Elementy programowaniaPobieranie 24.82 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar24.82 Kb.
ELEMENTY PROGRAMOWANIA

Wykład z 29.10.2005


Algorytm – przepis na wykonanie zadania. Zbiór obiektów i zbiór czynności które wykonujemy z tymi obiektami w celu wykonania zadania.

Nie ma definicji algorytmu.

Hipoteza Turinga: każdy algorytm można przedstawić jako program (schemat funkcjonalny) komputera Turinga.
Sposoby przedstawiania algorytmu:

- język opisowy

- pseudokody

- schematy blokowe

- schematy Janowa

- języki programowania


V={v1, v2, … , vn} skończony alfabet
Słowo nad alfabetem V to skończony ciąg liter z tego alfabetu ustawiamy (poprzez konkatenacje) obok siebie.
V1={a, b, c }

V2={x, y, ( , ) , + , * }

V3={, , ; , a, c, ! }
∑- puste dla konkatenacji
∑abc → abc

abc∑ → abc


nadV1 abc • bc → abcbc

nadV2 (x + y) • xy • (x + y) → (x + y) xy (x * y)

nadV3 ac! • !!! → ac!!!!
V* zbiór wszystkich słów nad alfabetem V

L c- V* język nad alfabetem


Gramatyka G – zbiór regół wytwarzających określone słowo < L, G> ←język formalny

Komputer Turinga:


V= {x, y, z,…}

S= {S1, … , S1}

A= {l, n, p}
Ω : V * S → V * A * S

PROGRAM KOMPUTERA TURINGA


Zadanie:

Napisać program na komputer Turinga obliczający następnik dowolnej liczby naturalnej.


Liczba jest poprzedzona znacznikiem ∑, a za liczbą mamy ∑∑
n – znaczy: nic nie rób lub na miejscu


V S

S

S’

S’’

0

1 n S’

0 n S’

1 n S’

1

2 n S’

1 n S’

2 n S’

2

3 n S’

2 n S’

3 n S’

3

4 n S’

3 n S’

4 n S’

4

5 n S’

4 n S’

5 n S’

5

6 n S’

5 n S’

6 n S’

6

7 n S’

6 n S’

7 n S’

7

8 n S’

7 n S’

8 n S’

8

9 n S’

8 n S’

9 n S’

9

0 L S’’

9 n S’

0 L S’’∑ L S

∑ n S’

1 n S’


Logo Komeniusz - podstawy języka.

Logo uczy się we wszystkich szkołach świata. Jest to idea Papert'a oparta na badaniach Piageta, które potwierdziły rolę aktywnego procesu nauczania i uczenia się w kształtowaniu osobowości twórczej.

Język jest strukturalny i proceduralny. Problem dzieli na podproblemy i związki między nimi.
Te cechy przeszły z Logo do Logo Komeniusza.

Powstał w Bratysławie - twórca Ivan Kalas z Uniwersytetu im. Komeniusza i zespół.

Istnieje w wersji słowackiej, angielskiej, holenderskiej, brazylijskiej, portugalskiej, greckiej i polskiej.
W Polsce dostępny tylko w

Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów

Warszawa ul. Raszyńska 8/10.


Logo Komeniusz

  • ma możliwości multimedialne, oferuje narzędzia do animacji

  • współpracuje z innymi aplikacjami Windows

  • zawiera edytor obrazów ułatwiający projektowanie żółwi, scenerii i animacji

  • zawiera obszerną pomoc obejmującą stosownie dobrane przykłady i projekty

  • rozumie po polsku i angielsku


Logo Komeniusz (od strony metodycznej)

  • jest nowoczesnym narzędziem nauczyciela informatyki w szkole podstawowej i gimnazjum

  • pozwala realizować wiele zadań programowych

  • jest nowoczesnym językiem programowanie funkcyjnego (istnieje już wersja obiektowa)

  • umożliwia programowanie wyrafinowanych operacji na złożonych strukturach danych

  • rozwija wszechstronne zdolności - szczególnie matematyczne, językowe, graficzne oraz

  • umiejętność komunikowania się

  • algorytmicznego myślenia

  • rozwiązywanie problemów


Co można jeszcze w LK:

  • tak jak w innych językach typu visual wybierać napis i właściwość, a kod generuje się sam

  • edytor graficzny można używać do tworzenia gifów animowanych wykorzystując Picture Publisher'a, Gifanimatora lub Animagic lub Polyview itp.

  • można wykorzystać do animacji w appletach Javy na stronach www

  • można tworzyć aplikacje logiczne (jak to się standardowo robi w Pascalu)

  • można tworzyć aplikacje edukacyjne

  • można osadzać filmy typu *.avi, *.mov, dźwięki typu *.mid, *.rmi, *.wav

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna