FibroTest-FibroMax as a non-invasive marker of liver fibrosisPobieranie 6.3 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar6.3 Kb.
Tytuł oryginału: FibroTest-FibroMax as a non-invasive marker of liver fibrosis
FibroTest-ActiTest jako nieinwazyjny marker zwłóknienia wątroby
Autorzy: Philippe Halfon, Mona Munteanu, Thierry Poynard
Publikowane w: Gastroenterol Clin Bio (2008) 32, 22-39.

Abstrakt, tłumaczenie:

FibroTest (FT) jest biomarkerem zwłóknienia wątroby pierwotnie zwalidowanym na grupie pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C (CHC) i następnie określonym dla innych często występujących schorzeń wątroby, włączając przewlekłe zapalenie wątroby typu B (CHB), alkoholową chorobę wątroby (ALD) i niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby (NAFLD).

Pierwotnym celem prezentowanej pracy była aktualizacja poprzedniej meta-analizy wartości diagnostycznej FibroTestu i podsumowanie jego mocnych stron oraz ograniczeń.

Drugim celem było sporządzenie przeglądu wartości prognostycznej FibroTestu w CHC, CHB i ALD.

Dla określenia wartości diagnostycznej FibroTestu głównym punktem końcowym był obszar pod krzywymi ROC (AUROC), dla rozróżnienia sąsiadujących stadiów zwłóknienia (F2/F3/F4 versus F0/F1) wystandaryzowanych dla całego zakresu zwłóknienia. Analiza czułości uwzględnia nie standaryzowane obserwacje AUROC, niezależność autorów, rozmiar (długość) próbki pobranej podczas biopsji, spodziewane wyniki, prawidłowość wykonywanych procedur, współwystępowanie schorzeń, opóźnienie między czasem biopsji i pobrania próbki surowicy. Dla wartości prognostycznej głównym punktem końcowym był AUROC FibroTestu dla wartości prognostycznej komplikacji wątrobowych lub śmierci związanej z chorobą wątroby.

Wzięto pod uwagę 38 diagnostycznych prac badawczych, które dały pulę 7985 przypadków, w których przeprowadzono zarówno FT, jak i biopsję (4600 HCV, 1580 HBV, 267 NAFLD, 524 ALD i 1014 mieszanych). Średnia standardowa AUROC wyniosła 0,84 (95% Cl, 0,83-0,86), bez różnic z powodu przyczyn choroby wątroby: HCV 0,84 (0,82-0,87); HBV 0,81 (0,78-0,83); NAFLD 0,84 (0,76-0,92); ALD 0,87 (0,82-0,92) i mieszane 0,85 (0,81-0,89). Włączono również trzy prace prognostyczne. FT miał wyższą lub podobną wartość prognostyczną w porównaniu z biopsją u pacjentów z CHC, CHB lub ALD.FibroTest jest efektywną alternatywą dla biopsji u pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C, B lub z ALD czy NAFLD.

W rzeczywistości wydajność prognostyczna FibroTestu okazała się przynajmniej taka sama jak biopsji u pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C lub B, albo ALD.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna