Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny ul. Nowolipie 13/15; 00-150 WarszawaPobieranie 22.67 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar22.67 Kb.


Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

ul. Nowolipie 13/15; 00-150 Warszawa

tel./fax: 022 635 93 95; 022 887 81 40

www.federa.org.pl ; federacja@federa.org.pl
Notatka prasowa


Światowy Dzień AIDS 1988-2008

Kobiety a HIV
Od 20 lat w pierwszym dniu grudnia na całym świecie obchodzony jest Dzień AIDS.
Rocznica ta przypominać o niepokojących statystykach dotyczących zakażeń HIV i promować skuteczną profilaktykę, bowiem to głównie programy prewencji HIV i unikanie ryzykownych zachowań są sposobami na skuteczną walkę z nowymi zakażeniami.

W Polsce, wg oficjalnych statystyk (www.aids.gov.pl) mamy ponad 11 tys. zakażonych ogółem oraz ponad 2 tys. zachorowań na AIDS. Można przypuszczać że minimum dwa razy więcej osób nie wie, że jest nosicielem wirusa, tak więc liczba zakażonych może przekraczać 22 tysiące, szacunki mówią nawet o 30 tysiącach. Spośród zakażonych ok. 30% to kobiety. W Polsce, co niechętnie się nagłaśnia, a co warto podkreślić, są kobiety, które zostały zakażone przez swojego pierwszego i jedynego partnera seksualnego! (Przeczytaj materiał KC ds. AIDS Kobieta a HIV/AIDS)

Na całym świecie żyje ponad 33 miliony osób zakażonych, najwięcej zakażonych HIV, jak i chorych na AIDS żyje w Afryce środkowej i południowo-wschodniej. Na początku 2008 roku, leczenie antyretrowirusowe otrzymała jedynie jedna trzecia wymagających go mieszkańców krajów rozwijających się oraz zaledwie jedna trzecia kobiet wymagających podania leków zapobiegających przeniesienia wirusa HIV z matki na dziecko.

Kobiety stanowią od kilku lat mniej więcej 50% wszystkich żyjących z HIV. Jednakże w wielu krajach obserwuje się wzrost zakażeń wśród kobiet, dotyczy to krajów Afryki Subsaharyjskiej, jak również Azji i Europy środkowowschodniej.
KOBIETY WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH ŻYJĄCYCH Z HIV

kraj

procent

Ameryka Północna

26

Europa Zachodnia i Środkowa

28

Europa Wschodnia/Azja Środkowa

28

Azja Wschodnia

28

Azja Płn i Płn-Wschodnia

30

Ameryka Łacińska

30

Afryka Płn. i Blisko Wschód

48

Karaiby

53

Afryka Subsaharyjska

59

Świat

48

Źródło: UNAIDS: Report on the globar AIDS epidemic, 2006

Kobiety na całym świecie są szczególnie narażone na ryzyko zakażenia HIV, nie tylko ze względu na swoją fizjologię (większa biologiczna podatność na zakażenie), ale również ze względu na pozycję społeczną i uwarunkowania kulturowe oraz religijne. Tematyka dotycząca seksu wciąż w wielu krajach rozwijających się stanowi tabu. Nie istnieją programy edukacyjne dotyczące zdrowia seksualnego, co powoduje utrzymywanie się wielu mitów i nieporozumień dotyczących seksu i HIV, co z kolei przekłada się na wzrost liczby zakażeń HIV, jak również eskalacji dyskryminacji już zakażonych i chorych na AIDS. Nie ma wystarczającej liczby (jeśli w ogóle funkcjonują) centrów zdrowia seksualnego, zapewniających środki antykoncepcyjne, testowanie i leczenia (vide casus Nigerii opisany w raporcie). Brak także skoordynowanych działań związanych z HIV i AIDS i dystrybucją leków antyretrowirusowych na poziomie lokalnym.
AIDS jest czwartą co do powszechności przyczyną zgonów na świecie i najbardziej powszechną przyczyną śmierci w Afryce Subsaharyjskiej
Kobiety stanowią 59% żyjących z HIV w Afryce Subsaharyjskiej
Szacuje się, że ponad 6% populacji Afryki Subsaharyjskiej, około 24,5 mln ludzi, żyło z HIV lub AIDS w 2005 roku.

Powszechny dostęp do programów profilaktycznych, odpowiedniego leczenia, opieki i wsparcia jest wciąż priorytetowym zadaniem dla przywódców współczesnego świata. O HIV i AIDS mówi Milenijny Cel Rozwoju (MCR) numer 6, który ma na celu powstrzymanie i zawrócenie rozprzestrzeniania się HIV i AIDS do roku 2015. Jest to nieodłącznie połączone z potrzebą globalnego zwalczania ubóstwa oraz innych czynników społeczno-ekonomicznych, które zwiększają możliwość zakażenia HIV, jak np. brak równości płci i skutecznych programów na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet w społeczeństwie.Potrzeba zajęcia się problemem AIDS została również wyartykułowana w 2005 roku podczas Szczytu Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie przywódcy światowi zobowiązali się do masowej odpowiedzi na AIDS, poprzez zapewnienie powszechnego dostępu do środków prewencyjnych, leczenia i wsparcia dla wszystkich, którzy go potrzebują do roku 2010.


Źródła: 2008 Report on the global AIDS epidemic, UNAIDS; Raport: Zdrowie i prawa seksualne w krajach rozwijających się,2008, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny; HIV/AIDS. Prawdziwy Rozwój przez Zdrowie, 2008, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny jest obecnie zaangażowana jako partner organizacji europejskich w realizację projektu unijnego: ‘Kampania na rzecz powszechnego dostępu do świadczeń i usług z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego w krajach rozwijających się”.


Pobieranie 22.67 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna