Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona59/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   69
Organization unit:

Department of Physical geographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and ManagementCourse title:

methods of reconstruction of palaeoaerodynamic conditionsCode/course no.:


Studies year:

II

ECTS credits:

2

Semester:

3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specializationlectures

15

15

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders

Prof. dr hab. Tadeusz SzczypekPrerequisites:


Assumptions and objectives of the course:


The form and terms of assessment of the course:

final testRegistration for the course / additional notes:

No

Content:

significance of mechanical composition of aeolian sands and used of statistical methods for reconstruction of velocity of paleowinds, apply of graniformametry and microscopic methods for determination of sand grain shapes for estimation of sand transport in air conditions.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Krygowski B., 1964: Graniformametria mechaniczna –metody, zastosowanie. PTPN. Prace Kom. Geogr.-Geol., 2, 4. Poznań.

 2. Lindner L. (red.), 1992: Czwartorzęd. Osady, metody badań, stratygrafia. PAE, Warszawa.

 3. Racinowski R., Szczypek T., Wach J., 2001: Prezentacja i interpretacja wyników badań uziarnienia osadów czwartorzędowych. UŚ, Katowice
Additional reading:


Organization unit:

Department Of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and ManagementCourse title:

ANTHROPOGENIC RELIEF ON THE MINING AREASCode/course no.:


Studies year:

II

ECTS credits:

3

Semester:

3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

20

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specializationLectures

20

15

ExerciseslaboratoriesSeminarsProjectName of course leader / leaders:

Dr Renata DuliasPrerequisites:

GG 251, GG 302Assumptions and objectives of the course:

Understanding interdependence in the man-environment system, identifying environmental problems and predicting effects of changes of the environmentThe form and terms of assessment of the course:

Final testRegistration for the course / additional notes:

yes

Content:

Outline of the history of th mining. Distribution and extraction main natural resources. Research of the relief of mining areas. Geomorphological effects of the mining and classifications of mining landforms. Anthropogenic relief of selected mining areas. Processes transformed mining landforms in different climate zones. Influence of the mining on the natural environment. Examples of protected mining landscapes.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Szamałek K. 2007. Podstawy geologii gospodarczej i gospodarki surowcami mineralnymi. PWN Warszawa.

 2. Mannion A.M. 2001. Zmiany środowiska Ziemi. Historia środowiska przyrodniczego i kulturowego. Wyd. Nauk. PWN Warszawa.

 3. Borecki M. (red.) 1980. Ochrona powierzchni przed szkodami górniczymi. Wyd. Śląsk Katowice.

 4. Chwastek J. 1976. Charakterystyka przekształceń terenu powodowanych eksploatacją odkrywkową. Górnictwo Odkrywkowe, 2-3.

 5. Nir D. 1983. Man, a Geomorphological Agent. An Introduction to anthropic Geomorphology. D. Reider Publ. Co. Boston & Keter Publ. House, Jerusalem, Israel.
Additional reading:

 1. Radwanek-Bąk B. 2001. Trwałość i dynamika przekształceń wywołanych eksploatacją odkrywkową kopalin. Przegl. Geologiczny, 49, 3: 220-224.

 2. Wójcik J. 1996. Przekształcenia rzeźby powstałej pod wpływem górnictwa węglowego w Wałbrzychu i okolicy, 1865-1990. Przegl. Geograficzny, 68,1-2: 181-191.

 3. Podgórski Z. 2001. Antropogeniczne zmiany rzeźby terenu na obszarze Polski. Przegl. Geogr., 1-2: 37-56.

 4. Pietrzyk-Sokulska E. 1997. Zagadnienia sozologiczne eksploatacji surowców skalnych (na przykładzie województwa nowosądeckiego). Studia, Rozprawy, Monografie, 50. Wyd. IGSMiE PAN, Kraków.

 5. Dulias R. 2005. Krzywe hipsograficzne obszaru osiadań górniczych (na przykładzie okolic Piekar Śląskich). W: Kotarba A., Krzemień K., Święchowicz J. (red.) Współczesna ewolucja rzeźby Polski. SGP, IGiGP UJ, IGiPZ PAN, Kraków: 115-120.
Organization unit:

Department of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and ManagementCourse title:

ECOPHYSIOGRAPHIC DETERMINES OF SPATIAL DEVELOPMENTCode/course no.:


Studies year:

II

ECTS credits:

4,5

Semester:

3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

30
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatoryfor specializationlectures

15
exercises

15
laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Andrzej Czylok, dr Artur SzymczykPrerequisites: GG 054, GG 059, GG060, GG061

Assumptions and objectives of the course:

The aim of the course is to acquaint students with the needs of the geographic exclusion area construction, agricultural and industrial use due to existing ecophysiographic conditions.

The form and terms of assessment of the course:
Test


Registration for the course / additional notes:

YesContent:

The course deals with issues related to the need to identify for planning floodplains, landslide, avalanches and areas threatened with handicaps microclimate. Issues will also be taken into account the need to preserve valuable natural areas (ecological corridors, areas and objects worthy of protection), viewpoints, attractive landscape features and potential geological resources. Issues concerning the needs and methods for groundwater protection will be also discussed.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Liro A. red., 1995: Koncepcja krajowej sieci ekologicznej Econet - Polska, IUCN Poland., Warszawa

 2. Kożuchowski K. 2005: Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji. Wydawnictwo Kurpisz S.A. Poznań.

 3. Kozłowski S. (red.) 1998: Ochrona litosfery. Państwowy Instytut Geologiczny. Warszawa.
Additional reading:

 1. Jaroszyński K., Niewiadomski Z. (red.) 2006: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa

 2. Wolański N., 2006: Ekologia człowieka, TI i II. PWN. Warszawa.
Organization unit:

Department of ClimatologyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Environment Protection and ManagementCourse title:

BIOCLIMATOLOGYCode/course no.:


Studies year:

II

ECTS credits:

3

Semester:

3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specializationlectures

5
exercises

10
laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Małgorzata FalarzPrerequisites:

GG 059


Assumptions and objectives of the course:

 • to instruct of bioclimatological factors and their influence on organisms;

 • know-how of using methods for bioclimatological investigation.

The form and terms of assessment of the course:

final workRegistration for the course / additional notes:

obligatory for specializationContent:

Lectures: Definition and history of bioclimatology. Bioclimatological stimuli and their importance; valuation of the climatic conditions stimulativity. Possibility of use of climatological factors for medicinal aims (climatotherapy). Weather phases and meteorotropal illnesses. Influence of meteorological factors on the rest and recreation conditions. Methods of bioclimatological investigations; biometeorological indices (effective temperature, enthalpy, wind chill factor); scales for perceptibility of the atmospheric conditions. Bioclimate of Poland. Phenology. Elementary dendroclimatology.

Exercises: A comparison of bioclimatological conditions of health resorts located in different region sof Poland with regard to differentiation in seasons.

List of bibliography:

Basic reading:

 1. Biometeorologia a organizm ludzi i zwierząt, 1986, Wojtusiak R. (red.), PWN, Warszawa, Kraków;

 2. Kozłowska-Szczęsna T., 1991, Antropoklimat Polski (próba syntezy), Zeszyty IGiPZ PAN, nr 1, Warszawa;

 3. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka: metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski. IGiPZ PAN, Warszawa;

 4. Mroczka A., 1992, Zarys biometeorologii człowieka, AWF w Krakowie.
Additional reading:


 1. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., 2002, Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, Monografie IGiPZ PAN, nr 3, Warszawa;

 2. Radomski Cz., 1987, Agrometeorologia, PWN, Warszawa.


Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna