Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny ul. Nowolipie 13/15; 00-150 Warszawa tel./fax: 022 635 93 95; 022 887 81 40Pobieranie 10.18 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar10.18 Kb.
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

ul. Nowolipie 13/15; 00-150 Warszawa

tel./fax: 022 635 93 95; 022 887 81 40

www.federa.org.pl ; federacja@federa.org.pl
Warszawa, 2 czerwca 2008
Szanowna Pani

Ewa Kopacz

Minister Zdrowia

LIST OTWARTY DO MINISTER ZDROWIA
W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI DO ANTYKONCEPCJI

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zwraca się do Pani Minister o podjęcie stosownych działań na rzecz poprawy dostępności antykoncepcji.
Państwo jest zobligowane do dbania o jak najlepszy dostęp do informacji o nowoczesnych metodach antykoncepcji oraz do zapewnienia dostępu do samych środków antykoncepcyjnych. Mówi o tym art.2 pkt 2 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży: „Organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego w zakresie swoich kompetencji określonych w przepisach szczególnych, są zobowiązane zapewnić obywatelom swobodny dostęp do metod i środków służących dla świadomej prokreacji”.
Zwracamy się z apelem o stworzenie programu poprawy dostępności antykoncepcji, poprzez przygotowanie pakietu konkretnych działań, skierowanych do grup szczególnych potrzeb, w tym przede wszystkim: dziewcząt i młodych kobiet, jak również kobiet bezrobotnych, czy też matek mających troje czy więcej dzieci.


  • Federacja postuluje stworzenie programu gwarantującego dostęp do bezpłatnej, nowoczesnej antykoncepcji dla następujących grup: dziewczęta i kobiety do 24 r.ż., studentki, kobiety bezrobotne, kobiety mające troje lub więcej dzieci;

  • Federacja postuluje zwiększenie dostępu do prezerwatyw, m.in. poprzez stworzenie programu bezpłatnego rozdawnictwa prezerwatyw poprzez organizacje pozarządowe i ośrodki pomocy społecznej;

Poprawa dostępu do antykoncepcji jest szczególnie istotna dla młodych ludzi: trzeba zauważyć, że w Polsce wiek inicjacji seksualnej to średnio 18,42 lat z tendencją do systematycznego obniżania się. Oznacza to, że grupa ta powinna być otoczona specjalna troską państwa w zakresie usług planowania rodziny.

Postulujemy także większą dostępność antykoncepcji doraźnej, co jest standardem w wielu krajach. Środek ten sprzedawany jest tam bardzo często bez recepty, co więcej, niektóre kraje zapewniają możliwość otrzymania tego środka nieodpłatnie, np. na ostrych dyżurach. Jest to szczególnie ważne dla kobiet – ofiar przemocy seksualnej oraz kobiet, które są w złej sytuacji finansowej. Należy również ułatwić dostęp do antykoncepcji doraźnej poza godzinami pracy w dni powszednie, a więc w weekendy i święta. (Specyfiką tego środka jest konieczność podania do 72 godzin po niezabezpieczonym stosunku)
Refundacja skutecznych środków antykoncepcyjnych jest jednym z naszych postulatów, na który zwracamy uwagę już od lat, i które – co trzeba zaznaczyć – w dłuższej perspektywie czasowej zmniejszyłoby liczbę nieplanowanych ciąż i wielu trudności w wyegzekwowaniu legalnego zabiegu przerwania ciąży, aborcji w podziemiu oraz wypadków komplikacji zdrowotnych u kobiet po niebezpiecznych dla zdrowia zabiegach przerywania ciąży dokonywanych w nieodpowiednich warunkach.
Promocja i poprawa dostępności antykoncepcji, w tym doraźnej, oraz innych świadczeń z zakresu zdrowia reprodukcyjnego, powinny stać się priorytetem polityki zdrowotnej państwa, szczególnie skierowanej do młodych ludzi i ważnym elementem zdrowia publicznego.
W załączeniu przesyłamy materiał informacyjny, by przybliżyć wagę poruszonej przez nas kwestii i naszą ocenę dostępności antykoncepcji w Polsce, jak również przykłady rozwiązań w innych krajach, co może okazać się pomocne w diagnozowaniu problemu.
Bardzo prosimy o pisemne ustosunkowanie się do naszych postulatów.

Z poważaniem,

Wanda Nowicka

Przewodnicząca Federacji


Do wiadomości: media
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna