F. Mierzwa, Gorzelik von P. K. SczepanekPobieranie 0.67 Mb.
Strona14/14
Data07.05.2016
Rozmiar0.67 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Barbara Mazurkiewicz


Wydawca, poetka, felietonistka i fotografik.
Dotychczasowe osiągnięcia:

debiut w Radio Rzeszów, w audycji „Noc z poezją”.


— coroczne wywiady z radio TRL Lubaczów.
— cykliczne audycje z poezją w szczecińskim radio „BAKCYL”.

- cykliczne audycje z poezją w internetowym „Radio Balbek”


— wiersze i recytacje słuchane są w polonijnym Radiu Kangurek w Australii.
— nagranie płyty z 32 wierszami w radiu ART w Krakowie.
— nagranie płyty z 36 wierszami w radiu TRL w Lubaczowie.
— nagranie płyty/albumu przez Stacha Ożoga.
— publikacja w antologiach — „Wolni z wyboru”, „Spojrzenia 4”, „BAJKI WIELOGŁOWEGO SMOKA”, „Wrzeciono”, „Poetyckie powidoki”, „INNY SMAK CZERESNI II”, „PIESZO,METREM, DOROŻKĄ” oraz corocznych dla poetów podkarpackich organizowanych przez Centrum Kulturalne w Przemyślu.
— publikacje wierszy w „Zeszytach literackich”.

W roku 2012. wydała prozę / zbiór opowiadań i felietonów / p.t. „Lepiej być niż mieć” Następnie wydała tomy poezji: „Wronie lądowisko”(Sandomierz 2011) – za który została nominowana i nagrodzona „złotym piórem” Zarządu ZLP, „Kroplą drążone” (Kraków 2009). „Kamienne miasteczko” (Kraków 2007) i „Za kulisami myśli” (Stalowa Wola 2008). Obecnie przygotowuje piąty tom poezji z ponad dwustoma wierszami o tytule „ŻYCIE KOBIETY WPISANE W TARCZĘ ZEGARA „. Jej wiersze czytają Polacy poza granicami kraju (m.in. w USA, Kanadzie, Szwecji, Australii, Niemczech, Anglii i Belgii). Raczkowanie zaczęło się na forach poetyckich w Internecie.


Od 2007 roku jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Wszelakich, gdzie została. wytypowana do konkursu na poetę roku 2010, oraz Polonijny Portal „Miasto Literatów” w Chicago – mianował na „poetkę roku 2011”. Jej wiersze są drukowane w zbiorowych tomikach.

Jest członkiem stalowowolskiego Stowarzyszenia Literackiego „Witryna”, od 2010 roku członkiem Związku Literatów Polskich /od maja 2011. Komisja Rewizyjna/. Jest członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich oddz. Warszawa II . Otrzymała wiele dyplomów za uczestnictwo w spotkaniach autorskich z czytelnikami: między innymi od Prezydenta Miasta Przemyśla, Prezydenta Miasta Inowrocławia, a tomik „Kamienne miasteczko” otrzymał wyróżnienie w konkursie na Książkę Roku Województwa Podkarpackiego, organizowanym przez Radio Rzeszów, Pegaz i EMPIK w 2008 roku.


Teksty poświęcone autorce znaleźć można w Magazynie Publicystyczno-Informacyjnym „Kresowiak Galicyjski”, tygodniku katolickim „Niedziela”, w „Gazecie Jarosławskiej” oraz w „Życiu Podkarpackim”.

Jest współzałożycielką poetyckiego portalu internetowego E-literaci: http://e-literaci.pl/news.php oraz dziennikarzem portalu twojewiadomosci24.pl. Jej wiersze można znaleźć w serwisie miastoliteratow.com. gdzie została „poetką roku 2011”.

Zamieszcza je także tygodnik „Angora” i New Mirage Journal http://newmiragejournal.com/nmj_contributors_summer_2011/barbara_mazurkiewicz
Drugą jej pasją jest fotografika. Organizuje wystawy i wernisaże swoich prac.

 

Kontakt elektroniczny nitka_2@wp.pl

elektonicznie:

http://www.youtube.com/watch?v=8BnB_XGLBQo

http://www.youtube.com/watch?v=S8NMazxSoXM&feature=relmfu

To: "Peter K. Sczepanek" <pksczepanek@gmx.de> Sent: September 26, 2012

Subject: Co budeme slavit v pátek?
NENÍ HANBA, ŽE NEVÍŠ, ALE ŽE SE NEPTÁŠ (Turecké přísloví)

Nie jest hanba, ze nie wiesz, ale ze nie pytasz -to hanba!Vydává: občanské sdružení Vlastenecký poutník, Čeladná 711, 739 12 Čeladná, v nakladatelství Moravská expedice®.

Redakce: petr.anderle @ tiscali.cz ;vpoutnik@tiscali.cz +420 724 100 646. Odpovědný redaktor:Petr Andrle. Každé vydání najdete také na www.hbl.cz ; www.marianka.eu. Objednávky: e-mail s předmětem ČAS* Registrace MK ČR ze dne 22. 3. 2001 evidenční číslo MK ČR E 11 345
CO SI ŘEKNEME V PÁTEK,

V DEN SVATÉHO VÁCLAVA?


Dobová iluminace zavraždění sv. Václava otištěná v Gumpoldově

legendě z poslední třetiny 10. století, popisující života

mučednickou smrt sv. Václava. Byla sepsána kolem roku 980

z příkazu císaře Otty II. mantovským biskupem Gumpoldem.
Tak v pátek budeme mít svátek. Den české státnosti, jímž si máme velice cudně a opatrně

(ale neoficiálně) připomenout 28. září 935, kdy byl ve Staré Boleslavi zavražděn sv. Václav.

Že bude tedy pátek státním svátkem, to vědí všichni. Proč jím je? Povědomí o tom je u

většiny našich občanů velice mlhavé. O politicích ani nemluvě.

Kníže se narodil v rodině knížete Vratislava a kněžny Drahomíř jako syn Václav. Bylo jich

doma sedm dětí. Měl dva bratry Boleslava a Spytihněva, čtyři sestry, z nichž známe jen

Přibyslavu. Měl babičku, vroucí křesťanku Ludmilu, uměl nejen číst a psát, ovládal jazyk

český, staroslověnský, ale četl bez problémů v knihách latinských a řeckých. Naše pojmy o

vzdělanosti té doby jsou totiž poněkud zmatené. Ochotně otevřel zemi civilizačnímu vlivu

germánsko-románského západu i byzantského východu. Knížecí dvůr český se stal

střediskem mezinárodního ruchu a vzdělanosti. Již dlouho je známo, že ona legenda o 500

hřivnách stříbra a 120 volech, jež Václav poskytoval do říše, není vůbec pravdivá, alespoň

ne tak, jak byla rozšiřována. Bohužel jí podlehl i František Palacký.

Usilovat tehdy o rozšíření křesťanství, znamenalo nejvyšší cíle kulturní. Václav zařadil

tento národ jako rovnoprávného člena do společnosti západních národů kulturních. Díky

pak Václavově výzbroji křesťanské byl ochráněn od nebezpečí, aby v něm německý

soused spatřoval kořist pro své panství, šířené pod záminkou boje za pravdu křesťanskou

(Pekař). Dějinná síla tradice svatováclavské není prosta legendy patriotismu českého.

Odkaz svatováclavský ctil nejen Komenský, ale pochopitelně i Jan Hus, ale také husité. A

tak zde máme kult světce, přetrvávající více než jedno tisíciletí. Mají národy v Evropě různé

světce. Žádný z nich nemá tak jednotící postavu dějin, takové středisko kultu, jakým je

hrad pražský a chrám sv. Víta s kaplí svatováclavskou.

Mimochodem, chrám, který Václav nechal postavit, je zasvěcen sv. Vítu, patronu

saskému. Že mu jeho přítel, král východofranské říše, saský vévoda Jindřich I. Ptáčník,

věnoval ostatky sv. Víta, je projevem rozumného a inteligentního smíru mezi dvěma státy.

Smíru mezi dvěma vzdělanými politiky evropskými. Čechy se tak staly postupně volnou a

nepochybnou součástí svaté říše římské, která měla sídlo na území dnešního Německa. To

by nám snad po více než tisíci letech vadit nemělo. Naopak. Není na světě národ, který se

může pochlubit tak starobylou a slavnou hymnou národní, jakou je chorál svatováclavský,

více než sedm století starý.

Kdybychom přenesli zásady Václavovy do dnešní doby, tak bychom řekli, že

šlo o zásady práva, pravdy, o projev nábožensky ukázněného nacionalismu, o

spojení významné myšlenky národní s tolik potřebnou mravností, ale zároveň

o myšlenku spravedlnosti a nenásilí. Byl to Karel Havlíček Borovský, jehož

nelze podezírat z malosti národní, který v revolučním roce 1848 navrhl

přejmenovat Koňský trh na Svatováclavské náměstí. A nikoli náhodou se

Karel IV. cítil být nejen pokrevním následovníkem ve smyslu praktickém i

duchovním. Proto dává umístit na lebku Václavovu královskou korunu, která

je českým králům propůjčována jen v den korunovace. Jinak se vrací tam,

kam patří, na hlavu světce Václava.

I v tom je symbol české státnosti, byť o tom naši „státníci“ nechtějí ani slyšet. Je typické

pro naši dobu, že když se v roce 2000 naši poslanci dohadovali o tom, jak znovu obnovit

tradici svatováclavskou, učinili velice pokrytecký kompromis, že 28. září je dnem české

státnosti, ale jméno Václavovo se v něm neobjevilo. Příliš mnoho bolševismu stále ještě

v nás. Jistý politik prohlásil, že příklad sv. Václava je dokladem servility a kolaborace

s Němci. V tom je bohužel zajedno s Nejedlým, Gottwaldem a dnešními komunisty.

Moudrosti Václavovy mnozí ještě nepochopili. Je to totéž, jako když komunisté nechali

slavit 28. říjen jako Den znárodnění, aby nemuseli připomínat vznik Československa a tím i

osobnosti s tím spojené. Například Masaryka.

Je třeba si umět říci, jací to byli Němci, s nimiž mohl Václav ve své době kolaborovat. Je

třeba si umět představit i Evropu 10. století. Její neznalost je úžasně podobná tomu, že

mnoho politiků má plná ústa kritiky Evropské unie, ale kdyby měli vysvětlit podrobně její

podstatu, nebyli by toho schopni.

Bude to ještě dlouho trvat. Ale jistě přijde doba, kdy zcela a plně

se navrátí vláda moudrosti, historické citlivosti a evropské

kultury a vzdělanosti do rukou poslanců českých. Pak nebudou

se bát, vtělit do názvu státního svátku 28. září i jméno Václavovo.

Jinak stále budeme cítit horký dech velkoruského, asijského

nacionalismu, který se zaštítil teorií marxistickou a na dlouhá

léta si propachtoval tak kulturní a odjakživa křesťanský národ český.

To by byl krásný dárek, který bychom si mohli třeba v roce

2014 (tedy až po volbách) dát.

Konec konců když Boleslav pozval knížete Václava 28. září

935 na křest svého potomka a nechal ho úkladně zavraždit při

vstupu do staroboleslavského chrámu sv. Kosmy a Damiána,

nebyl si brzy poté jist správností svého činu. Za pár let Boleslav

kajícně - a s pozdní lítostí nad svým hrozným činem- nechal

světcovo tělo (předtím pohřbené tajně) slavnostně převézt k

pohřbení do svatovítského chrámu na Pražský hrad, kde s pláčem prosil Boha i lid o

odpuštění. Takže co budeme letos slavit? Ani v pátek tolik potřebná slova a moudrostičeského knížete, bohužel nikdo oficiálně nevysloví či nenapíše.

Natož, aby někdo prosil Boha či lid o odpuštění. A tak se nad

pochybně slaveným státním svátkem vznáší duch sv. Václava a

čeká, až někdo nazve věci pravým jménem tak, jak byl zvyklý on i

naší předkové po staletí.
PL:

To: "Piotr K. Sczepanek"
Wysłane: 26 września 2012
Temat: Co mamy świętować w piątek?NENÍ HANBA, ŽE NEVÍŠ, ALE ŽE SE NEPTÁŠ (Turecké přísloví)

Nie jest hanba, ze nie wiesz, ale ze nie pytasz -to hanba!


Opublikowane przez: stowarzyszenie obywatelskie Patriotyczne Pilgrim, Čeladná 711, 739 12 Čeladná, opublikowane przez Morawskiego expedition ®.
Redakcja: petr.anderle @ tiscali.cz; vpoutnik@tiscali.cz +420 724 100 646-ga Redaktor: Piotr Andrle. Każde wydanie jest dostępne na www.hbl.cz; www.marianka.eu. Zamówienia: e-mail z tematem czas rejestracji * Ministerstwa Kultury
Powiedz co w PIĄTEK DZIEŃ ŚWIĘTEGO Václava?


Współczesna iluminacje zabójstwo St Vaclava wydrukowano Gumpoldově
Legenda o ostatniej trzeciej części 10. wieku, opisując życie
Męczeństwo św Wacława. Została napisana około roku 980
jako zamówienie cesarza Ottona II. i mantovským Gumpold biskupa.
Tak więc w piątek będziemy mieli ucztę. Dzień czeskiej państwowości, z którym mamy bardzo skromnie i ostrożnie
(Ale nieoficjalnie) upamiętnienia 28. Wrzesień 935, kiedy został zamordowany w Starej Boleslav St Václav.
To będzie piątek jest święto narodowe, każdy o tym wie. Dlaczego tak jest? Świadomość jest
większość naszych obywateli bardzo niejasne. Politycy nic nie mówią.
Książę urodził się w rodzinie księcia i księżnej Drahomíra Vratislav syn Wacława. Było
siedmioro dzieci w domu. Miał dwóch braci i Spytihněv Boleslav, cztery siostry, z których znamy tylko
Přibyslav. Miał babcię, Ludmila żarliwej chrześcijańskiej, nie potrafił czytać i pisać, dominował język
Czechy, Stare słowiańskie, ale łatwo przeczytać w książkach łacińskim i greckim. Nasze koncepcje
edukacja to są już nieco mylić. Chętnie otworzył kraj ucywilizowania wpływ
Germański-Roman Zachód i bizantyjski Wschód. Książęcy Sąd stał Czech
centrum turystyki międzynarodowej i edukacji. Od dawna wiadomo, że była legenda o 500
talentów srebra i 120 wołów, które Václav przewidzianego do królestwa, to nie jest prawda, przynajmniej
Nie ma mowy, został rozesłany. Niestety, poddała František Palacký.
Następnie starają się rozszerzyć chrześcijaństwo oznaczało najwyższe celów kulturalnych. Václav rankingu
ten naród za pełnoprawnego członka do Spółki krajów zachodnich kulturalnych. Dzięki
następnie Vaclav Christian zbroja była chroniona przed niebezpieczeństwem, że w Niemczech nie
sąsiad widział ofiarę dla swego majątku, rozmieszczoną pod pretekstem walki o chrześcijańskiej prawdy
(Baker). Historical Siła tradycji, nie jest pozbawiony Wacława legendy patriotyzmu czeskiego.
Link do św Wacława honorowane nie tylko w ramach programu Comenius, ale zrozumiałe, Jan Hus, ale także przez husytów.
więc tutaj mamy kult świętego, trwające przez ponad tysiąc lat. Mają różne narody w Europie
święty. Żaden z nich nie ma tak jednoczącą postać historii, centrum kultu, który jest
Zamek Praski i św. Katedra Wita z kaplicą św Wacława.
Nawiasem mówiąc, świątynia, zbudowana przez Wacława, poświęcona jest św. Wita, patrona
Saxon. , Że jego przyjaciel, król východofranské Empire, Saxon książę Henry Fowler,
zdobyłem relikwie SS. Wita jest wyrazem pojednania racjonalny i inteligentny między dwoma krajami.
Pogodzenie dwóch wykształconych polityce europejskiej. Czesi stają się wolne i stopniowo
Niewątpliwie część Świętego Cesarstwa Rzymskiego, który był oparty, co jest teraz Niemcy. To
da nam chyba ponad tysiąc lat nie ma znaczenia. Przeciwnie. Naród świata, który
może pochwalić się tak starożytny i sławny hymn, który jest Wacława Chorale,
ponad siedem stuleci.
Jeśli przekazane zasady Wacława do chwili obecnej, to możemy powiedzieć, że
to zasada sprawiedliwości, prawdy, manifestacją religijnego nacjonalizmu zdyscyplinowany o
ważne koniunkcja pomysły z bardzo potrzebne moralności narodowej, ale
Idea sprawiedliwości i przemocy. To był Karel Havlicek Borowskiemu, którego
nie może być podejrzany o małości krajowym, który w 1848 sugerowanej
rename Jazda Market St Placu Wacława. I nie przez przypadek
Karol IV. być odczuwalne nie tylko przez następcę krwi w rozumieniu i praktycznym
duchowe. Dlatego nadaje się do czubka czaszki Vaclav, która
Kamizelka królowie Czech tylko w dniu koronacji. W przeciwnym razie, to wraca do
tam, gdzie należy, na głowę św Wacława.
Nawet to jest symbolem czeskiej państwowości, nawet o naszych "mężów stanu", nawet nie chce słyszeć. Jest to typowe dla naszych czasów, kiedy to w 2000 roku, nasi członkowie spierali się, jak przywrócić
Tradycja św Wacława, wykonana bardzo obłudną kompromis, który w dniu 28 Wrzesień to dzień z czeskim
państwowości, ale nazwa Wacława w nim pojawiły. Zbyt wiele jeszcze bolszewizm
w nas. Pewien polityk powiedział, że przykład św Wacława jest dowodem służalczości i współpracy
z Niemcami. To jest niestety jedna z Nejedly, Gottwald i dzisiejszych komunistów.
Mądrość Wacława wiele jeszcze tego nie zrozumiał. Jest taka sama, jak w lewo komuniści
uczczenia 28. Października Dniem nacjonalizacji, aby uniknąć konieczności upamiętnienia utworzenie Czechosłowacji,
osobowości z tym związane. Na przykład, Masaryk.
Powinien on być w stanie powiedzieć, jakie to Niemcy, z którymi mógłby współpracować Václav w swoim czasie. Im powinny być w stanie wyobrazić i Europie 10-sza wieku. Jej ignorancja jest zadziwiająco podobny do tego wielu polityków ma pełne usta krytyki Unii Europejskiej, ale jeśli mieli szczegółowo wyjaśnić jego istota, nie byliby w stanie.
To zajmie dużo czasu. Ale na pewno nie przychodzi czas, kiedy całkowicie iw pełni
Mądrość powraca rządowe, historycznej wrażliwości i Europejski
kultura i edukacja w rękach czeskich deputowanych. Wtedy nie będzie
bój się włączyć do nazwy 28. Krajowy Dzień Wrzesień i imię Wacława.
W przeciwnym razie nadal będziemy czuć gorący oddech Wielki rosyjski, azjatycki
nacjonalizm, który poparł marksistowskich teorii i długie
lato podnajem jako kulturalny i zawsze Christian narodu czeskiego.

To byłby wspaniały dar, że możemy być w 2014 (czyli po wyborach), aby dać.
Po tym wszystkim, gdy książę Bolesław zaprosił Wacława 28-go Wrzesień
935, na chrzest dziecka i kazał go zamordować
wejście do St Stary Boleslav. Kosmy i Damiana,
wkrótce potem nie był pewny poprawności jego zbrodni. W ciągu kilku lat Boleslav
przepraszająco - jak późno żałować jego straszne działanie w latach
Ciało świętego (wcześniej pochowano potajemnie) oficjalnie przeniesiona do
pochówek w katedrze Świętego Wita na Zamku Praskim, gdzie płacz prosząc Boga i ludzi
przebaczenie. Więc co świętujemy w tym roku? Nawet w piątek i bardzo potrzebne słowa mądrości
Czeski książę, niestety nikt oficjalnie wyrażone lub pisze.
Nie mówiąc już, że ktoś prosi Boga o przebaczenie i ludzi. Tak więc wyżej
dwuznacznie slaveným narodowy duch unosi święto św Wacława i
czeka, aż ktoś by nazywać rzeczy po imieniu, bo był przyzwyczajony do i
nasi przodkowie przez wieki


From: Nina Rozwadowska,Andrzej Stroka Sent: Friday, September 28, 2012 2:37 PM

Subject: RYSZARD GRZYB / WYSTAWA

8.10 - 24.10.2012 / Galeria Grafiki i Plakatu


Już 8 października Galeria Grafiki i Plakatu będzie miała przyjemność zaprezentować Państwu wybrane prace Ryszarda Grzyba na wystawie pt. „Ale nie mówmy już o tym więcej, sezon truskawek jeszcze się nie zaczął”. Ów słynny artysta jest jednym z najważniejszych przedstawicieli nowej ekspresji w polskiej sztuce współczesnej. Jego prace znajdują się w kolekcjach największych polskich muzeów oraz zbiorach prywatnych. Artysta otrzymał nagrodę im. Jana Cybisa za 2010 rok, która dla malarzy polskich jest najważniejszym wyróżnieniem.

W malarstwie i rysunku Ryszard Grzyb posługuje się ostrym, kontrastowym i pełnym ekspresji kolorem. Odważnie zestawia ze sobą plamy barwne. Jego prace dobrze oddają słowa Joan’a Miro "w sztuce trzeba być stale coraz bardziej odważnym". Dla Grzyba kolor jest dobrodziejstwem oraz poezją. Radość i wolność koloru artysta potrafi wyrazić w każdej technice.

Na najbliższej wystawie w Galerii Grafiki i Plakatu charakterystyczny styl artysty, uciekający od tradycyjnej formy i stagnacji, dostrzeże każdy wnikliwy obserwator. Gra świateł i różnorodnych barw w pracach artysty sprawi, że trudno będzie od nich oderwać wzrok!

 Zdjęcia w załącznikach:

1. Ryszard Grzyb, Ale nie mówmy już o tym więcej, sezon truskawek jeszcze się nie zaczął, akryl, płótno, 80x120 cm, 2010

2. Ryszard Grzyb, Bez tytułu, papier, suchy pastel, 50x64 cm, 2011

3. Ryszard Grzyb, Bez tytułu, papier, węgiel, 100x70 cm, 2011

4. Ryszard Grzyb, Bez tytułu, papier, akwarela, 25x40cm, 2008

5. Ryszard Grzyb, Bez tytułu, papier, suchy pastel, 50x64 cm, 2011

6. Ryszard Grzyb, Bez tytułu, papier, suchy pastel, 50x64 cm, 2011

7.Oktober um 10.00 in der Kirche:

Panis Angelis:http://www.youtube.com/watch?v=esrinHesolk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZqN-XWRuH-4&feature=related
Mozart - Ave verum corpus - Vienna boys choir.flv Lyrik!

http://www.youtube.com/watch?v=DsUWFVKJwBM&feature=related
i Cesar Frank - Quare…..

Forant na zima Ojgyn z Pnioków


Mozart. Messe Nr.14 Krönungsmesse. 1.Kyrie

http://www.youtube.com/watch?v=i7zx-83Uf58
Vienna Boys Choir : Kyrie .Krönungsmesse

http://www.youtube.com/watch?v=bo_jEyujoI0&feature=related
Mozart, Gloria (Krönungsmesse)

http://www.youtube.com/watch?v=05mJyVGjNa4&feature=related

Mozart: Credo (Krönungsmesse KV 317)http://www.youtube.com/watch?v=NimqqOxVcGk&feature=related
Vienna Boys Choir : Sanctus Krönungsmesse

http://www.youtube.com/watch?v=1jmPuDMngdU&feature=relmfu
W.A.Mozart - Krönungsmesse KV 317 Agnus die

http://www.youtube.com/watch?v=c13YN2byy2s&feature=related
Mozart Ave Verum Corpus por Leonard Bernstein

http://www.youtube.com/watch?v=6KUDs8KJc_c&feature=related
Mozart - Ave verum corpus - Wien Jungen choir.flv:

http://www.youtube.com/watch?v=DsUWFVKJwBM&feature=related
Panis Angelicus - King 's College, Cambridge

http://www.youtube.com/watch?v=PK3TeWqSAZk&feature=related

Panis Angelis:http://www.youtube.com/watch?v=esrinHesolk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZqN-XWRuH-4&feature=related
Mozart - Ave verum corpus - Vienna boys choir.flv Lyrik!

http://www.youtube.com/watch?v=DsUWFVKJwBM&feature=related
Kiri te Kanawa "Laudate Dominum" Mozart

http://www.youtube.com/watch?v=yDpcbUNC2f4&feature=related
GF HANDEL: Messiah - Hallelujah

http://www.youtube.com/watch?v=79M0P74d6ZA&feature=related

spiewam dnia 5 Oktober 2012 o 19.00 w Ahrweiler NRW te piesni:


HD) Verdi - Aida - Triumphal March - Lund International Choral Festival 2010

http://www.youtube.com/watch?v=ns_xsduwI-E&feature=fvwrel
Nabucco - Hebrew Slaves Chorus

http://www.youtube.com/watch?v=2F4G5H_TTvU&feature=related
"Va pensiero" - Nabucco - Roma 2011

http://www.youtube.com/watch?v=gaXE0v0bJoE&feature=related

i 15 innych….Schubert, Mozart, Bortniansky, Wagner…

pkscz

…. Ostatnie 3 zdania Ojgyna z 120922.doc:Forsztelujecie sie tyn ałsdruk? WY POLÔKI ? Bo łóni to już sóm przeca blank richticzne Miymce, pra? A mie po gnyku mrowce tyrajóm, kiej pomyśla, iże śniymi musza terôzki być - s takimi jak łon -we tyj Ojropie. Ojgyn z Pnioków

From: ojgyn.interia To: Peter K. Sczepanek Sent: Friday, September 28, 2012 2:39 PM

Subject: nowy (stary) kónsek Witej! Wciepuja Ci tyn maluśki kónsek, bo dziepiyro łod 6 paździyrnika bydóm te moje normalne, duge kónski we radijoku. Pozdrowióm Ojgyn z Pnioków
Forant na zima Ojgyn z Pnioków
Nó, tóż mómy już chnet za sia te nôjlepszyjsze miesiónce ku tymu, coby sie narychtować do porzóndku forant na zima. Tak po prôwdzie to terôzki te wszyjskie mode wydane i żyniole pyndalujóm do tych roztomajtych „marketów” kaj idzie nojść wszyjsko, i to bez utropy i staraniô. Ino, iże żôdnô takô yma już niy boczy jake to maszkety poradziyli nasze Ółmy i Starziki sprawić. A wiela razy i mie take smacysko chyci, kiej sie spómna starcynne zaprawianie, iże bych musiôł sie chnet laclik zaknółtlować pod karkiym, cobych sie niy uślimtôł. Terôzki razinku we lipcu możno sprawić nôjlepsze łogórki we krałzach na zima. Te, kiere idóm do bóncloka na „małosolne” to jużech rychtowôł łod czerwiynia, chocia na tôrgu byli łóne jesce fest we wercie. Starka brali ino łogórki mode, niy za srogie, fest zielóne, blank świyże i coby niy byli łobklupane, podropane i driny próżne. Take łogórki trza bóło sztram powrażować do krałzów litroków a śniymi do kupy koper, krzón pokróny we lajstki, ziôrka chadrychu, knóblauch, listka wiśni, johanków lebo dómbiu. Do wszyjskigo wlôć woda przewarzóno ze solóm i ździebkiym cukru, ale zimno. Klapnóńć, zawrzić deklym na góminie i sztram fedróm. Tak dziyń-dwa potrzimać we ciepłym aże sie weki łod samości zawrzóm a niyskorzij zakludzić do pywnicy, coby byli we ćmoku ale niy zamarzli. Trza ino dać pozór, coby soli niy bóło za tela i niy za knap. Starka zawdy sami suli do garca ta sól coby żôdyn sie niy kapnół wiela. Joch ale kiejsik wybadôł, iże na jedyn liter wody to bóła jedna kupowato łeżka i ... jesce ździebko.

Nale, kiejbych tak sam kciôł naszrajbować wszyjskie ółmine szpecyje, to by we côłkim tym cajtóngu niy stykło na isto placu. A ku tymu, te co niy poradzóm po naszymu, po ślónsku gôdać, zółwizół niy spokopióm ło cym jô gôdóm. Zasik te, co naszô gôdka majóm radzi, to i ółmine maszkyty poradzóm narychtować gynał same. Pra?

Latoś to już i cześnie i wiśnie szło zaprawić, i podzimki, johanki abo świyntojónki. Chnet zasik, ani sie cowiek niy spodzieje, kiej bydóm i kobylónki, i nôjlepszejsze do kołocza uherki. A jô już naszoł i lisówki, kiere sóm nôjlepsze zaprawióne we winie. Chocia musza pedzieć, iże latoś jich jesce niy bóło tela, wiela łóńskigo i załóńskigo roku. Coby łostać ino przi grzibach musza rzyknóńć, ize blank dobre – niy ino do gorzôły – sóm zaprawióne we łoccie zielóniôtki i rydze. Łozprawiołech ci kiejsik we „Radiu Piekary” ze jednym dochtorym, kiery sie pierónym rozumiôł na grzibach i miôł je rôd, ale dôł skôzać coby dôwać pozór na nie, bo możno króm laksyry sie i do imyntu łotruć. Nale, kiej już nojńdziecie te rydze, to nôjlepszejsze na zima sóm tak sprawióne: świyże, mode grzibołki ze powyrzinanymi sztynglami wciepnóńć do wrzawyj wody i warzić podwiyl sie niy pokôżóm biôłe szuminy. Wartko je na papiór lebo futerbachowo lapa przeciepnóńć i doczkać aże bydóm blank suche. Niyskorzij trza je usztaplować posute solóm do bóncloka, prziklapnóńć deklym i jakómsik bergóm. Do jôdła idzie je niyskorzij zaprawić łoctym i cwiblym.

Ojgyn z PniokówBilder - Obrazy - Fotos
1.-Deutscher Ritterorden-1 als Krezfahrer des Ostens

2.- Deutscher Ritterorden-2 -1410 Tannenberg-Grunwald -Maler Wojciech Kossak 1931Malarz Kossak w 1931 roku, gdy Wschodni Gorny Slask byl w Polsce - to pokazal na swoim obrazie Schlesier z z herbem jako wroga Polski.

3.- Deutscher Ritterorden-3 Einzug der Herzog Albert von Hohenzollner nach 1525 ins Marienburg

4.-Copernikus in der Mitte hat Sonne ihnenSitz

5.-Jagiellonen 1382-1569 von Meer zu Meer und dankt Jagiellonen Schlesien war in Westen nach 1527

6.-Preussische Homage in Krakau 1525 Hold Pruski Mal:Jan Matejko

7.- Jagiellonen-2 1382-1569 von Meer zu Meer - Karte von Polen-Litauen

8.-Polens Teilung - 3 rozbiory Polski

9.-Friedrich der Große und die Kartofel

10.-Tag der Heimat und jetzt Tag der Integration in Monheim am Rhen

11.-Islamisten rufen zu Mordanschläge

12.-Bundeswehrverband drängt auf Beschaffung von Kampf-Drohnen

13.-Stanczyk przy Holdzie obok krola Augusta Starego

14.-Krefeld am Dienstagmorgen die Lagerhalle bränt

15.- Neukölln ist überall -Buch von heinz Buscjowsky

16.-Schlesien verflichtet _Karte

17.-Flagge Niederschlesien

18.-Unsere Deutsche Heimat BGD -lebt

19.-Dyrda A. modeluje Jana Boscodla Salezjanow w 1995 mal.Ir.Botor

20.-Dyrda A.-Kiss-Relief -Sczepanek

21.-Obelisk Kiss A. odsloniecie Dyrda -modelowal 2003

22.-Dyrda A odslania pomnik Starego Alojza w Tychach - WSZiNS

23.-29- Pomniki Augusta Dyrda: „zyrafa” pamnik Chwaly i czynu i pojednania mieszkancow w Tychach,- Johann Dzierzon - Inker-Pszczelarz. - J.Bosko dla Salesianow -Szandary w Dabrowie Gorniczej - Dziewczyna z Gitara w parku Kat-Chorzowskim - glowa gornika - glowa A.Einsteina

30.-dyrda - Kiss - Amasone - Medaille-2 von BHG-Plesser Land

31.-Dyrda-2002 E-W-von reden - Bronse nach Kalide aus 1853

32.-Ir. Botor Alte Fritz und Kartowfel Ernte

33.-Lied-Oberschlesien ist mein liebes Heimatland - piesn G.Slask jest moja ulubiona kraina

34.-ZollVerein -Ausstellung - Slask in ESSEN -mit dr Jerzy Gorzelik

35.-Zollverein -Wystawa Ruhr-G.Slask - pksczep - slady poindustrialnym SchlesiensA dlaczego panaDr. Kaisera poprosilem tu o zrobienie mi zdjecia - bo od 1948 ojciec Karol Scz - pracowal w laborze chem. Huty Laziska w Laziskach Gornych. Jemu zabronili pracowac jako drogerzysta, bo ….musial przyjac prace w 1941 w Zorach , czyli wtedy w Sohrau OS - w drogerii Polaka, który pracowal z zona dalej…i za to placil podatek od wzbogacenia wojennego się - od 1946 - do 1956 zaplacil do Dz.Finansowego K-c - 24.000 zlotych! -pksczep.
Silesia - Schlesien - Ślůnsk - Schläsing - Slezsko - Śląsk - piesni i krajobraz -Landschaft

http://www.youtube.com/watch?v=Ft_rjNwpf1o&feature=related
Avira Antivirus Premium 2012 Erstellungsdatum der Reportdatei: Freitag, 28. September 2012 15:55

Es wird nach 4281007 Virenstämmen gesucht. Das Programm läuft als uneingeschränkte Vollversion.

Online-Dienste stehen zur Verfügung. Lizenznehmer : Peter Karl Sczepanek
From: Peter K. Sczepanek Sent: Freitag 28. September 2012 - Datei /Plik: pksczep-120928.doc

Subject:pksczep-120928- AGMO, Einheit, Integration, Neukölln Homage, Hold Pruski, BGD, F.Nietroj, A.Dyrda, Václava, F.Mierzwa, Gorzelik - von P.K. Sczepanek (Seiten -Stron -90)Schlesisch - Christlich - Europäisch - O Śląsku, chrześcijaństwie, po europejsku - 12/57

Glück aufPeter Karl Sczepanek


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna