Exercise 1 Napisz po jednym przykładzie warzyw i owocówPobieranie 77.07 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar77.07 Kb.
Exercise 1

Napisz po jednym przykładzie warzyw i owoców.vegetable

fruit

1

beginning with the letter ‘p’2

beginning with the letter ‘b’3

beginning with the letter ‘m’4

beginning with the letter ‘c’5

beginning with the letter ‘a’Exercise 2

W każdej linijce podkreśl wyraz, który nie pasuje do pozostałych.

 1. pork veal salmon beef

 2. salmon shrimp olster lobster

 3. lettuce aubergine cherry cucumber

 4. peach onion mushroom courgette

 5. chicken lamb beef mussels

Exercise 3

Podkreśl owoce, które jada się ze skórką.

APPLES PEARS ORANGES PINEAPPLES BANANAS

LEMONS CHERRIES PEACHES MELONS GRAPES

MANGOES STRAWBERRIESExercise 4*

Uzupełnij zdania wstawiając nazwy produktów tak, aby zdania miały sens.

 1. In my country ……………………… is / are more common than …………………

 2. In my country ……………………. Is / are more expensive than …………………

 3. In my country a mixed salad usually contains ………………………………….....

…………………………………………………………………………………………..

 1. In my country we don’t grow …………………………………………………………

 2. And we don’t often eat ……………………………………………………………….

 3. Personally, I prefer …………………………….. to …………………………………

 4. I love ………………………. but I don’t really like ………………………………….

 5. My favourite meat is …………………………………………………………………..

Exercise 5

Podkreśl produkty, które często je się w twoim kraju.

raw fish fried rice

fried eggs grilled sausages

baked potatoes roast beef

raw spinach roast peppers

fried bread boiled eggs

grilled cheese baked bananas

Źródło: Stuart Redman, English Vocabulary in Use

Exercise 6*

Uzupełnij tekst słowami z ramki.

pour – fresh – delicious – chop – kilo – fry – chopped – olive oil – boil – simmer – mix – chop – spice ….. with – add – drain – mix – peel – put - olive

I have loved Italian cuisine since since I spent my summer holidays in Tuscany. To recall that special time I often prepare spaghetti on hot summer days. You need pasta, a …………………… of tomatoes, some onions, garlic, some sugar, salt, ……………… oil and ………………. basil. Firstly, ……………… some ……………… into a frying pan, ……………….. tomatoes, ………………… onions and garlic into a frying pan. ………………… it for a few minutes, than add ……………………. tomatoes, …………………. them with onions, and ………………….. vegetables for about half an hour. …………………. fresh basil and mix it well. ……………………… pasta, …………….. it, ……………….. it with the hot sauce. Now you can enjoy your ……………………. meal.

Exercise 7*

Wpisz brakujące rzeczowniki.

a ………………… of soup a ……………………. of bread

a ………………… of crisps a …………………….. cheese

a ………………… of tuna a ……………………. of orange juice

a ………………… of water a ……………………. of potatoes

a ………………… of pizza a ……………………. of lemonade

a ………………… of Coke a ……………………. of chocolate

a ………………… of chocolates a ……………………. of milk

a ………………… of tea a ……………………. of jam

Źródło: Agata Ewak, Repetytorium gimnazjalisty.

Exercise 8

Uzupełnij tabelkę wpisując podane produkty w odpowiednie kolumny a następnie dopisz po 5 produktów do każdej kolumny.

veal – cauliflower – pear – coffee – red pepper – water – butter – paprika – pepper – courgette – strwaberries – apple juice – salmon – yoghurt – pineapple – meatballs – tuna – crisps – cabbage – apricot – eggs – hamburger – grapes – cottage cheese – cucumber – lettuce – shrimp – milk – lollipop – cod – mutton – nutmeg - soupFRUIT

MEALS

MEAT

VEGETABLES

FISH & SEAFRUIT

SWEETS & SNACKS


DAIRY PRODUCTS

DRINKS

SPICES
Exercise 9

Uzupełnij dialog wstawiając ‘a/ an’, ‘some’ lub ‘any’.

A: I’m going to the supermarket.

B: Can you buy ……….. bread, …………. cheese and …………. carton of milk, please?

A: Sure. Do you need …………… eggs?

B: No, I don’t need ……………., thanks. Here’s …………. money. Can you buy …………….. TV guide, too?

A: OK. Do you want …………… particular one?

B: No. Don’t forget to take ………….. umbrella. It’s raining.

A: OK. See you later.Źródło: Virginia Evans, Jenny Dooley, Access 2

Exercise 10

Uzupełnij zdania poniższymi wyrazami.

knife – fork – plate – frying pan – spoon 1. We eat soup with a …………………………..

 2. We serve food on a ………………………….

 3. We cut food with a …………………………..

 4. We pick up food with a ………………………

 5. We fry eggs in a ………………………………

Exercise 11**

Popraw błędy w tekście. Na marginesie napisz poprawną odpowiedź.

 1. I’d like some banana, please. ………………..

 2. I’m thirsty. I’d like a water. ………………..

 3. Can I have any bread, please? ………………..

 4. I’m hungry. I like a hamburger. ………………...

 5. Would you like some tea? Yes, I love some. …………………

 6. Do you like a cup of tea? Yes, please. …………………

 7. I’d like some sugars in my tea. …………………

 8. How many honey do you need? …………………

 9. Could I have a butter please? …………………

 10. Would you like some milk in your tea? Just a few, please. ………………….

 11. I’d like eggs but I don’t like bacon. ………………….

 12. How many wine is there in the fridge? ………………….

 13. How much oranges do we need? ………………….

Exercise 12

Przetłumacz dialog na angielski.

A: Poproszę hamburgera. ………………………………………………….

B:Proszę bardzo. ………………………………………………….

A: Dziękuję. Ile płacę? ………………………………………………….

B: Funt sześćdziesiąt. Coś jeszcze? ………………………………………………….

A: Nie dziękuję. …………………………………………………..Exercise 13**

Przetłumacz dialog na angielski.

Waiter: Dobry wieczór panu. Stolik ……………………………………………………

dla dwojga? ……………………………………………………

Man: Tak, proszę. ……………………………………………………

W: Tędy, proszę. ……………………………………………………

Lady: Dziękujemy. ……………………………………………………

W: Życzą sobie państwo kartę dań? ……………………………………………………

W: Czy mogę przyjąć zamówienie? ……………………………………………………

M: Tak. Na początek wezmę zupę ……………………………………………………

pomidorową. ……………………………………………………

L: Ja także poproszę o tę zupę. ……………………………………………………

W: Oczywiście. A danie główne? ……………………………………………………

M: Poproszę grillowana rybę. ……………………………………………………

L: Dla mnie pieczony kurczak. ……………………………………………………

W: Przykro mi proszę pani. Nie mamy ……………………………………………………

już kurczaka. ……………………………………………………

L: czy mogę prosić pieczoną wołowinę? ……………………………………………………

W: Oczywiście. Czego się państwo ……………………………………………………

napiją? ……………………………………………………

L: Poproszę szklankę wody. ……………………………………………………

M: A dla mnie kieliszek wina. ……………………………………………………

W. Czy zechcą państwo od razu ……………………………………………………

zamówić deser? ……………………………………………………

M: Tak. Poproszę szarlotkę z lodami. ……………………………………………………

L: To samo dla mnie. ……………………………………………………

L: Jak tam twoja ryba? ……………………………………………………

M: Pyszna. A twoja wołowina? ……………………………………………………

L: Trochę twarda, ale sos jest świetny. ……………………………………………………

W: Czy wszystko w porządku? ……………………………………………………

L: Tak, dziękujemy. ……………………………………………………

M: Możemy prosić rachunek? ……………………………………………………

W: Oczywiście, proszę pana, ……………………………………………………

chwileczkę. ……………………………………………………

Źródło: Virginia Evans, Jenny Dooley, Enterprise 1

Exercise 14*

Przetłumacz dialog na angielski.

Greg: Jestem trochę głodny. Czy …………………………………………………..

są jakieś ciastka? …………………………………………………..

Polly: Nie jestem pewna. Nie, nie ma. …………………………………………………..

Nie ma już ciastek, ale jest jeszcze …………………………………………………..

parę kanapek z serem. ……………………………………………………

G: Czy jest jakieś mięso? ……………………………………………………

P: Tak. Jest trochę zimnego kurczaka. ……………………………………………………

I parę pomidorów. ……………………………………………………

G: Dzięki. Mniam. Dobry kurczak! ……………………………………………………

Czy jest jakiś ketchup? ……………………………………………………

P: W torbie jest butelka. Masz. ……………………………………………………

G: Świetnie. Fuj! To nie ketchup. ……………………………………………………

P: Sorry. Moja wina. To sos chilli ! ……………………………………………………Exercise 15

Uzupełnij luki wstawiając much lub many.

 1. How ………………. people are there in the restaurant?

 2. How ………………. drinks do they order?

 3. How ………………. money does Ben need?

 4. How ………………. bread does Sally want?

 5. How ………………. pizzas are there on the menu?

Źródło: Judy Garton-Sprenger, Philip Prowse, Inspiration 2

Exercise 16

Wstaw rzeczowniki w odpowiednie miejsca w tabeli.

lamp – notebook – cheese – chair – butter – envelope – vase – table – milk – banana – bread – flour – apple – egg – celery – olive oil – meatCOUNTABLE

UNCOUNTABLEExercise 17*

Podkreśl prawidłowe.

 1. I have got a lot of / many homework today.

 2. There’s not much / many orange juice left.

 3. Frank has many / much things to do today.

 4. Michelle ate a few / a little cherries today.

 5. Is there any / many milk in the fridge?

 6. There isn’t much / many time left to study.

 7. Janet puts a little / a few sugar in her coffee.

 8. I packed a lot of / many food for our trip.

 9. She bought a few / a little bracelets and a lot of / much shoes.

 10. I need a few / a little more minutes to finish studying.

 11. Jake plays much / many different sports at school.

 12. I always buy a lot of / much things at the supermarket.

Źródło: Virginia Evans, Jenny Dooley, Access 2

Exercise 18

Uzupełnij brakujące litery tak, aby powstała lista dodatków do pizzy.

B_C_N RED P_P_ _ _S

S_L_M_ T_M_ _O_S

H_M P_N_ _P_ _E

O_ _ O_S M_ _H_ _O_S

G_R_ _C GREEN P_ _S

LARGE B_A_S EXTRA C_ _ _ SE

Exercise 19*

Podkreśl poprawne.


 1. Cut / Spread the tomato sauce on the pizza base and put the cheese on top.

 2. Then peel / serve the onion and garlic and chop / wash them.

 3. Slice / Boil mushrooms and olives.

 4. Roast / Heat the olive oil in the frying pan and put the onions, garlic and mushroom inside.

 5. Melt / Fry everything for about three minutes and all the same stir / pour carefully.

 6. Then use a spoon to put / mix the mixture on the pizza base.

 7. Add / Beat the red peppers and sweetcorn.

 8. Then cook / bake the pizza in a hot oven for 8-10 minutes and enjoy your meal.

Źródło: Longman – Egzamin Gimnazjalny

Exercise 20 **

Dopasuj pytania do odpowiedzi.

 1. How would you like your steak?

 2. What kind of water would you like?

 3. How do you like your tea?

 4. What kind of wine shall we buy?

 5. What’s this bread like?

 6. What kind of food do you prefer. 1. Dry or sweet?

 2. Mild or spicy?

 3. Fresh or stale?

 4. Rare, medium or well-done?

 5. Still or sparkling?

 6. Weak or strong?

1 - ……….. 2 - ………. 3 - ……….. 4 - ………. 5 - ……….. 6 - ………..

Exercise 21**

Uzupełnij zdania poniższymi wyrazami.

picnic – breakfast – dinner – barbecue – snack – packed lunch 1. I usually have a bowl of cereal for …………………………….

 2. Our neighbours are having a ……………………….. I can smell a burning meat.

 3. We’re going hiking tomorrow. Remember to bring a ……………………………., there won’t be any restaurants in the mountains.

 4. We’ve got some guests coming to ……………………… on Saturday at seven.

 5. I’m busy. I’m just going to have a quick ……………………..

 6. The weather’s so lovely! Let’s have a …………………… in the park.

Exercise 22**

Dopasuj sytuacje do miejsc.

 1. Pub

 2. Cafe

 3. Canteen

 4. Buffet car

 5. Fast food restaurant

 6. Chinese takeway

……… a) You’re on a train journey.

……… b) You need something to eat while studying so you buy it on your way home.

……… c) You’re in a hurry and you’re not thinking about your health.

……… d) You’re at school or at work.

……… e) You want to meet some friends for a beer.

……… f) You’re meeting your friend for a coffee.Exercise 23**

Ułóż czynności w kolejności chronologicznej.

………. Clear the table.

………. Cook a meal.

………. Do the washing up.

………. Have a meal.

……… Lay the table.Exercise 24**

Uzupełnij dialog poniższymi słowami.

junk – vegetarian – lose – put on – go – low – high

LUCY: Oh dear. I really need to ………………………. weight. I’ll have to …………….. on a diet. I hate it.

PHIL: Do you really have to? You don’t look as if you’ve …………………….. weight.

LUCY: Oh, but I have, Phil. It’s all this …………………… food I eat when I don’t have time to cook. It’s so fattening, you know.

PHIL: Well, then it’s not just about the weight, is it? It’s really about your health, Lucy. Listen, why don’t we do something together? We could cook healthy food, you know, ……………… in fat and calories, ……………….. in vitamins and minerals … and maybe some of it might even be tasty. We could take it in turns, you cook one day and I do the next. How’s that?LUCY: OK. Let’s try. We could even do some ………………. food. Summer’s a good time for that.

Źródło: Longman, Matura podstawowa z języka angielskiego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna