Felix Alleluia! Przeżywamy Paschę! Co widziałaś Mario rankiem w drodze? Z ust tej, która niegdyś była grzesznicą słyszymy: «Widziałam Zmartwychwstałego Pana I pusty grób»Pobieranie 38.93 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar38.93 Kb.
FRATERNITAS

Pol. Vol. XLIV. Nr. 175 - OFM Roma - Email: fraternitas@ofm.org - 01. 04. 2011


Felix Alleluia!
Przeżywamy Paschę! Co widziałaś Mario rankiem w drodze? Z ust tej, która niegdyś była grzesznicą słyszymy: «Widziałam Zmartwychwstałego Pana i pusty grób». Z miejsc najbardziej odległych, gdzie przyszło nam żyć, Drodzy Bracia i Siostry, czynimy naszym własnym wyznanie wiary: «Pan prawdziwie zmartwychwstał» (Łk 24,34), i podejmujemy z nową pasją powierzoną nam przez Zmartwychwstałego misję: «głoszenia ludowi i dawania świadectwa, że On jest ustanowionym przez Boga Sędzią żywych i umarłych» (Dz 10,42) - Z Listu Ministra Generalnego z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 2011).
Inaugurcja działalności Katedry duchowości i dialogu międzyreligijnego

W dniach 4-5 marca br. na Papieskim Uniwersytecie Antonianum w Rzymie odbyła się inauguracja działalności Katedry, będącej pomnikiem upamiętniającym Ks. Biskupa Luigiego Padovese OFMCap, Wikariusza Apostolskiego diecezji Anatolia w Turcji, który został zamordowany 3 czerwca 2010 r. Nowa Katedra poprzez swą działalność naukową poświęconą pogłębieniu wiedzy o Bogu będzie pomostem pomiędzy religiami, w chrześcijańskim doświadczeniu Boga, w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym oraz w świetle historii relacji - pomiędzy religiami świata. Szczególną uwagę poświęci się obecności Chrześcijan na Bliskim Wschodzie - tematowi bardzo bliskiemu sercu zmarłego Biskupa Padovese. Temat ten jest znaczącym elementem tradycji franciszkańskiej, która łączy swe istnienie z chrześcijaństwem na Bliskim Wschodzie, a szczególnie w Ziemi Świętej i otwarta jest na spotkanie z islamem. W piątek, podczas porannej sesji głos zabrali: nasz O. Generał i Wielki Kanclerz Uniwersytetu Antonianum - Fr. José R. Carballo; Minister Generalny Braci Mniejszych Kapucynów - Fr. Mauro Jöhri; Ambasador Turcji przy Stolicy Apostolskiej - Kenan Gürsoy oraz Kardynał Jean-Louis Taran - Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego i Fr. Pierbattista Pizzaballa - Kustosz Ziemi Świętej. Z okazji inauguracji odbyło się I Sympozjum Chrześcijańskiej Anatolii, Cylicji i Kapadocji; ostatnie sympozjum organizowane przez Biskupa Padovese, które miało odbyć się w Turcji w dniach 23-29 czerwca 2010 r. zostało odwołane ze względu na jego niespodziewaną śmierć.


90-lecie czasopisma “Terrasanta”
Wraz z wydaniem numeru styczeń-luty 2011, czasopismo Kustodii Ziemi Świętej wchodzi w 90 rok swej edycji. Z tej okazji została zainaugurowana jego elektroniczna wersja, którą można pobrać za opłatą na stronie internetowej: www.edizioniterrasanta.it

Czasopismo powstało w 1921 r. w Jerozolimie. Zawierało ważne informacje dotyczące Miejsc Świętych i skierowane do Pielgrzymów z Włoch. Utrzymywało się z ofiar Pielgrzymów i na przestrzeni lat dostosowywało się do nowych form komunikacyjnych.

Od 2006 r. wydawane jest jako 64 stronicowy, kolorowy dwumiesięcznik i współpracuje z wybitnymi naukowcami i dziennikarzami, których pasjonuje tematyka dotycząca Ziemi Świętej. Od 2006 r. na stronie www.terrasanta.net jest również dostępne elektroniczne wydanie czasopisma. Nie jest to jednak tylko elektroniczna wersja, lecz czasopismo, dzieki któremu można śledzić na bieżąco sytuację na Bliskim Wschodzie, a także mieć dostęp do najnowszych informacji o Ziemi Świętej. W roku 2009 Terrasanta zostało członkiem social network i poprzez Facebook udostępnia odwiedzającym tę stronę podstawowe informacje, inicjatywy i pozycje Wydawnictwa Ziemi Świętej. Dzięki temu wszyscy zainteresowani mogą być w stałym, wirtualnym kontakcie z Ziemią Świętą.
Sympozjum nt. Ewangelizacji Franciszkańskiej południowych Włoch
«Ewangelizacja Franciszkańska południowych Włoch - między pamięcią a proroctwem» taki był temat sympozjum, które odbyło się w dniach 10-12.03. br. w Campora S. Giovanni di Amantea w prowincji Cosenza. Spotkaniu nadały ton dwa główne wystąpienia. W pierwszym Mons. Agostino Superbo, Biskup Potenzy mówił na temat oczekiwań, jakie pokłada Kościół w północnych rejonach Włoch w ewangelizacji prowadzonej przez Braci Miejszych. W drugim wystąpieniu, Definitor Generalny, Fr. Vincenzo Brocanelli, przedstawił charakterystykę ewangelizacji franciszkańskiej w świetle ostatniej Kapituły Generalnej z 2009 r. Obydwie relacje ukazały wspólne wymagania i oczekiwania, wśród których do najważniejszych należą: znaczenie odnowy życia we wspólnotach tak kościelnych, jak i franciszkańskich, konieczność nowej ewangelizacji; spojrzenie z miłością na ludzi oraz empatię ze światem i potrzebę wyjścia poza nowe granice ludzkości.

W tym kontekście wspomniano również o tym, czym Bracia żyją i jak się udzielają duszpastersko w południowych Włoszech. Ukazano styl ewangelizacji franciszkańskiej na Sycylii, w Kampanii i Pulii; zwrócono uwagę na sposób ewangelizacji «inter gentes», czyli na: misje ludowe, duszpasterstwo parafialne i młodzieżowe, franciszkańskie towarzyszenie młodym artystom i rodzinom przeżywającym trudności, jak również duszpasterskie zaangażowanie wśród uchodźców i uwięzionych.

W sympozjum uczestniczyli Prowincjałowie południowych Prowincji Włoch wraz z Definitorami i pracownikami prowincjalnych Sekretariatów ds. ewangelizacji. Owocna była również praca w grupach, której refleksje przedstawiono na wspólnych sesjach i zatwierdzono jako «prowincjalne wytyczne nowej ewangelizacji» w perspektywie przyszłej wspólnoty połączonych Prowincji.
COMPI - Formacja ekonomiczna
Konferencja Prowincjałów Włoch i Albanii (COMPI) zorganizowała w Asyżu, w dniach 28.02.-01.03. spotkanie formacyjne dla ekonomów prowincjalnych i poszczególnych wspólnot. Wzięło w nim udział około 135 Braci zaangażowanych w pracy w tej dziedzinie w różnych Prowincjach Konferencji. Wśród zaproszonych prelegentów, którzy przedstawili bardzo interesujące relacje byli: Kard. Velasio De Paolis, Przewodniczący Rady ds. Ekonomicznych Stolicy Apostolskiej, i Fra. Giancarlo Lati, Ekonom Generalny naszego Zakonu. W swych relacjach mówili oni o roli ekonomów wspólnot lokalnych, oraz o nowych technologiach dotyczących księgowości komputerowej. Poruszyli także temat ubóstwa i bogactwa w Kościele, duchowości franciszkańskiej oraz nowej wizji ekonomicznej, którą charakteryzuje wzajemna współpraca. W kontekście «profetycznej» ekonomii franciszkańskiej Ekonom Generalny wskazał na cechy, które powinien posiadać każdy ekonom: 1. «Bez własności» osobistej i wspólnotowej oraz «oddanie»; 2. Sens przynależności do wspólnoty, która wykracza poza granice Prowincji czy klasztoru; 3. Wstrzemięźliwy i zasadniczy styl życia; 4. Łaska pracy służąca utrzymaniu i rozwojowi; 5. Przejrzystość w podejmowaniu decyzji i dysponowaniu środkami, które należą do wspólnoty; 6. Udział wszystkich Braci w administrowaniu wspólnoty 7. Godność i troska o miejsca duchowe; 8. Wspólnota dóbr w kontekście solidarnej ekonomii; 9. Konto wspólnotowe jako ogołocenie i dzielenie się tak «ad intra», jak «ad extra»; 10. Wybór życia uczciwego - respektowanie legalności i sprawiedliwości wobec zatrudnionych, zwracanie uwagi na marnotrawstwo dóbr oraz «styl dobrego ojca rodziny».

Spotkanie to było odpowiedzią na 54 Mandat Kapituły Generalnej 2009 r., która zaleciła przygotowanie kursów formacyjnych «w zakresie przejrzystości, solidarności i etyki, gdy chodzi o ekonomię w świetle naszej franciszkańskiej duchowości».Ekonomowie i biorący udział w sympozjum oprócz zadowolenia z uczestnictwa w spotkaniu, wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych spotkaniach formacyjnych na temat ekonomii franciszkańskiej.
Filipiny - Seminarium nt. dialogu
Zakonna Komisja ds. Służby i Dialogu w dniach 20-26 lutego br. zorganizowała w Cebu na Filipinach Seminarium Formacyjne dla Braci dwóch Konferencji azjatyckich. Prawie wszystkie jednostki do nich należące wysłały na Seminarium swoich przedstawicieli. Był również obecny Definitor odpowiedzialny za ten rejon świata. Po modlitwie otwierającej spotkanie i przedstawieniu uczestników, podjęto refleksje na temat rzeczywistości zakonnej, kulturowej i kościelnej na Filipinach i w krajach azjatyckich. Chodzi bowiem o rozległy kontynent, który jest kolebką wielkich religii i kultur antycznych, na terenie którego żyje 61% ludności ziemskiego globu, którą w 85% tworzą wyznawcy innych niż chrześcijaństwo religii, kierujący się jednak wartościami głęboko ewangelicznymi. Pomimo to nie brakuje przemocy, konfliktów, zamachów i biedy. Uczestniczący w spotkaniu Braci dzielili się doświadczeniem pracy w krajach, z których pochodzą, mówili o wyzwaniach i znakach nadziei. Komisja ds. Służby i Dialogu przedstawiła 4 subsydia dotyczące dialogu w różnych jego wymiarach: franciszkańskim, ekumenicznym, międzyreligijnym i kulturowym. Odwiedzono również miejsce, w którym na co dzień realizowany jest dialog pomiędzy Chrześcijanami i Muzułmanami. Poprzez pracę w grupach i w dyskusji na sesjach plenarnych opracowano dokument końcowy, który w perspektywie najbliższej przyszłości przedstawia priorytetowe zadania dla jednostek Konferencji Azjatyckiej: utworzenie centrów dialogu w poszczególnych Prowincjach, biorąc pod uwagę większość religijną i kulturową na danym terenie; promowanie kultury dialogu w ramach formacji początkowej i ciągłej; popieranie dialogu na rzecz pokoju, stawiając czoła problemom kulturowym, politycznym, socjalnym i ekonomicznym, z którymi borykają się mieszkańcy Azji. Oprócz zaangażowania uczestników spotkania w realizację tych priorytetów, zostały one przesłane Prowincjałom i Kustoszom, Sekretarzom ds. Ewangelizacji i Misji poszczególnych Prowincji, a nad ich realizacją będzie czuwała Komisja ds. Służby i Dialogu w porozumieniu z Rodzina Franciszkańską. Po zakończeniu Seminarium, Komisja ds. Służby i Dialogu odbyła swoje robocze spotkanie, które poświęcone było jej najbliższej działalności i animacji.
Nowy kurs formacyjny w Brukseli
1 marca br. rozpoczął się w Brukseli Kurs Formacyjny dla nowych misjonarzy. Bierze w nim udział 7 Braci, wśród których jest 3 Braci Mniejszych i 4 Braci Kapucynów, którzy po zakończeniu kursu udadzą się do pracy w różnych krajach świata: na Haiti, do Maroka i Chin. Odpowiedzialnym za kurs jest Fr. Gianfrancesco oraz miejscowy gwardian Fr. Didier. Przygotowali oni dla wyjeżdżających na misje Braci czas intensywnej nauki, pogłębiając tematy dotyczące misji w Kościele w kontekście franciszkańskiej duchowości misyjnej, zwracając uwagę na podstawowe aspekty misji ewangelizacyjnej w odniesieniu do miejsc, do których udadzą się oni z a kilka miesięcy. Do wspólnoty w Brukseli należy również 2 innych Braci: Proboszcz - Fr. Jean-Lan oraz wikariusz - Fr. Benjamin. Podczas trwania kursu (od marca do maja w języku francuskim, a od września do listopada w języku angielskim), Wspólnota gości również przedstawicieli Braci Mniejszych Konwentualnych (1) i Kapucynów (1), którzy swą obecnością i doświadczeniem ubogacają kurs i wspierają formaterów.

Bangkok, Tajlandia - Nagroda dla Fr. Stephen Bliss
W lutym 2011 r., podczas Eucharystii kończącej zebranie regionalne animatorów Franciscans International (FI) w Bangkoku (Tailandia), Fr. Stephen Bliss, były Prowincjał z Australii otrzymał nagrodę przyznaną przez FI. Motywacją tego wyróżnienia było - jak czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody - czynne zaangażowanie w utworzeniu Biura FI w Bangkoku, które służy Rodzinie Franciszkańskiej w Azji.

Odebrawszy nagrodę, Fr. Stephen, dziękując za jej otrzymanie, podkreślił, że pragnie nim podzielić się ze wszystkimi, którzy przyczynili się do zrealizowania jego osobistego marzenia, czyli do powstania Biura FI w tym regionie świata. Wyraził również nadzieję, że istniejące od 3 lat Biuro będzie mogło służyć animacji dla ludów zamieszkujących kraje Azji. www.franciscansinternational.org


Franciszkańskie nowości wydawnicze


 • Moje życie (La mia vita), San Carlo da Sezze, Porziuncola, 2011, ss. 328.

Św. Karol z Sezze (1613-1670) nie należy do grupy pisarzy, naukowców, ani też osób szlachetnie urodzonych. Jest synem ziemi i - jak sam o sobie mówi - w szkolnej ławie uczył się «trochę pisać i czytać». W wieku 22 lat wstępuje do Zakonu Braci Mniejszych, gdzie od samego początku spełnia najbardziej służebne funkcje. Wtedy też, kierowany Duchem Bożym, odkrywa w sobie impuls pisania; teksty, które po sobie pozostawił ujawniają jego głęboką duchowość oraz niezwykłą mądrość, która - o czym świadczy niniejsza biografia - zdumiewa także w dzisiejszych czasach. Naucza i komentuje w niej podstawy życia duchowego, ilustrując je przykładami z własnego życia, nie ukrywając przy tym trudności i lęków. Książka ta wprowadza czytelnika w mistyczne doświadczenie Św. Karola, dla którego żyć życiem chrześcijańskim oznaczało «poznać i kochać Boga, którego obecność doświadczamy w duszy».

 • Pokora Boga. Eucharystia - misterium obecności (L'umiltà di Dio. Eucaristia: mistero di una presenza), Paolo Martinelli, Porziuncola, 2011, ss. 80.

Głęboka więź łączy misterium Wcielenia, Paschy i obecności Eucharystycznej - jest nią pokora Boga, który dla nas się uniża i ofiaruje się nam pod prostą postacią chleba. Autor - poprzez refleksje eucharystyczne Bł. Franciszka Spinelliego - przedstawia pełny obraz tego daru: bogactwo celebracji, wartość adoracji oraz misyjne zobowiązanie, które pozwalają odkryć oblicze Miłości obiecanej każdemu.

 • Więcej informacji na stronie: www.libreriafrancescana.it/


Wiadomości w skrócie


 • Asyż: otwarcie Jubileuszu “Klara z Asyżu: 800-lecie konsekracji” - 16 kwietnia 2011 – 11 sierpnia 2012 odbędzie się 16 kwietnia o godz. 19.00 celebracją I Nieszporów Niedzieli Palmowej w katedrze Św. Rufina. Po nieszporach nastąpi uroczysta procesja do Porcjunkuli. Zobacz: www.ofm.org

 • Komisja ds. nowych form ewangelizacji zajmuje się przygotowaniem III Seminarium, które odbędzie się w Sassone (Rzym) w dniach 2-6 maja 2011 r. W skład Komisji wchodzą Fr. Nestor Schwerz, Definitor Generalny, Fr. Massimo Tedoldi i Fr. Arturo Rios z Sekretariatu Generalnego Ewangelizacji i Misji, Fr. Jacopo Pozzerle ze wspólnoty w Palestrinie, Fr. Mario Vaccari, Prowincjał i Delegat Konferencji Prowincjałów Włoskich, Fr. Filemon Tadeusz Janka, Prowincjał i Delegat UFME, Fr. Francisco Castro z Hiszpanii oraz Fr. Batitte Mercatbide z Francji. Dokument Końcowy Kapituły Generalnej 2009 mówi, że «nie pomijając działalności w ramach zwyczajnej ewangelizacji, należy uprzywilejować nowe przedsięwzięcia» (Mandat 20). «W kontekście znacznego zeświecczenia, typowego dla Europy, niech zostanie opracowany Projekt Europa, charakteryzujący się międzynarodowością i międzyprowincjalnością, aby zapoczątkować nowe formy ewangelizacji» (Mandat 26).

 • Definitorium Generalne realizując Mandat 61 kapituły generalnej 2009, na sesji w dniu 13 stycznia 2011 r. powołało do istnienia Komisję ds. rewizji finansów Sekretariatu Generalnego Formacji i Studiów i Sekretariatu generalnego Ewangelizacji i Misji. Komisję tworzą: Przewodniczący - Fr. Giancarlo Lati, Ekonom Generalny; Fr. Massimo Tedoldi, Sekretarz Generalny Ewangelizacji i Misji; Sekretarz Komisji - Fr. Vidal Rodriguez Lopez, Sekretarz Generalny Formacji i Studiów; Fr. José Santos Pérez z Prowincji Św. Piota i Pawła w Meksyku; Fr. Babu Jose Pamplany, z Prowincji św. Tomasza w Indiach; Fr. Philippe Sego z Prowincji Słowa Wcielonego w Togo.

 • Wystawa: Virgo ecclesia facta. Prowincja Seraficka z Asyżu, w budynkach należących do muzeum przy bazylice Matki Bożej Anielskiej promuje wystawę zatytułowaną «Virgo ecclesia facta». W ten sposób oddaje cześć Matce Najświętszej, którą Św. Franciszek nazywał «Dziewicą uczynioną Kościołem». Tym określeniem Biedaczyna wyjaśnia rolę i tożsamość Maryi, cytuje Tradycję Ojców Kościoła, którzy porównują Dziewicę z Nazaretu z Kościołem w perspektywie historii zbawienia. Porównanie «Maryja-Kościół» jest szczególnie wyraźne w Sanktuariach Maryjnych, będące kamieniami milowymi w geografii wiary i pobożności maryjnej, w miejscach duchowego wzrostu w szkole «Tej, która uwierzyła». Pierwsza część wystawy, zatytułowana «Znaczenie Sanktuariów Maryjnych. Guadalupe», pragnie podkreślić wielopłaszczyznowe znaczenie duchowe i kulturalne sanktuariów poświęconych Matce Bożej, ze szczególnym uwzględnieniem Guadalupe, miejsca najstarszego objawienia maryjnego uznanego przez Kościół. Druga część wystawy nosząca tytuł «Oblicza Maryi w Porcjunkuli. Przegląd wizerunków» przedstawia różne dzieła o tematyce maryjnej ofiarowane Porcjunkuli przez artystów na przestrzenia minionych epok. Wystawa została zainaugurowana 13 marca br. Podczas jej otwarcia głos zabrali profesor Fidel Gonzáles Fernández z Papieskich Uniwersytetów Urbaniana i Gregoriana oraz J. E. Ks. Domenico Sorrentino, Biskup Asyżu. Wystawa będzie otwarta do 30 października 2011 r.

 • Fr. Luis Martín Rodríguez Muñoz, z Prowincji ŚŚw. Piotra i Pawła w Michoacán (Meksyk) został mianowany przez Definitorium Generalne nowym wicepostulatorem naszego Zakonu.

 • IX Sympozjum w Greccio: zorganizowane przez Centrum Kulturalne Aracoeli, we współpracy z Prowincją ŚŚw. Apostołów Piotra i Pawła w Rzymie, Prowincją Św. Bernardyna ze Sieny w Abruzzo, Wyższą Szkołą Studiów Średniowiecznych i Franciszkańskich oraz Instytut Duchowości Franciszkańskiej Papieskiego Uniwersytetu Antonianum, poświęcone będzie tematowi: Pielgrzymki Franciszkańskie w Dolinie Reatyńskiej i odbędzie się w dniach 6-7 maja 2011 br. w Oazie Dzieciątka Jezus w Greccio. Informacje i zapisy: info@centroculturalearacoeli.it; www.centroculturalearacoeli.it

 • Seminarium naukowe: Klara z Asyżu: od hagiografii do historii odbędzie się 7 kwietnia br. na Uniwersytecie w Salento, we Włoszech, z okazji prezentacji książki Marka Guida: Legenda w poszukiwaniu autora: życie Świętej Klary z Asyżu. Więcej informacji: curia@fratiminorilecce.org

 • XXIV Dni Teologiczne miały miejsce w dniach 7-11 marca br. w siedzibie Instytutu Teologicznego w Mursji (Hiszpania), w ramach Centrum Franciszkańskich Studiów Teologicznych w Hiszpanii, pod hasłem: “Wiara i Rozum”. Jako relatorzy wzięli w nich udział następujący profesorzy: Martin Gelabert OP z Fakultetu Teologicznego w Walencji, D. Melchior Sanchez de Toca i Alameda, podsekretarz Papieskiej Rady Kultury w Rzymie; D. Santiago del Cura Elena, prof. Wydziału Teologicznego Północnej Hiszpanii; D. Paul Janz, Dyrektor Departamentu Religii w King’s College w Londynie, D. Miguel Garcia Barò profesor Papieskiego Uniwersytetu w Comillas w Madrycie.

Wszyscy prelegenci mówili o obecności Słowa Bożego w słowie człowieka oraz w jaki sposób kwestia Boga i teologii mogą pomóc w dialogu pomiędzy wiarą i rozumem. Dialog ten powinien prowadzić do przezwyciężenia pokusy umysłu, który che pozostać na marginesie wiary, ponieważ nie można zanegować, iż w centrum naszego społeczeństwa obecne są jasne znaki obecności Boga.

 • Białoruś - krajowa Kapituła wyborcza FZŚ. W dniach 25-27 lutego br. w Grodnie, w dzielnicy Dziewiatówka, w Domu Parafialnym OO. Redemptorystów odbyła się krajowa Kapituła wyborcza FZŚ na Białorusi. W Kapitule uczestniczyło 25 deputowanych oraz 9 asystentów duchowych. Mszy św. koncelebrowanej na rozpoczęcie kapituły przewodniczył Biskup Grodna Ks. Aleksander Kaszkiewicz. Wyborom nadzorowała Minister Generalna FZŚ Encarnacion del Pozo, której towarzyszyła Michèle Altmeyer, Radna Prezydium CIOFS oraz Fr. Alojzy Pańczak OFM, Asystent narodowy FZŚ w Polsce, jako delegat Konferencji asystentów generalnych. Przełożoną narodową FZŚ została wybrana Maria Etol. W Kapitule wzięły udział również przedstawiciele Młodzieży Franciszkańskiej.

FZŚ na Białorusi liczy 34 wspólnot lokalnych, które tworzy 516 członków, z których 491 jest po ślubach wieczystych. Większość Wspólnot i członków FZŚ znajduje się na terenie diecezji Grodno (ok. 390 osób). Działają również 3 Wspólnoty Młodzieży Franciszkańskiej z 42 członkami.

Nowi Wizytatorzy Generalni
Fr. Valmir Ramos, z Franciszkańskiej Kustodii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Brazylii został mianowany Wizytatorem Generalnym dla Prowincji Św. Antoniego Padewskiego w Brazylii.
Nowi Ministrowie Prowincjalni
Fr. John O’Connor, został wybrany Prowincjałem Prowincji Najświętszego Imienia Jezus w USA.

Fr. Ferdinando Campana, został wybrany Prowincjałem Prowincji Św. Jakuba z Marchii we Włoszech.
Kalendarz Ministra Generalnego
04-08 kwietnia: Rekolekcje wraz ze Wspólnotą Kurii Generalnej w Rzymie.

06 kwietnia: Spotkanie z Przełożonym Wspólnoty z Taizé (Rzym).

09-14 kwietnia: Odwiedziny w Prowincji św. Franciszka z Asyżu w Wietnamie i w Fundacji Św. Franciszka w Tajlandii.

16 kwietnia: Otwarcie Jubileuszowego Roku Św. Klary w Asyżu.

17-24 kwietnia: Obchody Wielkiego Tygodnia.

29-30 kwietnia: Odwiedziny w Prowincji Matki Bożej Łaskawej na Sardynii.

FRATERNITAS - OFM – Roma

Redattore: Robert Bahčič

Internet: http://www.ofm.org/fraternitas Email: rbahcic@ofm.org

­­­­­­­­­___________________________________________________________________________________________________

Regula et vita Minorum Fratrum haec est, scilicet Domini nostri Jesu Christi sanctum Evangelium observare (RB I,1)©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna