Federacja stowarzyszeń SŁUŻb mundurowych rp 03-446 Warszawa, ul. 11 Listopada 17/19, bl nr 1Pobieranie 15.78 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar15.78 Kb.
FEDERACJA STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RP

03-446 Warszawa, ul. 11 Listopada 17/19, bl. nr 1

Warszawa, 13 października 2010 r.
Szanowny Pan

Antoni Forgiel
Prezes

Stowarzyszenia Komendantów Policji

z siedzibą w Limanowej

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, które planowane jest w dniu 19 października 2010 r. w sali konferencyjnej Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Warszawa, ul. Marszałkowska 115.


Proponowany program posiedzenia:
Rozpoczęcie obrad – godz. 11.00.


 1. Przyjęcie nowych Stowarzyszeń w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Odczytanie sprawozdania z analizy dokumentów przedłożonych przez Stowarzyszenia kandydujące do wstąpienia w skład Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP – dyskusja, podjęcie uchwały.

Zenon Biesaga – Członek Zarządu Federacji.


 1. Projekt „Regulaminu Zarządu FSSM RP” rekomendowany Zarządowi Federacji przez Prezydium Zarządu Federacji – dyskusja, podjęcie uchwały.

Jan Kruszyński – Sekretarz generalny Federacji.
3. Podjęcie uchwały o podziale kompetencyjnym członków Prezydium Zarządu
Federacji.

Adam Rębacz – Prezydent Federacji.
4. Podjęcie uchwały o powołaniu Komisji Prawnej przy Zarządzie Federacji
Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Adam Rębacz – Prezydent Federacji.
5. Podjęcie uchwały o powołaniu Komisji ds. Medialnych przy Zarządzie Federacji
Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Adam Rębacz – Prezydent Federacji


 1. Sprawy finansowe:

  1. aktualna sytuacja finansowa Federacji,

  2. projekt prowizorium budżetowego Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP na rok 2010 – dyskusja, podjęcie uchwały,

  3. projekt prowizorium budżetowego Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP na rok 2011 – dyskusja, podjęcie uchwały.

Ewa Grzegorczyk – Skarbnik Federacji. 1. Przedstawienie projektu regulacji dot. zakresu i form współpracy w dziedzinie promocyjno-medialnej Stowarzyszeń zrzeszonych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Miłosz Biały oraz Adam Szyszko.


 1. Ramowy plan pracy Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP na rok 2011 – dyskusja, zatwierdzenie.

Jan Kruszyński – Sekretarz generalny Federacji.


 1. Sprawy różne.

Zakończenie obrad – ok. godz. 16.00
Prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

/-/ Adam RębaczOtrzymują:

- Zdzisław Czarnecki

- Janusz Kwiecień

- Jan Cała

- Leszek Szreder

- Jan Rutkowski

- Ewa Grzegorczyk

- Jan Kacprzak

- Henryk Borowiński

- Jan Kruszyński

- Zenon Biesaga

- Jan Nowak

- Ireneusz Mańko

- Jan Pyrcak

- Bogdan Mentlewiak

- Zdzisław Jaworski

- Henryk Grobelny

- Henryk Borowiński

- Aleksander Kubacki

- Bogdan Miller

- Jerzy Wójcik

- Jan Woś

- Antoni Forgiel

- Maciej Niepsuj

- Zdzisław Pietryka

- Miłosz Biały

- Adam Szyszko

Uchwała nr.5/I/2010

Zarządu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP

Z dnia 19 października 2010 r.W sprawie: przyjęcia w skład Federacji nowych organizacji członkowskich

Zarząd Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, działając na podstawie & 12 Statutu z dnia 9 marca 2010 r. na posiedzeniu 19 października 2010 r. przyjmuje w skład członków Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP następujące organizacje:
 • Stowarzyszenie Komendantów Policji z siedzibą w Limanowej

 • Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej z siedzibą w Koszalinie

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

Za zgodność:Sekretarz Generalny Prezydent
Jan Kruszyński Adam Rembacz
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna