Filiawraciborz u ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz harcerstwoPobieranie 46.18 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar46.18 Kb.

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

F I L I A W R A C I B O R Z U


ul. Słowackiego 55, 47-400 Racibórz

HARCERSTWO

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

WYDAWNICTWA ZWARTE:

Bohaterowie spod znaku lilijki: harcerze Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w latach wojny i okupacji hitlerowskiej w świetle zeznań własnych i świadków / wybór i opracowanie Andrzej Szefer. - Katowice: Śląski Instytut Naukowy, 1984. - 353,[1] s.
Ćwicz sprawność zmysłów: poradnik metodyczny dla drużynowych zuchów organizujących ćwiczenia orientacji, spostrzegawczości i wrażliwości receptorów zmysłowych dzieci w wieku od lat 7 do 10 / Stanisław Chladek. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja, 1989. - 140 s.
Dolnośląskie harcerstwo w latach 1945-1975 / Adam Kiewicz. - Wrocław: Ossolineum, 1982. - 327 s.
Drużyna i ja / Włodzimierz Grzelak, Piotr Rządca. - Kraków: Horyzonty, 1970. - 305 s.
Działalność profilaktyczna ZHP w zakresie zapobiegania przemocy / Katarzyna Marszałek // W: Działalność profilaktyczna i resocjalizacyjna w środowisku otwartym, instytucjach wychowawczych, poprawczych oraz karnych / Teresa Sołtysiak, Agnieszka Latoś. - Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. - s. 61 – 70
Dziennik harcerza i "Szarotki" : (1939-1944) / Edward Niesobski, Jadwiga Pfeiferówna. - Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. - 430, [2] s., [32] s. tabl. : faks., fot., portr.
Gry i ćwiczenia terenowe / Jan Jasiński. - Warszawa: CSH, 1958. - 347 s.
Harcerki 1939-1945 : relacje-pamiętniki / wybór i opracowanie Krystyny Wyczańskiej. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, 1985 . - 582 s., 813 s. : zdj.
Harcerska obrzędowość / Jan Chojnacki // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom 2. / red. Ewa Różycka. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2003. -  s. 158 – 159
Harcerski system wychowawczy / Zdzisław Woroniecki // W: Encyklopedia pedagogiczna / red. Wojciecha Pomykało. - Warszawa: Innowacja, 1993. - s.225 – 230
Harcerskie abc / Adam Bartoszewski, Stanisław Majewski. - Gdynia: Wydawnictwo Morskie, 1957, 1959. - 204 [1] s.
Harcerskie metody wychowawcze / Edyta Głowacka - Sobiech // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom 2. / red. Ewa Różycka. -Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2003. -  s. 157 – 158
Harcerstwo / Jarosław Balon // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom 2. / red. Ewa Różycka. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2003. -  s. 153 – 157
Harcerze wierni do ostatka / Józef Kret ; wstępem opatrzyła Krystyna Heska-Kwaśniewicz.  - Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1978, 1983. - 181 s., 234 [2] s.
Józef Kret. Opowieść o harcerskiej wierności / Krystyna Heska-Kwaśniewicz. - Katowice: Książnica, 1997. - 110 s.
Kartki z historii i tradycji Związku Harcerstwa Polskiego / Jerzy Majka. - Warszawa : Wydawnictwo Harcerskie Horyzonty, 1971. - 187 s.
Krzyż harcerski / Jan Chojnacki // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom 2. / red. Ewa Różycka. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2003. -  s. 159 – 161
Książka drużynowego zuchów / Aleksander Kamiński. - Katowice: Wydawnictwo Śląsk, 1984. - 340 s.
Metodyka pracy z zespołem harcerskim / Jadwiga Burska, Kazimierz Jaskot, Maria Zurn. - Warszawa: Horyzonty, 1972. - 151 s.
Na tropie przygody / Frantisek Elstner. - Katowice: Śląsk, 1989. – 360 s.
Od Andrzejek do dożynek (tradycyjne zwyczaje ludowe w zabawach zuchowych i harcerskich) / Janusz Kamocki. - Warszawa: CSH, 1958. - 92 s.
Od wiosny do jesieni w zastępie harcerskim / Bohdana Gajdeczkowa i in. - Kraków: WGKZHP, 1958. - 223 s.
Ognisko harcerskie / Jan Chojnacki // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom 2. / red. Ewa Różycka. - Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2003. -  s. 161 – 162
Pedagogika czasu wolnego / Jan Pięta. - Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2004. - s. 234 – 259: Harcerskie wzory spędzania wolnego czasu
Pierwsze zbiórki w nowo założonej drużynie zuchowej / Beata Kowalska. - Warszawa: MAW, 1988. - 120s.
Poradnik drużynowego harcerskiej drużyny wodnej / Bogdan Olszewski. - Warszawa: Wydawnictwo Harcerskie Horyzonty, 1973. - 222 s.
Poradnik organizatora obozów harcerskich. - Warszawa: MAW, 1979. - 185s.
Robinson. Materiały do zbiórek / Beata Kowalska. - Warszawa: MAW, 1988. – 100 s.
Służba Polek na frontach II wojny światowej: materiały sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniach 16-17 listopada1996 roku. Cz. 3 , Komunikaty i głosy / pod red. Elżbiety Zawackiej. - Toruń: Fundacja "Archiwum Pomorskie Armii Krajowej", 1999. - 360, [7] s. : il.
Szlaki wakacyjnych wędrówek. Wybrane szlaki turystyczno-krajoznawcze wędrownych obozów harcerskich, szkolnych i studenckich. Cz. 2 / red. Rudolf Auch . - Warszawa: WH Horyzonty, 1971. - 293 s.
Walory edukacyjne i wychowawcze drużyn Nieprzetartego Szlaku w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie na przykładzie własnych doświadczeń pracy pedagoga specjalnego i instruktora harcerskiego / Teresa Paradowska // W: Wychowanie. Profilaktyka. Terapia: szanse i zagrożenia / Magdalena Boczkowska, Ewelina Tymoszuk, Patrycja Zielińska. – Kraków: Impuls, 2012. – s. 195 - 204
W drużynie harcerskiej : o niektórych problemach pracy wychowawczej / Stanisław Kaczor. - Warszawa: Iskry, 1954. – 116 [3] s.
W kręgu drużynowych strszoharcerskich / Piotr Niwiński. - Warszawa: MAW, 1989. - 160 s.
Wieża spadochronowa : harcerze śląscy we wrześniu 1939 / Kazimierz Gołba. - [Katowice]: "Śląsk", 1987. - 195, [1] s.: rys.
Wyrwani z szeregów. Harcerki i harcerze na Pawiaku w latach okupacji hitlerowskiej / Zygmunt Zonik. - Warszawa : MAW, 1988. – 243 s.
Z dziejów harcerstwa śląskiego. Rozwój i działalność harcerstwa na Górnym Śląsku w l.1920-1945 / Wojciech Niederliński, Emilia Węglarzówna. - Katowice: Wydawnictwo "Śląsk", 1985, 1986. - 293 s., 295 s. : tabl. : faks., fot., portr
Zabawy i gry ruchowe : podręcznik metodyczny dla nauczycieli i instruktorów harcerstwa / Roman Trześniowski. - Warszawa: Sport i Turystyka, 1959. - 376 s.
Zarys rozwoju Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech na Śląsku Opolskim w latach 1920 - 1939 / Irena Lasończyk. - Opole: Instytut Śląski w Opolu, 1963. - 23 s. : fot.
Zbiór regulaminów ZHP. Część I. - Warszawa: WH, 1960. - 401 s.
Znak wiedzy. Co robić w drużynie starszoharcerskiej / Przemysław Wójcik. - Warszawa: Wydawnictwo Harcerskie, 1966. - 110 s.
Zuchy. Podręcznik instruktora harcerskiego pracującego z zuchami / Marek Wardęcki. - Warszawa: Wydawnictwo Harcerskie Horyzonty, 1970, 1972 . - 395 s., 406 s.


WYDAWNICTWA CIĄGŁE:

Aleksandra Kamińskiego droga stawania się wychowawcą i uczonym / Wiesław Ciczkowski // Kultura i Edukacja . - 1997, nr 3 - 4, s. 53 - 74 
Autor "Wieży spadochronowej" : o Kazimierzu Gołbie / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Śląsk. - 2007, nr 4, s. 54
Co mi dało harcerstwo ? / Władysława Maria Francuz // Nowa Szkoła. - 2010, nr 8, s. 34 – 35
"Cóż za cudowne zjawisko jest książka" : o książce harcerskiej / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Guliwer. - 2008, nr 3, s. 15-20
Człowiek, którego "swędział mózg". Małkowski - twórca Harcerstwa Polskiego / Maria Wilgus-Wróbel // Śląsk. - 2010, nr7, s. 24-26
Czym jest metoda harcerska? / Jakub Jerzy Czarkowski // Nowa Szkoła. - 2012, nr 2, s. 40 – 43
Dlaczego ZHR / Witold Kazimierz Kwiatkowski // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 1, s. 73-76

"... Duszy rogatej lżej" / Dobromir Dziewulak // Nowa Szkoła. - 1991, nr 2, s. 90-92
Dzienniki wojenne Kazimierza Gołby / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Śląsk. - 2006, nr 9, s. 31-32
Emigracyjne pisma harcerskie szkołą narodowego i religijnego wychowania / Bożena Olszewska // Guliwer. - 2008, nr 3, s. 42-48
Geneza i zarys dziejów płockiego harcerstwa na tle historii Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1911-1930 / Marianna Cichocka // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1-2, s. 251 – 267
Gromada zuchowa w przedszkolu / Małgorzata Gaweł // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 5, s. 61-62
Harce na Obidowej / Joanna Papuzińska // Guliwer. - 2008, nr 3, s. 39-41
Harcerska metod wychowawcza / Wacław Leszczyński // Wychowawca. - 2005, nr 7-8, s. 21 – 23
Harcerski system wartości w powieściach dla młodzieży / Katarzyna Slany // Guliwer. - 2008, nr 3, s. 21-31
Harcerskie przesłanie Zofii Kossak / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Guliwer. - 1998, nr 1, s. 19-22
Harcerstwo - działania z pasją / Sylwia Lenkiewicz // Nowa Szkoła. - 2011, nr 10, s. 36-38
Harcerstwo - fundamentem mojego pedagogicznego zaangażowania / Bogusław Śliwerski // Nowa Szkoła. - 2010, nr 8, s.18-21
Harcerstwo - idea i metoda / Jolanta Dobrzyńska // Wychowawca. - 2014, nr 5, s. 5-7
Harcerstwo - uczenie przez przygodę i zabawę / Jakub Cichocki // Nowa Szkoła. - 2012, nr 3, s. 37-39
Harcerstwo - wielka przygoda mojego życia / Adam Massalski // Nowa Szkoła. - 2010, nr 8, s. 22-24
Harcerstwo jako trwały element historii i kultury polskiej / Adam Massalski // Nowa Szkoła. - 2011, nr 7, s. 39-44
Harcerstwo szkołą życia / Rafał Ryszka // Wychowawca. - 2014, nr 5, s. 8-10
Harcerstwo w moim życiu... / Bolesław Sianecki // Nowa Szkoła. - 2010, nr 8, s. 36-38
Harcerstwu zawdzięczam bardzo wiele ... / Andrzej Jaczewski // Nowa Szkoła. - 2010, nr 8, s. 25-27
Harcerz obywatelem - obywatelskie aspekty wychowawczej działalności ZHP / Jakub Ryszard Stempień // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 2, s. 81-105
Kiedy książki zmieniały świat. Tematyka harcerska w polskiej międzywojennej literaturze młodzieżowej / Anna Maria Krajewska // Guliwer. - 2008, nr 3, s. 5-15
Komu potrzebne jest harcerstwo ? / Jolanta Kreczmańska // Nowa Szkoła. - 2010, nr 8, s. 13-17
Lider w grupie harcerskiej / Ryszard Polaszewski // Nowa Szkoła. - 2012, nr 4, s. 51-53
Magia harcerstwa, czyli dlaczego dzieci to kochają? / Dorota Całka //Nowa Szkoła . - 2012, nr 6, s. 42-43
Mechanizmy kształtowania wychowanka idealnego - panegiryk harcerstwu / Marta Wrzosek // Pedagogika Społeczna. - 2010,nr 2, s. 41-56
Metody pracy zuchowej w kształtowaniu postaw patriotycznych / Marzena Uznańska, Elżbieta Zyzik // Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane. - 2007/08, nr 1, s. 63-67
Miejsce "Nieprzetartego Szlaku" w procesie rehabilitacji / Józef Sowa // Szkoła Specjalna . - 2005, nr 1, s. 40-48 
Miejsce harcerstwa w szkolnym wychowaniu / Wojciech Hauser // Wychowawca. – 2000, nr 4, s. 21-23
Moje ostatnie spotkanie z profesorem Aleksandrem Kamińskim / Zofia Skalska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2003, nr 1, s. 58-59
Muzeum Harcerstwa - przeszłość , teraźniejszość, przyszłość / Katarzyna Traczyk // Nowa Szkoła. - 2010, nr 8, s. 39-44
Nieprzemijająca wartość metody harcerskiej / Janusz Wojtycza // Nowa Szkoła. - 2010, nr 8, s. 28-33
O harcerzach niebanalnie. Trzy obrazki z literatury dla dzieci i młodzieży / Izabela Mikrut // Guliwer. - 2008, nr 3, s. 48-55
O sile harcerstwa... / Jan Tatarowicz // Nowa Szkoła . - 2001, nr 2, s. 33-36 
Olimpizm i harcerstwo. W poszukiwaniu nowej wspólnoty / Józef Lipiec // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 3, s. 4 – 7
Osobisty przykład a budowanie autorytetu wychowawcy / Tomasz Kaczorowski // Nowa Szkoła. - 2012, nr 5, s. 41-43 (o metodzie harcerskiej)
Pedagogika współpracy z harcerstwem w tle (cz. I) / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2012, nr 6, s. 37-41
Poradnik rodzica wstępującego / Agnieszka Szanecka // Nowa Szkoła. - 2011, nr 9, s. 45-48
Powstanie harcerstwa i jego udział w walkach o niepodległość i kształt granic odrodzonej Rzeczpospolitej (konferencja naukowa, Kraków, 18-19 sierpnia 2010) / Janusz Wojtycza // Nowa Szkoła . - 2010, nr 8, s. 45-46 
Praca drużyny „Nieprzetartego szlaku” / Katarzyna Brożek // Szkoła Specjalna. – 1999, nr 1, s. 27-28
Prawo harcerskie w aspekcie wartości i norm kulturowych / Bożena Harasimowicz // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. -2007, nr 3, s. 44 – 45
Reduta Ordona / Krystian Gałuszka // Śląsk. - 2013, nr 5, s. 44 (o książce „Wieża spadochronowa”)
Religia już tam jest / Wojciech Hausner // Wychowawca". - 2008, nr 2, s. 10-11 
Rola drużyny harcerskiej w wychowaniu do zdrowego trybu życia i umiejętnego organizowania czasu wolnego / Hanna Radziszewska // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 7-8, s.38-39
Rola harcerstwa w państwie - dziś, jutro, pojutrze... / Dorota Całka // Nowa Szkoła. - 2011, nr 8, s. 52-55
Ruch wędrowniczy jako oferta wychowawcza / Daria Olejniczak // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 27-30
Spór o ideał / B. Monika Figiel // Społeczeństwo Otwarte. - 1990, nr 6, s. 51-56
Stulecie harcerstwa / Andrzej Janowski // Nowa Szkoła. - 2010, nr 8, s. 4-12
Śląskie "Kamienie na szaniec" / Edyta Korepta // Guliwer. - 2008, nr 3, s. 55-64
Tajna akcja społeczna śląskiego harcerstwa żeńskiego w okresie okupacji / Alojzy Targ // Studia Śląskie. - 1969, t. XV, s. 423 – 442
W poszukiwaniu tego, co działa / Dagna Dejna // Edukacja i Dialog . - 2008, nr 6, s. 42-49
Wędrownictwo - skarb wychowawczy / Wojciech Hausner // Wychowawca. - 2004, nr 7-8, s.5-6
Wszystko co nasze Polsce oddamy... Harcerska drużyna "Mury" w Ravensbruck / Edyta Korepta // Guliwer. - 2009, nr 2, s. 14-22
Wychowanie w harcerstwie - historia i współczesność (zestawienie bibliograficzne) / oprac. Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła . - 2012, nr 2, s. 55-59 
Z Eleusis do Auschwitz / Krystyna Heska-Kwaśniewicz // Śląsk. - 2006, nr 11, s. 55-57
Zalety wychowania w drużynie harcerskiej / Maciej Oleszkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 8, s. 68 – 70
Założenia metody harcerskiej / Wojciech Hausner // Wychowawca. - 2012, nr 7-8, s. 32-33
Zapomniana Góra / Grażyna Lewandowicz-Nosal // Guliwer. - 2008, nr 3, s. 31-39
Zapomniane zuchy / Marta Jósewicz // Remedium . - 2009, nr 7-8, s. 18-19 
Zarys powstania i rozwoju Związku Harcerstwa Polskiego na ziemi głubczyckiej ( 1945-2006 ) / Arkadiusz Szymczyna //Kalendarz Głubczycki. - 2007, nr 14, s. 205-239
Życie traktowane jako służba : z Grzegorzem Nowikiem, historykiem harcerstwa rozmawia Krzysztof Lubczyński /Krzysztof Lubczyński 2014 // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 32-33, s. 16-17
oprac. Jolanta Świątek-Gruszka

Racibórz, luty 2015 r.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna