Ewa Kurczak-Wawrowska „ zabawy na co dzień „Pobieranie 17.5 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar17.5 Kb.


Ewa Kurczak-Wawrowska
ZABAWY NA CO DZIEŃ „
Autorka pokazuje jak z przedmiotów codziennego użytku zrobić zabawki dla dziecka z niepełnosprawnością wzrokową i ruchową oraz jak zachęcać je do zabawy. Instruuje też, jak bawić się wykonanymi zabawkami, aby spełniały one rolę terapeutyczno - rozwojową.

(www.edukacyjna.pl)

Bill Rogers
TRUDNA KLASA „
W jakimś momencie swojej kariery każdy nauczyciel napotyka trudną klasę. Kiedy to się stanie, zaczyna odliczać czas - do końca dnia, semestru, roku. Pomimo tego, że trudna klasa stanowi olbrzymie wyzwanie, nie musi zdominować naszego życia i przenikać przez wszystkie jego chwile. W książce autor podaje wiele praktycznych strategii, które można wprowadzić, by przezwyciężyć syndrom trudnej klasy. Poza konstruktywnymi pomysłami i strategiami radzenia sobie z trudną klasą, książka ta podkreśla normalność uczucia presji i stresu odczuwanego przez nauczycieli, którzy mają do czynienia z takimi klasami.

(www.edukacyjna.pl)


Krystyna Ostrowska
PSYCHOLOGIA

RESOCJALIZACYJNA ”
Książka podzielona jest na 15 rozdziałów przeznaczonych nie tylko dla studentów, ale także dla wszystkich badaczy, którzy dostrzegają złożoność procesu resocjalizacji i nie pomijają , ani nie pomniejszają czy też przeceniają roli teorii i badań psychologicznych w wyjaśnianiu zachowań, naruszających normy społeczne, prawne, moralne, rozwojowe. Są też otwarci na czerpanie z psychologii inspiracji do programowania oddziaływań, nakierowanych na zmianę zachowań, motywacji i całego stylu funkcjonowania jednostki.

(ze wstępu)Agnieszka Gawor red.

Alicja Głębocka red.
JAKOŚĆ ŻYCIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA “

Książka jest próbą zwrócenia uwagi na istotne problemy jakości życia jednostki we współczesnym świecie. Dynamika zamian stawia przed człowiekiem nowe wyzwania natury psychologicznej i filozoficznej. W pracy podejmowane są najbardziej aktualne wątki problemów, będących odpowiedzią na zachodzące w otoczeniu człowieka zmiany. Koncentrują się one wokół zaburzeń odżywiania, uzależnień, stylów oraz jakości życia. Książka skierowana jest do studentów psychologii, pedagogiki, socjologii, zarządzania oraz medycyny i wszystkich pokrewnych kierunków. Zainteresuje pracowników i wykładowców akademickich, a także wszystkie osoby, które z racji wykonywanego zawodu lub aktywności pozazawodowej interesują się problematyką zdrowia, psychopatologii, zarządzania zasobami ludzkimi, czy warunkami życia osób starszych. (www.impulsoficyna.com.pl)

Marta Wójcik
WYBRANE ASPEKTY SPOŁECZNEGO FUNKCJONOWANIA MŁODZIEŻY „

Niniejsze opracowanie jest próbą opisu wybranych aspektów społecznego funkcjonowania gimnazjalistów z wadą słuchu w ich własnym środowisku – wśród innych niesłyszących lub słabo słyszących. Jest to także próba odpowiedzi na pytanie: czy i jakie relacje zachodzą między posiadanymi umiejętnościami porozumiewania się a poziomem przystosowania społecznego, zachowaniami empatycznymi, funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej czy poziomem samooceny. (www.impulsoficyna.com.pl)Dorota Pankowska

PEDAGOGIKA DLA NAUCZYCIELI „

Książka jest zbiorem ćwiczeń, zadań i materiałów dydaktycznych, przydatnych w kształceniu pedagogicznym studentów i doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Autorka proponuje w niej aktywizujące sytuacje dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach z pedagogiki dla nauczycieli oraz na zajęciach z innych przedmiotów na studiach stricte pedagogicznych (z dydaktyki, teorii wychowania, pedagogiki ogólnej, i in.). Z uwagi na brak publikacji o charakterze praktycznym dotyczących kształcenia nauczycieli i pedagogów książka może być dużą pomocą zarówno dla początkujących nauczycieli akademickich, jak i dla starszych, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności dydaktyczne czy przeciwdziałać rutynie.

(www.impulsoficyna.com.pl)Opracowała : Arleta Hoffmann-Piasecka

Pobieranie 17.5 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna