Embriologia I rozwój człowieka fakultet 20 godzinPobieranie 17.41 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar17.41 Kb.
EMBRIOLOGIA I ROZWÓJ CZŁOWIEKA

Fakultet 20 godzin seminariów

dla studentów I roku Oddziału Analityki Medycznej

semestr letni

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie przedmiotu i zaliczenie jest

Dr Ewa Jagoda


Program seminariów
Gametogeneza – Transport gamet, zapłodnienie, bruzdkowanie – 2 godziny

 • cykl komórkowy

 • mejoza

 • oogeneza i spermatogeneza

 • porównanie oogenezy i spermatogenezy

 • klonowanie

 • budowa komórki jajowej i plemnika

 • kapacytacja

 • reakcja akrosomalna

 • fuzja plemnika z komórką jajową

 • reakcja korowa

 • blok przeciw polispermii

 • tworzenie się przedjądrza męskiego i żeńskiego

 • zapłodnienie, powstanie zygoty

 • omówienie kolejnych etapów procesu bruzdkowania

Rozwój prenatalny część I - powstawanie i różnicowanie listków zarodkowych – 2 godziny

 • proces kompakcji zarodka

 • kawitacja – powstanie dwóch populacji komórek

 • zagnieżdżenie – implantacja

 • różnicowanie trofoblastu, wytworzenie dwulistkowej tarczki zarodkowej

 • powstawanie jamy zewnątrzzarodkowej i pozazarodkowej mezodermy

 • gastrulacja – wytwarzanie smugi pierwotnej, węzła pierwotnego i przedłużenia głowowego

 • trójlistkowa tarczka zarodkowa – wytworzenie listków zarodkowych

Rozwój prenatalny część II - różnicowanie listków zarodkowych. Łożysko, błony płodowe – 2 godziny

 • budowa trójlistkowej tarczki zarodkowej – przypomnienie

 • różnicowanie ektodermy

 • różnicowanie endodermy

 • różnicowanie mezodermy

 • powstawanie narządów pierwotnych

 • organogeneza

 • stadia carnege w rozwoju zarodka

 • pęcherzyk żółtkowy, owodnia, omocznia (błony płodowe)

 • kosmówka /ich powstawanie, budowa i funkcja/

 • budowa łożyska

 • krążenie łożyskowe

 • krążenie matczyne

 • bariera łożyskowa

 • czynność łożyska

Wady rozwojowe – 2 godziny

 • definicja pojęć wada wrodzona, teratologia, teratogen

 • występowanie wad wrodzonych

 • typy i podział wad wrodzonych

 • przyczyny powstawania wad wrodzonych /uszkodzenie pojedynczego genu, aberracje chromosomalne/

 • czynniki środowiskowe /czynniki infekcyjne, związki chemiczne, leki, czynniki fizyczne/

 • diagnostyka prenatalna

Narząd skrzelowy i zaburzenia jego rozwoju – 2 godziny

 • łuki skrzelowe, kieszonki skrzelowe, bruzdy skrzelowe i błony skrzelowe

 • zaburzenia w rozwoju narządu skrzelowego

 • rozwój języka i zaburzenia w jego rozwoju

 • powstawanie tarczycy i zaburzenia w jej rozwoju

 • rozwój twarzy oraz zaburzenia w rozwoju twarzy i podniebienia

Rozwój układu moczo-płciowego – 2 godziny

 • powstawanie narządów wydalniczych /przednercze, śródnercze/

 • powstawanie przewodów Wolffa i Mullera

 • powstawanie pęcherza moczowego /podział steku, pierwotnej zatoki moczo-płciowej

 • powstawanie jądra i jajnika

 • powstawanie macicy i pochwy

 • powstawanie zewnętrznych narządów płciowych

Rozwój przewodu pokarmowego oraz układu oddechowego - 2 godziny

 • rozwój uchyłka oddechowego

 • etapy dojrzewania płuc

 • wady rozwojowe

 • rozwój pierwotnej cewy pokarmowej

 • jelito pierwotne przednie

 • jelito pierwotne średnie

 • jelito pierwotne tylne

 • zaburzenia w rozwoju układu pokarmowego

Rozwój układu mięśniowego i szkieletowego – 2 godziny

 • pochodzenie i rozwój układu szkieletowego

 • rozwój czaszki

 • wady w rozwoju czaszki

 • rozwój kończyn oraz zaburzenia w ich rozwoju

 • pochodzenie i rozwój układu mięśniowego

Film „ Cud miłości” – podsumowanie zajęć – 2 godziny

Zaliczenie przedmiotu

Pobieranie 17.41 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna