Ekonomia politycznaPobieranie 40.02 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar40.02 Kb.
EKONOMIA POLITYCZNA

Literatura i tematy referatów w roku akademickim 2010/2011Lp.

Data wykładu (poniedziałek)

Data ćwiczeń (piątek)

Temat / Literatura na ćwiczenia

1

14.02.2010

18.02.2010

Podstawy metodologiczne i główne nurty ekonomii politycznej (cz. I)

Zajęcia organizacyjne / prezentacja: „Ekonomia polityczna – przegląd problematyki”2

21.02.2010

25.02.2010

Podstawy metodologiczne i główne nurty ekonomii politycznej (cz. II)

1. Ekonomia a ekonomia polityczna

S. Tsuru (1982), Ku nowej ekonomii politycznej, [w:] K. Dopfer, Ekonomia w przyszłości, Warszawa: PWN. (biblioteka)

2. Znaczenie rozwoju ekonomii instytucjonalnej dla odnowienia ekonomii politycznej

Z. Hockuba (2001), Nowa ekonomia instytucjonalna – czy zdominuje nasze myślenie w rozpoczynającym się stuleciu? [w:] A. Wojtyna (red.) Czy ekonomia nadąża z wyjaśnianiem rzeczywistości, Warszawa: PTE. (biblioteka)3

28.02.2010

04.03.2010

Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego (cz. I)

3. Źródła wzrostu gospodarczego

D. Acemoglu, J. Robinson (2008), The Role of Institutions in Growth and Development, Working Paper No. 10 Commission on Growth and Development World Bank, Washington (on-line: http://www.growthcommission.org/storage/cgdev/documents/gc-wp-010_web.pdf)4. Korupcja a wzrost gospodarczy

P. Mauro (1995), Corruption and Growth, Quarterly Journal of Economics, Vol. 110 (3): 681-712. (bez rozdz. III) (on-line dla posiadaczy karty BUW)
4

07.03.2010

11.03.2010

Ekonomia polityczna wzrostu i rozwoju gospodarczego (cz. II)

5. Czy demokratyzacja sprzyja wzrostowi gospodarczemu?

R.J. Barro (2000), Rule of Law, Democracy and Economic Performance, [w:] 2000 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation (on-line: http://www.heritage.org/research/features/index/chapters/pdf/index2000_chap2.pdf )

6. Paradoks partycypacji wyborczej

W. Aksztejn (2006), Racjonalność wyborcy a paradoks partycypacji. Znaczenie instrumentalnej motywacji dla wyjaśnienia absencji wyborczej w 2005 roku, Decyzje, nr 5; s. 41-62. (BUW, biblioteka WPsych UW)


5

14.03.2010

18.03.2010

Ekonomia polityczna transformacji postsocjalistycznej (cz. I)

7. Wolność a wyniki gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem Polski

P. Opala, A. Rzońca (2008)., Ile wolności gospodarczej?, Zeszyty FOR (on-line: http://www.for.org.pl/pl/zeszyty-FOR/1/546)8. „Pomarańczowa rewolucja” w świetle ekonomii politycznej

J.A. Gould, J. Hetman (2008). Market Democracy Unleashed? Business Elites and the Crisis of Competitive Authoritarianism in Ukraine, Business and Politics, Vol. 10(2) (on-line: http://www.bepress.com/bap/vol10/iss2/art1 - należy skorzystać z “guest policy” aby otrzymać artykuł za darmo)6

21.03.2010

25.03.2010

Ekonomia polityczna transformacji postsocjalistycznej (cz. II)

9. Postsocjalistyczna transformacja z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej

J. Godłów-Legiędź (2005). Transformacja ustrojowa z perspektywy nowej ekonomii instytucjonalnej, Ekonomista, nr 2 (biblioteka)

10. Pogoń za rentą – przykłady z życia gospodarczego w Polsce w okresie transformacji

A. Zybertowicz, B. Pilitowski (2008), Polityczna pogoń za rentą: Peryferyjna czy strukturalna patologia polskiej transformacji?, materiały pokonferencyjne (on-line: http://www.skmp.umk.pl/download/pogon_za_renta.doc)7

28.03.2010

01.04.2010

Ekonomia polityczna bezrobocia


11. Skąd biorą się różnice w poziomie bezrobocia w różnych rozwiniętych krajach?

G. Saint-Paul (2004), Why are European Countries Diverging in their Unemployment Experience?, Journal of Economic Perspectives, Vol. 18(4):  49-68 (on-line dla posiadaczy karty BUW)12. Bezrobocie a grupy interesów

M. Olson (1982), The rise and decline of nations. Economic growth, stagflation, and social rigidities, London: Yale University Press; s. 181-242 (Rozdział 7: Stagflation, Unemployment, and Business Cycles: An Evolutionary Approach to Macroeconomics) (biblioteka)8

04.04.2010

08.04.2010

Międzynarodowa ekonomia polityczna


13. Liberalizacja handlu i demokratyzacja.

F. Giavazzi, G. Tabellini (2005), Economic and political liberalization, Journal of Monetary Economics, Vol. 52: 1297-1330 (on-line dla posiadaczy karty BUW)14. Handel zagraniczny a wzrost gospodarczy

D. Acemoglu, S. Johnson, J. Robinson (2005), The Rise of Europe: Atlantic Trade, Institutional Change and Economic Growth, American Economic Review, Vol. 95(3): 546-579 (on-line dla posiadaczy karty BUW)9

11.04.2010

15.04.2010

Ekonomia polityczna integracji europejskiej


15.  Oddziaływanie grup interesów w UE na przykładzie Wspólnej Polityki Rolnej

J. Wilkin (2008), Ekonomia polityczna systemu wsparcia bezpośredniego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (on-line: www.ec.europa.eu/budget/reform/library/contributions/us/20080416_US_36_pl.pdf)16.  System głosowania w Radzie Unii Europejskiej i jego znaczenie dla alokacji środków budżetowych

H. Kauppi, M. Widgrén (2007), Voting rules and budget allocation in the enlarged EU, European Journal of Political Economy, Vol. 23: 693–706 (on-line dla posiadaczy karty BUW)10

18.04.2010

29.04.2010

Ekonomia polityczna migracji


17. Migracja a rozwój gospodarczy i społeczny

Human Development Report 2009:Overcoming barriers (2009): Rozdział 1 (Freedom and movement: how mobility can foster human development), UNDP (biblioteka lub on-line: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2009/)

18. Współczesne migracje Polaków a rynek pracy

M. Okólski (2008). Nowe uwarunkowania, nowe migracje? Współczesne migracje Polaków a rynek pracy, [w:] P. Kaczmarczyk, M. Okólski (red.), Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania bezrobocia, Warszawa: OBM UW (biblioteka lub on-line: http://www.migracje.uw.edu.pl/publ/191/)


11

09.05.2010

13.05.2010

Problemy podziału i nierówności w świetle ekonomii politycznej


19. Równość a efektywność

J. Stiglitz (1998). Distribution, efficiency and voice: designing the second generation of reforms, referat zaprezentowany w trakcie Conference on Asset Distribution, Poverty, and Economic Growth w Brasilii 14.07.1998 (on-line: http://www2.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/download/speeches/Development/Distribution_Efficiency_and_Voice.pdf)20. Równość a wzrost gospodarczy

F. Bourguignon (2004), The Poverty-Growth-Inequality Triangle, referat zaprezentowany przed Indian Council for Research on International Economic Relations w New Delhi (on-line: http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797-1104785060319/598886-1104852366603/33634_PovertyInequalityGrowthTriangleFeb24_ICRIER.pdf )12

16.05.2010

20.05.2010

Problemy podziału i nierówności w świetle ekonomii politycznej


21. Równość płci i rozwój ekonomiczny

E. Duflo (2005). Gender equality in development, BREAD Policy Paper No.001 (on-line: http://econ-www.mit.edu/files/799)

22. Wpływ demokratyzacji na nierówności

E. Chang, Political transition, corruption, and income inequality in third wave democracies, Afrobarometer Working Paper No. 79, (on-line: http://www.afrobarometer.org/papers/AfropaperNo79.pdf)


13

23.05.2010

27.05.2010

Sprawiedliwy podział i „sprawiedliwy” system podatkowy


23. Przyczyny różnic w systemach podatkowych pomiędzy krajami

L.W. Kenny, S.L. Winer, Tax Systems in the World: An Empirical Investigation into the Importance of Tax Bases, Collection Costs, and Political Regime(on-line: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=280097)

24. Ekonomia polityczna unikania podatków

J. Slemrod (2007), Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion, Journal of Economic Perspectives, Vol. 21(1): 25-48 (on-line dla posiadaczy karty BUW)


14

30.05.2010

03.06.2010

Sprawiedliwy podział i „sprawiedliwy” system podatkowy


25. System podatkowy a rozwój gospodarczy w Polsce

A. Rzońca, K. Czarnecka-Żochowska, T. Pabiański, Jak podatki mogą nas przybliżyć do cudu gospodarczego?, Raporty FOR (on-line: http://www.for.org.pl/pl/raporty-FOR/1/396)


Pobieranie 40.02 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna