Embassy of vietnamPobieranie 22.8 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar22.8 Kb.

EMBASSY OF VIETNAM


Kazimierzowska Street, 14

Warsaw, Poland 02-589

Tel: (48 22) 646 5332

Fax: (48 22) 844 6740 & 844 6723

http://www.ambasadawietnamu.org

email: vso@warman.com.pl

visa

APPLICATION(FOR non-vietnamese passport holders)

______01

Photo - ¶nh

(4 x 6)


1. Name (in block letters): .................................................................................…………………………

Imię i nazwisko - Họ và tªn (ch÷ in hoa) First name Family name Middle name


2. Date of birth:..................................….…………

Data urodzenia - Ngµy sinh dd mm yy3. Sex, Płeć, Male-M-Nam Female-K-N÷

Giới tính:  4. Place of birth:.......................................................

Miejsce urodzenia - N¬i sinh5. Nationality at birth:..............................................

Obywatelstwo rodowe - Quèc tÞch gècNationality at present:...........................................

Aktualne obywatelstwo - Quèc tÞch hiÖn t¹i6. Passport number:..................................................

Nr. Paszportu - Sè hé chiÕuDate of issue:...................Date of expiry:...........…

Data wydania - Ngµy cÊp; upłrywu terminuwwaz - hÕt h¹n7. Profession:.............................................................

Zawód - NghÒ nghiÖpPlace of employment:...........................................

Miejsce pracy - N¬i lµm viÖc8. Present address: (P.O Box Not Accepted)

Miejsce zamiekania - §Þa chØ c­ tró hiÖn nay

………….………………………………….….

…..…………………………………………….Telephone .......................…...........................

Nr telefonu - Sè ®iÖn tho¹i9. Accompanying children included in your same passport (full name, date of birth, gender) :

Dzieci towarzyszące - TrÎ em ®i cïng trong hé chiÕu

…………………………………...…………………………...

..................................................................................10. Purpose of visit to Vietnam :

Cel wjazdu - Môc ®Ých nhËp c¶nh ViÖt Nam

......................................................................................................................................…………………

11. Name, address of your contact in Vietnam : (organization or individual)

Nazwa i adres organów, osób zapraszających

Tªn vµ ®Þa chØ tæ chøc, th©n nh©n ë ViÖt Nam

................................................…………………… ................................................................………... ................................................................................………………………………………….………..


12. Proposed date of entry and exit Vietnam :

Czas pobytu w Wietnamie

Thêi gian dù kiÕn nhËp xuÊt - c¶nh ViÖt Nam
from.........../........../.........to....…./….…/……...

dd mm yy dd mm yy

Od - Tõ ngµy Do - §Õn ngµy

13. Number of entries - Sè lÇn nhËp c¶nh :

Single  Mét lÇn Multiple  NhiÒu lÇn

Wiza : Jednokrotna Wielokrotna

14. Port of arrival and departure :

Przejście graniczne przyjazdu i wyjazdu

Các cửa khẩu xuất và nhập cảnh

……………………………………………………..I solemnly declare that the statements made in this application are true and correct

Oświadczam, że w/w dane są zgodne z prawdą

T«i cam ®oan nh÷ng néi dung trªn ®©y lµ ®óng sù thËt
Before submitting, make sure you have included Place :………………Date :………….…

- Należy dolączyć do wniosku - Nép cho L·nh sù: Original Passport - Oryginalny Paszport - Hé chiÕu gèc

 Completed Application with One Photo Attached - Jedno zdjęcie Signature - Podpis - Chữ ký: ...............…............
: images -> stories
stories -> Konkurs wiedzy o janie pawle II
stories -> Europejska Grupa ds. Perfuzji Sercowo-Naczyniowej
stories -> Atlas (Rok wydania) Skala
stories -> Hit Jazz Band spis utworów
stories -> Raport przygotowany przez Manfreda Nowaka, specjalnego sprawozdawcę onz ds tortur oraz Martina Scheinina, specjalnego sprawozdawcę onz ds ds promocji I ochrony praw człowieka podczas zwalczania terroryzmu z 26 stycznia 2010 r
stories -> Tajne więzienia cia na terytorium Polski
stories -> Konferencja „Wojna z Terroryzmem a Prawa Człowieka”, 14 grudnia 2009 Adam Bodnar, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka wpia uw, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
stories -> Spzoz/ZP/25/2014 Do wszystkich uczestników postępowania na dostawę sprzętu I wyposażenia medycznego dla spzoz w Bielsku Podlaskim w trybie przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
stories -> Nr Sekcja Badanie P. I

Pobieranie 22.8 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna