Ewa Sławkowa, Kierunki badań nad słownictwem pisarzyPobieranie 11.58 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar11.58 Kb.

Wstęp

9

  Ewa Sławkowa, Kierunki badań nad słownictwem pisarzy

13

  Jolanta Klimek, „Pójdziem wszytkie w sady kwiatkami natknione”.. Leksyka spacjalna Roksolanek Szymona Zimorowica

29

  Artur Rejter, Słownictwo w opisie gatunku mowy – staropolski romans a nowela (na przykładzie Nadobnej Paskwaliny Samuela Twardowskiego i jej anonimowego prozatorskiego pierwowzoru)

47

  Maria Krauz, „Cała dusza w oczach skupiona”. Opisy oczu w powieściach Elizy Orzeszkowej

69

  Beata Kuryłowicz, Profile znaczeniowe nazw gatunkowych drzew w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera

89

  Aneta Wysocka, Zwierzęta w poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej a językowy obraz świata – rekonesans

105

  Irena Seiffert, Leksyka językowego pogranicza w Wertepach Leopolda Buczkowskiego

119

  Katarzyna Sadowska-Dobrowolska, Pod płaszczem nocy. O czasie, przestrzeni i świadomości w poezji Wacława Mrozowskiego

139

  Adrian Szary, „Śmierć to jedyna liryka prawdziwa”. O pojęciu śmierci w poezji Jana Brzechwy

157

  Andrzej Markowski, Miejsce i funkcje ekspresywnego słownictwa potocznego w Dziennikach Marii Dąbrowskiej

167

  Ewa Badyda, Jasny i ciemny w poezji Zbigniewa Herberta – w świetle jej wartości aksjologicznych

187

  Anna Kozłowska, Obraz drzewa w twórczości literackiej Karola Wojtyły

201

  Jolanta Kowalewska-Dąbrowska, Poeci XX wieku o Eucharystii – próba opisu semantycznego (wybrane zagadnienia)

223

  Małgorzata Nowak, Określenia człowieka złego w psałterzu Bohdana Drozdowskiego

245

  Ewelina Kasperska, Obraz czasu w tekście Jacka Cygana pt. Czas (Jacek Cygan – poeta czy tekściarz?)

269

  Joanna Gorzelana, Funkcje zdrobnień w Pieśniach sobie śpiewanych Konstancji Benisławskiej

285

  Tomasz Korpysz, O funkcjach zdrobnień z sufiksem -ik/-yk w pismach Cypriana Norwida

309

  Dorota Piekarczyk, „Pociągnąć za uszy czytelnika...” Metatekstowe gry Tadeusza Konwickiego z czytelnikiem

335

  Bernadeta Niesporek-Szamburska, Zabawy słowem we współczesnych wierszach dla dzieci

355

  Małgorzata B. Majewska, Kilka uwag o sposobach przywoływania sfery seksualnej w artykule o. Jacka Woronieckiego OP Erotyzm komercjalny a wstydliwość chrześcijańska

371

  Indeks nazwisk

383

: sites -> default -> files
files -> Smm załącznik a formularz zgłoszenia bezpieczeństwa
files -> Viii festiwal Komedii szpak 2014
files -> Warszawskie inwestycje I remonty w 2016 r. W tym roku rozpocznie się budowa kolejnych odcinków II linii metra, remonty I inwestycje tramwajowe poprawią funkcjonowanie komunikacji miejskiej
files -> Sprawna ewakuacja to podstawa zasady i urządzenia bezpieczeństwa w warszawskim metrze
files -> Komunikacją do nekropolii Jak co roku linie autobusowe i tramwajowe „C
files -> Wyniki wojewódzkiego konkursu języka angielskiego – etap rejonowy z dnia 9 stycznia 2015r
files -> Wzór załącznika w formacie A5
files -> Ul. Patriotów 108
files -> Przewozy Regionalne” Spółka z o o. Pomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Gdyni do postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia oznaczonego nr referencyjnym prek3-251- 42 /13

Pobieranie 11.58 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna