Ekd 22. 1 działalność wydawnicza ul. Czerska 8/10 Prezes Zarządu: Wanda Rapaczyński RekomendacjaPobieranie 66.53 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar66.53 Kb.

3 grudnia 2001

Agora SA


EKD 22.1 - działalność wydawnicza

ul. Czerska 8/10 Prezes Zarządu: Wanda Rapaczyński Rekomendacja

00-732 Warszawa Biegły rewident: KPMG Polska Audyt Sp z o.o przy cenie zamknięcia z 30.11.2001 – 54,30 PLN

tel. (0-22) 840 14 71 TRZYMAJ (podtrzymana)

fax (0-22) 840 00 67 cena docelowa 56,00 PLN

http:// www.agora.pl.

e-mail: inwestor@gazeta.pl

Parametry finansowe Spółki


Lata

Sprzedaż

(mln zł)


EBIT (mln zł)

Wynik netto

(mln zł)


EPS

(zł)


EPS

(euro)


ROE (%)

NWC

(mln zł)


CR

x


QR

x


DOL

x


DFL

x


Liczba akcji

(tys. szt.)P/E

x


P/EBIT

x


P/BV

x


MC/S

x


1997

416,46

106,44

74,14

1,68

0,46

41,74%

117,02

3,34

3,19

1,63

1,00

44140,50

32,89

22,91

13,73

5,85

1998

550,85

118,46

62,42

1,41

0,39

23,00%

-50,02

0,74

0,65

1,52

1,00

44140,50

39,06

20,58

8,98

4,43

1999

694,15

171,84

120,75

2,13

0,59

15,60%

274,44

3,71

3,54

1,74

1,00

56757,53

25,96

18,25

4,06

4,52

2000

816,08

177,40

143,50

2,53

0,70

18,10%

194,21

2,56

2,36

1,75

1,03

56757,53

21,85

17,67

3,95

3,84Parametry finansowe Grupy Kapitałowej


Lata

Sprzedaż

(mln zł)


EBIT (mln zł)

Wynik netto

(mln zł)


EPS

(zł)


EPS

(euro)


ROE (%)

NWC

(mln zł)


CR

x


QR

x


DOL

x


DFL

x


Liczba akcji

(szt.)


P/E

x


P/EBIT

x


P/BV

x


MC/S

x


1998

549,89

123,16

-7,35

-0,17

-0,05

-4,43%

-83,23

0,56

0,47

1,68

1,10

44140,50

-331,60

19,80

14,68

4,43

1999

689,69

193,78

132,65

2,34

0,65

23,00%

247,69

3,46

3,28

1,68

1,07

56757,53

23,64

16,18

4,62

4,55

2000

810,72

209,56

174,06

3,07

0,85

15,60%

204,33

2,74

2,53

1,66

1,02

56757,53

18,01

14,96

3,74

3,87

2001E

823,45

126,13

215,00

3,79

1,05

18,10%

195,42

2,55

2,32

2,34

1,03

56757,53

14,58

24,86

2,97

3,81

do obliczeń przyjęto średni kurs akcji z listopada 2001 roku – 55,24 zł, E – prognoza DM BOŚ, 1euro=3,6223 PLNAkcjonariat (30.09.2001) 233

Główni

akcjonariuszeLiczba akcji

(szt.)% w kapitale zakład.

%

głosów na WZAAgora Holding Sp. z o.o.

16 681 463

29,39%

44,59%

Bankers Trust Company (GDRy)

6 122 676

10,79%

8,08%

Cox Poland Investments Inc

5 818 450

10,25%

10,25%

pozostali

28 134 936

49,57%

37,08%

Razem

56 757 525

100,00%

100,00%Dane podstawowe

tys. zł

tys. euro

Suma bilansowa (30.09.2001)

1 090 867

301 153

Kapitał własny (30.09.2001)

965 648

266 584

Kapitalizacja rynkowa, (11.2001)

3 135 178

865 521

Zwrot z inwestycji, w % (11.2001)

- 1,81

Wartość nominalna akcji, w zł

1

Free float w %

49,6

Średni dzienny wolumen w szt. (11.2001)

58 953

Max. odchylenie kursu, w % (11.2001)

 Ý


 ß

5,2


6,4ANALIZA SWOTSilne strony

 • wydawca “Gazety Wyborczej” - lidera na rynku prasowym i ogłoszeń

 • unikatowa forma połączenia dziennika ogólnopolskiego i lokalnego

 • nowoczesny proces redagowania i druku

 • rozbudowa drukarni

 • plany wejścia na przyszłościowy rynek internetowy (na bazie posiadanej witryny “Gazety Wyborczej”)

Słabe strony

 • sezonowe wahania przychodów ze sprzedaży powierzchni ogłoszeniowej

Szanse

 • spodziewany dalszy wzrost wydatków firm na reklamę,

 • rozwój internetu

Zagrożenia

 • ogólnoświatowa tendencja spadku czytelnictwa prasy codziennej

 • wzrost cen papieru

 • konkurencja ze strony innych mediów,

 • słabe prognozy krajowego rynku reklamy w 2001r

Uzasadnienie rekomendacji

W ostatnich dniach listopada Agora poinformowała o wdrożeniu programu redukcji kosztów operacyjnych w celu zminimalizowania negatywnego wpływu otoczenia na Spółkę. Agora spodziewa się słabego roku 2002 i prognozuje dalsze kurczenie się rynku reklamowego. Zgodnie z programem oszczędnościowym zwolniono w Spółce 170 osób (ok. 5% załogi), co będzie kosztować firmę w tym roku około 1 mln zł. Jednocześnie Agora spodziewa się oszczędności z tego tytułu w roku 2002 na poziomie 6 – 8 mln zł.


Z uwagi na słabe perspektywy rynku reklamowego w przyszłym roku obniżamy wycenę akcji Agory z 63,60 do 56,00 zł. Zakładamy, że Spółka poradzi sobie z recesją na rynku reklamy. Podtrzymujemy wydaną poprzednio rekomendację: TRZYMAJ dla akcji Spółki.
Wykres Agory w październiku przełamał linię długoterminowego trendu spadkowego (1), w którym poruszał się od lutego 1999r. W średnim terminie walor znajduje się w trendzie wzrostowym (linia 2), natomiast w krótkim – w spadkowym (linia 3). Układ średnich ruchomych jest typowy dla rynku wzrostowego w średnim i krótkim terminie. MACD wygenerował pod koniec listopada sygnał sprzedaży i zniżkuje w strefie wartości dodatnich. Dopóki nie zostanie przełamana linia równowagi ewentualne spadki powinny być traktowane jako korekta rozpoczętego na początku października ruchu wzrostowego. Najbliższe wsparcie 53,30 zł wyznacza linia trendu (2),. opór zaś –56,90 zł linia trendu (3). W najbliższym czasie walor powinien przełamać linię (3) lub (2) i nieco większe szanse są jednak na ruch w dół. Ewentualne spadki mogą zostać zatrzymane w okolicy SK100, czyli około 48,50 – 49,00zł. Barierą dla wzrostów będą okolice 59,00 – 60,00zł (szczyty z października i listopada).
Zestawienie wyników kwartalnych Spółki (tys. zł)
IIkw.’00

III kw.’00

IIkw.’01

IIIkw.’01

Sprzedaż

223 125

185 965

212 297

171 218

Wynik operac.

61 706

28 907

39 740

14 647

Wynik brutto

68 788

27 929

134 334

28 726

Wynik netto

48 989

19 107

119 977

21 023


Opracował: Waldemar Bojara


Departament Doradztwa i Analiz Rynkowych

DOMU MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna