Elementy dzieła muzycznego – agogika Cele lekcjiPobieranie 15.7 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar15.7 Kb.

Elementy dzieła muzycznego – agogika

 1. Cele lekcji

  1. Wiadomości


Zapoznanie uczniów z pojęciem agogiki w muzyce. Przedstawienie określeń związanych z nagłą i stopniową zmianą agogiki w utworze oraz ich wyjaśnienie. Rozpoznawanie agogiki w wysłuchanym utworze. Umiejętne posługiwanie się nazwami włoskimi w celu rozpoznania agogiki. W celu zapoznania uczniów z pojęciem agogiki - przeprowadzenie zabawy ”kruk”.
  1. Umiejętności


Uczeń potrafi:

   1. Wyjaśnić pojęcie agogiki muzycznej.

 1. Omówić pochodzenie nazw agogiki.

 2. Posługiwać się nazwami agogiki muzycznej.

 3. Wskazać zmiany agogiczne w wysłuchanym utworze.

 4. Wykonać tekst wiersza (umieszczony w podręczniku) z określoną agogiką.
 1. Metoda pracy


Metoda pogadanki z elementami opisu. Aktywna metoda pracy z uczniem – rozpoznawanie agogiki w wysłuchanym utworze oraz wspólne wykonanie ze zmienną dynamiką wiersza.
 1. Środki dydaktyczne


   1. Elżbieta Korowajczyk, Moja muzyka. Podręcznik dla klas 4 – 6.

   2. Stanowisko do odtwarzania muzyki.

   3. Nagrania utworów:

 1. Mikołaj Rimski–Korsakow – Lot trzmiela.

 2. Aram Chaczaturian – Taniec z szablami.

 3. Jan Sebastian Bach – Aria na strunie G z III Suity D – dur.

 1. Karta pracy ucznia.

4. Przebieg lekcji

  1. Faza przygotowawcza


1. Powitanie, czynności organizacyjno – porządkowe.

2. Sprawdzenie zadania domowego.

3. Powtórzenie piosenki poznanej na ostatniej lekcji.

4. Podanie tematu lekcji.


(10 min)

  1. Faza realizacyjna


1. Wysłuchanie utworu Mikołaja Rimskiego–Korsakowa – Lot trzmiela. Wskazanie metodą pogadanki cech brzmieniowych charakterystycznych dla utworu i naprowadzenie uczniów przez nauczyciela na pojęcie agogiki. Wyjaśnienie pojęcia i zapisanie notatki do zeszytu.

 • Notatka:

Agogika – to tempo utworu określające szybkość wykonania danego dzieła muzycznego. Decyduje o nim kompozytor poprzez zaznaczenie swojego wyboru na początku partytury. Tempo utworu może być stałe lub zmienne.

2. Wprowadzenie - metodą opisu - oznaczeń agogiki muzycznej. Wskazanie różnic między wolno a szybko w muzyce, określenie temp umiarkowanych. Wyjaśnienie pochodzenia nazw określeń agogicznych, wskazanie w konkretnych przykładach różnic agogicznych w utworze. • Notatka:

Znaki agogiczne określają wolne, szybkie i umiarkowane tempa utworu. Nazwy pochodzą z języka włoskiego i są odpowiednie dla określenia poszczególnych rodzajów temp w muzyce.

Określenia dotyczące tempa wolnego:

Largo – bardzo wolno, uroczyście.

Lento – wolno.

Adagio – dość wolno.


Określenia dotyczące tempa szybkiego:

Allegro – prędko, wesoło.

Vivace – prędko, z ożywieniem.

Presto – bardzo szybko.


Określenia dotyczące tempa umiarkowanego:

Andante – umiarkowanie, w tempie spokojnego kroku.

Moderato – umiarkowanie.

Allegretto – dość żywo.


Określenia na zmiany tempa:

Tempo primo – powrót do tempa zasadniczego.

A tempo – powrót do tempa poprzedniego.

Giusto – oznacza tempo właściwe dla danego utworu.

Rubato – określa dowolne zmiany tempa w utworze.

2. Wysłuchanie utworów Arama Chaczaturiana – Taniec z szablami oraz Arii na strunie G Jana Sebastiana Bacha i ich percepcja. Metodą pogadanki, wskazanie przez uczniów właściwych nazw zmian agogicznych zachodzących w utworze.

(25 min)

  1. Faza podsumowująca


Na podstawie tekstu z podręcznika zapoznanie uczniów z zabawą „Kruk”. Przeczytanie przez uczniów wiersza w tempie określonym przez nauczyciela. Podzielenie uczniów na trzy grupy i wykonanie wiersza w odmiennych tempach: wolnym, szybkim i umiarkowanym.
(10 min)
 1. Bibliografia


Elżbieta Korowajczyk, Moja muzyka. Podręcznik dla klas IV-VI.

Janusz Ekiert, Bliżej muzyki. Encyklopedia.


 1. Załączniki

  1. Karta pracy ucznia


Najważniejsze zagadnienia związane z tematem lekcji Elementy dzieła muzycznego – agogika.

  1. Zadanie domowe


Jakich melodii i jakiej muzyki lubisz słuchać, wolniejszych czy szybszych utworów? Swoją wypowiedź uzasadnij w około 10 zdaniach.

Pobieranie 15.7 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna