European 3-d archery association 6 udział w mistrzostwach I zawodachPobieranie 19.03 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar19.03 Kb.
Zasady rozgrywania zawodów

Wyciąg z regulaminu EAA 3D

EUROPEAN 3-D ARCHERY ASSOCIATION

6 UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH I ZAWODACH

6.2. Zasady ogólne zawodów

6.2.2 Zawodnicy powinni zgłosić się najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem zawodów. Zarejestrowani zawodnicy, spóźnieni, mogą dołączyć do kolejnej grupy, jeśli jest w niej mniej niż 5 osób. Ewentualne opuszczone tarcze liczone są jako „0”

6.2.3 W czasie gdy grupa strzela nie należy rozmawiać z widzami, członkami innych grup zawodników czy z zawodnikami własnej grupy. Dajmy spokojnie strzelać pozostałym.

6.2.4 (...) Każdy kto chciałby wykonywać zdjęcia startując w zawodach musi wcześniej zgłosić to sędziom oraz uzyskać pozwolenie pozostałych członków grupy. Może być wymagana zmiana w wyposażeniu zawodników w celu dostosowania do regulaminu. Sędziowie mają prawo sprawdzić ekwipunek zawodnika przed startem oraz w czasie trwania zawodów. Wszelkie przekroczenia regulaminu skutkują dyskwalifikacją.

6.2.5 Zawodnik, w wypadku przekroczenia regulaminu, może otrzymać od sędziego ostrzeżenie. Powinno być ono zapisane na karcie startowej zawodnika. Trzy ostrzeżenia skutkują natychmiastową dyskwalifikacją.(...)

6.2.6 Karty startowe muszą mieć miejsce przeznaczone na wpisanie ostrzeżeń.

6.2.7 Nie wolno zaśmiecać terenu zawodów.7 TEREN I TRASA ZAWODÓW

7.1 W zawodach wykorzystane są tarcze 2-D* z sylwetkami zwierząt. Tarcze mogą być częściowo zasłonięte przez gałęzie lub liście ale centralne dwa kręgi, punktowane 10 i 8, muszą być widoczne ze stanowiska.

7.2 Wszystkie tarcze są ustawione w odległości do 45 m i nie bliżej niż 5 m. W pierwszej rundzie odległości są nie oznaczone, w drugiej oznaczone*. Maksymalna odległość dla stylów tradycyjnych i dla dzieci wynosi 27 metrów

7.3 Wszystkie stanowiska i odpowiadające im tarcze muszą posiadać ten sam numer


stanowiska o dystansie maksymalnym 45m oznaczone są kolorem czerwonym
stanowiska o dystansie maksymalnym 27m oznaczone są kolorem niebieskim.
Osobnymi tabliczkami oznaczone są strefy oczekiwania dla nadchodzących grup.

7.4 Wszystkie tarcze są ponumerowane w rosnącej kolejności wzdłuż trasy. (...) Numery na tarczach muszą być widoczne ze stanowisk.

7.5 Trasa musi być poprowadzona w sposób łatwy do jej pokonania i z zachowaniem bezpieczeństwa dla zawodników i pozostałych osób na niej przebywających. Trasa jest oznaczona strzałkami, prowadzącymi od stanowiska do stanowiska

7.6 Teren rundy powinien być zabezpieczony odpowiednimi barierami i oznaczony. Jeśli to konieczne dla utrzymania widzów w bezpiecznej odległości od torów strzelania. Tylko uprawnione osoby i zawodnicy mają wstęp na trasę.

7.7 Teren treningowy posiada dwie* tarcze o oznaczonych odległościach.

W przypadku remisu, zainteresowani łucznicy mogą rozstrzygnąć zawody strzelając do trzech pierwszych tarcz trasy, jeśli dalej nie ma rozstrzygnięcie strzela się do następnej tarczy. Za zgodą zawodników może być to strzelanie do pierwszej przewagi.*

Zawodnik może uczestniczyć jedynie w jednej grupie.

8 DEFINICJE STYLÓW STRZELANIA I KLAS

8.1 EKWIPUNEK

8.1.1 Strzały muszą ważyć co najmniej 5 gr na lb lub prędkość początkowa strzały nie może przekraczać 280FPS (do wyboru przez zawodnika)
Strzały muszą ważyć co najmniej 5 grain na funt siły łuku. Siła łuku jest definiowana jako najwyższa siła przy maksymalnej długości naciągu łuku danego zawodnika. Ekwipunek będzie sprawdzany losowo.
(...)
Strzały muszą mieć taki sam rozmiar ciężar, długość usterzenia, nasadki i być jednakowo malowane/oznaczone.
(...)

8.1.2 Śruby ramion, po rozpoczęciu rundy nie mogą być regulowane aż do zakończenia zawodów lub ponownego sprawdzenia przez sędziów po zakończeniu rundy.

8.1.3 Celowniki i v-bars nie mogą wystawać więcej niż 12 cali (30 cm) od najbliższego do mocowania punktu łuku.

8.1.4 Nie wolno używać dalmierzy. Odległości do celów (w rundzie z nieoznaczonymi odległościami*) mogą być szacowane jedynie gołym okiem. Zabronione jest również wykorzystywanie jakichkolwiek części ekwipunku do szacowania odległości.


Nie wolno naciągać łuku bez strzały i celować do celu na stanowisku.
Nie wolno mieć, żadnych znaków na górnych ramionach i majdanie, które mogły by służyć do szacowania odległości. Zasady te dotyczą wszystkich stylów.

8.1.5 Można mieć lornetki i lunety ale nie posiadające znaków lub urządzeń dalmierczych.


Zawodnicy mogą mieć ze sobą miniaturki tarcz ale nie może być na nich żadnych notatek.
Nie wolno mieć ze sobą żadnych notatek z wyjątkiem ustawień celowników.

8.2 STYLE STRZELANIA – w osobnym załączniku9 ZASADY STRZELANIA

9.1 Zawodnicy oddają do celu tylko po jednym strzale. Strzała upuszczona może być ponownie wystrzelona jeżeli zawodnik jest w stanie podnieść ją bez przemieszczania się (musi stale dotykać oznakowania stanowiska.


Zawodnik jest odpowiedzialny za swoje strzały przez cały czas zawodów. Nie wolno strzelać poza strzałami do oznaczonych celów. Strzały wystrzelone przypadkowo bez trafienia w tarczę są liczone jako zero (0) punktów i strzał jest zaliczony jako wykonany.

9.2 Tylko jedno jest znacznik stanowiska (palik) dla danej tarczy i stylu oraz klasy. Tylko jeden zawodnik może strzelać w tym samym czasie. Zawodnik musi podczas strzelania dotykać znacznika stanowiska (palika), jakąkolwiek częścią ciała.


(...)

9.3 Grupa musi liczyć od trzech do maksymalnie pięciu strzelających. Każda grupa wybiera dwóch liczących punkty. Pierwszy zawodnik na liście grupy jest jej liderem.

9.4 Grupy nie mogą się wyprzedzać, chyba, że na polecenie sędziego. Gdy jedna grupa dogoni drugą to oczekuje w punkcie okiwania danego stanowiska, w czasie gdy pierwsza kończy strzelanie i liczy punkty.

9.5 Aby nie przeszkadzać sobie wzajemnie, reszta grupy oczekuje w odległości ok 3 m od strzelającego.

9.6 Zawodnicy zmieniają kolejność strzelania w grupie przy każdym stanowisku (dzieci strzelają ostatnie)

9.7 Każdy strzelający ma 90 sekund na oddanie strzału. Lider grupy decyduje kiedy kolejni zawodnicy podchodzą do stanowiska. Nie wolno obserwować celu przez lornetki zaraz po strzale przy znaczniku, najpierw dajemy podejść następnemu zawodnikowi.

9.8 Łucznicy maja pozostać poza znacznikiem stanowiska aż pozostała część grupy skończy strzelanie.

9.9 Zawodnicy muszą pozostać przy tarczy dopóki wszystkie punkty wszystkich w grupie nie pozostaną policzone. Wynik niepewnych strzałów musi zostać określony przed wyciągnięciem jakiejkolwiek strzały z tarczy (maty). Nie wolno dotykać strzał przed sprawdzeniem punktów.

9.10 Z uwagi na bezpieczeństwo i sprawne przeprowadzenie zawodów nie wolno przechodzić za tarcze w celu szukania strzał – chyba, że strzała jest widoczna dla grupy.

9.11 Jeśli awaria sprzętu wystąpi w czasie oddawania strzału – strzał jest zaliczony jako wykonany. Zawodnik ma do 15 minut na dokonanie naprawy. Grupa musi opuścić stanowisko (przejść na punkt oczekiwania i czekać na naprawienie sprzętu przez członka grupy. Aby wyprzedzić taką grupę należy się skontaktować z sędzią.


Jeśli awaria nie może być naprawiona na trasie to należy skontaktować się z sędzią. W takim wypadku zawodnik ma do 30 minut na naprawienie sprzętu a grupa pozostaje na punkcie oczekiwania danego stanowiska.
Zdarzenie takie powinno być odnotowane w uwagach w na kartach startowych grupy.

10 PUNKTACJA

10.1 Punkty mają być podliczane następująco:


10wewnętrzny obszar, Strzała musi co najmniej dotykać linii.
8 – następny obszar poza środkowym. Strzała musi co najmniej dotykać linii.
5 – pozostały obszar zwierzęcia obejmujący kolor ciała
0 – trafienie w poroże/rogi i sierść/futro, nie dotykające koloru ciała oraz pozostałe na tarczy lub chybienia i odbicia od tarczy.

10.2 Strzała musi dotykać jakieś części linii aby została zaliczona wyższa punktacja. Strzałą wbita w zakończenie innej strzały otrzymuje punktację tej pierwszej. Wszystkie strzały muszą być wyjęte z tarczy i maty po podliczeniu punktów, czas na policzenie punktów nie powinien przekroczyć 3 minut.

10.3 Zawodnicy powinni pobrać oficjalne kary startowe przed rozpoczęciem każdej rundy. Wymagane jest podwójne liczenie.

10.4 Wszystkie informacje i punktacja powinny być wpisane na karcie startowej wyraźnie i czytelnie.

10.5 Każdy podliczający powinien posiadać jedną kartę dla każdego zawodnika i jest odpowiedzialny za zapisanie każdej strzały.

10.6 Każdy zawodnik powinien głośno podać swój wynik przy każdej tarczy.

10.7 Obaj podliczający powinni porównać swoje zapisy przed wyciągnięciem strzał z tarczy. W przypadku jakiejś pomyłki należy natychmiast ja poprawić. Lider grupy powinien podpisać poprawkę.

10.8 W przypadku niezgodności zapisów na kartach danego zawodnika, uznaje się wynik niższy.

10.9 Wszystkie strzały pozostają w tarczy w czasie zapisywania punktów, strzały wyjęte wcześniej liczone są jako zero punktów!

10.10 Punktacja niepewnych strzałów musi być określana większością głosów w grupie. Jeśli grupa nie jest w stanie się zgodzić co do punktacji, należy powiadomić sędziego i poczekać na rozstrzygnięcie.

10.11 Po zakończeniu rundy karty powinny być czytelnie wypełnione i podpisane. Nie wolno dokonywać w nich żadnych zmian po wpisaniu na stanowiskach. Karty są odnoszone do sędziów przez lidera grupy zaraz po zakończeniu rundy.

10.12 Przekroczenie regulaminu jest karane dyskwalifikacją.* modyfikacje prowadzone przez orgaznizatorów.
: modules -> zawody
modules -> Atal oddaje II etap osiedla Nowe Polesie Do końca br zostanie oddany do użytku drugi etap osiedla apartamentów Nowe Polesie. Inwestycja, realizowana przez Atal S. A., zlokalizowana jest w zachodniej części Łodzi
modules -> Uchwała Nr XXV /117/05 Rady Gminy Wielopole Skrzyńskie z 14 kwietnia 2005 r w sprawie uchwalenia Planów rozwoju miejscowości Wielopole Skrzyńskie I Nawsie
modules -> Wielkie Serca (2x) Romuald Nowak ddaa / d d a 4
modules -> W świecie Mrożka”. § (organizator festiwalu)
zawody -> Komunikat Organizacyjny I mistrzostw Rudy Śląskiej w Łucznictwie Terenowym 2005
modules -> Dramaty Juliusza Słowackiego w naszym Teatrze: Anhelli
modules -> Kalendarz zawodów sportowych prowadzonych przez okręg mazowiecki pzw, jego koła I kluby w 2009 r. Obwód rybacki rzeka narew nr 7 jezioro zegrzyńskie
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna