ElektronicznyPobieranie 151.09 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar151.09 Kb.


CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH

im. Stefana Czarnieckiego
BIBLIOTEKA
ELEKTRONICZNY

INFORMATOR

O NABYTKACH

Nr 2/2014

Bieżący numer informatora zawiera wykaz nabytków, które wpłynęły do działów specjalistycznych i oświatowych Biblioteki CSWLąd w marcu 2014 r.

Opisy bibliograficzne wykonano w programie komputerowym SOWA.


SPIS TREŚCI


Wykaz nabytków działów specjalistycznych…………………………………….. 4

Indeks przedmiotowy……………………………………………………………... 7

Wykaz nabytków działów oświatowych…………………………………………... 8

Indeks przedmiotowy………………………………………………………………18

WYKAZ NABYTKÓW DZIAŁÓW SPECJALISTYCZNYCH

1. Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym/ Marek Leszczyński (red.), Agata Gumieniak, Lidia Owczarek, Ryszard Mochocki.- Warszawa : Difin, 2013.- 194 s. ; 23 cm.

(Zarządzanie Bezpieczeństwem)

ISBN 978-83-7930-035-8

Sygnatura: Mg 118106 (ob. nr 2)
2. Instrukcja zarządzania eksploatacją uzbrojenia i sprzętu wojskowego w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : zasady ogólne : DD/4.22.13 / Ministerstwo Obrony Narodowej. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych.- Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 2013.- 137 s. ; 23 cm.

Sygnatura: Logis.13/2013/A, Logis.13/2013 (ob. nr 1, ob. nr 3)


3. Radiostacje rodziny PR4G : TRC 9200, TRC 9500, RRC 9210 i RRC 9310 oraz system łączności wewnętrznej FONET / Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego. Cykl Taktyki ; Aleksander Wegner.- Poznań : Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, 2013.- 85 s. :il. (w tym. kolor.) ; 25 cm.

Oznaczenie wewnętrzne: CSWLąd. wewn.81/2013

Sygnatura: S/014056/A, S/014057-S/14075 (ob. nr 1)

W 018877/A, W 18878-W 18966 (ob. nr 2)

W/003728/A, W/3729-W/3817 (ob. nr 3)
4. Słownik terminów i skrótów wojskowych angielsko-polski polsko-angielski / Włodzimierz Potasiński, Roman Bohdanowicz, Mariusz Jędrzejko.- Warszawa : Bellona, 2000.- 349 s. ; 15 cm.

ISBN 83-11-09028-9

Sygnatura: 33387, 33395/Cz, 33396, 40447, 044346 (ob. nr 1)
5. Sztab Naczelnego Wodza w kampanii wrześniowej :dokumenty i relacje / [wybór materiałów i red. nauk. tomu Andrzej Wesołowski ; współpr. Jadwiga Kowalska, Janusz Gzyl, Małgorzata Włoszczuk] ; Ministerstwo Obrony Narodowej, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.- Warszawa : Centralne Archiwum Wojskowe ,2013.- 359 s. : il. (w tym kolor.) ; 31 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)

Sygnatura: 044347 (ob. nr 1)


6. Wyciąg ze zbioru kart przedmiotów do realizacji praktycznego szkolenia podchorążych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań : Studia I stopnia : Zarządzanie (E-2013) : Rozpoznania i walki elektronicznej- korpus osobowy : grupa rozpoznania ogólnego/ Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Oddział Kształcenia.- Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2014.- 17 s. wiele liczb. ; 30 cm.

Sygnatura: PR/004552, PR/004553 (ob. nr 1)

7. Wyciąg ze zbioru kart przedmiotów do realizacji praktycznego szkolenia podchorążych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań : Studia I stopnia : Zarządzanie (E-2013) : Wojsk Lądowych - korpus osobowy : grupa aeromobilna/ Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Oddział Kształcenia.- Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2014.- 19 s. wiele liczb. ; 30 cm.

Sygnatura: PR/004550, PR/004551 (ob. nr 1)


8. Wyciąg ze zbioru kart przedmiotów do realizacji praktycznego szkolenia podchorążych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań : Studia I stopnia : Zarządzanie (E-2013) : Wojsk Lądowych - korpus osobowy : grupa pancerno-zmechanizowana : pancerna - specjalność / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Oddział Kształcenia.- Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2014.- 32 s. wiele liczb. ; 30 cm.

Sygnatura: PR/004546, PR/004547 (ob. nr 1)


9. Wyciąg ze zbioru kart przedmiotów do realizacji praktycznego szkolenia podchorążych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań : Studia I stopnia : Zarządzanie (E-2013) : Wojsk Lądowych - korpus osobowy : grupa pancerno-zmechanizowana : zmechanizowana - specjalność / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Oddział Kształcenia.- Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2014.- 34 s. wiele liczb. ; 30 cm.

Sygnatura: PR/004548, PR/004549 (ob. nr 1)


10. Wyciąg ze zbioru syllabusów do realizacji praktycznego szkolenia podchorążych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań : Studia I stopnia : Zarządzanie (E-2011) : Rozpoznania i walki elektronicznej - korpus osobowy : grupa rozpoznania ogólnego/ Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Oddział Kształcenia.- Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2014.- 18 s. wiele liczb. ; 30 cm.

Sygnatura: PR/004544, PR/004545 (ob. nr 1)


11. Wyciąg ze zbioru syllabusów do realizacji praktycznego szkolenia podchorążych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań : Studia I stopnia : Zarządzanie (E-2011) : Wojsk Lądowych - korpus osobowy : grupa aeromobilna/ Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Oddział Kształcenia.- Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2014.- 16 s. wiele liczb. ; 30 cm.

Sygnatura: PR/004542, PR/004543 (ob. nr 1)


12. Wyciąg ze zbioru syllabusów do realizacji praktycznego szkolenia podchorążych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań : Studia I stopnia : Zarządzanie (E-2011) : Wojsk Lądowych - korpus osobowy : grupa pancerno-zmechanizowana : pancerna - specjalność / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Oddział Kształcenia.- Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2014.- 28 s. wiele liczb. ; 30 cm.

Sygnatura: PR/004538, PR/004539 (ob. nr 1)

13. Wyciąg ze zbioru syllabusów do realizacji praktycznego szkolenia podchorążych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań : Studia I stopnia : Zarządzanie (E-2011) : Wojsk Lądowych - korpus osobowy : grupa pancerno-zmechanizowana : zmechanizowana - specjalność / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Oddział Kształcenia.- Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2014.- 27 s. wiele liczb. ; 30 cm.

Sygnatura: PR/004540, PR/004541(ob. nr 1)


14. Zbiór kart przedmiotów do realizacji praktycznego szkolenia podchorążych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań : Studia II stopnia : Zarządzanie (E-2014) : Rozpoznania i walki elektronicznej- korpus osobowy : grupa rozpoznania ogólnego/ Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Oddział Kształcenia.- Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2014.- 56 s. wiele liczb. ; 30 cm.

Sygnatura: PR/004558, PR/004559 (ob. nr 1)


15. Zbiór kart przedmiotów do realizacji praktycznego szkolenia podchorążych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań : Studia II stopnia : Zarządzanie (E-2014) : Wojsk Lądowych - korpus osobowy : grupa aeromobilna/ Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Oddział Kształcenia.- Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2014.- 83 s. wiele liczb. ; 30 cm.

Sygnatura: PR/004556, PR/004557 (ob. nr 1)


16. Zbiór kart przedmiotów do realizacji praktycznego szkolenia podchorążych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań : Studia II stopnia : Zarządzanie (E-2014) : Wojsk Lądowych - korpus osobowy : grupa pancerno-zmechanizowana : zmechanizowana - specjalność / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki. Oddział Kształcenia.- Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, 2014.- 93 s. wiele liczb. ; 30 cm.

Sygnatura: PR/004554, PR/004555 (ob. nr 1)


17. Zbiór procedur w zakresie ochrony informacji niejawnych : poradnik dowódcy.- Gdynia : Dowództwo Marynarki Wojennej, 2013.- 111 s. ; 21 cm.

Sygnatura: Mar.Woj.1375/2013 (ob. nr 1)INDEKS PRZEDMIOTOWY
Administracja 2

Bezpieczeństwo publiczne 2

Biurowość wojskowa - zagadnienia 17

Informacja (wojsk.) - ochrona - Polska 17

Język angielski - skróty wojskowe – słownik 3

Kampania wrześniowa 4

Podchorążowie - szkolenie 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Poradniki 17

Programy szkoleń 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Radiokomunikacja - urządzenia 5

Radiotechnika - urządzenia 5

Regulaminy i instrukcje wojskowe 1

RRC 9210 (radiostacja) - obsługa i eksploatacja 5

RRC 9310 (radiostacja) - obsługa i eksploatacja 5

Społeczności lokalne 2

Sprzęt wojskowy - eksploatacja 1

TRC 9200 (radiostacja) - obsługa i eksploatacja 5

TRC 9500 (radiostacja) - obsługa i eksploatacja 5

Uzbrojenie (wojsk.) - eksploatacja 1

Wojsko - Polska - 1918-1939 r 4

WSOWLąd - szkolenie 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Źródła historyczne 4WYKAZ NABYTKÓW DZIAŁÓW OŚWIATOWYCH

1. Biała wilczyca / Theresa Révay ; z fr. przeł. Magdalena Kamińska-Maurugeon.- Warszawa : Świat Książki, 2013.- 477 s. ; 21 cm.

ISBN 978-83-7943-016-1

Sygnatura: 821.133.1-3 (ob. nr 3)


2. Białe noce / Adam Przechrzta ; il. Jarosław Musiał.- Lublin : Fabryka Słów, 2010.- 445, [11] s. : il. ; 20 cm.

(Asy Polskiej Fantastyki. Demony. / Adam Przechrzta ; {2})

ISBN 978-83-7574-270-1

Sygnatura: 821-311.9 (ob. nr 1)


3. Całkiem nowe życie / Maria Ulatowska.- Warszawa : Prószyński Media, 2013.- 439 s. ; 20 cm.

ISBN 978-83-7839-512-6

Sygnatura: 821.162.1-3 (ob. nr 1, ob. nr 3)
4. Cel namierzony / Paul Grahame, Damien Lewis ; przeł. Łukasz Małecki.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2014.- 434 s., [8] s. tabl. : il. (gł. kolor.) ; 21 cm.

ISBN 978-83-08-05308-9

Sygnatura: 358.4 (ob. nr 1, ob. nr 3)
5. Chorągiew Michała Archanioła / Adam Przechrzta ; il. Jarosław Musiał.- Wyd. 2.- Lublin : Fabryka Słów, 2011.- 398 s : il. ; 20 cm.

(Asy Polskiej Fantastyki. Demony / Adam Przechrzta ; {1})

Sygnatura: 821-311.9 (ob. nr 1)
6. Diabelskie maszyny. T. 1. Mechaniczny anioł / Cassandra Clare ; przeł. Anna Reszke.- Wyd. 3.- Warszawa : Wydawnictwo Mag, 2013.- 471 s. ; 21 cm.

(Diabelskie maszyny / Cassandra Clare ; T. 1.)

ISBN 978-83-7480-403-5

Sygnatura: 821-344 (ob. nr 2)


7. Długa wojna / Terry Pratchett, Stephen Baxter ; przeł. Piotr W. Cholewa.- Warszawa : Prószyński Media, 2014.- 440 s. : il. ; 21 cm.

Sygnatura: 821-311.9 (ob. nr 1, ob. nr 3)


8. Długa ziemia / Terry Pratchett, Stephen Baxter ; przeł. Piotr W. Cholewa.- Warszawa : Prószyński Media, 2013.- 357 s. : il. ; 21 cm.

ISBN 978-83-7839-409-9

Sygnatura: 821-311.9 (ob. nr 1, ob. nr 3)
9. Dom służących / Kathleen Grissom ; tł. Agnieszka Kalus.- Słupsk : Papierowy Księżyc, 2013.- 436 s. ; 21 cm.

Sygnatura: 821.111(71)-3 (ob. nr 3)


10. Droga lodowa : od zesłania do wolności - odyseja Polaków / Stefan Waydenfeld ; ze wstępem Normana Daviesa ; przeł. Danuta Waydenfeld.- Wyd. 2 popr.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2013.- 460 s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.

(Historia - Rebis)

ISBN 978-83-7510-996-2

Sygnatura: 94(438).082 (ob. nr 3)


11. Dziedzictwo / Danielle Steel ; przekł. Barbara Grabska-Siwek.- Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2010.- 303 s. ; 21 cm.

ISBN 978-83-241-3783-1

Sygnatura: 821.111(73)-3 (ob. nr 3)
12. Dziedzictwo przodków : Tod mit uns / Suren Cormudian ; przeł. Paweł Podmiotko.- Kraków : Insignis Media, 2014.- 474 s. ; 21 cm.

(Uniwersum Metro 2033)

(Projekt : Dmitry Glukhovsky.)

ISBN 978-83-63944-34-6

Sygnatura: 821-311.9 (ob. nr 1)
13. Dzieła prawie wszystkie / Wieniedikt Jerofiejew ; wybrał i oprac. Andrzej Drawicz ; przekł. Andrzej Drawicz [i in.].- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011.- 435 s. : il. ; 22 cm.

Sygnatura: 821.16(47+54)-3 (ob. nr 1)


14. Dziennik czasu blokady : zapiski nastolatki z oblężonego Leningradu / Lena Muchina ; z ros. przeł. Alicja Wołodźko-Butkiewicz.- Warszawa : Świat Książki, 2014.- 334 s. ; 22 cm.

ISBN 978-83-7943-272-1

Sygnatura: 94(100)"1939/1945" (ob. nr 3)
15. Entropia / Maxime Chattam ; przeł. z fr. Krystyna Szeżyńska-Maćkowiak.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2013.- 334 s. ; 21 cm.

(Inny świat / Maxime Chattam ; {4})

ISBN 978-83-7508-723-9

Sygnatura: 821-93 (ob. nr 1)


16. Fatum / Karin Slaughter ; przeł. Andrzej Leszczyński- Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, 2013.- 495 s. ; 20 cm.

(Fabryka Sensacji)

Sygnatura: 821-312.4 (ob. nr 2)
17. Grecka mozaika / Hanna Cygler- Poznań : Rebis, 2014.- 349 s. ; 20 cm.

Sygnatura: 821.162.1-3 (ob. nr 1)


18. Handlarz ksiąg przeklętych / Marcello Simoni ; z jęz. wł. przeł. Joanna Kluza.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2013- 354 s. ; 21 cm.

(Kremowa)

ISBN 978-83-7508-863-2

Sygnatura: 821.131.1-3 (ob. nr 3)


19. Igły : polskie agentki, które zmieniły historię / Marek Łuszczyna.- Warszawa : Dom Wydawniczy PWN, 2013.- 287 s. ; 22 cm.

ISBN 978-83-7705-373-7

Sygnatura: 327.84 (ob. nr 3)
20. Instrukcja 0066 : historia oparta na faktach / Krzysztof Koziołek.- Nowa Sól : Manufaktura Tekstów, cop. 2012.- 365 s. : il. ; 20 cm.

ISBN 978-83-932422-9-0

Sygnatura: 821.162.1-3 (ob. nr 3)
21. Instynkt mordercy / Heather Graham ; przeł. Wojciech Usakiewicz.- Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska, cop. 2013.- 315 s. ; 21 cm.

ISBN 978-83-7778-464-8

Sygnatura: 821.111(73)-3 (ob. nr 1)
22. Ja, inkwizytor : Głód i pragnienie ; Wiewióreczka / Jacek Piekara ; il. Dominik Broniek- Lublin : Fabryka Słów, 2014.- 343 s. : il. ; 20 cm.

(O Mordimerze Madderdinie : Cykl Inkwizytorski / Jacek Piekara ; {5})

ISBN 9788375749731

Sygnatura: 821-311.9 (ob. nr 1, ob. nr 3)


23. Jonathan Strange i pan Norrell / Susanna Clarke ; przeł. Małgorzata Hesko-Kołodzińska.- Warszawa : Wydawnictwo MAG, 2013- 809 s. ; 21 cm.

(Uczta Wyobraźni)

ISBN 978-83-7480-277-2

Sygnatura: 821-311.9 (ob. nr 3)


24. Joyland / Stephen King ; przeł. Tomasz Wilusz.- Warszawa : Prószyński Media, 2013.- 335 s. ; 21 cm.

ISBN 978-83-7839-535-5

Sygnatura: 821-344 (ob. nr 1)
25. Józef Piłsudski : życie prywatne marszałka : fakty i tajemnice / Sławomir Koper.- Warszawa : Bellona, cop. 2013.- 331 s. ; il. ; 20 cm.

(Historia - Bellona.)

ISBN 978-83-11-12799-9

Sygnatura: 94(438).07 (ob. nr 3)


26. Kamienica przy Kruczej / Maria Ulatowska.- Warszawa : Prószyński Media, 2012.- 398 s. ; 20 cm.

ISBN 978-83-7839-370-2

Sygnatura: 821.162.1-3 (ob. nr 1, ob. nr 3)
27. Kamienny żagiel / Ake Edwardson ; przeł. Małgorzata Kłos, Paweł Urbanik.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2012.- 499 s. ; 21 cm.

(Czarna Seria - Czarna Owca. Erik Winter / Akë Edwardson ; {6})

ISBN 978-83-7554-389-6

Sygnatura: 821-312.4 (ob. nr 2)


28. Kapitanowie 1941. Pseudonim Grzmot. T. 1. / Tomasz Stężała.- Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2013.- 445 s. : il. ; 21 cm.

(Trzy armie. II wojna światowa / Tomasz Stężała ; {2})

ISBN 978-83-62329-87-8

Sygnatura: 821.162.1-3 (ob. nr 1)


29. Kobieta ze znamieniem / Hâkan Nesser ; przeł. Małgorzata Kłos.- Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2013.- 328 s. ; 21 cm.

(Czarna Seria - Czarna Owca. Komisarz Van Veeteren / Hâkan Nesser ; {4})

ISBN 978-83-7554-561-6

Sygnatura: 821-312.4 (ob. nr 2)


30. Kod wzgórza świątynnego / Charles Brokaw ; przeł. Natalia Wiśniewska.- Warszawa : Bellona, cop. 2014.- 446 s. ; 21 cm.

(Kremowa)

ISBN 978-83-11-12-97-2

Sygnatura: 821.111(73)-3 (ob. nr 1)


31. Koszmary przeszłości / Erica Spindler ; przeł. Małgorzata Hesko-Kołodzińska.- Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska, cop. 2013.- 354 s. ; 21 cm.

ISBN 978-83-7778-487-7

Sygnatura: 821.111(73)-3 (ob. nr 1)
32. Kto jak nie ja? / Katarzyna Kołczewska.- Warszawa : Prószyński Media, 2013.- 479 s. ; 20 cm.

ISBN 978-83-7839-610-9

Sygnatura: 821.162.1-3 (ob. nr 3)
33. List z powstania / Anna Klejzerowicz.- Poznań : Wydawnictwo Filia grupa Termedia, 2014.- 327 s. ; 20 cm.

ISBN 978-83-63622-90-9

Sygnatura: 821.162.1-3 (ob. nr 1, ob. nr 3)
34. Łatwopalni / Agnieszka Lingas-Łoniewska.- Poznań : Wydawnictwo Filia grupa Termedia, 2013.- 275 s. ; 20 cm.

(Seria z Tulipanem. Wydawnictwo Filia.)

ISBN 978-83-63622-29-9 : zł 34,90

Sygnatura: 821.162.1-3 (ob. nr 1)


35. Magiczne chwile / Nora Roberts- Warszawa : Arlekin - Wydawnictwo Harlequin Enterprises, cop. 2014.- 295 s. ; 20 cm.

(New York Times Bestselling Authors)

ISBN 978-83-267-0496-5

Sygnatura: 821.111(73)-3 (ob. nr 3)


36. Mam na imię Ania / Anna Grodzka.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., cop. 2013.- 237 s. ; 21 cm.

Sygnatura: 929 (ob. nr 1)


37. Manuskrypt pisany na śniegu / Luis García Jambrina ; przeł. Katarzyna Jachimska-Małkiewicz.- Kraków : Wydawnictwo WAM, 2013.- 302 s. ; 21 cm.

(Labirynty : Kolekcja Prozy)

ISBN 978-83-7767-809-1

Sygnatura: 821.134.2/.3-3 (ob. nr 1)


38. Między miejscami : z psem przez Afganistan / Rory Stewart ; przeł. Barbara Gadomska.- Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2014.- 373 s. ; 21 cm.

(Orient Express)

Sygnatura: 913(5) (ob. nr 1)
39. Miłość w Powstaniu Warszawskim / Sławomir Koper.- Warszawa : Wydawnictwo Czerwone i Czarne, 2013.- 336 s. ; 23 cm.

ISBN 978-83-7700-128-8

Sygnatura: 94(438).082 (ob. nr 1, ob. nr 3)
40. Most Żydów / Martí Gironell ; przeł. z katalońskiego Karolina Jaszecka.- Warszawa : Bellona, cop. 2013.- 287 : il. ; 21 cm.

ISBN 978-83-11-12408-0

Sygnatura: 821.134.2/.3-3 (ob. nr 1)

41. Mój powrót do życia : nie tylko o kolarstwie / Lance Armstrong, Sally Jenkins ; przeł. Aldona Matuszyńska, Witold Matuszyński.- [Wyd. 2]- Warszawa : "Studio Emka", 2011- 311 s., [16] s. il. ; 24 cm.

ISBN 978-83-62304-09-7

Sygnatura: 796/799 (ob. nr 3)


42. Mój przyjaciel zdrajca / Maria Nurowska.- Wyd. 3.- Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2011.- 256 s. ; 20 cm.

ISBN 978-83-280-0883-0

Sygnatura: 821.162.1-3 (ob. nr 3)
43. Nagi żar / Richard Castle ; z ang. przeł. Katarzyna Godycka.- [Warszawa] : Wydawnictwo 12 Posterunek, 2013.- 391 s. ; 20 cm.

(Detektyw Nikki Heat / Richard Castle.)

ISBN 978-83-63737-05-4

Sygnatura: 821-312.4 (ob. nr 2)


44. Oblężone / Jelena Koczyna, Olga Bergholc, Lidia Ginzburg ; wybór i oprac. Agnieszka Knyt ; [tł. z ros. Agnieszka Knyt, Elwira Milewska-Zonn].- Wyd. 2.- Warszawa : Ośrodek Karta : Dom Wydawniczy PWN, 2013.- 207 s. ; 20 cm.

(Karty Historii.)

(Literatura Faktu PWN.)

ISBN 978-83-61283-70-6 (Ośrodek Karta)

ISBN 978-83-7705-227-3 (Dom Wydawniczy PWN)

Sygnatura: 94(100)"1939/1945" (ob. nr 1)


45. Obłęd / Erik Axl Sund ; z jęz. szw. przeł. Wojciech Łygaś.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2014.- 387 s. ; 21 cm.

(Oblicza Victorii Bergman / Erik Axl Sund ; T. 1.)

ISBN 978-83-7508-861-8

Sygnatura: 821-312.4 (ob. nr 3)


46. Ochotnik / Stanisław Bohdanowicz- Wyd. 2. - Warszawa : Ośrodek Karta ; Dom Wydawniczy PWN, 2014.- 352 s. ; 20 cm.

(Karty Historii.)

(Literatura Faktu PWN.)

ISBN 978-83-7705-540-3 (Dom Wydawniczy PWN)

ISBN 978-83-61283-94-2 (Ośrodek KARTA)

Sygnatura: 94(438).081 (ob. nr 3)


47. Od pierwszego wejrzenia / Danielle Steel ; tł. Grażyna Smosna.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2014.- 460 s. ; 21 cm.

(Między Słowami - Znak.)

ISBN 978-83-240-2491-9

Sygnatura: 821.111(73)-3 (ob. nr 3)


48. Operacja Reichswehra : kulisy wywiadu II RP / Marian Zacharski.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2013.- 1214 s. : il. ; 23 cm.

ISBN 978-83-7785-273-6

Sygnatura: 94(438).081 (ob. nr 3)
49. Opiekunka grobów / Melissa Marr ; tł. Monika Orłowska.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, cop. 2013.- 314 s. ; 20 cm.

ISBN 978-83-7674-224-3

Sygnatura: 821-344 (ob. nr 1)
50. Ostatni U-boot / Wolfgang Hirschfeld ; przeł. Rafał Szkudliński.- Wyd. 1 w tej ed.- Gdańsk : Oficyna Wydawnicza Finna ; Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2013.- 300 s., [16] s. tabl. : il. ; 21 cm.

ISBN 978-83-280-0827-4

Sygnatura: 94(100)"1939/1945" (ob. nr 3)
51. Ostatni, który umrze / Tess Gerritsen ; z ang. przeł. Jerzy Żebrowski.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, 2013.- 429 s. ; 20 cm.

(Rizzoli / Isles / Tess Gerritsen ; {10})

ISBN 978-83-7885-677-1

Sygnatura: 821.111(73)-3 (ob. nr 1)


52. Password / Mirjam Mous ; przekł. z jęz. niderl. Anna Stolarczyk.- Rzeszów : Dreams Wydawnictwo Lidia Miś-Nowak, cop. 2013.- 326 s. ; 21 cm.

ISBN 978-83-63579-27-2

Sygnatura: 821-93 (ob. nr 1)
53. Pomnik cesarzowej Achai. T. 3 / Andrzej Ziemiański ; il. Dominik Broniek.- Lublin : Fabryka Słów, 2014.- 793 s. : il. ; 20 cm.

(Bestsellery Polskiej Fantastyki)

ISBN

Sygnatura: 821-311.9 (ob. nr 1)


54. Powiedz mi dlaczego / Włodzimierz Malczewski- Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, 2013.- 312 s. ; 21 cm.

ISBN 978-83-7856-162-0

Sygnatura: 821.162.1-3 (ob. nr 3)

55. Poziom śmierci / Lee Child ; z ang. przeł. Paulina Braiter- Wyd. 3- Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2013.- 454 s. ; 20 cm.

(Jack Reacher / Lee Child ; {13})

ISBN 978-83-7659-943-4

Sygnatura: 821.111-3 (ob. nr 1)
56. Pożegnanie wolności / Sara Blaedel ; przeł. Iwona Zimnicka.- Warszawa : Prószyński Media, 2013.- 415 s. ; 20 cm.

(Louise Rick / Sara Blaedel ; {4})

ISBN 978-83-7839-629-1

Sygnatura: 821-312.4 (ob. nr 3)


57. Prawie siostry / Maria Ulatowska- Warszawa : Prószyński Media, 2013.- 359 s. ; 20 cm.

ISBN 978-83-7839-694-9

Sygnatura: 821.162.1-3 (ob. nr 1, ob. nr 3)
58. Przeciw Panterom i Tygrysom. Wspomnienia czołgistów walczących na T-34. / [zebr.] Artiom Drabkin ; [tł. z jęz. ros. Ryszard Jędrusik].- Gdańsk : Wydawnictwo Maszoperia Literacka, 2011.- 319 s., [24] s. tabl. ; 23 cm.

ISBN 978-83-62129-41-6

Sygnatura: 94(100)"1939/1945" (ob. nr 1)
59. Przystań Wiatrów / George R. R. Martin, Lisa Tuttle ; przeł. Anna Krawczyk-Łaskarzewska.- Poznań : Zysk i S-ka. Wydawnictwo, cop. 2013.- 403 s., [3] s. tabl. : il. ; 21 cm.

ISBN 978-83-7785-185-2

Sygnatura: 821-311.9 (ob. nr 1)
60. Rosyjska ruletka / Marian Zacharski- Poznań : Zysk i S-ka, 2010.- 626 s., [87] s. tabl. (gł. kolor.) ; 23 cm.

ISBN 978-83-7506-419-3

Sygnatura: 327.84 (ob. nr 1)
61. Rycerz Siedmiu Królestw / George R. R. Martin ; tł. Michał Jakuszewski.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2014.- 355 s. : il. ; 19 cm.

(Pieśń lodu i ognia / George R. R. Martin.)

ISBN 978-83-7785-323-8

Sygnatura: 821-311.9 (ob. nr 1)


62. Saga wyklętych / Chufo Lloréns ; z hisz. przeł. Grzegorz Ostrowski, Joanna Ostrowska.- Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, 2013.- 702 s. ; 21 cm.

ISBN 978-83-7885-779-2

Sygnatura: 821.134.2/.3-4 (ob. nr 1)
63. Sołdat / Nikołaj Nikulin ; [tł. z jęz. ros. Agnieszka Knyt].- Warszawa : Ośrodek Karta : Dom Wydawniczy PWN, 2013.- 319 s. ; 20 cm.

(Karty Historii.)

(Literatura Faktu PWN.)

ISBN 978-83-61283-85-0 (Ośrodek KARTA)

ISBN 978-83-7705-231-0(Dom Wydawniczy PWN)

Sygnatura: 94(100)"1939/1945" (ob. nr 3)


64. Sześć lat później / Harlan Coen ; z ang. przeł. Zbigniew A. Królicki.- Wyd. 2- Warszawa : Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, 2014- 462 s. ; 20 cm.

Sygnatura: 821.111(73)-3 (ob. nr 1)


65. Szubienicznik. Falsum et verum. T. 2 . / Jacek Piekara.- Kraków : Wydawnictwo Otwarte, 2014.- 339 s. ; 21 cm.

(Szubienicznik / Jacek Piekara ; {2})

ISBN 978-83-7515-298-2

Sygnatura: 821.162.1-3 (ob. nr 2, ob. nr 3)


66. Święto świateł / Krzysztof Kotowski- Warszawa : Prószyński Media, 2014- 366 s. ; 20 cm.

Sygnatura: 821.162.1-3 (ob. nr 2)


67. Tajemnica Kolumba / Steve Berry ; z jęz. ang. przeł. Adam Olesiejuk.- Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2013.- 494 s. : il. ; 21 cm.

(Kremowa)

ISBN 978-83-7508-699-7

Sygnatura: 821.111(73)-3 (ob. nr 2)


68. Taniec miłości / Diana Palmer ; tł. Weronika Żółtowska, Małgorzata Fabianowska.- Warszawa : Arlekin - Wydawnictwo Harlequin Enterprises, 2013- 346 s. ; 20 cm.

(New York Times Bestselling Authors)

Sygnatura: 821.111(73)-3 (ob. nr 3)
69. To wszystko przez ciebie / Anna Karpińska.- Warszawa : Prószyński Media, 2013.- 511 s. ; 20 cm.

ISBN 978-83-7839-621-5

Sygnatura: 821.162.1-3 (ob. nr 1)
70. Umysł w ogniu : prawdziwa historia młodej dziennikarki, która przeżyła medyczny koszmar / Susannah Cahalan ; [przekł. Aneta Szaraniec].- Poznań : Wydawnictwo Filia Grupa Termedia, 2013.- 352 s. : il. ; 20 cm.

ISBN 978-83-63622-36-7

Sygnatura: 61 (ob. nr 1)
71. Wichman. T. 2. Upadek / Piotr Owcarz.- Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, cop. 2013.- 338 s. ; 21 cm.

(Wichman / Piotr Owcarz ; T. 2)

ISBN 978-83-7674-244-1

Sygnatura: 821.162.1-3 (ob. nr 1)


72. Wiking. Dziecko Odyna. T. 1 / Tim Severin ; [tł. Agnieszka Kalus].- Warszawa : Wydawnictwo Anakonda, 2013.- 420 s. : il. ; 21 cm.

(Wiking / Tim Severin ; T. 1)

ISBN 978-83-63885-15-1

Sygnatura: 821.111-3 (ob. nr 3)

73. Wojenna narzeczona / Alyson Richman ; przeł. Anna Kłosiewicz.- Warszawa : Prószyński Media, 2013.- 382 s. ; 20 cm.

ISBN 978-83-7839-478-5

Sygnatura: 821.111(73)-3 (ob. nr 1)
74. Wszystkie marzenia świata / Theresa Révay ; z fr. przeł. Magdalena Kamińska-Maurugeon.- Warszawa : Świat Książki, 2013.- 428 s. ; 20 cm.

ISBN 978-83-7943-017-8

Sygnatura: 821.133.1-3 (ob. nr 3)
75. Wszystko co minęło / Agata Kołakowska- Warszawa : Prószyński Media, 2014.- 399 s. ; 20 cm.

ISBN 978-83-7839-677-2

Sygnatura: 821.162.1-3 (ob. nr 3)
76. Wyrachowanie i śmierć / Nora Roberts pisząca jako J. D. Robb ; przeł. Bogumiła Nawrot.- Warszawa : Prószyński Media, 2014.- 397 s. ; 20 cm.

(Detektyw Eve Dallas / Nora Roberts ; {9})

ISBN 978-83-7839-701-4

Sygnatura: 821.111(73)-3 (ob. nr 3)


77. Z chirurgiczną precyzją : thriller medyczny / Błażej Przygodzki.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2013.- 338 s. ; 20 cm.

ISBN 978-83-08-05061-3

Sygnatura: 821.162.1-3 (ob. nr 1)
78. Za żelazną kurtyną : ujarzmienie Europy Wschodniej 1944-1956 / Anne Applebaum ; z ang. przeł. Barbara Gadomska.- Warszawa : Świat Książki : przy współpr. Agora, 2013.- 622 s., [24] s. tabl. : il. ; 25 cm.

(Biblioteka Gazety Wyborczej.)

ISBN 978-83-7943-290-5

Sygnatura: 94(4) (ob. nr 1)


79. Zabójca / Maria Nurowska.- Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2014.- 269 s. ; 20 cm.

ISBN 978-83-240-2873-3

Sygnatura: 821.162.1-3 (ob. nr 1, ob. nr 3)
80. Zapach gorzkich pomarańczy / Kate Lord Brown ; przeł. Bożena Kucharuk.- Warszawa : Prószyński Media, 2013.- 493 s. ; 20 cm.

ISBN 978-83-7839-519-5

Sygnatura: 821.111-3 (ob. nr 3)
81. Złodziejka książek / Markus Zusak ; przeł Hanna Baltyn ; il. Trudy White.- Warszawa : Wydawnictwo Nasza Księgarnia, 2014.- 494 s. : il. ; 23 cm.

ISBN 978-83-10-12645-0

Sygnatura: 821-93 (ob. nr 3)
82. Złote nietoperze / Grażyna Jeromin-Gałuszka ; zdj. Wojciech Ostrowski.- Warszawa : Prószyński i S-ka, cop2007- 254 s., [9] k. tabl. : zdj. ; 21 cm.

Sygnatura: 821.162.1-3 (ob. nr 1)

83. Żółte ptaki / Kevin Powers ; przekł. Michał Strąkow.- Kraków : Insignis Media, cop. 2013- 285 s. ; 22 cm.

Sygnatura: 821.111(73)-3 (ob. nr 1)


84. Żywioły / Alex Kava, Erica Spindler, J. T. Ellison ; przeł. Małgorzata Hesko-Kołodzińska.- Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska, cop. 2013.- 293 s. ; 21 cm.

ISBN 978-83-7778-497-6

Sygnatura: 821.111(73)-3 (ob. nr 1)

INDEKS PRZEDMIOTOWY
5 Dywizja Strzelców Polskich 5

Afganistan - 21 w 68

Afganistan - opisy i relacje z podróży - 21 w. 68

Armstrong, Lance (1971- ) 2

Artyleria pancerna - ZSRR - 1939-1945 r. 17

Bergholc, Olga (1910-1975) 33

Bitwa 1941-1944 r. leningradzka 33, 48

Chorzy - Stany Zjednoczone - od 1989 r. 2

Dramat rosyjski - 20 w. 27

Dziennikarze - Stany Zjednoczone - 21 w. 8

Europa Środkowo-Wschodnia - 1945-1989 r. 1

Europa Środkowo-Wschodnia - polityka - ZSRR - 1945-1989 r. 1

Ginzburg, Lidia (1902-1990) 33

Interwencja zbrojna 2001 r. w Afganistanie - udział Anglików 23

Irak - 20-21 w. - beletrystyka 57

Kobieta - Polska - 20 w. 42

Koczyna, Elena (1907-?) 33

Kolarstwo - Stany Zjednoczone - od 1989 r. - pamiętniki 2

Komunizm - historia - Europa Środkowo-Wschodnia - 1945-1989 r. 1

Kukliński, Ryszard Jerzy (1930-2004) - beletrystyka 51

Literatura podróżnicza angielska - 21 w. 68

Lotnictwo wojskowe - Wielka Brytania - 21 w. 23

Lotnicy - Wielka Brytania - 21 w. 23

Marynarka wojenna - Niemcy - 1933-1945 r. 26

Miłość - Polska - 1939-1945 r. 37

Mózg - zapalenie 8

Muhina, Elena Vladimirovna (1924-1991) 48

Okręty podwodne - Niemcy - 1933-1945 r. 26

Opowiadanie amerykańskie - 20 w. 54

Opowiadanie amerykańskie - 21 w. 30

Opowiadanie fantastyczne 55

Opowiadanie polskie - 21 w. 55

Opowiadanie rosyjskie - 20 w. 27

Opowiadanie sensacyjne 30

Pamiętniki amerykańskie - 21 w. 8

Pamiętniki amerykańskie - od 1989 r. 2

Pamiętniki angielskie - 1939-1945 r. 80

Pamiętniki angielskie - 21 w. 23

Pamiętniki niemieckie - 1933-1945 r. 26

Pamiętniki polskie - 1918-1939 r. 5

Pamiętniki polskie - 20 w. 37

Pamiętniki polskie - 20-21 w. 25

Pamiętniki polskie - od 1989 r. 82

Pamiętniki rosyjskie - 1939-1945 r. 17, 33, 48, 50

Pamiętniki żydowskie - 1939-1945 r. 80

Parlamentarzyści - Polska - od 2001 r. 25

Petersburg (Rosja) - życie codzienne - 1939-1945 r. 33, 48

Piłsudski, Józef (1867-1935) 36

Polacy za granicą - ZSRR - 1939-1945 r. 80

Politycy - Polska - 19-20 w. 36

Polska - polityka - Niemcy - 1918-1939 r. 81

Polska - polityka wewnętrzna - od 1989 r. 82

Powieść amerykańska - 20 w. 46, 67

Powieść amerykańska - 20-21 w. 45

Powieść amerykańska - 21 w. 3, 6, 9, 12, 14, 20, 22, 31, 44, 57, 65, 66, 71, 72, 73, 74

Powieść angielska - 20 w. 11

Powieść angielska - 21 w. 7, 13, 58, 59, 69

Powieść duńska - 21 w. 4

Powieść fantastyczna 10, 13, 15, 45, 46, 55, 58, 59, 60, 61, 83

Powieść francuska - 21 w. 63, 64

Powieść grozy 12, 31, 44

Powieść historyczna 53, 69

Powieść hiszpańska - 21 w. 19, 41

Powieść kanadyjska - 21 w. 24

Powieść katalońska - 21 w. 21

Powieść kryminalna 4, 9, 18, 49, 71, 76

Powieść młodzieżowa australijska - 21 w. 84

Powieść młodzieżowa francuska - 21 w. 10

Powieść młodzieżowa holenderska - 21 w. 47

Powieść polska - 21 w. 16, 28, 29, 32, 34, 35, 39, 40, 43, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 61, 62, 75, 77, 78, 79, 83

Powieść rosyjska - 20 w. 27

Powieść rosyjska - 21 w. 15

Powieść sensacyjna 3, 6, 11, 14, 39, 62, 70

Powieść szwedzka - 20 w. 49

Powieść szwedzka - 21 w. 18, 76

Powieść włoska - 21 w. 70

Powieść wojenna 57, 75, zob. też Thriller wojenny

Powstanie 1944 r. warszawskie 37

Przywódcy i głowy państw - Polska - 1918-1939 r. 36

Rak (med.) - pamiętniki 2

Rewolucja 1917 r. październikowa i wojna domowa - jednostki wojskowe - Polska 5

Szafran, Stanisław (1960- ) 39

Szpiegostwo - Polska - 20 w. 42

Szpiegostwo - Rosja - od 1991 r. 82

Transseksualizm - Polska - 20-21 w. 25

Wojna 1939-1945 r. 50

Wojna 1939-1945 r. - ZSRR 17

Wojna morska - 1939-1945 r. 26

Wojsko - biografie - Polska - 20 w. 36

Wojsko - ZSRR - 1939-1945 r. 50

Wywiad polski - 1918-1939 r. 81

Wywiad polski - biografie - 20 w. 42

Wywiad polski - od 1989 r. 82

Wywiad rosyjski - od 1991 r. 82

Wywiad wojskowy polski - 1918-1939 r. 81

ZSRR - polityka - Europa Środkowo-Wschodnia - 1945-1989 r. 1Żydzi - Polska - 1939-1945 r. 80: plik -> file -> Biblioteka
Biblioteka -> Elektroniczny
Biblioteka -> W ykaz skróTÓW
Biblioteka -> Elektroniczny
Biblioteka -> Elektroniczny
Biblioteka -> Elektroniczny
Biblioteka -> Centrum szkolenia wojsk lądowych im. Stefana Czarnieckiego biblioteka elektroniczny informator o nabytkach nr 7/2014 Bieżący numer informatora zawiera wykaz nabytków
Biblioteka -> Elektroniczny informator o nabytkach nr 6/2015 Bieżący numer Informatora zawiera wykaz nabytków, które wpłynęły do działów specjalistycznych I oświatowych Biblioteki cswląd od września do listopada 2015 r
Biblioteka -> W maju 2015 r. Opisy bibliograficzne wykonano w programie komputerowym sowa2 / marc21. Przy sygnaturach podano informacje o miejscu przechowywania I udostępniania poszczególnych pozycji. Spis treśCI
Biblioteka -> Centrum szkolenia wojsk lądowych im. Stefana Czarnieckiego biblioteka elektroniczny informator o nabytkach nr 1/2014 Bieżący numer informatora zawiera wykaz nabytków
Biblioteka -> Centrum szkolenia wojsk lądowych im. Stefana Czarnieckiego biblioteka elektroniczny informator o nabytkach nr 5/2014 Bieżący numer informatora zawiera wykaz nabytków
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna