Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (do XIX w.) Kraków 15-16 listopada 2012 rokuPobieranie 20.32 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar20.32 Kb.
Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (do XIX w.)

Kraków 15-16 listopada 2012 roku

PROGRAM KONFERENCJI

15 XI (czwartek)

9,30-10,00 - Rejestracja Uczestników (audytorium im. Wincentego Danka - parter)

10,00-10,15 - Powitanie Uczestników oraz Gości

10,15-11,00 Obrady plenarne (audytorium im. W. Danka – parter)

Przewodniczący: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak 1. Jerzy Starnawski, prof. dr (UŁ), Z zagadnień edytorstwa listów
 1. Elżbieta Feliksiak, prof. dr hab. (UwB), List poetycki jako iluzja więzi

11,00-11,30 Przerwa kawowa (V piętro, w holu)

11,30-13,15 Obrady w sekcjach
Sekcja A (sala 539)

Przewodniczący: prof. dr hab. Piotr Borek
 1. Piotr Borek, prof. dr hab. (UP), Oblężenie Lwowa 1655 na podstawie diariusza w listach Samuela Kazimierza Kuszewicza

 2. Marceli Kosman, prof. dr hab. (UAM), Listy staropolskie jako źródło w Trylogii Henryka Sienkiewicza

 3. Maciej Franz, dr hab., prof. (UAM), Listy hetmanów kozackich jako źródło do poznania dziejów Kozaczyzny Ukrainnej

Sekcja B (sala 444)

Przewodniczący: prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz
 1. Robert Sawa, dr (KUL), Biskup i jego emisariusze. Łacińska korespondencja duchownych wendeńskich z biskupem Marcinem Kromerem jako przykład szesnastowiecznej epistolografii użytkowej

 2. Zofia Głombiowska, prof. dr hab. (UG), List? Broszura polityczna? Reportaż? Andrzeja Krzyckiego „De negotio Prutenico epistola”

 3. Maria Wichowa, prof. dr hab. (UŁ), Andrzeja Frycza Modrzewskiego listy otwarte do papieży

 4. Marzena Walińska, dr (UŚ), O staropolskich listach poetyckich

13,15-14,15 Przerwa obiadowa (stołówka UP, parter)

14,15-16,00 Obrady w sekcjach
Sekcja A (sala 539)

Przewodniczący: prof. dr hab. Marceli Kosman
 1. Artur Goszczyński, mgr (UJ), Listy Adama Kazanowskiego do Krzysztofa II Radziwiłła

 2. Jarosław Stolicki, dr hab. (UJ), Listy na sejmiki w II poł. XVII w.

 3. Iwona Maciejewska, dr (UWM), Listy miłosne z różnych sfer, czyli epistolograficzne wyznania Magdaleny z Czapskich Radziwiłłowej i Teresy ze Strażyców Wiśnickiej (próba porównania)

 4. Elżbieta Powązka, dr (UP), Listy dedykacyjne w programach teatru szkolnego Gimnazjum św. Anny w Krakowie (XVII/XVIII w.)

Sekcja B (sala 444)

Przewodnicząca: prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa

 1. Renata Ryba, dr (UŚ), Funkcje listu w „Historii żałosnej” Bartłomieja Paprockiego

 2. Maria Barłowska, dr hab. (UŚ), „Miłosna korespondencja wierszem i prozą z ariańskich rękopisów"

 3. Ewa Rot-Buga, dr (IBL PAN), Poetycka korespondencja Jana Gawińskiego i Wespazjana Kochowskiego

 4. Małgorzata Trębska, dr (IBL PAN), „Abyś zacną swą prezencyją akt ten kondekorować raczył" - listowne zaproszenia na szlacheckie uroczystości rodzinne w XVII i XVIII wieku

16,00-16,30 Przerwa kawowa (V piętro, w holu)

16,30-18,20 Obrady w sekcjach

Sekcja A


Językoznawcy (sala 539)

Przewodniczący: prof. UP dr hab. Maciej Mączyński 1. Katarzyna Zawilska, dr (UWM), Jakie skarby kryją nasze archiwa? O języku nieznanych listach Marii Kickiej pisanych w połowie XVIII wieku

 2. Marceli Olma, dr (UP), Językowe realizacje aktów dyrektywnych w korespondencyjnych kontaktach familijnych w XIX stuleciu

 3. Katarzyna Węgorowska, dr hab., prof. (UZ), Zagadnienia językoznawcze poruszone w kilku (pisanych po polsku) dziewiętnastowiecznych listach Jana Niecisława Baudouina de Courtenay

 4. Edward Stachurski, prof. dr hab. (UP), Zagadnienia językowe i językoznawcze w listach Adolfa Dygasińskiego

 5. Maciej Mączyński, dr hab., prof. (UP), Relacja z przebiegu walki o styl zakopiański w świetle listów W. E. Radzikowskiego do S. Witkiewicza

Sekcja B (sala 444)

Przewodnicząca: prof. dr hab. Elżbieta Feliksiak
 1. Anna Majewska-Wójcik, dr (KUL), Brachygrafia w korespondencji XVI – XIX wieku

 2. Monika Sulejewicz-Nowicka, dr (BUŁ), Listy zamieszczone w „Janinie” Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego jako źródło historyczne do dziejów odsieczy wiedeńskiej

 3. Justyna Dąbkowska-Kujko, dr hab., prof. (KUL), Humanistyczna teoria epistolografii a retoryka

 4. Bogumiła Kosman, prof. dr hab. (UAM), „Jak się dawniej listy pisałyˮ. Uwagi nad epistolografią w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego

 5. Agnieszka Markuszewska, mgr (UMK), List jako dyskurs krytycznoliteracki (casus romantyków)

19,00 Uroczysta kolacja (Adesso, ul. Podchorążych 3)

16 XI (piątek)9,00-10,45 Obrady plenarne

sala 539


Przewodniczący: prof. UO, dr hab. Janusz Dorobisz

 1. Janusz Dorobisz, dr hab., prof. (UO), Listy Jakuba Zadzika do Wawrzynica Gembickiego – korespondencja klienta do patrona z lat 1610 – 1624

 2. Anna Kryszak, mgr (UAM), Korespondencja Pawła Tetery z domem Radziwiłłów

 3. Mariusz Sawicki, dr (UO), Magnaci litewscy w świetle fracuskojęzycznej korespondencji z lat 90 XVII wieku w archiwum drezdeńskim

 4. Tomasz Ciesielski, dr hab., prof. (UO), Korespondencja Jana Tarły źródłem do dziejów wojny 1733-1735


10,45-11,00 Przerwa kawowa (V piętro, w holu)

11,00-12,45 Obrady plenarne

sala 539


Przewodnicząca: prof. dr hab. Bogumiła Kosman

 1. Jolanta Sawicka-Jurek, dr (IBL, UPH Siedlce), Portrety matki i syna w świetle listów Izabeli Czartoryskiej do Adama Jerzego

 2. Monika Myszor-Ciecieląg, mgr (Zamek Królewski w Warszawie), Aleksandra Borkowska wydawcą korespondencji Antoniego Edwarda Odyńca. Przyczynek do rozważań o epistolografii publikowanej w czasopismach dziewiętnastowiecznych („Kronika Rodzinna”)

 3. Joanna Sobczykowa, dr hab., prof. (UŚ), List pasterski w świadomości szesnastowiecznego filologa biblijnego (tj. ks. Jakuba Wujka)

12,45 Oficjalne zamknięcie konferencji

13,00 Obiad (stołówka UP)

Pobieranie 20.32 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna