Edukacja regionalna dziedzictwo kulturowe w regionie tyczynPobieranie 103.7 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar103.7 Kb.
EDUKACJA REGIONALNA - DZIEDZICTWO KULTUROWE

W REGIONIE TYCZYN

ŚCIEŻKA EDUKACYJNA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. STANISŁAWA STASZICA

W TYCZYNIE
CELE EDUKACYJNE (ogólne)


 1. Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu.

 2. Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej.

 3. Rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej.SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA REGIONALNEGOI. W zakresie wiadomości uczeń:


 • wymieni elementy charakterystyczne dla krajobrazu w otoczeniu domu, sąsiedztwa szkoły, gminy.

 • wyjaśni pochodzenie nazwy miejscowości,

 • wymieni zasady heraldyki w odniesieniu do herbu miasta i gminy,

 • wymieni i scharakteryzuje obyczaje, tradycje i święta własnej rodziny i społeczności lokalnej,

 • zaprezentuje miejscowe symbole, podania, przysłowia, gawędy, gwarę, pieśni ludowe, typowe instrumenty muzyczne, stroje ludowe,

 • opisze elementy historii związane z tradycją rodziny, miejscem zamieszkania, regionem,

 • wymieni i wyjaśni, kim byli i czym się wsławili: patron miejscowości, szkoły,

 • wymieni najważniejsze obiekty architektury znajdujące się w miejscu zamieszkania, gminie, regionie,

 • wyjaśni funkcje obiektów historycznych dawniej i dziś,

 • wymieni przykłady tradycyjnego rzemiosła, sztuki ludowej,

 • opisze wybrane tradycje naukowe i kulturalne,

 • opisze wybrane sposoby współpracy regionalnej np. w Polsce lub w Europie (SEK),

 • wymieni i scharakteryzuje sylwetki wybranych osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu i kraju,II. W zakresie umiejętności uczeń potrafi:


 • wskazać na mapie swoją miejscowość, region oraz określić ich położenie w państwie,

 • rozpoznać charakterystyczne cechy i własności obiektów przyrodniczych oraz kulturowych poprzez obserwację bezpośrednią najbliższego otoczenia: domu, sąsiedztwa szkoły, regionu.

 • posługiwać się poznanymi terminami i pojęciami niezbędnymi w zdobywaniu rzetelnej wiedzy o własnym regionie na poziomie umożliwiającym dalszą edukację regionalną w gimnazjum,

 • określić znaczenie osiągnięć społeczności lokalnej dla rozwoju np. miejscowości, regionu, kraju,

 • poszukiwać informacji w różnych źródłach, np. w bibliotece domowej lub szkolnej, parafii, urzędzie gminy, w różnych punktach informacji turystycznej, w lokalnej prasie i programach telewizji regionalnej,

 • porządkować i wykorzystywać informacje przyrodnicze, historyczne, literackie i statystyczne o najbliższej okolicy, regionie i jego stolicy,

 • prezentować własny punkt widzenia, stosownie argumentując w kontekście przemian i perspektyw rozwoju swojej miejscowości i regionu,


III. W zakresie kształtowanych postaw uczeń:


 • z zainteresowaniem i zaangażowaniem odkrywa i poznaje swoje bliskie rodzinne strony, „swoje korzenie”, tak by na zawsze pozostały ukochane w pamięci,

 • gromadzi i kolekcjonuje fotografie, ciekawa pamiątki, np. rodzinne, regionalne,

 • korzysta ze zgromadzonego dorobku cywilizacyjnego w postaci eksponatów, dzieł sztuki, literatury, obiektów architektury itp.,

 • z zaangażowaniem uczestniczy w życiu kulturalnym społeczności lokalnej na miarę swoich zainteresowań, wrażliwości estetycznej i zdolności artystyczno-twórczej.

 • świadomie i aktywnie uczestniczy w życiu swojej rodziny, wspólnoty lokalnej, w zachowaniu dorobku dziedzictwa kulturowego Ziemi Tyczyńskiej,

 • jest tolerancyjny dla poglądów innych ludzi,

 • stosuje zasady kultury osobistej i prawidłowych norm życia społecznego podczas współpracy i współdziałania w zespole i grupie rówieśniczej,ZADANIA SZKOŁY

 1. Umożliwianie poznania regionu i jego kultury.

 2. Wprowadzenie w życie kulturalne wspólnoty lokalnej.

 3. Kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej.


Hasło

programowe

Przedmiot

Zakres treści nauczania


Poziomy edukacyjneRośliny, krzewy, drzewa, i zwierzęta naszego środowiska.

Kl. 4

1. Najbliższe otoczenie domu rodzinnego i jego kultury.

Przyroda

Zieleń w moim otoczeniu.

Kl. 5

Ochrona środowiska we własnym regionie.

Kl. 6
Jak ludzie naszego regionu wykorzystują zasoby przyrody.

Kl. 4
Kim jestem? Moje miejsce w świecie.

Kl. 4

Drzewo genealogiczne i jego rola w poznawaniu historii rodziny.

Kl. 4

Historia

Najważniejsze wydarzenia z mojego życia.

Kl. 4Jaka była moja szkoła w dawnych czasach?

Kl. 4

Dziś stoi tu mój dom a kiedyś – czas, wiek.

Kl. 5

Kim byli moi przodkowie i skąd się wywodzili?

Kl. 4-6

J. polskiMoja rodzina – poznajemy nazwy pokrewieństwa.

Kl. 4

„W oczach mi stoi postać matczyna”- przygotowanie uroczystości z okazji

Dnia Matki.Kl. 4-6

Moja droga ze szkoły do domu – opis.

Kl. 4Czym jest dla mnie rodzina?

Kl. 6

J. niemiecki

Meine familie – nazwy członków rodziny.

Kl. 4-5

J. angielskiFamilie Brem – charakterystyka rodziny Brem.

Kl. 5

Nasza miejscowość – folder

Kl. 5

Technika


Projektowanie i urządzanie mieszkania.

Kl. 6

Tajemnice ścian domu jednorodzinnego.

Kl. 6

Poznajemy budowę i instrukcje obsługi zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego.

Kl. 6
Matematyka

Plan, czytanie i sporządzanie planu.

Kl. 4

Godzina wychowawcza

Mój dom świadczy o mnie.

Kl. 4-6

Dzieci są wizytówką rodziców.

Kl. 4-6

2.Ogólna charakterystyka geograficzna

i kulturowa regionu.

Historia


J. polski


Życie w dawnym Tyczynie – położenie, zabudowa, plan miasta.

Kl. 4

Dzieje Tyczyna w legendzie i historii.

Kl.4-6

Najciekawsze zabytki miejscowości (regionu)

Kl.4-6

Symbole miejscowości i regionu.

Kl. 4-6

Atrakcje turystyczne i przyrodnicze.

Kl. 4 -6

Polacy i Żydzi – dwie kultury obok siebie (chrześcijańska i judaistyczna).

Zabytki architektury Ziemi Tyczyńskiej.Kl. 6

Przyroda


Krajobraz najbliższej okolicy i regionu.

Kl. 4

Charakterystyka lasu.

Kl. 4-5

Pogórze Karpackie – wyjaśnienie nazw, opisywanie podłoża, bogactw, ludności, przemysłu.

Kl. 5

Warunki wypoczynku w najbliższej okolicy i regionie w różnych porach roku.

Kl. 4

J. polski

J. angielskiNasze godła i herby.

Kl. 4

Co ciekawego można zobaczyć w naszym mieście – opis wybranego zabytku.

Kl. 5

J. niemieckiWas Kann man in Polen besichtigen? – co można zwiedzić na terenie Tyczyna.

Kl. 6

Mein Stadt Tyczyn – prospekt reklama mojego miasta.

Kl. 6

Godzina wychowawcza

Przygotowujemy folder naszego miasta.

Kl. 6

Poznajemy nasz region – szukamy ciekawych tematów.

Kl. 6

3. Język regionu, gwara, nazewnictwo.

J. polski


J. polski

Miejscowości w naszym regionie – pisownia nazw własnych.

Kl. 4-6

Czy sprawnie posługujesz się językiem?

Kl. 4-6

Gwara w pieśniach ludowych naszego regionu.

Kl. 4-6

Odmiana nazw miejscowych.

Kl. 6

Historia

Skąd się wzięła nazwa naszego miasta i okolicznych miejscowości.

Kl. 4
Godzina wychowawcza

Rola tradycji w naszym życiu.

Kl. 4-6

4.Elementy historii regionu i ich związek z historią i tradycją własnej rodziny.

J. polski

Tak pieczono kiedyś chleb – chleb dawniej i dziś.

Kl. 4
Najważniejsze wydarzenia historyczne w dziejach regionu i miejscowości.

Kl. 4
Początki naszego miasta.

Kl. 5

Historia

Pamiątki po moich przodkach.

Kl. 4
Wycieczka do Muzeum Regionalnego w Tyczynie.

Kl. 4
Regionalne obiekty (budowle) i sprzęty pochodzące z czasów PRL –u.

Kl. 6

Godzina wychowawcza

Szukamy nowych korzeni.

Kl. 4-6

Miejsca i obiekty, które należy otaczać szacunkiem i opieką.

Kl. 4-6

Matematyka

Odczytanie położenia obiektów na mapie. Punkty w układzie współrzędnych.

Kl.4-6

5. Lokalne i reg. święta, tradycje, zwyczaje, obyczaje.

J. polski

Dlaczego obchodzimy uroczyście

Sylwestra.Kl. 4
Jakie zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem kultywuje się w twoim domu.

Kl. 4-5

Które zwyczaje opisane sto lat temu przez Glogera znane są w naszym regionie również obecnie – „Palmy Wielkanocne”

Kl. 4

Wróżby i wierzenia związane

z „Andrzejkami”Kl. 5

Historia

J. polskiJak mieszkańcy Tyczyna obchodzili święta Bożego Narodzenia – zwyczaje, obyczaje.

Kl. 4

Wpływ wydarzeń historycznych na zwyczaje i obyczaje regionu.

Kl. 4-5

Technika

Plastyka


Szopki betlejemskie.

Kl. 4-6

Ozdoby choinkowe.

Kl. 4-6

Technika

Potrawy wigilijne – tradycje Świąt Bożego Narodzenia.

Kl. 6

Religia


Religia

Uroczystość Wszystkich Świętych.

Kl. 4-6

Uroczystość Bożego Narodzenia.

Kl. 4-6

Uroczystość Objawienia Pańskiego.

Kl. 4-6

Przygotowanie do Świąt Wielkanocnych.

Kl. 4-6

Uroczystość Bożego Ciała.

Kl. 4-6

J. niemiecki


J. niemiecki

Die Weihnachten – Boże Narodzenie w Polsce i w Niemczech.

Kl. 4-6

Der Nikolaustag - Mikołaj

Kl. 6

„Stille Nacht, heilige Nacht“ – Kolędy Bożonarodzeniowe.

Kl. 4-6

Godzina wychowawcza

Rola Świąt w naszym życiu.

Kl. 4-6

Chronimy nasze zwyczaje i obyczaje.

Kl. 4-6

6. Miejscowe podania. przysłowia, muzyka, architektura, tradycyjne rzemiosło, sztuka ludowa, folklor.

J. polski

bibliotekaPodania i legendy naszego regionu.

Kl. 5

Kto zna najwięcej przysłów

Kl. 5

Jakie pieśni ludowe śpiewa się w twoim domu i z jakich okazji?

Kl. 4

Historia

Czym zajmowali się mieszkańcy naszego regionu w dawnych czasach.

Kl. 4-6

Plastyka, Technika, Historia

Sztuka ludowa.

Kl. 4-6

Budownictwo regionalne.

Kl. 4-6

Godzina wychowawcza

Regionalizm i tradycja oraz folklor.

Kl. 4-6
Zwiedzanie miejsc sztuki regionalnej.

Kl. 4-6

Spotkanie z twórcami ludowymi.

Kl. 4-6

7. Sylwetki osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu, kraju.

J. polski

Historia


Spotkanie z tyczyńską poetką (np.Anną Marią Nowak, Marią Domino, Łucją Słowik- Bury).

Kl. 4-6

Mieczysław Skotnicki - jego sylwetka, książki, wspomnienia z lat wojny.

Kl. 4-6

„Muszę strasznie dużo wiedzieć” – spotkanie z panem burmistrzem miasta Tyczyna.

Kl. 4

Czy znasz tych artystów – rozmowa o twórcach ludowych naszego regionu.

Kl. 4-6
Osoby zasłużone dla swojego regionu:

(np. Franciszek Kotula, Ignacy Łukasiewicz)Kl.4-6

Wychowanie fizyczne

Korzenie tyczyńskiego sportu.

Kl. 4-6

Godzina wychowawczaWybitni Polacy i ich związek z miejscowością, regionem(np. Adam Draski, Jerzy z Tyczyna, Władysław Sikorski).


Kl. 4-6OSIĄGNIĘCIA (ogólne)
 1. Odczytywanie związków łączących tradycję rodzinną z tradycjami regionu.

 2. Dostrzeganie wpływu wartości związanych z kulturą regionu na życie poszczególnych ludzi.

 3. Świadome i aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty lokalnej, w zachowaniu i pomnażaniu dziedzictwa kulturowego.OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIA (szczegółowe)
UCZEŃ:

 • zna adres domu rodzinnego, nazwę miejscowości, gminy, powiatu, regionu.

 • wskaże wybrane obiekty na mapie,

 • dokona obserwacji bezpośredniej najbliższego otoczenia domu, sąsiedztwa, szkoły,

 • rozróżnia charakterystyczne przedmioty, obiekty przyrodnicze i architektoniczne,

 • opisze walory krajobrazu, uwzględniając położenie miejscowości w regionie podkarpackim,

 • scharakteryzuje krainy geograficzne Podkarpacia,

 • wyjaśni pochodzenie i znaczenie nazw imion, nazwisk, obiektów, zachowań oraz nazw rodzinnej miejscowości, wybranych miejscowości i miast, stolicy województwa i regionu,

 • odczyta informacje z tekstu źródłowego, wykresu, tabeli, planu, mapy itp.,

 • wyjaśni znaczenie podstawowych symboli regionalnych, wyjaśni pochodzenie herbu wybranej znanej rodziny. Opisze jego wizerunek.

 • rozpozna herb swojej miejscowości, wybranych miast, gmin, powiatów, stolicy regionu, województwa, w przypadku braku zaprojektuje wizerunek godła swojej miejscowości lub herb swojej rodziny,

 • scharakteryzuje postać patrona szkoły oraz sylwetki wybranych osób upamiętnionych w nazwach ulic, budynków, miejscowości itp.,

 • opisze zasługi osób, które przyczyniły się do rozwoju kulturalnego miejscowości i regionu,

 • zna różne modele rodziny (np. wielopokoleniowa, patriarchalna, matriarchalna, egalitarna),

 • klasyfikuje style życia: swojej rodziny ze sposobami życia ludzi na wsi, małej miejscowości, dużym mieście- dawniej i współcześnie itp.,

 • wyjaśni stopień pokrewieństwa między członkami swojej rodziny,

 • zaprezentuje drzewo genealogiczne swojej lub wybranej rodziny,

 • przeprowadzi wywiad z członkami rodziny zaangażowanymi w historię miejscowości, regionu,

 • wyjaśni terminy: tradycja, obrzęd, obyczaj, zwyczaj,

 • napisze relację na podstawie uczestnictwa w uroczystości ważnych świąt rodzinnych, religijnych, obrzędów i imprez regionalnych,

 • wyszukuje, czyta i interpretuje miejscowe podania, legendy, przysłowia i elementy gwary,

 • pisze własne przekazy regionalne, np. pamiętniki, opowiadania, baśnie, wiersze, przysłowia, powiedzonka, słowniki mowy regionalnej, karty do kalendarza regionalnego itp.,

 • uczestniczy w spektaklach teatralnych i muzycznych,

 • rozumie, że podstawą budowania autorytetu jest wytworzony świat dobra,

 • z zaangażowaniem podejmuje działania na rzecz urzeczywistnienia wartości regionu, wyraża szacunek dla dziedzictwa kultury regionalnej,

 • potrafi dokonać charakterystyki kultury regionu,

 • rozpoznaje elementy regionalne w plastyce, sztuce,

 • szkicuje, maluje, projektuje oraz wytwarza proste przedmioty i wyroby regionalne wzorowane na miejscowych motywach,

 • odwiedza galerie i muzea sztuki, uczestniczy w plenerach malarskich oraz w innych imprezach kulturalnych organizowanych przez rodzinę, szkołę, parafię, społeczność lokalną, wymieni ważniejsze (wybrane) wydarzenia historyczne w swojej miejscowości, stolicy województwa i regionie,

 • odwiedzi muzeum regionalne, skansen, miejsce pamięci narodowej, obiekt zabytkowy, cmentarz, kirkuk, miejsce kultu religijnego, pomnik przyrody itp. – zlokalizowane najbliżej miejsca zamieszkania,

 • wymieni ginące rzemiosła oraz typowe dawne i współczesne zawody charakterystyczne dla swojej miejscowości, miasta, regionu, regionu podkarpackiego,

 • opisze elementy zachowanego w regionie stroju ludowego np. tyczyńskiego czy rzeszowskiego, zatańczy wybrany taniec ludowy charakterystyczny dla Podkarpacia,

 • zaśpiewa regionalną pieśń ludową lub wysłucha muzyki w wykonaniu szkolnego zespołu wokalnego, miejscowego chóru, kapeli ludowej lub zespołu pieśni i tańca ludowego,

 • oceni stan zagospodarowania oraz style życia ludzi w gminie, identyfikuje się z kulturą regionu,

 • identyfikuje się z kulturą regionu, wyrazi własne opinie dotyczące perspektywy rozwoju własnej miejscowości zgodnej z ochroną dziedzictwa kulturowego w regionie dla przyszłych pokoleń.

Opracowali:

mgr Bożena Wierzbińska

mgr Andrzej Hałoń©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna