Efektywniejsza Grupa Orbis w odradzającym się otoczeniu gospodarczymPobieranie 30.49 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar30.49 Kb.

Warszawa, 16 listopada 2010

Komunikat prasowy

Wyniki Grupy Orbis po trzech kwartałach 2010 r.


  • Efektywniejsza Grupa Orbis w odradzającym się otoczeniu gospodarczym

  • Przychody 624 mln zł i efektywne ograniczanie kosztów owocują zyskiem netto w wysokości 10 mln zł, wzrost w stosunku do -2,9 mln zł w ub.r.

  • Ogłoszenie strategii “Asset light” ukierunkowanej na stworzenie mniej kapitałochłonnej struktury aktywów, większą elastyczność i odporność na cykle rynkowe.

Efektywniejsza Grupa Orbis w odradzającym się otoczeniu gospodarczym

Po sprzedaży Orbis Travel, której wpływ został opisany poniżej, Grupa Orbis wycofała się także z segmentu międzynarodowych przewozów autokarowych. W następstwie tych dwóch transakcji skala działalności Grupy uległa zmniejszeniu o 21% w stosunku do roku ubiegłego, a łączne przychody za 9 miesięcy wyniosły 624 mln zł. Co ważne, jednocześnie zysk netto przypisany akcjonariuszom Orbis wzrósł do 10 mln zł w porównaniu do straty netto w wysokości 2,9 mln zł narastająco na koniec września 2009 r.

Na osiągnięcie takiego wzrostu wpływ wywarło konsekwentne obniżanie kosztów, dostosowane do koniunktury na rynku, zarówno w sferze działań operacyjnych jak administracyjnych. Równocześnie, sytuacja finansowa Grupy Orbis umożliwia spłatę kolejnej raty kredytu inwestycyjnego w listopadzie 2010 r. (94,8 mln zł). Zarazem ostatni raport agencji Fitch Ratings potwierdza rating Orbisu na poziomie ‘BBB+(pol)’ i zmienia perspektywę z „negatywnej” na „stabilną”.

Orbis strategicznie koncentruje się na działalności hotelarskiej – ponad 80% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za trzeci kwartał zostało wygenerowanych właśnie przez ten segment. Pozostałe 20% przychodów wypracował Orbis Transport, w którym w trzecim kwartale przychody z wynajmu samochodów i zarządzania flotą po raz pierwszy stanowiły ponad 50% łącznych przychodów. Wynik ten odzwierciedla koncentrację Orbis Transport na tych dziedzinach. Łączne przychody tej spółki spadły w ujęciu rok do roku głównie w efekcie zaprzestania działalności w obszarze międzynarodowych przewozów autokarowych. Zbycie tego segmentu spowodowało także jednorazowe koszty, które, podobnie jak niekorzystny kurs franka szwajcarskiego w stosunku do złotego, negatywnie wpłynęły na wyniki Orbis Transport osiągnięte w tym kwartale. Jednocześnie, rosnąca we wrześniu sprzedaż w segmencie wynajmu samochodów to pierwsza oznaka poprawy koniunktury na tym rynku.Przychody Orbis w mln zł:
9 mies. 2010

9 mies. 2009

% zmiana

Grupa Kapitałowa Orbis

624

659

-5,3%

W tym:


Grupa Hotelowa Orbis

518

537

-3,5%

Orbis Transport

110

126

-12,7%

Grupa Hotelowa Orbis1 korzysta z rosnącej frekwencji na polskim rynku

W trzecim kwartale przychody Grupy Hotelowej Orbis zmniejszyły się nieznacznie o 2,8% rok do roku, ale popyt stopniowo stabilizuje się w porównaniu do spadku przychodów o 3,8% w pierwszej połowie 2010 r. Zoptymizowane zarządzanie kosztami w ciągu kwartału umożliwiło osiągnięcie EBITDA (po wyeliminowaniu zdarzeń jednorazowych) w wysokości 60 mln zł, co oznacza utrzymanie wyniku na poziomie 2009 roku.

Pozytywne sygnały nadchodzące z polskiej gospodarki wspierały podejmowane przez Grupę działania sprzedażowe. W konsekwencji frekwencja wzrosła o 1,5 punktu procentowego, do 50% narastająco na dzień 30 września 2010 r. Tendencja spadkowa średniej ceny za pokój na szerokim rynku znacząco wyhamowała w trzecim kwartale (ARR 216,7 zł). Na pewnych rynkach, np. warszawskim i krakowskim, ceny ponownie zaczęły wzrastać, jednak w innych miastach, takich jak Katowice czy Trójmiasto popyt jest relatywnie niski, zaś konkurencja silna.

Sprzedaż prowadzoną w trzecim kwartale wspierały kampanie marketingowe marki Ibis – letnia oferta “TEN or 15” i Mercure – “Moja wielka miejska ucieczka”, którym towarzyszyła kampania wizerunkowa Etap prowadzona w trakcie największej imprezy sportowej w Polsce, Tour de Pologne. Ponadto Novotel Warszawa Centrum z dumą występował w charakterze partnera Europejskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2010, prestiżowego wydarzenia pokazującego znaczenie klientów MICE w okresie odbudowy popytu. Ponadto, dbając o lojalność klientów, Grupa Hotelowa Orbis skupiła swoje wysiłki na rozwoju globalnego programu lojalnościowego A|Club, który funkcjonuje już od dwóch lat. Liczba członków programu A|Club na całym świecie wynosi ponad 5 milionów, a wiodące hotele Grupy Orbis przyciągają ponad 1000 nowych członków rocznie.Wyniki operacyjne Grupy Hotelowej Orbis:
9 mies. 2010

9 mies. 2009

zmiana

Frekwencja

50,0%

48,5%

1,50pp

Średnia cena za pokój (ARR) w zł

216,7

229,2

-5,45%

Przychód na dostępny pokój (RevPar)

108,3

111,2

-2,61%

Nowy model działania Grupy Hotelowej Orbis

Model “asset light” odzwierciedla dążenie Orbisu do stania się wyłącznie operatorem hotelowym i dostawcą usług w tym sektorze, ograniczając stopniowo liczbę posiadanych „murów” hotelowych. Większość nieruchomości należeć będzie do długoterminowych inwestorów i, w zależności od lokalizacji hotelu oraz jego marki, funkcjonować w oparciu o jeden z trzech modeli:  • dzierżawa ze zmiennym czynszem,

  • umowa o zarządzanie,

  • franczyza.

Nowy model biznesowy będzie mniej kapitałochłonny, co pozwoli Grupie na większą elastyczność, a tym samym zwiększy jej odporność na cykle rynkowe. Orbis skupi się na kompetencjach w dziedzinie prowadzenia hoteli, podnosząc swoją konkurencyjność, co umożliwi zapewnienie akcjonariuszom wyższego zwrotu z inwestycji.

Ryzyka finansowe wynikające z upadłości zbytej spółki

W pierwszym kwartale 2010 r. touroperatorski segment Orbis, znany jako “Orbis Travel”, został sprzedany na rzecz funduszu inwestycyjnego. Po podjęciu decyzji o nieinwestowaniu w Orbis Travel, nabywca spółki złożył we wrześniu wniosek o ogłoszenie jej upadłości. Nie zagroziło to pozycji finansowej Grupy Orbis, jako że łączne ryzyko związane z tą sytuacją nie przewyższa 13,6 mln zł. Kwota ta wynika z pożyczek w wysokości 7,6 mln zł, które na dzień 30 września 2010 r. zostały w 100% objęte odpisem aktualizującym utworzonym przez Orbis, oraz z gwarancji z tytułu ubezpieczenia turystycznego w kwocie 6 mln zł. Gdy tylko dostępne będą bardziej dokładne informacje, część kwoty gwarancji może zostać wykorzystana i w takim przypadku Orbis bezzwłocznie utworzy odpowiedni odpis.Polski rynek hotelowy staje na nogi i trend zwiększania frekwencji powinien się utrzymywać. Na niektórych rynkach już teraz odczuwalny jest wzrost przychodu na jeden pokój (RevPar) – prym wiedzie tu rynek warszawski. Jednakże należy zauważyć, że rynki regionalne jak Poznań, Szczecin czy Katowice nadal odnotowują słabsze wyniki w zakresie ceny.
Kontakt:

Biuro Prasowe Orbis S.A.

Adam Kucza, tel. +48 22 829 39 24, kucza.a@orbis.pl

Katarzyna Gronek, tel. +48 22 829 38 03, gronek.k@orbis.pl


Orbis to największa w Polsce firma hotelowa, operująca siecią 60 hoteli, które oferują ponad 11 tysięcy pokoi. Hotele działają pod markami Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis, Etap oraz Orbis Hotels. W skład Grupy Kapitałowej Orbis wchodzi także firma Orbis Transport, zajmująca się krótko- i długoterminowym wynajmem samochodów.

Partnerem strategicznym Orbis jest firma Accor, wiodący na świecie operator hotelowy i lider rynku europejskiego, operujący 4 100 hotelami z blisko 500 tys. pokoi w 90 krajach. Szerokie portfolio marek hotelowych Accor – Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, Ibis, all seasons, Etap Hotel, hotelF1 and Motel 6 a także związane z nimi Thalassa sea & spa i Lenôtre – gwarantują zróżnicowaną ofertę usług i produktów od luksusowych po ekonomiczne. Accor zatrudnia 145 tys. pracowników na całym świecie, oferuje swoim klientom i partnerom blisko 45 lat wiedzy i doświadczenia.1 Grupa Hotelowa Orbis składa się ze spółek Orbis S.A., Hekon Hotele-Ekonomiczne S.A., Orbis Kontrakty sp. z o.o. oraz UAB Hekon.

Komunikat prasowy Orbis S.A. | Strona

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna