Egzamin z chemii organicznej B. Studia jednostopniowe. 09. 02. 2009Pobieranie 19.21 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.21 Kb.
Egzamin z chemii organicznej B.

Studia jednostopniowe. 09.02.2009.

1. (33) Uzupełnij i zapisz za pomocą wzorów podane równania reakcji. Podaj nazwy produktów oznaczonych pogrubioną czcionką.

a) (6) propylobenzen + Br2 + h + Dt à A+ B (stereoizomery, podaj ich nazwę)

b) (3) chlorek benzenodiazoniowy + p-metoksyfenol à A; Podaj wartość pH tej reakcji;

c) (6) 1 mol benzaldehyd + pentan-3-on + NaOHaq, Dt à A+ B (stereoizomery, podaj ich nazwę)

d) (6 ) acetylooctan etylu + wodorek litowo-glinowy (nadmiar) à A+ B (stereoizomery, podaj ich nazwę)

e) (4) aceton + A à 4-metylopenta-1,3-dien + O=P(C6H5)3; podaj syntezę A z odpowiedniego halogenku alkilowego i innych niezbędnych reagentów;

f) (2) benzoesan etylu + 1) 2 mole bromku etylomagnezu, 2) H3O+ à A;

g) (3) eter (butylowo)-(fenylowy) + HJsteż à A + B.

h) (3) (Z)-but-2-en + KMnO4,aq (niska temperatura) à A; zapisz równanie reakcji za pomocą wzorów przestrzennych.


2. (27) Przedstaw mechanizmy następujących reakcji oraz podaj ich nazwy:

a) (5) p-toluenosulfonian (R)-sec-butylu + cyjanek sodu/DMSO à

b) (8) 3-jodopentan + wodorotlenek potasu w etanolu à (E)- i (Z)-pent-2-en; posługując się wzorami przestrzennymi wyjaśnij powstawanie stereoizomerów;

c) (8) acetofenon + benzaldehyd +kat. NaOHaq, Dt à (proszę podąć mechanizmy obu etapów)

d) (6) benzen + chlorek acetylu + 1,1 mola AlCl3 à
3. (32) Zaproponuj sposób syntezy poniższych związków z podanych substratów organicznych.

a) (4) p-bromoetylobenzenu z acetofenonu,

b) (6) (Z)-okt-4-enu z butan-1-olu, proszę wykorzystać reakcję

c) (6) trans-1,2-dimetylocykloheksanu wykorzystując jako jeden z etapów syntezy reakcję Dielsa-Aldera. Za pomocą wzorów przestrzennych przedstaw trwałe konformacje produktu,

d) (5) kwasu 5-oksoheksanowego z but-3-en-2-onu wykorzystując jako jeden z etapów syntezy reakcję Michaela,

e) (6) 2,2,4-trimetylopentanu z 2-metylopropenu wykorzystując związki miedzioorganiczne,

f) (5) N-benzyloaniliny z aniliny
4. (9) Wiedząc, że alanina to kwas l-2-aminopropanowy a seryna to kwas l-2-amino-3-hydroksypropanowy przedstaw wzór dipeptydu: Ala-Ser. Narysuj wzory przestrzenne wymienionych aminokwasów i odpowiadające im wzory Fischera.

5. (8*2=16) Wskaż, które z podanych niżej reakcji nie zachodzą we wskazanym kierunku. Pozostałe uzupełnij i zapisz za pomocą wzorów chemicznych.

a) but-1-yn + bromek fenylomagnezu 

b) anilina + butylolit 

c) 2,4-dinitrofenolan sodu + p-metoksyfenol 

d) kwas octowy + p-krezolan potasu (p-metylofenolan potasu) 

e) malonian dipropylu + propan-1-olan sodu 

f) jodek aniliniowy + trimetylamina 

g) fenolan sodu + etanol 

h) kwas benzoesowy + dimetyloaminaEgzamin z chemii organicznej B.

Studia jednostopniowe. 09.02.2009.

1. (33) Uzupełnij i zapisz za pomocą wzorów podane równania reakcji. Podaj nazwy produktów oznaczonych pogrubioną czcionką.

a) (6) propylobenzen + Br2 + h + Dt à A+ B (stereoizomery, podaj ich nazwę)

b) (3) chlorek benzenodiazoniowy + p-metoksyfenol à A; Podaj wartość pH tej reakcji;

c) (6) 1 mol benzaldehyd + pentan-3-on + NaOHaq, Dt à A+ B (stereoizomery, podaj ich nazwę)

d) (6 ) acetylooctan etylu + wodorek litowo-glinowy (nadmiar) à A+ B (stereoizomery, podaj ich nazwę)

e) (4) aceton + A à 4-metylopenta-1,3-dien + O=P(C6H5)3; podaj syntezę A z odpowiedniego halogenku alkilowego i innych niezbędnych reagentów;

f) (2) benzoesan etylu + 1) 2 mole bromku etylomagnezu, 2) H3O+ à A;

g) (3) eter (butylowo)-(fenylowy) + HJsteż à A + B.

h) (3) (Z)-but-2-en + KMnO4,aq (niska temperatura) à A; zapisz równanie reakcji za pomocą wzorów przestrzennych.


2. (27) Przedstaw mechanizmy następujących reakcji oraz podaj ich nazwy:

a) (5) p-toluenosulfonian (R)-sec-butylu + cyjanek sodu/DMSO à

b) (8) 3-jodopentan + wodorotlenek potasu w etanolu à (E)- i (Z)-pent-2-en; posługując się wzorami przestrzennymi wyjaśnij powstawanie stereoizomerów;

c) (8) acetofenon + benzaldehyd +kat. NaOHaq, Dt à (proszę podąć mechanizmy obu etapów)

d) (6) benzen + chlorek acetylu + 1,1 mola AlCl3 à
3. (32) Zaproponuj sposób syntezy poniższych związków z podanych substratów organicznych.

a) (4) p-bromoetylobenzenu z acetofenonu,

b) (6) (Z)-okt-4-enu z butan-1-olu, proszę wykorzystać reakcję

c) (6) trans-1,2-dimetylocykloheksanu wykorzystując jako jeden z etapów syntezy reakcję Dielsa-Aldera. Za pomocą wzorów przestrzennych przedstaw trwałe konformacje produktu,

d) (5) kwasu 5-oksoheksanowego z but-3-en-2-onu wykorzystując jako jeden z etapów syntezy reakcję Michaela,

e) (6) 2,2,4-trimetylopentanu z 2-metylopropenu wykorzystując związki miedzioorganiczne,

f) (5) N-benzyloaniliny z aniliny
4. (9) Wiedząc, że alanina to kwas l-2-aminopropanowy a seryna to kwas l-2-amino-3-hydroksypropanowy przedstaw wzór dipeptydu: Ala-Ser. Narysuj wzory przestrzenne wymienionych aminokwasów i odpowiadające im wzory Fischera.

5. (8*2=16) Wskaż, które z podanych niżej reakcji nie zachodzą we wskazanym kierunku. Pozostałe uzupełnij i zapisz za pomocą wzorów chemicznych.

a) but-1-yn + bromek fenylomagnezu 

b) anilina + butylolit 

c) 2,4-dinitrofenolan sodu + p-metoksyfenol 

d) kwas octowy + p-krezolan potasu (p-metylofenolan potasu) 

e) malonian dipropylu + propan-1-olan sodu 

f) jodek aniliniowy + trimetylamina g) fenolan sodu + etanol 

h) kwas benzoesowy + dimetyloamina©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna