Ects information guide


Curriculum for the courses for a qualification in teachingPobieranie 4.67 Mb.
Strona68/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69


Curriculum for the courses for a qualification in teaching

(first and second degree)


Organization unit:

Department of physical Geography, Section of Biogeography and Didactics of GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

PSYCHOLOGYCode/course no.:


Studies year:

I/II stationary studies

I extramural studies

ECTS credits:
Semester:

2, 3 stationary studies

1, 2 extramural studies

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

90

90

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for a qualification in teachinglectures

45

60

exercises

45

30

laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Maria PietrasPrerequisites:


Assumptions and objectives of the course: to introduce basic psychological knowledge concerning psychical processes and mechanisms; to develop psychological and social skills and abilities, which are indispensable in teacher’s work

The form and terms of assessment of the course:

Examination testRegistration for the course / additional notes:

yes

Content:

basic psychological processes; learning and memory, attention, thinking, creativity; emotions, motivation; stress and coping with stress; the concept of personality, the concept of “healthy personality”; the development of the individual, stages of the development, the theory of Piaget; the process of socialization and its mechanisms; social influence; understanding of people; communication of peoples; conflict and the ways of its solving; problem of aggression in the interpersonal relation and methods of coping; the individual in the group, groups in school, group management, investigation of social structure of the school class.
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Aronson E.: Człowiek –istota społeczna. PWN, Warszawa, 2005.

 2. Cialdini R.: Wywieranie wpływu na ludzi. GWP, Gdańsk 2007.

 3. Covington M.V., Menheim T.K.: Motywacja do nauki. GWP, Gdańsk 2005

 4. Mietzel G.: Psychologia kształcenia. GWP, Gdańsk 2003

 5. Zimbardo Ph.: Psychologia i życie. PWN, Warszawa 2006
Additional reading:

 1. Dambach K.E.: Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej? GWP, Gdańsk 2003.

 2. Grzesiak E., Janicka-Szyszko R., Steblecka M.: Komunikacja w szkole. Scenariusze godzin wychowawczych. GWP, Gdańsk 2005.

 3. Hamer H.: Klucz do efektywności nauczania, Wyd. Veda, Warszawa 1994

 4. Speck O.: Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych. GWP, Gdańsk 2006

Organization unit:

Department of physical Geography, Section of Biogeography and Didactics of GeographyCourse of study (specialization):

Geography, 2nd stage studies

Specialty:

-


Course title:

PSYCHOLOGYCode/course no.:


Studies year:

I (II degree)

ECTS credits:
Semester:

1

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

15

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for a qualification in teachinglectures
15

exercises

15
laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Maria PietrasPrerequisites:


Assumptions and objectives of the course:

to learn the developmental specificity of the adolescence and educational problems of grammar school pupils in order that one may become a successful teacherThe form and terms of assessment of the course:

the elaboration by oneself of the chosen educational problem, concerning grammar school pupilsRegistration for the course / additional notes:

yes

Content:

Characteristics of adolescence and early youth, basic problems; emotional problems of pupils, anxiety, neurosis, depression: symptoms, elementary psychological knowledge and helping behaviour; addictions among pupils, the types of addiction,. the ways of helping, prevention of addictions in school; attitudes towards school and learning, negative attitudes and motivation towards school and learning; some problems of talented pupils, how to work with a gifted pupils?; Building up the authority, the types of authority among teachers; developing psychological and social skills of pupils; how to prepare pupils for the challenges of the modern world?
List of bibliography:

Basic reading:

 1. Brzezińska A. (red). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. GWP, Gdańsk 2004.

 2. Brophy J. Motywowanie uczniów do nauki. PWN, Warszawa 2007.

 3. Speck O. Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych. GWP, Gdańsk 2006.

 4. Spencer A., Rathus M. Psychologia współczesna. GWP, Gdańsk 2004.

 5. Teesson M., Degenhardt L., Hall W. Uzależnienia. GWP, Gdańsk 2005.
Additional reading:

 1. Aleksandrowicz J. Psychopatologia zaburzeń nerwicowych i osobowości. Wyd. UJ, Kraków 1998.

 2. Convington M.V., Manheim T.K. Motywacja do nauki. GWP, Gdańsk 2005.

 3. Matczak A. Zarys psychologii rozwoju. Wyd. Żak, Warszawa 2003.

 4. Seligman M., Walker E., Rosenban D. Psychopatologia, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2001

 5. Ziółkowska B. Anoreksja od A do Z. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
Department, laboratory, group

Department of Physical Geography, Group of Biogegraphy and Teaching of GepgraphyInstitute:

Geography

Speciality:

-


Course title:

TEACHING OF GEOGRAPHY AND NATURECode/course no.::


Year:

II-III

ECTS credits:
Semester:

3-6

Hours per semester

Language:

Polish


Sum:

150

150
full time students

na studiach niestacjonarnych

Status of the course:

obligatory for a qualification in teachinglectures

60

60

classeslaboratory

90

90

seminaryprojectsCourse leaders:

Dr Michał Augustyniak, dr Adam Hibszer, prof. dr hab. Maria Z. PulinowaPrerequisities:

Pedagogy, psychologyMain aims:

To prepare studedents to work as a teachers of nature in primary schools and as a teachers of geography in secondary schoolsExamination methods:

Oral examRegistration for the course:

Yes


Course cdescription:

Theoretical basement of nature education. The role of nature and geography in polish system of education. Curriculum for polish schools – official document of ministry of Education Aims, topics and achievements by curriculum in a programme of nature in primary school and a programme of geography in secondary school. Criteria of choosing nature programmes and geography programmes. General aims and detailed aims. Method of teaching. Topics of teaching. Construction and types of lessons. Synopsis of the lecture. Developing of notions and abilities in nature and geography teaching. Fieldwork i nature and geography. Didactical means. Function and structure of a schoolbook. The functions of illustrations. Use of question in teaching. Controle of knowledge. Mark and its role in teaching process. Evaluation. Schedule of teaching and planned results and effects. Didactic quality control. Tests. Intersubiect pathes of education. Regional and ecological education. Upbringing problems in education. Model of a teacher. Professional promotion of a teacher.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Arciszewska E., Dylak S. (red.), 2005: Nauczanie przyrody – wybrane zagadnienia. CODN, Warszawa

 2. Hibszer A. (red.), 2008: Polska dydaktyka geografii. Idee – tradycje – wyzwania. WNoZ UŚ, Sosnowiec

 3. Piskorz S. (red.), 1995: Zarys dydaktyki geografii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

 4. Pulinowa M. Z. (red.), 1996: Człowiek bliżej Ziemi. WSiP, Warszawa

 5. Pulinowa M. Z., 1994: Teoretyczne podstawy szkolnej geografii, Czasopismo Geograficzne, nr 3-4.

 6. Programy i podręczniki szkolne do przyrody w szkole podstawowej i geografii w gimnazjum

Additional reading:

 1. Arends R., 1998: Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa

 2. Dylikowa A. (red.), 1990: Dydaktyka geografii w szkole podstawowej, WSiP, Warszawa

 3. Pulinowa M. Z., 2003: Ziemia jako wartość w edukacji dziecka. [W:] Dziecko w świecie wartości, cz. II, B. Dymara (red.) Wyd. Impuls, Kraków, s. 99-160.

 4. Szaran T., 2000: Pomiar dydaktyczny, WSiP, Warszawa

 5. Wuttke G., 1965: O początkach nauczania geografii. PZWS, Warszawa

 6. Czasopisma: Geografia w Szkole, Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej
Organization unit:

Institute of PhilosophyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

PHILOSOPHY OF NATURECode/course no.:


Studies year:

III (I degree)

ECTS credits:
Semester:

5-6

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

10

15

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for a qualification in teachinglectures

10

15

exerciseslaboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Agnieszka WoszczykPrerequisites:

basic knowledge of natural sciences
Assumptions and objectives of the course:

Understanding of the basic problems and categories of philosophy of natureThe form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

yes


Content:

Problems and categories of philosophy of nature. Ancient and medieval philosophy of nature (presocratic philosophy of nature and its later development), main problems of the modern philosophy of nature (mechanistic tradition, the problem of casuality). Positivistic and neopositivistic tradition in understanding nature and science, determinism in the traditional and recent philosophy of nature. The main problems of the modern philosophy of science, the transformation of the rationality of science in the perspective of postmodern future (the world as a system and as „chaos”). Philosophy of nature and problems of the modern eco-philosophy. Correlation between changes in understanding of the world and understanding of science.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Heller M., 1992. Filozofia świata. Kraków.

 2. Heller M., Życiński J., 1986. Wszechświat i filozofia. Kraków.

 3. Heller M., Życiński J., 1988. Wszechświat-maszyna czy myśl ? Kraków.

 4. Tempczyk M., 1995. Świat harmonii i chaosu. Warszawa.

 5. Van Melsen A.G., 1963. Filozofia przyrody. Warszawa.
Additional reading:
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna