab. Wiesława Ewa KrawczykPrerequisites: environmental chemistry, geology, hydrology, geomorphology

Assumptions and objectives of the course: Preparation for chemical investigations of different waters. Knowledge of analytical methods in hydrochemistry. Mastering water balances and the interpretation of analytical results.

The form and terms of assessment of the course:

written examinationRegistration for the course / additional notes:

yes

Content:

Methods of water analysis, European and Polish norms. Sampling and storage of water. Checking of water analyses, ion balances. Saturation indices for different minerals, calculations with PHREEQC program. Measurements in the field – pH and SpC. Titration – total hardness and alkalinity. Ion-selective methods – nitrates and chlorides in polluted waters. Modern methods of water analysis – atomic absorption spectrometry (AAS) and ion chromatography (IC).List of bibliography:

Basic reading:

 1. Macioszczyk A., Dobrzyński D. 2002. Hydrogeochemia. Strefy aktywnej wymiany wód podziemnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 2. Stumm W., Morgan J.J. 1996. Aquatic chemistry, 3rd edition. John Wiley & Sons, Inc., New York

 3. Dojlido J. 1996. Chemia wód powierzchniowych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok

 4. Krawczyk W. E. 1999. Hydrochemia. Ćwiczenia laboratoryjne dla III roku geografii. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

 5. Eith C., Kolb M., Seubert A., Viehweger K-H. 2005. Praktyczna chromatografia jonowa. Monografia. Metrohm, Herisau

Additional reading:

 1. Chełmicki W. 2001. Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 2. Dojlido J., Zerbe J. 1997. Instrumentalne metody badania wody i ścieków. Arkady, Warszawa

 3. Namieśnik J., Łukasiak J., Jamrógiewicz Z. 1995. Pobieranie próbek środowiskowych do analizy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

 4. Stumm W., Morgan J.J. 1996. Aquatic chemistry, 3rd edition. John Wiley & Sons, Inc., New York
Organization unit:

Department of Hydrogeology anf Engineering GeologyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and ManagementCourse title:

DYNAMIC HYDROGEOLOGYCode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1

Semester:

2

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

10
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specializationlectures

10
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr hab. Andrzej WitkowskiPrerequisites:

Geology, Environmenytal chemistry, Hydrology and oceanographyAssumptions and objectives of the course:


The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

Yes

Content:

Geological and hydrodynamic identification of geological units: water bearing horizons, aquifers, hydrogeological basins, examples. Principles of groundwater flow, basic equations of groundwater dynamic. Aquifer properties and hydrodynamic parameters of groundwater flow and their determination Hydrogeological cartography, analysis and interpretation of groundwater contour maps. Groundwater flow systems, groundwater flow patterns. Examples of groundwater flow systems from Upper Silesia region. Groundwater balance in natural and transformed conditions, examples for hydrogeological structures and surface water catchments. Groundwater resources and assessment. Groundwater contamination and protection groundwater vulnerability, protection zones of groundwater intakes and aquifers (resources).
List of bibliography:

Basic reading:


 1. Castany G. 1972. Poszukiwanie i eksploatacja wód podziemnych, Wyd. Geol. Warszawa.

 2. Kleczkowski A.S., Różkowski A. (red. nauk.). Słownik hydrogeologiczny, Min. Ochr. Środ. Zas. Nat. i Leśń., Warszawa.1997

 3. Różkowski A., Chmura A., Siemiński A. (red.), Użytkowe wody podziemne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia, Prace PIG, CLIX, Warszawa 1997.
Additional reading:


Organization unit:

Department of Physical GeographyCourse of study (specialization)

GEOGRAPHY

Specialty

Environment Protection and Management

Course title

REGIONAL HYDROLOGY OF POLANDCode/course no.:


Studies year:

II

ECTS credits:

1

Semester:

3

Hours:

Language of instruction:

Polish


TOTAL:

10
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specializationLectures

10
ExercisesLaboratoriesSeminarsProjectName of course leader / leaders:

Dr Marek RumanPrerequisites

Hydrology and oceanographyAssumptions and objectives of the course

Characteristics of regional hydrology of PolandThe form and terms of assessment of the course:

Assessment testRegistration for the course / additional notes:

Yes

Content:

General characteristics of the valley-river network of Poland compared with physiogeographical conditions. Mean and extreme outflows and their spatial diversification. Typology of river regimes in Poland. Diversity of lake coverage of the country; occurrence and typology of retaining reservoirs. Wetlands and their tendencies of changes. Hydrological diversity of the country. Hydrological regionalization of Poland.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Atlas hydrologiczny Polski, t. I, II, IMGW Warszawa 1986

 2. Atlas jezior Polski, t. I-III, IMGW Warszawa 1996-1997-1999

 3. Choinski A. 2007: Limnologia fizyczna Polski Wyd. UAM. Poznań

 4. Choiński A. 1991-1992: Katalog jezior Polski. T I-III Wyd. UAM Poznań

 5. Dynowska I. 1971: Typy reżimów rzecznych w Polse, Zesz. Nauk. UJ, Prace geogr., z. 28, Prace IG z.50, Kraków.
Additional reading:

 1. Fal ., Bogdanowicz E., CzernuszenkoW., Dobrzyńska I., Koczyńska A. 2000: Przepływy charakterystyczne głównych rzek Polski w latach 1951-1995, Mat. Badaw. 26, s. Hydrologia i Oceanologia, IMGW Warszaw

 2. Geografia Polski: Środowisko przyrodnicze. Red. L.Strkel. PWN Warszawa 1999.

 3. Hydrogeologia , Red. J. Malinowski, W: Budowa geologiczne Polski, t. VII, WG Warszawa 1991.

 4. Jankowski A.T. 1994: Geneza współczesnej sieci dolino-rzecznej na obszarze Polski. Rzeki. Kultura-Cywilizacja-Historia. T. 3, Red. J. Kołtunia. Wyd. Śląsk. Katowice.

 5. Mikuski Z. 1998: Gospodarka wodna, PWN Warszawa.Organization unit:

Department of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and ManagementCourse title:

REGIONAL HYDROLOGY OF THE WORLDCode/course no.:


Studies year:

II

ECTS credits:

1

Semester:

3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

10
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specializationlectures

10
exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Stanisław W. CzajaPrerequisites:

Hydrology and OceanographyAssumptions and objectives of the course:

Characterisation of the regional hydrology of the worldThe form and terms of assessment of the course:

credit testRegistration for the course / additional notes:

Yes

Content:

 • a basin as a system – mountain, lowland, dry and semi-dry, damp and hot area basins and the influence of urbanisation and industralisation onto water circulation in the basin.

 • water balance of lands and its regularities - elements of the regime of the rivers of the Earth

 • characteristic features of water relations in given continents – surface waters and charcteristics of the river network , egzo-, endo-, areic- areas, underground waters, wet areas and so on.

List of bibliography:

Basic reading:

 1. Choiński A., 2007: Limnologia fizyczna Polski. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

 2. Czaya E., 1987: Rzeki kuli ziemskiej. PWN, Warszawa.

 3. Dawydow L. K., Dmitrijewa A. A., Konkina N. G., 1979: Hydrologia ogólna. PWN, Warszawa.

 4. Dynowska I., 1972: Typy reżimów rzecznych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Geograficzne z. 28. Prace Instytutu Geograficznego z. 50. Kraków.

Additional reading:

 1. Głodek J., 1985: Jeziora zaporowe świata. PWN, Warszawa.

 2. Lwowicz M. I., 1979: Zasoby wodne świata. PWN, Warszawa.

 3. Parde M., 1957: Rzeki (tłum. i przypisami opatrzył K. Dębski, Warszawa.1   ...   52   53   54   55   56   57   58   59   ...   69


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna