Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona65/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69
Organization unit:

Department of Regional geography and tourismCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Geoecotourism

Course title:

GEOTOURISMCode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1

Semester:

1

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

10

5

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specializationlectures

10
exercises
5

laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Jerzy ŻabaPrerequisites:

Geology


Assumptions and objectives of the course:

The aim of the course is to acquaint students with the knowledge of inanimate nature and to develop awareness of the natural listeners with particular emphasis on the inanimate nature.The form and terms of assessment of the course:

Final test with gradeRegistration for the course / additional notes:

Yes

Content:

Geological phenomena and forms as objects of touristic values. Geo-touristic attractions. Advantages of geo-tourism. Geo-tourism fields of interest: minerals, rocks, tectonic-structural forms (folds, faults, horsts, grabens, joints etc.), rock forms of various genesis, fossils, different effects of mineralization, mineral deposits and areas of their exploitation. Natural and anthropogenic (mines, quarries, excavations) geotouristic objects. Areas and places of former exploitation of mineral deposits. Special geotouristic objects (volcanoes, geysers and other volcanic phenomena, geothermal areas, palaeontological and mineralogical sites, stone constructions, stone cladding and finishing in an urban infrastructure). Geo-tourism and forms of nature protection (geological nature reserves, nature monuments, places declared as “World Cultural Heritage Sites" by the UNESCO etc.) Geological, mineralogical, palaeontological and other museums. Geotouristic advantages of Poland. The most important geotouristic regions in Poland (location, special advantages, infrastructure). Development of geo-tourism in Poland. The future of geo-tourism in Poland. Geotouristic advantages of selected areas in the world (location, special advantages, infrastructure, touristic movement). Influence of geo-tourism on formation of man’s environmental awareness. Selected geotouristic routes (examples).List of bibliography:

Basic reading:

 1. Alexandrowicz Z., Alexandrowicz S.W., 2002. Geoturystyka a promocja dziedzictwa geologicznego [W:] Partyka J. (red.), Użytkowanie turystyczne Parków Narodowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN, OPN, 91-97.

 2. Geoturystyka (czasopismo naukowe, wychodzi od 2004 roku). Akademia Górniczo-Hutnicza, Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica, Kraków.

 3. Geotourism in Poland, 2008. Przegląd Geologiczny, 56 (8/1), 574-712.

 4. Mizerski W., 2002. Geologia dynamiczna dla geografów (wydanie trzecie zmienione i poprawione). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 5. Słomka T., Kicińska-Świderska A., 2004. Geoturystyka – podstawowe pojęcia. Geoturystyka, 1 (1), 5-7.

Additional reading:

 1. Migoń P., 2006. Geomorfologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

 2. Żaba J., 2006. Ilustrowana encyklopedia skał i minerałów. Wyd. Videograf II, Chorzów.
Organization unit:

Department of Regional geography and tourismCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

GeoecotourismCourse title:

TOURIST GEOGRAPHY OF POLANDCode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

2

Semester:

1

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

10

5

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specializationlectures

10
exerciseslaboratories

10

5

seminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Sławomir PytelPrerequisites:

Physical geography of PolandAssumptions and objectives of the course:

Reprezentation touristic values of Poland. Students having regard to the material will have adequate knowledge of sightseeing. The effect of education will recognize and know about tourist attractions in Poland.The form and terms of assessment of the course:

Final test with gradeRegistration for the course / additional notes:

Yes

Content:

Touristic values of Poland (environmental and anthropogenic) and tourism expansion. Recreational and speciality values. Touristic management of Poland. Progress of tourist traffic (domestic and foreign) in Poland. The most important touristic regions in Poland. Progress of tourism affecting in economic development of individual regions in Poland. Tourist traffic in Silesia. Prospect for tourism expansion in Poland.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Kowalczyk, A., 2001: Geografia turyzmu. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa,

 2. Krzymowska-Kostrowicka, A., 1997: Geoekologia turystyki i wypoczynku. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa,

 3. Lijewski, T., Mikułowski, B., Wyrzykowski, J., 2002: Geografia Turystyki Polski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Additional reading:

 1. Jackowski, A., 1974: Rozwój geografii turyzmu w Polsce. Zeszyty Naukowe UJ, 379, Prace Geograficzne, 53

 2. Przecławski, K., 1994: Turystyka a świat współczesny. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

 3. Rocznik Statystyki Międzynarodowej, 2004, GUS, Warszawa 2004.

 4. Warszyńska, J., Jackowski, A., 1978: Podstawy geografii turyzmu. PWN, Warszawa.

 5. Wyrzykowski, J., 1986: Geograficzne uwarunkowania rozwoju urlopowej turystyki wypoczynkowej w Polsce. Acta Universitatis Wratislaviensis, 935, Studia Geograficzne XLIV, Wrocław.Organization unit:

Department of Regional geography and tourismCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

Geoecotourism

Course title:

ECOTOURISMCode/course no.:


Studies year:

I

ECTS credits:

1

Semester:

2

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

10

5

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specializationlectures

10
exercises
5

laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Prof. dr hab. Andrzej CzylokPrerequisites:

BiogeographyAssumptions and objectives of the course:

The aim of the course is to acquaint students with the growing demand for tourism, combined with ecosystems watching and their components, as well as draw attention to the risks arising from the practice of ecotourism.The form and terms of assessment of the course:

Final test with gradeRegistration for the course / additional notes:

Yes

Content:

Human perception of the natural environment. Influence of selected elements of the natural environment on human. Ecological and anthropogenic conditioning of bio-diversity in Poland and elsewhere. Bio-diversity as touristic value. The unique ecological arrangements and associated elements of life forms. The impact of tourism on natural ecosystems. Mass and specialized tourism. Touristic accessibility of attractive terrains. The principle of tourism organization on terrains sensitive to human presence.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Deja W. (red.) 1986: Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju turystycznych form rekreacji. Warszawa, wyd. AWF.

 2. Edington J.M., Edington M..A., 1986: Ecology, Recreation and Tourism. Cambridge, Cambridge Univ. Press.

 3. Kożuchowski K. Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Podręcznik akademicki. Kurpisz S.A. Poznań

 4. Krzymowska–Kostrowicka A., 1999: Geoekologia turystyki i wypoczynku. Warszawa, PWN

Additional reading:

 1. Bogucki J., 1988: Wstęp do użytkowania rekreacyjnego lasu. Wyd. AWF Poznań.

 2. Dubos R. 1970: Człowiek środowisko, adaptacja, Warszawa , PZWL.

 3. Dubos R. 1986: Pochwała różnorodności. Warszawa, PWN.

 4. Janikowski K.(red.), 1969: Środowisko a życie psychiczne. Warszawa, PWN.

Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna