Farmakoterapia niedokrwistości niedoborowych. Czynniki wzrostowe działające na układ krwiotwórczyPobieranie 55.86 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar55.86 Kb.

Farmakoterapia niedokrwistości niedoborowych.

Czynniki wzrostowe działające na układ krwiotwórczy


Hanna Winiarska
1. Niedokrwistość z niedoboru żelaza


Przyczyny niedokrwistości z niedoboru żelaza

Zwiększone zapotrzebowanie na żelazo i/lub zwiększona hematopoeza


 • okres wzrastania

 • ciąża

 • leczenie innych postaci niedokrwistości

Zwiększone straty żelaza


 • przewlekła utrata krwi (nowotwory przewodu pokarmowego, moczowego, płuc)

 • miesiączki

 • ostra utrata krwi

 • flebotomia w przebiegu terapii czerwienicy prawdziwej

Zmniejszony dowóz żelaza w diecie, zmniejszone wchłanianie, zaburzone wykorzystanie żelaza

 • dieta ubogożelazowa

 • zespół złego wchłaniania

 • zaburzenie wchłaniania po operacjach na przewodzie pokarmowym

 • ostre lub przewlekłe choroby zapalneLECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI Z NIEDOBORU ŻELAZA:

Cel:

 1. przywrócenie prawidłowego stężenia hemoglobiny,

 2. odbudowa puli zapasowej żelaza (około 400-500mg u kobiet, 1000mg u mężczyzn).

Droga podania: po, iv, im

Najczęściej po - najtańsza, efektywna i obciążona niewielką liczba działań niepożądanych


Preparaty soli Fe

Związek żelaza

Preparat

Glukonian żelazawy

Ascofer (23mg Fe)

Fumaran żelazawy
Siarczan żelazawy

Resoferon (37mg Fe)

Preparaty o powolnym uwalnianiu (siarczan żelazawy)

Hemofer prol.(105mgFe), Sorbifer durules (100mg Fe), Tardyferon (80mg Fe)

Doustne preparaty żelaza - charakterystyka


 • żelazo w preparatach leczniczych znajduje się w postaci soli żelazawych (Fe2+),

 • wchłanianie preparatów żelaza z przewodu pokarmowego może ulec zmniejszeniu w obecności pokarmu (zwłaszcza mleka), przy jednoczesnym stosowaniu leków zobojętniających kwas solny, antybiotyków tetracyklinowych.

Czas trwania leczenia doustnymi preparatami żelaza:

 • maksymalny poziom syntezy dobowej Hb wynosi 0,2-0,25g/dl pełnej krwi dziennie, zwykle dla resyntezy hemoglobiny potrzeba od 30-40 dni przy stosowaniu 200mg Fe/dobę,

 • odbudowa tkankowych zapasów żelaza (500mg u kobiet, 1000mg u mężczyzn) - wiele miesięcy leczenia (wchłanianie żelaza w jelitach spada dość szybko po odbudowaniu prawidłowego poziomu hemoglobin);

ZAZWYCZAJ CZAS TRWANIA KURACJI (ODBUDOWA HEMOGLOBINY I PULI ZAPASOWEJ ŻELAZA) TO 4-6 MIESIĘCY, W ZALEŻNOŚCI OD WYJŚCIOWEGO STĘŻENIA HEMOGLOBINY
Działania niepożądane doustnych preparatów żelaza:

 • zgaga,

 • nudności

 • dyskomfort w nadbrzuszu środkowym

 • zaparcia lub biegunki

 • czarne przebarwienie stolca

 • płynne preparaty mogą powodować przebarwienie szkliwaPREPARAT

ŻELAZA


DAWKA

(mg)


Fe++/tab

(mg)


% Fe

DZIENNA

DAWKA

(liczba tabletek)

Glukonian

żelaza (Ascofer®)


200

24

11

6 -12


Fumaran żelaza (preparaty wielowitaminowe)

200


66


33


3


Siarczan żelaza (Hemofer prol®)

325

105

30

2
W ostrym zatruciu doustnymi preparatami żelaza (najczęściej są to przypadkowe spożycia leku przez dzieci) stosuje się:

 • indukcję wymiotów,

 • wiązanie preparatów Fe w żołądku,

 • zastosowanie deferoksaminy


HEMOCHROMATOZA

uszkodzenia:przyczyny:

 • wrodzone zaburzenia wchłaniania żelaza

 • częste transfuzje

 • długotrwała terapia pozajelitowymi preparatami żelaza

leczenie:

 • upusty żylne, deferoksamina (iv,im), deferasirox

Deferasirox (Exjade)

Preparat doustny, tworzy kompleksy z Fe, wydalane następnie drogą p.pok.

Wskazania


 • chorzy z talasemią beta- częste transfuzje krwi

 • inne niedokrwistości leczone wielokrotnymi przetoczeniami krwi


Wskazania do stosowania pozajelitowych preparatów żelaza:

 • zaburzenia wchłaniania żelaza z przewodu pokarmowego (zespół złego wchłaniania, stan po resekcji XII-cy lub górnej części jelita cienkiego)

 • zapalne choroby jelit, których objawy mogą ulec zaostrzeniu po zastosowaniu doustnych preparatów żelaza (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna)

 • brak tolerancji doustnych preparatów żelaza

 • trudna do korekcji utratą żelaza (np. hemofilia, trombocytopenia)


Obliczenie całkowitej dawki żelaza potrzebnej do leczenia niedokrwistości z niedoboru żelaza.

Całkowitą dawkę żelaza, konieczną dla korekty poziomu Hb wylicza się ze wzoru:


całkowita dawka żelaza(mg) = m.c.[kg] x 0.24 x (docelowe stężenie Hb - Hb[g/l])
gdzie:

 • m.c – masa ciała

 • Hb(g/l) - aktualna wartość stężenia Hb u danego chorego

Tak obliczoną dawkę żelaza zwiększa się o 500 lub1000 mg (pula tkankowa żelaza odpowiednio dla kobiet i mężczyzn).

Objawy niepożądane pozajelitowych preparatów żelaza:


  1. reakcja anafilaktyczna (0,3 % pacjentów)

  2. inne reakcje z nadwrażliwości: pokrzywka, wysypka, zawroty głowy, zapalenia stawów, bóle mięśniowe, gorączka

  3. opóźnione reakcje alergiczne (24 do 48 h po dużej dawce żelaza i.v.; 3-7 dni po podaniu i.m): bóle stawów, bóle pleców, dreszcze, gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowe, nudności, wymioty.

  4. zapalenie żył – przedłużona dożylna infuzja stężonych roztworów

  5. miejscowe odczyny przy podawaniu domięśniowym: ból, jałowe ropnie, przebarwienie skóry


ANEMIA MEGALOBLASTYCZNA

1. wywołana przez niedobór witaminy B12

2.wywołana przez niedobór kwasu foliowego

3.spowodowana przez wrodzony defekt metaboliczny


NIEDOKRWISTOŚĆ Z NIEDOBORU WITAMINY B12 – dzienne zapotrzebowanie 3-5µg/24h


Przyczyny niedoboru witaminy B12

Niedobór w diecie


 • dieta wegańska

Zaburzenie wchłaniania


 • zaburzenie uwalniana witaminy B12 z połączeń białkowych w żywności (achlorhydria, częściowa gastrektomia, leki blokujące wydzielanie kwasu solnego

 • zaburzenia syntezy czynnika wewnętrznego (anemia złośliwa - Addisona-Biermera, całkowita gastrektomia, rodzony niedobór lub zaburzenia działania czynnika wewnętrznego

 • choroby końcowego odcinka jelita cienkiego

 • współzawodniczenie o witaminę B12 (bruzdogłowiec szeroki, zespół ślepej pętli jelitowej)

 • leki: neomycyna, kolchicyna, kwas para-aminosalicylowy

OBJAWY NIEDOBORU WITAMINY B12

 • zaburzenia odnowy materiału genetycznego (DNA) – powstawanie nieprawidłowych komórek, obumieranie komórek w trakcie dojrzewania (erytropoeza megaloblastyczna)

 • rozmaz krwi obwodowej - nieprawidłowe komórki i ich fragmenty (poikilocytoza, anizocytoza), makrocytoza

 • objawy kliniczne: osłabienie, kremowe zabarwienie skóry, zapalenie błony śluzowej języka i przewodu pokarmowego, objawy neurologiczne

 • zmiany w układzie nerwowym - postępujący obrzęki i demielinizacja włókien nerwowych, śmierć komórek nerwowych w rdzeniu kręgowym i móżdżku.

- obwodowa neuropatia, zaburzenia czucia wibracji, wygórowanie odruchów głębokich

- przewlekły niedobór kobalaminy może doprowadzić do rozwoju ataksji, demencji


LECZENIE NIEDBORU WITAMINY B12:

 • profilaktycznie u ścisłych wegetarian (wegan) - doustnie, u chorych po gastrektomii lub z zaburzeniami wchłaniania - pozajelitowo

 • w leczeniu niedokrwistości megaloblastycznej początkowo raz dziennie 1000ug witaminy im, przez 2-3 tygodnie, następnie co 4 tygodnie, zazwyczaj do końca życia

Preparaty: Vitaminum B12 (inj 100, 1000mg/ml), VegevitB12 (tabl.5 mg)

NIEDOKRWISTOŚĆ Z NIEDOBORU KWASU FOLIOWEGO

DZIENNE ZAPOTRZEBOWANIE:

minimalne dzienne zapotrzebowanie - 50 μg,

w czasie ciąży - 400 μg, karmienia - 300 μg

Żywność bogata w foliniany – świeże, zielone warzywa, wątroba, drożdże, niektóre owoce. W czasie gotowania około 90% kwas foliowego ulega destrukcji

Niedobór kwasu foliowego

Niedobór w diecie

Zwiększone zapotrzebowanie na kwas foliowy


 • ciąża

 • karmienie

 • nowotwory złośliwe

 • zwiększona hematopoeza (anemia hemolityczna)

 • przewlekłe złuszczajace choroby skóry

 • hemodializa

Zaburzenia wchłaniania


 • tropikalna sprue

 • leki: fenytoina, barbiturany, etanol

Zaburzenia metabolizmu kwasu foliowego


 • inhbitory reduktazy dihydrofolianowej: metptreksat, pyrimetamina, triamteren, trimetoprim

 • alkohol

 • rzadkie niedobory enzymatyczne


Standardowe leczenie – początkowo 0,8-1,2mg/dzień p.o. przez 1-4 miesięcy

Profilaktycznie - 400 μg/dzień p.o.

Kwas tetrahydrofoliowy (kwas folinowy)  • aktywna postać kwasu foliowego

  • znajduje zastosowanie głównie w profilaktyce i terapii niedokrwistości niedoborowych u chorych leczonych metotreksatem oraz w terapii niedokrwistości megaloblastycznej występującej jako następstwo sprue, zespołów złego wchłaniania, w niedożywieniu, u kobiet ciężarnych i wcześniaków, po leczeniu inhibitorami reduktazy folinowej (jak już wspomniano, po leczeniu lub zatruciu metotreksatem, a także po zatruciu kotrimoksazolem).

PREPARATY: Acidum folicum, Folacid, Folimin

CZYNNIKI WZROSTOWE WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD KRWIOTWÓRCZY


Erytropoetyna

Hormon glikopeptydowy syntezowany w nerkach (komórki aparatu przykłębuszkowego - 90%) i w wątrobie (10%);

w warunkach niedokrwistości lub niedotlenienia (pobyt w wysokich górach) nerkowa produkcja erytropoetyny wzrasta nawet 100-krotnie

Efekty farmakodynamiczne


 • pobudzanie różnicowania i podziałów komórek CFU-E (colony forming unit - komórka tworząca kolonie) w kierunku linii erytropoetycznej

Wskazania do stosowania:

 1. anemia w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek (typowe wskazanie)

 2. w trakcie leczenia zydowudyną

 3. anemia towarzysząca intensywnej chemioterapii

 4. anemia wtórna do chorób szpiku

 5. anemia u wcześniaków

 6. przed planowanym pobraniem krwi do przeszczepu autologicznego szpiku

Taktyka leczenia:

 1. terapia pod kontrolą hematokrytu – 2 razy w tygodniu

 2. zazwyczaj podskórnie – 50-100j.m./kg trzy razy w tygodniu (klasyczne preparaty epo)

 3. KAŻDY CHORY LECZONY ERYTROPOETYNĄ WYMAGA SUPLEMENTACJI PREPARATAMI ŻELAZA (po lub iv)

Działania niepożądane:

 1. nadciśnienie tętnicze, zwłaszcza u chorych, u których doszło do gwałtownego podwyższenia hematokrytu.

 2. zwiększenie krzepliwości

 3. drgawki

 4. reakcje alergiczne (rzadko)

epoetyna i β, - taką sama sekwencja aminokwasów, różnią się glikozylacją.

Darbepoetyna - wytwarzana w komórkach jajnika chomika chińskiego (CHO-K1).

Wykazuje dużą swoistość wobec receptora dla erytropoetyny i charakteryzuje ją taki sam mechanizm działania. W odróżnieniu od erytropoetyny ludzkiej i r-HuEPO mających 3 łańcuchy, darbepoetyna α ma 5 łańcuchów węglowodanowych, których części N-końcowe są połączone wiązaniami sieciowymi - co zwiększa jej okres półtrwania w surowicy.Preparaty: epoetyna - Eprex (Cilag AG), Neorecormon (Roche)

Darbapoeyna - Aranesp (Amgen Europe B.V)


GM-CSF (sargramostim)

Rekombinowany ludzki czynnik wzrostowy, uzyskiwany z komórek drożdży • zwiększa wytwarzanie neutrofili i monocytów

 • aktywuje migrację, fagocytozę, produkcje nadtlenku wodoru i zależna od p-ciał toksyczność neutrofili, monocytów i eozynofili

 • wraz z epo zwieksza twoprzenie się BFU-E (Burst-Forming Unit)

Wskazania do stosowania:

 • autologiczny przeszczep szpiku

 • chorzy po przeszczepie (z reakcją wczesnego odrzutu przeszczepu)

 • intensywna chemioterapia

 • neutropenia występująca w AIDS,

 • anemia aplastyczna

Działania niepożądane:

  1. bóle kostne

  2. zespół grypopodobny

  3. gorączka

  4. biegunka

  5. duszność

  6. wysypka


G-CSF (filgrastmin)

Rekombinowany ludzki czynnik wzrostowy otrzymywany z E.coli, stymuluje wytwarzanie neutrofili, zwiększa zdolności żerne i cytotoksyczne neutrofiliWskazania:

 1. leczenie ciężkiej neutropenii towarzyszącej autologicznym przeszczepom szpiku i intensywnej chemioterapii

 2. leczenie ciężkiej wrodzonej neutropenii

 3. leczenie neutropenii towarzyszącej terapii zydowudyną

Działania niepożądane:

- ból kości

- miejscowe odczyny skórne

- splenomegalia (długotrwała terapia)

- znaczące zwiększenie liczby neutrofili

Interleukina 11 (oprelvekin)

Stymuluje wzrost prymitywnych komórek progenitorowych dla megakariocytów

Zwiększa liczbę płytek krwi i neutrofili

Wskazania:


 • trombocytopenia

 • zapobieganie rozwojowi trombocytopenii u chorych leczonych intensywną chemioterapią

Objawy niepożądane:

 • bóle, zawroty głowy, zmęczenie

 • zwiększenie retencji płynów, anemia, zaburzenia rytmu


Pegfilgrastim (Neulasta)

Pochodna filgrastimu o wydłużonym czasie działania


Plerixafor (Mozobil)

Antagonista CXCR4

Stosowany w celu oddzielenia komórek pnia od szpiku kostnego – przy przeszczepach komórek pnia (przeszczep autologiczny) u chorych ze szpiczakiem mnogim, chłoniakiem
Romiplostim (Nplate)

Białko fuzyjne = peptyd +fragment Fc IgG1

Peptyd - sygnalizuje i aktywuje za pomocą receptora trombopoetyny wewnątrzkomórkowe szlaki transkrypcji, zwiększając w ten sposób wytwarzanie płytek krwi

Wskazania - przewlekła pierwotna małopłytkowość immunologiczna: attachments -> article
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> O g ł oszeni e o wyborze najkorzystniejszej oferty
article -> Wojewódzki szpital specjalistyczny w białej podlaskiej
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy art. 701 Kodeksu cywilnego
article -> Numer lekcji Poniedziałek
article -> Dla kierunku Papiernictwo I Poligrafia rok akademicki 2014/2015, studia I st semestr I
article -> Unia europejska
article -> Informacja dot zasad realizacji zadań publicznych oraz sposobu ich rozliczania
article -> Zarządzenie Nr 51/2014 Dyrektora Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie z dnia 28. 05. 2014 r w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna