Egzamin poprawkowy z systemów wieloagentowych, 2003. 09. 09Pobieranie 15.05 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar15.05 Kb.
Egzamin poprawkowy z systemów wieloagentowych, 2003.09.09

część II  1. Załóżmy, że mamy dany następujący algorytm konstruowania kolektywnego planu dla określonego celu, grupy, wybranego agenta w tej grupie pełniącego rolę lidera oraz agenta zlecającego grupie osiągnięcie celu:

(Uwaga! Konstruowany plan składa się z akcji prowadzących do osiągnięcia odpowiednich podcelów oraz z akcji związanych z koordynacją realizacji tych podcelów – dawania sygnału rozpoczęcia realizacji podcelu i informowania o osiągnięciu podcelu)

wejście:

cel , grupa H, agent lH (lider grupy) oraz agent zH (zleceniodawca);algorytm:

  1. Jeżeli |H| = 1 to l konstruuje indywidualny plan P osiągnięcia celu i informuje agenta z o tym, że posiada odpowiedni plan (dla uproszczenia zakładamy, że skonstruowanie planu zawsze się powiedzie), a następnie w wyniku komunikacji l z z zostają utworzone bilateralne zobowiązania – jedno mówiące o tym, że l poinformuje z o osiągnięciu (bądź porażce osiągnięcia) , drugie, mówiące o tym, że z da sygnał l do rozpoczęcia realizacji , oraz dla każdej akcji P zobowiązanie l względem z wykonania .

wpp:

  1. agenci w grupie H dokonują podziału celu na podcele 1, ..., m oraz grupy H-{l} na niepuste podgrupy H1, ..., Hm takie, że każda grupa Hi odpowiada za realizację celu i;

  2. każda z grup Hi wyłania lidera liHi, a następnie omawiany algorytm zostaje uruchomiony dla grup poszczególnych grup Hi, celów i, liderów li oraz agenta l jako zleceniodawcy;

  3. po uzyskaniu od agenta li informacji o skonstruowaniu planu dla podcelu i, w wyniku komunikacji li z l zostają utworzone bilateralne zobowiązania – jedno mówiące o tym, że li poinformuje l o osiągnięciu (bądź porażce osiągnięcia) i i drugie, mówiące o tym, że l da sygnał li do rozpoczęcia realizacji i;

  4. po uzyskaniu od wszystkich agentów l1, ..., lm informacji o skonstruowaniu planu dla podcelów 1, ..., m oraz ustaleniu bilateralnych zobowiązań agent l informuje agenta z o skonstruowaniu planu dla celu .

Załóżmy również, że mamy daną grupę G w której istnieje kolektywna intencja osiągnięcia celu , oraz inicjatora CPS iG. Cel podzielony jest na podcele 1 ..., n, a grupa G na podgrupy G1, ..., Gn takie, że Gi odpowiada za realizację celu i i w każdej z podgrup wyłoniony jest lider aiGi.

Jakiego typu jest najsilniejsze kolektywne zobowiązanie, które powstaje w momencie, gdy inicjator i uzyska informacje o pomyślnym skonstruowaniu planów od liderów grup G1, ..., Gn i ustali z nimi bilateralne zobowiązania dotyczące informowania o osiągnięciu celu i sygnalizowania rozpoczęcia realizacji celu?

Proszę podać formułę charakteryzującą ten rodzaj kolektywnego zobowiązania.Dlaczego nie może być ono silniejsze?

UWAGA! W sformułowaniu powyższego zadania są błędy. Proszę więc mieć to na uwadze próbując je rozwiązywać. Może się okazać, ze trzeba rozpatrywać różne przypadki, itd. Tak więc przeanalizowanie go i rozważenie różnych okoliczności może być pożyteczne.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna