Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona67/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69
Organization unit:

Department of Regional geography and tourismCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

GeoecotourismCourse title:

MARKETING OF TOURISM AND RECREATIONCode/course no.:


Studies year:

II

ECTS credits:

3

Semester:

3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

20

5

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specializationlectures

10
exerciseslaboratories

10

5

seminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Sławomir PytelPrerequisites:

Mathematics with elements of statistics, Bases of socio-economic geographyAssumptions and objectives of the course:

The basic aim is to present chosen methods and tools used in marketing research and analysis, principles of modeling and forecastingThe form and terms of assessment of the course:

Final test with gradeRegistration for the course / additional notes:

Yes

Content:

The outlook of marketing and its foundation and history. Chosen issues of tourist marketing. Marketing as an area to research, its limitations and categories. Characteristics of tourist services. Market planning. SWOT analysis. Strategic planning. Forecasting. Setting a marketing budget. The organizational structure of marketing, mix-marketing and monitoring of the marketing plan. Market research and its use in tourism. The Marketing System of Information. Comparison of quality and quantity research methods, econometric models. Tourist market. Product strategy. Shaping the price of a product. Price and demand. Marketing Communications. Tools and promotion budget. Information transfer targets, efficient transfer of information, staff, the phases of the sales process. Representatives of the tour operator abroad. Tour travel agent. Distribution. Advertisement. Service advertising agencies. Relationship: the client-advertising agency. Advertising effectiveness. Choice of media. Advertising and competition.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., 1992: Marketing, PWE. Warszawa.

 2. Holloway Ch., Robinson Ch., 1997: Marketing w turystyce. PWE. Warszawa.

 3. Loos J.,1992: Marketing praktyczny, tł. z j. niem. Zygmunt Jaroszewski, Warszawa.

 4. Kuśnierski S. (red.), 2003: Marketing turystyczny regionu. Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej. Kielce.

Additional reading:

 1. Burzyński T. (red.), 1999: Marketing turystyki: wybrane zagadnienia, AVSI Polska; Instytut Turystyki. Oddział w Krakowie. Centrum Edukacji Kadr Turystycznych. Kraków.

 2. Churchil G. A.,2002: Badania marketingowe: podstawy metodologiczne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

 3. Richards B., Cop. 2003: Marketing atrakcji turystycznych: jak zwiększyć frekwencję i dochody, tł.[z ang.] J. K. Milencki, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa.

 4. Turkowski M., 1993: Hotelarstwo: elementy marketingu, PWE, Warszawa.

Organization unit:

Department of Regional geography and tourismCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

GeoecotourismCourse title:

SUPPORT TOURISMCode/course no.:


Studies year:

II

ECTS credits:

3

Semester:

3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

20
including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specializationlectures

10

-

exercises
-

laboratories

10
seminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Sławomir PytelPrerequisites:

Bases of socioeconomic geography, Economic geographyAssumptions and objectives of the course:

The aim of the subject is to discuss the activity of a travel agency, the quality of service of the touristic product (accommodation, catering, transport, piloting the trips, guides and other aspects of some touristic services)The form and terms of assessment of the course:

Final test with gradeRegistration for the course / additional notes:

yes

Content:

Culture and work ethics. Organization, the structure and activity range of travel agencies. Commercial accommodation. Catering in tourism. Transport in tourism. Piloting the trips. Guides and other official documents. Legal regulations: passports, visas, customs, foreign curency. Check-in obligation. Tourist insurance. Tourist contract. Tourist service. Credit cards in tourism. Examples of documents used in tourism. The making of the touristic product.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Borne H., Doliński., 2001: Organizacja turystyki, WSiP, Warszawa.

 2. Gaworecki W., 2003: Turystyka., PWE, Warszawa.

 3. Kruczek Z. (red.), 2006: Obsługa ruchu turystycznego, Kraków.

Additional reading:

1. Bosiacki S., J., 2004: Śniadek  Metodyka i technika obsługi ruchu turystycznego AWF Poznań,

2. Jarosz E., 2006: Vademecum pilotażu wycieczek i obsługi turystycznej, Pracownia Psychoprofilaktyki.

3. Kruczek Z. (red.), 2009: Jakość usług w pilotażu i przewodnictwie PROKSENIA.
Organization unit:

Department of Regional geography and tourismCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

GeoecotourismCourse title:

CULTURAL TOURISMCode/course no.:


Studies year:

II

ECTS credits:

3

Semester:

3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

20

6

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for specializationlectures

10
exerciseslaboratories

10

6

seminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Urszula Myga-PiątekPrerequisites:

Physical geography of Poland, World regional geographyAssumptions and objectives of the course:

Acquainting students with varieties of the cultural tourism and cultural values of the tourismThe form and terms of assessment of the course:

Final test with gradeRegistration for the course / additional notes:

Yes

Content:

Definitions and divisions of the cultural tourism. The cultural tourism but the cultural landscape. Evolution of the cultural tourist. Types of the cultural tourism (of cultural legacy, museum, literary, linguistic,, light, municipal, event-tourism, religious and pilgrimage, ethnic, culinary, hobby, regional, health, cultural-artistic, sports, military). The cultural heritage as the tourist values. Cultural heritage of Poland as a component of the heritage of Europe. The city as the tourist space. Evaluation criteria of monuments to tourist needs. Criteria of cultural objects for the entry to the World Heritage List – examples. Architectural styles and garden art.Exercises contents; Tourist-cultural potential of Poland: Place of the cultural tourism in the tourist development of Poland. Chosen destinations of cultural tourism. Main routs of the cultural tourism. Valorization of the cultural landscape for the purposes of the tourism. Analysis of the polish offer of the cultural tourism.

List of bibliography:

Basic reading:

 1. Kowalczyk A. (red.), 2008: Turystka kulturowa. Spojrzenie geograficzne. Uniwersytet warszawski. Warszawa.

 2. Rohrscheidt A. M., 2008: Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. GWSHM Milenium, Gniezn.

 3. Pawłowska K., 2001: Idea swojskości miasta. Politechnika Krakowska, Kraków.

 4. Pawłowska K., Swaryczewska M., 2002: Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna. Wydawnictwa UJ. Kraków.

 5. Pruszyński J., 1989: Ochrona zabytków w Polsce. Geneza. Organizacja prawo. PWN, Warszawa
Additional reading:

 1. Kulturowy aspekt badań geograficznych. Seria pod red. E. Orłowskiej z lat 2003-2008: Tomy I-V. Oddział Wrocławski PTG, Instytut geografii i rozwoju regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

 2. Michalczyk J., 2005: Człowiek a krajobraz. Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lublin.

 3. Myga-Piątek U., 2008: Krajobrazy sakralne a turystyka – stadium przypadku Masywu Synaj. Peregrinus.

 4. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG z lat 2001-2009. (T. I-XI).

 5. Swaryczewska M., 1996: Ochrona dóbr kultury w działalności samorządu. MPiS Biblioteki PK, Kraków.Geologiczny, vol. 54, nr 3, s.256-262.1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna