"ethos" Rok 13 2000 nr 4(52) przesłanie zbigniewa herbertaPobieranie 21.39 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar21.39 Kb.
"ETHOS" Rok 13

2000 nr 4(52)

PRZESŁANIE ZBIGNIEWA HERBERTA
* OD REDAKCJI - Przekraczanie horyzontów a poezja (W. Ch.) 5

* JAN PAWEŁ II - Piękno i tajemnica (fragmenty Listu do artystów) 13

TRANSCENDENCJA PIĘKNA
* Kard. Carlo M. MARTINI - Jakie piękno zbawi świat? (tłum. Z. Zwolska) 19

* Stefan SAWICKI - O istocie i istotnych cechach literatury 36

* Wojciech CHUDY - Sztuka a problem jej prawdomówności i kłamstwa 42

BÓG I POEZJA


* Jadwiga PUZYNINA - Niebo Herberta 71

* Tomasz GARBOL - Kilka czystych taktów 82

* Maciej NOWAK - "…stopień do mojej ułomnej metafizyki". Herbert i liturgia 97

PIĘKNO WOBEC CIERPIENIA


* Ks. Jan SOCHOŃ - Bóg Poety 111

* Lesław HOSTYŃSKI - Herberta metafizyka cierpienia a filozofia

Henryka Elzenberga 126

NA STRAŻY WARTOŚCI


* Zdzisław NAJDER - Ojczyzna i naród w poezji Zbigniewa Herberta 139

* Jan PROKOP - Raport z oblężonego Miasta po (prawie) dwudziestu latach 150

* Adam CZERNIAWSKI - Fortynbras czy Hamlet? - czyli o autonomii poezji 157

* Józef FERT - Hala pana Cogito czyli wszystko na sprzedaż 163

* Piotr SIEMASZKO - Piękno jako odpowiedź. O malarskich fascynacjach

Zbigniewa Herberta 172

ROZMOWY "ETHOSU"
* Chrześcijaństwo i kultura. Z księdzem arcybiskupem Józefem ŻYCIŃSKIM rozmawia

ksiądz Alfred WIERZBICKI 187

MYŚLĄC OJCZYZNA
* Lech CHMIELEWSKI - Skazany na śmierć i zapomnienie 197

OMÓWIENIA I RECENZJE


* Wojciech KRUSZEWSKI - Autorytet poetycki Zbigniewa Herberta (rec. D. Opackiej-Walasek - "...pozostać wiernym niepewnej jasności". Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta, Katowice 1996) 207

* Wacław PYCZEK - Próby poznawania Herberta (rec. Poznawanie Herberta, wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków 1998; Poznawanie Herberta 2, wybór i wstęp A. Franaszek, Kraków 2000) 212

* Maria CYRANOWICZ - Herbertowskie inedita (omówienie numerów 68(1999), 69(2000), 70(2000) "Zeszytów Literackich" poświęconych Z. Herbertowi) 218

* Agnieszka BIELAK - Interpretacje i dowolności (rec. M. Adamca, "...Pomnik trochę niezupełny...". Rzecz o apokryfach i poezji Zbigniewa Herberta, Gdańsk 1996) 223

* Małgorzata KITOWSKA-ŁYSIAK - Sztuka w kontekście religii (rec. D. K. Łuszczka OSPPE, Inspiracje religijne w polskim malarstwie i grafice 1981-1991, Warszawa 1998) 227

* Propozycje "Ethosu" 233

SPRAWOZDANIA
* Tomasz GARBOL - Przybliżanie Herberta (sprawozdanie z wystawy "Zbigniew Herbert. Epilog burzy" (17 III - 31 XII 2000) w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie i z wystawy "Zbigniew Herbert. Czujący kamień" (1 III - 31 VIII 2000) w Muzeum Okręgowym na Zamku w Sandomierzu) 239

PONTYFIKAT W OCZACH ŚWIATA


* Leonard GÓRKA SVD - Pielgrzymka do korzeni i źródeł wiary. Jan Paweł II w Egipcie

(24-26 II 2000), w Jordanii, Izraelu-Palestynie (20-26 III 2000) 247

PRZEZ PRYZMAT ETHOSU
* Cezary RITTER - Do źródeł solidarności 255

BIBLIOGRAFIA


* Bibliografia utworów artystycznych Karola Wojtyły (oprac. Maria FILIPIAK) 257
* Noty o autorach 263
* Summary 269
* Contents 271

Pobieranie 21.39 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna