Ects information guidePobieranie 4.67 Mb.
Strona69/69
Data29.04.2016
Rozmiar4.67 Mb.
1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69
Organization unit:

Department of Physical GeographyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

BIOLOGY IN TEACHING NATURECode/course no.:


Studies year:

II (I degree)

ECTS credits:

1.5

Semester:

3

Hours:

Language of instruction:

Polish


Total:

45

30

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for a qualification in teachinglectures

30

30

exercises

15
laboratoriesseminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr Artur SzymczykPrerequisites:

The scope of material concern the teaching course of nature and biology at primary school and high school.Assumptions and objectives of the course:

Deepening the knowledge of the contents in the teaching of biological nature. Ability to integrate knowledge of biology with other fields of knowledge block "Nature". Ability to practical application of teaching and the experiences and experiments of nature.The form and terms of assessment of the course:

Test


Registration for the course / additional notes:

Yes


Content:

Lectures:. Differentiation of living environments. The diversity of plants and animals and their adaptation to different environments. Biocenotic and economic importance of selected groups of plants and animals. Principles of ecology (ecosystem functioning, the cycle of matter and energy, the limiting factors). The basis problems of conservation (conservation objectives, contemporary trends and ways of protection). Possibilities of field lesson for the teaching of biology in the block elements of "Nature".

Exercises: The examples of simple experiments and natural experiments (including exercises using a microscope and magnifying glass). Practical use of keys for the determination of plants and animals. Possibility of obtaining in the field of teaching and their use in the education course.


List of bibliography:

Basic reading:

 1. Umiński T. 1996: Ekologia, środowisko, przyroda. Wyd. WSiP. Warszawa.

 2. Weiner J. 2003: Życie i ewolucja biosfery. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa.

 3. Podbielkowski Z., Podbielkowska M. 1992: Przystosowania roślin do środowiska. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Additional reading:

 1. Czubaj A., Elbanowska S., Kowalski R., Tomalkiewicz J. 2004: Program nauczania przyrody klasy 4-6, Wyd. Mac Edukacja, Kielce

 2. Elbanowska S., Szylarska-Kowalska E., Tomalkiewicz J. 1999: Przewodnik metodyczny dla nauczyciela dla klasy 4, Wyd. JUKA, Warszawa.

 3. Dudek E., Szedzianis E., Tryl K. 2000: Przewodnik metodyczny do nauczania przyrody w klasie 5 Szkoły Podstawowej. Wyd. Wiking, Wrocław.

 4. Stawński W. (red.) 2006: Dydaktyka biologii i ochrony środowiska. PWN Warszawa.

 5. Żegnałek K. 2005: Dydaktyka ogólna. Wyd. WSP TWP, Warszawa.

 6. Banaszak J., Wiśniewski H. 1999: Podstawy ekologii. Wyd. WSP, Bydgoszcz.

 7. Stańczykowska A. 1997. Ekologia naszych wód. Wyd. WSiP, Warszawa.

 8. Falińska K. 2004: Ekologia roślin. PWN. Warszawa.

 9. Kornaś J., Medwecka – Kornaś, A. 2002: Geografia roślin. PWN, Warszawa.
Organization unit:

Department of GeomorphologyCourse of study (specialization):

Geography

Specialty:

-


Course title:

CHEMISTRY IN TEACHING NATURECode/course no.:


Studies year:

II-III

ECTS credits:
Semester:

3 (stationary)

6 (extramural)

Hours:

Language of instruction:

PolishTotal:

15

25

including:

stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for a qualification in teachinglectures
10

exerciseslaboratories

15

15

seminarsprojectName of course leader / leaders:

Dr hab. Wiesława Ewa Krawczyk

Prerequisites:

chemistry at the high school level, environmental chemistry
Assumptions and objectives of the course:

Preparing to teaching „Nature” at the junior school level. Mastering of simple chemical experiments.The form and terms of assessment of the course:

written examinationRegistration for the course / additional notes:

no


Content:

Homogenous and heterogenous mixtures. Different methods of separating mixtures. Solutions and solubility. Crystallization and properties of crystals. Chemical composition of the air. The physical and chemical properties of gases. Processes of oxidation and combustion. Metals and non-metals. The physical and chemical properties of metals. Determining the specific gravity of metals and other substances. Acids and bases. The pH scale and pH of solutions. Pollution of air and water. Chemical additions to food (colorants, conservers, stabilizers, emulsifiers). Analysis of different food products for „E” additives. Determination of starch and proteins in food.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Krawczyk W.E., Skręt U., Racka M., Hibszer B. 2003. Wybrane zagadnienia z chemii. Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów geografii. Skrypt. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

 2. Brown R. J. 1999. 200 doświadczeń dla dzieci. Prószyński i S-ka, Warszawa

 3. Burnie D. 1997. 101 szkolnych doświadczeń przyrodniczych. Muza S.A., Warszawa
Additional reading:

 1. Kostic Z. K 1984. Między zabawą a chemią. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa

 2. Raaf H. 1986. Chemia całkiem prosta. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. WarszawaDepartment, laboratory, group

Department of Physical Geography, Group of Biogegraphy and Teaching of GepgraphyInstitute:

Geography

Specialty:

-


Course title:

METHODICS OF FIELD WORKSHOPS IN TEACHING OF THE NATURE AND GEOGRAPHYCode/course no.::


Year:

I (I degree)

ECTS credits:
Semester:

2

Hours per semester

Language:

Polish


Sum:


full time students

na studiach niestacjonarnych

Status of the course:

obligatory for a qualification in teachinglecturesclasseslaboratory
30

seminaryprojectsCourse leaders:

Dr Adam HibszerPrerequisities:

Pedagogy, psychologyAssumptions and objectives of the course:

Preparation to carry out field workshops for candidates for teachers of the nature in primary school and geography in gymnasiumThe form and terms of assessment of the course:

Oral examRegistration for the course:

yes


Content:

Field workshops in Podstawa programowa przyrody oraz geografii w gimnazjum. Techniques and forms of teaching of geographical contents during field workshops: direct observation, explaining and qualifying description, measuring, methods of roles, poster, expression and impression methods. The selected contents of field workshops: orientation skills in terrain, observations and descriptions of landscape of the nearest neighbourhood, identification of rocks and landforms, interpretation of the relief development on the example of karst and scarp relief, analysis of landscape evolution on the example of urban and quasi-natural landscapes in legally protected areas, evaluation of threats to the natural environment from the side of growing anthropopression, meteorological, cartographical and astronomical observations and measurements. Natural observations. School field natural laboratory.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Dobosik B., Hibszer A., Partyka J. (red.), 2004, W krainie białych skał. Zadania dydaktyczne i scenariusze zajęć terenowych dla nauczycieli prowadzących edukację przyrodniczą w Złotym Potoku i Ojcowie. Wyd. Komisja Edukacji Geograficznej PTG, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, ss. 148.

 2. Hibszer A., 2004, Koncepcja poznawania „małej ojczyzny” (najbliższej okolicy i własnego regionu) w szkolnej edukacji geograficznej. [w:] Region i edukacja regionalna – zarys problematyki. Red. T. Michalski, Wyd. „Bernardinum”, Pelplin, s. 8–20.

 3. Soida D., 1993: Zasady i techniki edukacji ekologicznej. Kraków - Ojców.

 4. Świtalski E., 2002: Zajęcia w terenie w nauczaniu geografii. Turpress, Toruń, ss. 76

 5. Zając S., 1995: Lekcja w terenie, [w:] S. Piskorz red., Zarys dydaktyki geografii, Wyd. Naukowe PWN Warszawa, s. 149-150.

Additional reading:

 1. Hibszer A., 2004, Empiryczny wymiar edukacji przyrodniczej na przykładzie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. [w:] Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo - kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Tom 2 Kultura. Red. J. Partyka, Wyd. Ojcowski Park Narodowy. Ojców, s. 351-356.

 2. Jak poznawać Ojcowski Park Narodowy. Warsztaty dla nauczycieli. Pakiet edukacyjny, Ojców, 1994.

Department, laboratory, group

Department of Physical geography, Group of Biogeography and Teaching of GeographyInstitute:

Geography

Specialty:

-


Course title:

TEACHING OF GEOGRAPHY IN HIGH SCHOOLCode/course no.:


Year:

II

ECTS credits:
Semester:

3

Hours per semester

Language:

Polish


Sum:


stationary studies

extramural studies

Status of the course:

obligatory for a qualification in teachinglectures

15

30

classeslaboratory

15
seminaryprojectsCourse leaders:

Dr Michał Augustyniak, dr Adam HibszerPrerequisities:

Teaching of geography and nature, pedagogy, psychologyAssumptions and objectives of the course:

To prepare students to work as a teachers of geography in high schoolsThe form and terms of assessment of the course:


Registration for the course:

Yes


Content:

Curriculum for Polish schools (high school level) – official document of Ministry of Education. Aims, topics and achievements by curriculum in a programme of geography in high school. Method of teaching. Function and structure of a schoolbook (high school level). High school level examinations. Geographical competitions. Educational project.List of bibliography:

Basic reading:

 1. Hibszer A. (red.), 2008: Polska dydaktyka geografii. Idee – tradycje – wyzwania. WNoZ UŚ, Sosnowiec

 2. Piskorz S. (red.), 1995: Zarys dydaktyki geografii. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

 3. Pulinowa M. Z. (red.), 1996: Człowiek bliżej Ziemi. WSiP, Warszawa

 4. Programy i podręczniki szkolne do geografii w szkołach ponadgimnazjalnych
Additional reading:

 1. Hibszer A., Michalski T. (red.), 2007: Geografia na egzaminach zewnętrznych 2002-2006, WSiP, Warszawa
Pobieranie 4.67 Mb.

1   ...   61   62   63   64   65   66   67   68   69
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna