Farmageddon Academy Briefing 9: Health Implications of Industrial Livestock ProductionPobieranie 39.77 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar39.77 Kb.

River Court, Mill Lane, Godalming, Surrey, GU7 1EZ, UK

T: +44 (0)1483 521 950 Email: peter.stevenson@ciwf.org

Farmageddon Academy Briefing

9: Health Implications of Industrial Livestock Production
Tłumaczenie
9: Konsekwencje zdrowotne przemysłowej hodowli zwierzęcej
Jakie są główne konsekwencje zdrowotne?

Negatywny wpływ na zdrowie przemysłowej hodowli zwierzęcej wynika z kilku czynników:
  • Wysokie poziomy konsumpcji mięsa, które stały się możliwe dzięki rolnictwu przemysłowemu, mogą prowadzić do otyłości, cukrzycy, chorób serca i pewnych rodzajów rakai.

  • Zwierzęta z wolnego wypasu często dostarczają mięsa o wyższej jakości żywieniowej – z mniejszą ilością tłuszczu i wyższymi proporcjami dobroczynnych kwasów tłuszczowych omega-3 – niż zwierzęta hodowane przemysłowo.

  • Zwierzęta hodowane przemysłowo dostają rutynowo antybiotyki, by nie zapadały na choroby, które w przeciwnym razie stałyby się nieuchronne w warunkach trzymania wielu zwierząt w stłoczeniu.

  • Zanieczyszczenie powietrza pochodzące z rolnictwa.

  • Choroby odzwierzęce jak wywoływane skażeniem salmonellą i campylobacter.


Choroby niezakaźne
Wysokie poziomy konsumpcji mięsa, które stały się możliwe zachodnim świecie dzięki rolnictwu przemysłowemu, mają niekorzystny wpływ na ludzkie zdrowie. Przeciętny obywatel UE konsumuje około 40% więcej tłuszczów nasyconych niż rekomendowane maksymalne dzienne spożycie proponowane dla Europy przez WHO i prawie 50% więcej czerwonego mięsa niż maksymalny poziom zalecany przez Światowy Fundusz Badań nad Rakiem (World Cancer Research Fund).ii

Szereg badań wykazuje, że nadmierna konsumpcja produktów zwierzęcych może prowadzić do otyłości, cukrzycy, chorób serca i pewnych rodzajów raka iii iv v. WHO wskazuje na cztery główne czynniki ryzyka dla chorób niezakaźnych: niezdrowa dieta, brak aktywności fizycznej, palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu.vi


Z badania opublikowanego w The Lancet wynika, że zmniejszenie o 30% spożycia tłuszczów nasyconych ze źródeł zwierzęcych w Wielkiej Brytanii i mieście São Paulo mogłoby zredukować liczbę przypadków związanych z niedokrwienna chorobą serca odpowiednio o 16% i 17%.vii Można uważać, że dane dla UK są podobne jak dla całej UE (It may well that the UK figure would be similar for the EU as a whole).
Z badania opublikowanego przez University of Cambridge w 2012 wynika, że zredukowana konsumpcja czerwonego i przetworzonego mięsa prowadziłaby do zredukowania ryzyka chorób serca, cukrzycy, raka jelita grubego, a także do redukcji emisji gazów cieplarnianych.viii Raport World Cancer Research Fund stwierdza, że dowody, że konsumpcja czerwonego i przetworzonego mięsa jest przyczyną raka jelita grubego, są przekonywające.ix Raport ten stwierdza, że termin ‘czerwone mięso’ obejmuje nie tylko wołowinę i baraninę, ale też wieprzowinę. Raport podkreśla, że rak jelita grubego jest trzecim w świecie pod względem liczby przypadków.

The U.S. 2015 Dietary Guidelines Advisory Committee (Amerykański Komitet Doradczy ds. Zaleceń Żywieniowych) z 2015 rekomenduje – z powodów zdrowotnych i środowiskowych – diety zawierające więcej owoców i warzyw i mniej czerwonego i przetworzonego mięsa.x W szczególności, raport stwierdza, że “Dieta bogatsza w żywność pochodzenia roślinnego, taka jak warzywa, owoce, pełnoziarnista, strączkowe, orzechy i nasiona oraz uboższa w kalorie i żywność pochodzenia zwierzęcego jest lepsza dla zdrowia i ma mniejszy wpływ na środowisko niż obecna dieta amerykańska”.


Z nowego badania, opublikowanego w The Lancet, wynika, że „obciążenia chorobowe1, mające swoje źródło w diecie (ang. diet-related health burdens), a związane z niezakaźnymi chorobami chronicznymi (NCDs) obecnie przewyższają obciążenia związane z niedożywieniem w prawie każdym regionie świata”.xi
(...) (W opuszczonej części tekstu kolejne argumenty i fakty nt. szkodliwości spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego na obecnym poziomie – przyp. JN)
Porównanie jakości żywieniowej mięsa zwierząt hodowanych przemysłowo i ekstensywnie

ONZ-owska Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) podkreśla, że współczesnej diecie zachodniej brakuje jakości odżywczej i zwraca uwagę na potrzebę integracji aspektu jakości żywieniowej z polityką żywnościową.xv

Współczesne diety zachodnie mają tendencję do zawierania zbyt dużo tłuszczu. W dodatku często występuje w nich niedostatek dobroczynnych kwasów tłuszczowych omega-3 oraz nadmierne ilości kwasów tłuszczowych omega-6 w stosunku do omega-3. Niedostatek omega-3 i zachwianie równowagi w proporcji pomiędzy omega-6 a omega-3 przyczynia się do wielu poważnych chorób, włączając w to:

- choroby układu krążenia,

- nowotwory,

- osteoporozę oraz

- choroby zapalne

- i choroby autoimmunologiczne.xvi


Badania wykazują, że zwierzęta z wolnego wypasu – które konsumują świeżą paszę i mają wyższe poziomy aktywności – często dostarczają mięsa o wyższej jakości żywieniowej niż hodowane przemysłowo. Np., mięso kurcząt z wolnego wypasu zawiera istotnie mniej tłuszczu i z reguły charakteryzuje się wyższą proporcją dobroczynnych kwasów tłuszczowych omega-3 niż mięso kurcząt hodowanych przemysłowo.xvii Podobnie, wołowina z hodowli pastwiskowej zawiera mniej tłuszczu i charakteryzuje się wyższą proporcją kwasów tłuszczowych omega-3 niż wołowina z paszy zbożowej.
Wkład przemysłowej produkcji zwierzęcej na oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe
Nadmierne uciekanie się do stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych (głównie antybiotyków – przyp. JN) w ludzkiej medycynie jest główną przyczyną oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Niemniej, znacząca część dowodów wskazuje, że nadużywanie środków przeciwdrobnoustrojowych w intensywnej produkcji zwierzęcej także istotnie przyczynia się do pojawienia się bakterii opornych na na środki przeciwdrobnoustrojowe używane w ludzkiej medycynie.
Problem podsumowała European Medicines Agency (Europejska Agencja Leków), która stwierdziła: „W systemach produkcji zwierzęcej o dużym zagęszczeniu zwierząt lub słabym biobezpieczeństwem rozwój i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych jest szczególnie ułatwione, co prowadzi do częstszego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych i prewencji tych chorób. Stwarza to sprzyjające warunki dla selekcji, rozprzestrzeniania i utrzymywania się bakterii opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe. Część z tych bakterii jest w stanie powodować infekcje u zwierząt, a w przypadku odzwierzęcych infekcji, także u ludzi. Bakterie pochodzące od zwierząt mogą być też źródłem przenoszenia genów oporności do ludzkich i zwierzęcych patogenów”.xviii

Uznajemy wagę możliwości użycia środków przeciwdrobnoustrojowych do indywidualnego leczenia chorych zwierząt. Nasza krytyka dotyczy regularnego, w celach zapobiegawczych stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w intensywnej hodowli.

W hodowli intensywnej środki przeciwdrobnoustrojowe są często dawane profilaktycznie całym stadom lub trzodom aby stłumić choroby, które w przeciwnym razie pojawiłyby się, gdy duża liczba zwierząt trzymana jest w dużym zagęszczeniu. Związek pomiędzy intensywną hodowlą a stosowaniem środków przeciwdrobnoustrojowych jest uwydatniany przez fakt, że dane Dyrekcji Leków Weterynaryjnych (Veterinary Medicines Directorate - agencja rządu brytyjskiego – przyp. JN) wykazują, że około 90% wszystkich sprzedawanych w Wlk. Brytanii antybiotyków dla farm jest przeznaczona dla świń i drobiu, dwóch najbardziej intensywnie hodowanych gatunków.xix
Wierzymy, że regularne, profilaktyczne stosowanie antybiotyków w sektorze intensywnej hodowli powinno się zakończyć. W miejsce tego chorobom winno się zapobiegać poprzez dobrą higienę, hodowlę i warunki bytowe, zaś wzmocnienie układu odpornościowego winno być wspomagane przez redukcję stresu.
Zanieczyszczenie powietrza przez rolnictwo

Rolnictwo jest głównym źródłem trzech głównych polutantów powietrza: amoniaku, bardzo drobnych cząstek ciał stałych (particulate matter) i podtlenku azotu. Zanieczyszczenie powietrza jest poważnym problemem dla ludzkiego zdrowia ponieważ przyczynia się do takich chorób jak: bronchit, astma, rak płuc i zastoinowa niewydolność serca. W badaniu zanalizowano koszty zdrowotne ponoszone w Europie wskutek zanieczyszczania powietrza w Danii.xx W badaniu wykazano, że rolnictwo jest głównym sektorem w Danii przyczyniającym się w Europie do kosztów zdrowotnych a powstających wskutek zanieczyszczenia powietrza; udział rolnictwa (43%) przewyższa udział ruchu drogowego (18%) i głównych elektrowni (10%). Raport francuskiego Senatu z 2015 stwierdza, że zanieczyszczenie powietrza jest powodowane głównie przez cztery sektory: rolnictwo, transport, przemysł i gospodarstwa domowe.xxi

Przemysłowa hodowla zwierzęca jest odpowiedzialna za większość emisji amoniaku w UE. Europejska Agencja Środowiska podaje, że ok. 93% emisji amoniaku w UE pochodzi z rolnictwa.xxii Wśród raportowanych rocznych emisji amoniaku, deklarowanych na podstawie Dyrektywy Emisji Przemysłowych, 85,5% pochodzi z intensywnej hodowli zwierzęcej.xxiii
Choroby odzwierzęce

Badania University of Florida wyróżniły 10 najważniejszych kombinacji typu patogen-żywność i wykazały, że campylobacter w drobiu był najbardziej szkodliwym zarówno pod względem kosztu choroby, jak i utraty tzw. Quality Adjusted Life Years, miary jakości życia związanej ze zdrowiem.xxiv Salmonella w drobiu była czwartym pod względem szkodliwości. Badania wykazały, że skażony drób miał największy, spośród produktów spożywczych, wpływ na zdrowie publiczne.Campylobacter

Brytyjska Food Standards Agency stwierdza, że cztery na pięć przypadków zatrucia campylobacter w Wlk. Brytanii ma źródło w skażonym drobiu.xxv EFSA uważa mięso drobiowe za główne źródło campylobacter i stwierdza, że mięso brojlerów może być odpowiedzialne za 20% do 30% przypadków campylobakteriozy, podczas gdy 50%

do 80% przypadków może być przypisane kurczakom jako całości (zarówno brojlerom, jak i kurom nioskom).xxvi Około 90% brojlerów w UE jest hodowanych przemysłowo.
Salmonella

EFSA informuje, że ponad 100 000 przypadków ludzkiej salmonellozy rocznie stwierdza się w UE. EFSA podkreśla, że salmonella znajduje się najczęściej w jajkach i surowym mięsie świń, indyków i kurcząt.xxvii Większość produkcji drobiu i świń w UE jest przemysłowa.W pewnym badaniu hodowli kur niosek w UE wykryto salmonellę w 30,8% farm kur niosek w EU. Stwierdzono w nim, że hodowla klatkowa jest związana z wyższym ryzykiem wystąpienia salmonelli niż w innych typach hodowli kur niosek.xxviii Badanie występowania salmonelli w brytyjskich hodowlach kur niosek wykazało, że systemy hodowli nie-klatkowej charakteryzowały się zredukowanym ryzykiem.xxix

Przypisy (tłumaczył: Jacek Nowak)
i European Commission, 2012. Consultation Paper: Options for Resource Efficiency Indicators http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/consultation_resource.pdf

ii Westhoek H et al, 2014. Food choices, health and environment: Effects of cutting Europe’s meat and dairy intake. Global Environmental Change, Vol 26, May 2014 p196-205. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378014000338

iii European Commission, 2012. Consultation Paper: Options for Resource Efficiency Indicators http://ec.europa.eu/environment/consultations/pdf/consultation_resource.pdf

iv Aston LM, Smith JN and Powles JW, 2012. Impact of a reduced red and processed meat dietary pattern on disease risks a and greenhouse gas emissions in the UK: a modelling study. BMJ Open 2012,2e001072

http://bmjopen.bmj.com/content/2/5/e001072.full.pdf+html

v World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Continuous Update Project Interim Report Summary. Food, Nutrition, Physical Activity,and the Prevention of Colorectal Cancer. 2011

vi World Health Organization. Global status report on non-communicable diseases 2010. Geneva: World Health Organization. http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report_full_en.pdf

vii Friel S., Dangour A.D., Garnett T., Lock K., Chalabi Z., Roberts I., Butler A., Butler C.D. Waage J., McMichael A.J. and Haines A., 2009. Health and Climate Change 4: Public health benefits of strategies to reduce greenhouse-gas emissions: food and agriculture. Published online November 25, 2009 DOI:10.1016/S0140-6736(09)61753-0

viii Aston LM, Smith JN and Powles JW, 2012. Impact of a reduced red and processed meat dietary pattern on disease risks a and greenhouse gas emissions in the UK: a modelling study. BMJ Open 2012,2e001072

http://bmjopen.bmj.com/content/2/5/e001072.full.pdf+html

ix World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Continuous Update Project Interim Report Summary. Food, Nutrition, Physical Activity,and the Prevention of Colorectal Cancer. 2011

x http://health.gov/dietaryguidelines/2015-scientific-report/PDFs/Scientific-Report-of-the-2015-Dietary-Guidelines-Advisory-Committee.pdf

xi Imamura, F et al, 2015. Dietary quality among men and women in 187 countries in 1990 and 2010: a systematic assessment. Lancet Glob Health 2015; 3: e132–42

xii Westhoek H et al, 2014. Food choices, health and environment: Effects of cutting Europe’s meat and dairy intake. Global Environmental Change, Vol 26, May 2014 p196-205. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959378014000338

xiii Ibid

xiv Westhoek H et al, 2014. Nitrogen on the table: the influence of food choices on nitrogen emissions and the European environment. ENA Special Report on nitrogen and food

xv Sustainable diets and biodiversity, 2012. UN Food and Agriculture Organisation, 2012

xvi Simopoulos, A. P. (2008) The importance of the omega-6/omega-3 fatty acid ratio in cardiovascular disease and other chronic diseases. Experimental Biology and Medicine, 233: 674-688.

xvii Research reviewed in Nutritional benefits of higher welfare animal products, 2012. Compassion in World Farming. http://www.ciwf.org.uk/includes/documents/cm_docs/2012/n/nutritional_benefits_of_higher_welfare_animal_products_report_june2012.pdf

xviii CVMP (2006) Reflection paper on the use of fluoroquinolones in food-producing animals in the European Union: development of resistance and impact on human and animal health. EMEA http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Other/2009/10/WC500005155.pdf

xix VMD (2009) Sales of antimicrobial products authorised for use as veterinary medicines, antiprotozoals, antifungals and coccidiostats, in the UK in 2008, VMD. http://www.vmd.defra.gov.uk/pdf/salesanti09.pdf

xx Brandt, J et al, 2011. Assessment of Health-Cost Externalities of Air Pollution at the National Level using the EVA Model System. Centre for Energy, Environment and Health Report series

xxi Sénat, 2015. Rapport fait au nom de la commission d'enquête (1) sur le coût économique et financier de la pollution de l'air, No 610 http://www.senat.fr/rap/r14-610-1/r14-610-1.html

xxii http://www.eea.europa.eu/publications/costs-of-air-pollution-2008-2012 p. 30

xxiii 2013 data declared in European Pollutant Release and Transfer Register

xxiv Batz M. B., Hoffmann S. and Morris J.G., 2011. Ranking the Risk: the 10 pathogen-food combinations with the greatest burden on public health. Emerging Pathogens Institute, University of Florida.

xxv Food Standards Agency, 2015. https://www.food.gov.uk/science/microbiology/campylobacterevidenceprogramme

xxvi EFSA Panel on Biological Hazards (BIOHAZ); Scientific Opinion on Campylobacter in broiler meat

production: control options and performance objectives and/or targets at different stages of the food chain. EFSA Journal 2011;9(4):2105. [141 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2105.xxvii http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/salmonella.htm accessed 7 February 2014

xxviii Report of the Task Force on Zoonoses Data Collection on the Analysis of the baseline study on the prevalence of Salmonella in holdings of laying hen flocks of Gallus gallus, The EFSA Journal (2007) 97.

xxix Snow L.C., Davies R.H., Christiansen K.H., Carrique-Mas J.J., Cook A.J.C. and Evans S.J., 2010. Investigation of risk factors for Salmonella on commercial egg-laying farms in Great Britain, 2004-2005. Veterinary Record 166: 579-586. doi: 10.1136/vr.b4801


1 Obciążenia chorobowe definiuje się jako skutki problemów zdrowotnych mierzone z pomocą kosztów finansowych, śmiertelności, zachorowalności lub innych wskaźników (Wikipedia)) – przyp. JN

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna