Elektroniczne bazy danychPobieranie 131.03 Kb.
Strona1/7
Data07.05.2016
Rozmiar131.03 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA

W POZNANIU
Oddział Informacji Naukowej

ELEKTRONICZNE BAZY DANYCH
Poznań 2009

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Zaprasza wszystkich swoich Czytelników do korzystania z prenumerowanych czasopism elektronicznych, baz danych oraz e-książek. Licencjonowane zasoby elektroniczne są dostępne w sieci AMU-Net, jak również poza nią dla uprawnionych użytkowników, do których należą: pracownicy, studenci i doktoranci UAM posiadający aktualną elektroniczną kartę biblioteczną.

Podczas logowania należy podać:Numer karty bibliotecznej

Numer PESEL

W przypadku pracowników i studentów zagranicznych do identyfikacji konieczne jest podanie numeru karty bibliotecznej i zamiast numeru PESEL podanie daty urodzenia (format: YY.MM.DD) oraz inicjałów imienia i nazwiska.

Przykładowy identyfikator Smitha Adama urodzonego 1 maja 1970 r.: 700501SA
Tylko w Centrum Informacji Naukowej i Katalogu oraz w Czytelni Nauk Społecznych udostępniamy archiwa następujących czasopism:
Rzeczpospolita (od maja 1993)

Gazeta Wyborcza (od 1989 roku)

Gazeta Prawna (od 2000 roku)
Serdecznie zapraszamy do Centrum Informacji Naukowej i Katalogu

Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (pok. 140)


Centrum Informacji Naukowej i Katalog czynny w godzinach:
poniedziałek 12.00 – 20.00

wtorek –piątek 9.00 – 20.00

sobota 9.00 – 17.00
Przyjmujemy zapisy na bezpłatne szkolenia w zakresie obsługi baz oraz Internetu:
Szkolenia odbywają się w:
środy 12.00 – 14.00

czwartki 12.00 – 14.00


lub w terminie uzgodnionym indywidualnie z Czytelnikiem.
Nasz adres:
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Oddział Informacji Naukowej

ul. Ratajczaka 38/40

61-816 Poznań


tel. (061) 829-38-49, (061) 829-38-17

e-mail: oin@amu.edu.plBazy danych w subskrypcji UAM


http://lib.amu.edu.pl/bazy/


Academic Search Complete


Wielodziedzinowa baza pełnotekstowa, przeznaczona dla instytucji naukowych. Zawiera pełny tekst artykułów z prawie 6.100 publikacji, z których więcej, niż 5.100 tytułów to czasopisma recenzowane. Baza zawiera ogółem ponad 10.100 tytułów czasopism, których zawartość jest indeksowana i zaopatrzona w abstrakty artykułów. Ogółem w bazie mamy ok. 10.600 tys. publikacji włączając w to monografie, raporty, materiały konferencyjne. Archiwa bazy sięgają 1865 roku. Baza obejmuje ogromną ilość dyscyplin naukowych zarówno w zakresie nauk ścisłych, jak i społecznych i humanistycznych.
Baza dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników


Agricola

Baza obejmująca ponad 4.1 miliony cytowań artykułów z czasopism, prac zbiorowych, prac doktorskich, patentów, programów komputerowych, materiałów audiowizualnych, raportów technicznych z zakresu nauk rolniczych i dyscyplin pokrewnych, takich, jak biologia roślin i zwierząt, leśnictwo, entomologia, ekonomia rolnictwa, alternatywne metody uprawy, nauka o żywieniu i żywności, handel i marketing w rolnictwie. Bazę opracowała Narodowa Biblioteka Rolnictwa w Stanach Zjednoczonych (NAL). Baza zawiera materiały bibliograficzne od roku 1970.


Baza dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników


Analytical Abstracts

Analytical Abstracts Online (Analytical WebBase) opracowywana przez Royal Society of Chemistry w Wielkiej Brytanii koncentruje się na najnowszych metodach analitycznych i ich zastosowaniach w chemii nieorganicznej, organicznej, biochemii, farmakologii, rolnictwie, ochronie środowiska. Baza indeksuje ponad 100 międzynarodowych czasopism z zakresu chemii analitycznej od roku 1980, a także książki i normy. Obecnie baza zawiera ponad 400 tys. rekordów, a co tydzień przybywa 300 nowych opisów.


Baza dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników


Beilstein

Baza obejmuje dane o właściwościach fizykochemicznych ponad 9 milionów związków organicznych i bioorganicznych. Zawiera wzory strukturalne, schematy oraz opisy ponad 11 milionów reakcji syntezy tych związków. Dodatkowe moduły obecne w bazie zaopatrzone są w abstrakty publikacji indeksowanych w Beilsteinie. Jednym z modułów bazy jest Ecopharm, który zawiera informacje o aktywności biologicznej związków chemicznych i ich zastosowaniach terapeutycznych. Baza została wydana przez Elsevier MDL Information Systems.Baza jest udostępniana na Wydziale Chemii


Brepolis

Kolekcja baz wyd. przez Brepols Publishers dla mediewistów, teologów, filologów składa się z następujących części: • Archive of Celtic-Latin Literature (ACLL)

 • Aristoteles Latinus Database

 • Bibliographie de civilization médiévale BCM - Online

 • Database of Latin Dictionaries

 • Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques

 • Europa Sacra Online

 • In Principio Incipit Index of Latin Texts Online

 • International Directory of Medievalists Online

 • International Encyclopaedia for the Middle Ages - Online

 • International Medieval Bibliography IMB Online

 • Lexicon des Mittelalters Online

 • Library of Latin Texts - Series A

 • Library of Latin Texts - Series B

 • Monumenta Germaniae Historica

 • Revue d'histoire ecclésiastique - bibliographie

 • Ut per litteras apostolicas... Papal Letters Online

 • Vetus Latina Database Online

Baza dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników
Business Source Complete

Bibliograficzno-pełnotekstowa baza danych obejmująca artykuły z prawie 3280 tytułów pełnotekstowych, (w tym 1670 recenzowanych) czasopism biznesowych i abstrakty artykułów z ponad 4175 tytułów czasopism oraz a także inne materiały, wśród których są: książki, monografie, encyklopedie, materiały konferencyjne, raporty z badań inwestycyjnych, raporty marketingowe, profile przedsiębiorstw, analizy SWOT. Baza zawiera również informacje o ponad 40 tys. najczęściej cytowanych autorach. Archiwa niektórych tytułów czasopism sięgają roku 1886. Tematyka materiałów zawartych w bazie obejmuje marketing, zarządzanie, MIS (Management Information System), POM (Production and Operations Management), rachunkowość, finanse, ekonomię.


Baza dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników


Catalysts & Catalyzed Reactions

Baza obejmuje tematykę związaną z katalizą i jej metodami. Zawiera abstrakty artykułów oraz graficzne schematy reakcji chemicznych z 78 tytułów czasopism naukowych z dziedziny biochemii, chemii organicznej, chemii nieorganicznej oraz chemii fizycznej od 2002 r.


Baza dostępna w sieci uniwersyteckiej i z komputerów domowych dla uprawnionych użytkowników


  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna