English Proverbs a bad excuse is better than nonePobieranie 27.9 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar27.9 Kb.
English Proverbs

 • A bad excuse is better than none. Zła wymówka jest lepsza niż żadna.

 • A bad workman blames his tools. Kiepskiej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy.

 • A bird in the hand is worth two in the bush. Lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachu.

 • Actions speak louder than words. Czyny mówią głośniej niż słowa.

 • A drowning man will clutch at a straw. Tonący brzytwy się chwyta.

 • A friend in need is a friend indeed. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.

 • A lie has no legs. Kłamstwo ma krótkie nogi.

 • A penny saved is a penny earned. Grosz zaoszczędzony to grosz zarobiony.

 • A room without books is a body without soul. Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.

 • Actions speak louder than words. Czyny mówią głośniej niż słowa.

 • All good things come to an end. Wszystko co dobre szybko się kończy.

 • All roads lead to Rome. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

 • All that glitters is not gold. Nie wszystko złoto, co się świeci.

 • All that lives must die, passing through nature to eternity. (W. Shakespeare) Wszystko co żyje musi umrzeć, przechodząc poprzez naturę do wieczności.

 • All's fair in love and war. W miłości i na wojnie wszystko jest dozwolone.

 • All's well that ends well. Wszystko dobre, co się dobrze kończy.

 • Among the blind one - eyed man is a king. Wśród ślepców jednooki jest królem.

 • An eye for an eye and a tooth for a tooth. Oko za oko, ząb za ząb.

 • An ounce of prevention is worth a pound of cure. Lepiej zapobiegać niż leczyć.

 • Apology is politeness too late. Przeprosiny to grzeczność poniewczasie.

 • As you make your bed, so you must lie upon it. Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz.

 • Ask a silly question and you get a silly answer. Głupie pytanie, głupia odpowiedź.

 • Bad news travels fast. Złe wieści szybko się rozchodzą.

 • Beauty is only skin deep. Nie szata zdobi człowieka.

 • Be to yourself as you would to your friend. (W. Shakespeare) Bądź dla siebie takim, jakim byłbyś dla przyjaciela.

 • Better late than never. Lepiej późno niż wcale.

 • Boys will be boys. Chłopcy zawsze będą chłopcami.

 • Clothes do not make the man. Nie szata zdobi człowieka.

 • Constant dropping wears away a stone. Cicha woda brzegi rwie.

 • Curiosity killed the cat. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła.

 • Don't burn your bridges behind you. Nie pal za sobą mostów.

 • Don't count your chickens before they're hatched. Nie mów hop póki nie przeskoczysz.

 • Don't cry over spilt milk. Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem.

 • Don't look a gift horse in the mouth. Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.

 • Don't make a mountain out of a molehill. Nie rób z igły widły.

 • Don't put all your eggs in one basket. Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę.

 • Duty is what we expect from others. Obowiązek to coś, czego oczekujemy od innych.

 • Early bird catches the worm. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.

 • East or West home is best. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.

 • Even if I am a minority of one, truth is still the truth. Nawet jeśli tylko ja jeden mówię prawdę, to prawda ciągle pozostaje prawdą.

 • Every cloud has a silver lining. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

 • Faith will move mountains. Wiara przenosi góry.

 • First come, first served. Kto pierwszy, ten lepszy.

 • Fortune favours the brave. Los sprzyja odważnym.

 • Forbidden fruit is sweetest. Zakazany owoc smakuje najlepiej.

 • Fortune is fickle. Fortuna kołem się toczy.

 • Friend to all is a friend to none. Przyjaciel wszystkich nie jest niczyim przyjacielem.

 • Friendship is like money: easier made than kept. Przyjaźń jest jak pieniądze: łatwiej ją zdobyć niż utrzymać.

 • Gravitation cannot be held responsible for people falling in love. (A. Einstein) Grawitacja nie może być obarczana odpowiedzialnością za ludzi zakochanych.

 • Half a loaf is better than none. Lepszy rydz niż nic.

 • Haste makes waste. Gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy.

 • He who excuses himself, accuses himself. Winny się tłumaczy.

 • He who lives by the sword shall die by the sword. Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie.

 • History repeats itself. Historia lubi się powtarzać.

 • Honesty is the best policy. Uczciwość popłaca.

 • It is a double pleasure to deceive the deceiver. To podwójna przyjemność oszukać oszusta.

 • It is a wise talker who knows when he has nothing to say. Mądry to mówca, który wie, kiedy nie ma nic do powiedzenia.

 • It is never late to learn. Człowiek uczy się przez całe życie.

 • It is no use crying over spilt milk. Nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem.

 • It never rains but it pours. Nieszczęścia chodzą parami.

 • It's easy to be wise after the event. Polak mądry po szkodzie.

 • Let sleeping dogs lie. Nie wywołuj wilka z lasu.

 • Love all, trust a few, do wrong to none. (W. Shakespeare) Kochaj wszystkich, ufaj niewielu, nie czyń krzywdy nikomu.

 • Make hay while the sun shines. Kuj żelazo póki gorące.

 • Men occasionally stumble over the truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing ever happened. Czasami ludzie potkną się o prawdę. Ale prostują się i idą dalej, jakby nic się nie stało.

 • My house is my castle. Mój dom jest moją twierdzą.

 • Necessity is the mother of invention. Potrzeba jest matką wynalazków.

 • Nothing venture, nothing gain. Nie ma zysku bez ryzyka.

 • Once bitten, twice shy. Kto się na gorącym sparzył, ten dmucha na zimne.

 • One man`s meat is another man`s poison. Co kraj to obyczaj.

 • One swallow doesn`t make a summer. Jedna jaskółka wiosny nie czyni.

 • Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former. (A. Einstein) Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota, chociaż co do pierwszego nie mam pewności.

 • Opportunity makes a thief. Okazja czyni złodzieja.

 • Practice makes perfect. Praktyka czyni mistrza.

 • Prevention is better than cure. Lepiej zapobiegać niż leczyć.

 • Rome was not built in a day. Nie od razu Rzym zbudowano.

 • The appetite grows with what it feeds on. Apetyt rośnie w miarę jedzenia.

 • The devil is not so black as he is painted. Nie taki diabeł straszny jak go malują.

 • The early bird catches the worm. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.

 • The end justifies the means. Cel uświęca środki.

 • There is no accounting for tastes. Są gusta i guściki.

 • Time is a great healer. Czas leczy rany.

 • To be or not to be! That is the question! (W. Shakespeare) Być albo nie być! Oto jest pytanie!

 • Too many cooks spoil the broth. Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść.

 • Truth is stranger than fiction; fiction has to make sense. Prawda jest dziwniejsza od fikcji; fikcja musi mieć sens.

 • When in Rome do as the Romans do. Kiedy wejdziesz między wrony zaczniesz krakać tak jak one.

 • When the cat's away the mice will play. Kota nie ma, myszy harcują.

 • Where there is a will there`s a way. Dla chcącego nic trudnego©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna