Fizjoterapia na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2012/2013Pobieranie 88.81 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar88.81 Kb.
Lista jednostek , w których można realizować

prace magisterskie na kierunku

Fizjoterapia

na studiach stacjonarnych

w roku akademickim 2012/2013
KATEDRA I KLINIKA FIZJOTERAPII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI
Adres : ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, ,
Telefon : 831-02-80
Fax : 831-02-44
e-mail : www.fizjoterapia.ump.edu.pl
Kierownik : prof. dr hab. n. med. Włodzimierz SamborskiDR ELŻBIETA SKORUPSKA

Analiza aktualnie stosowanych metod łańcuchów mięśniowych

DR ELŻBIETA SKORUPSKA

Naukowe dowody koncepcji łańcuchów mięśniowo-powięziowych

DR ELŻBIETA SKORUPSKA

Znaczenie bólu neuropatycznego w niespecyficznych bólach krzyża

PROF. DR HAB. WŁODZIMIERZ

SAMBORSKIZnaczenie bólu neuropatycznego w bólach odcinka szyjnego kręgosłupa

PROF. DR HAB. WŁODZIMIERZ

SAMBORSKIPrzeciążenia mięśniowo-powięziowe u zawodowych skrzypków

PROF. DR HAB. WŁODZIMIERZ

SAMBORSKIPrzeciążenia mięśniowo-powięziowe u osób z bólami odcinka szyjnego.

PROF. DR HAB.

LECHOSŁAW B. DWORAK
Ocena obciążenia stóp w chodzie podczas wystandaryzowanego asymetrycznego obciążenia ciała – na podstawie badań z zastosowaniem Systemu FoodScan.

PROF. DR HAB.

LECHOSŁAW B. DWORAKBiomechanika stawu barkowego człowieka.


PROF. DR HAB.

LECHOSŁAW B. DWORAKBiomechanika kompleksu stawu nadgarstkowego człowieka.


Dr Przemysław Lisiński


Ocena biomechaniczna i posturalna dysfunkcji pooperacyjnych stawu kolanowego


Dr Przemysław Lisiński


Efekty terapii tkanek miękkich w zespołach bólowych kręgosłupa


Dr Przemysław Lisiński


Ocena efektów usprawniania po endoprotezoplastyce stawu biodrowego


DR ROKSANA MALAK

Możliwości wspomagania rozwoju dzieci z Alkoholowym Zespołem Płodowym

DR ROKSANA MALAK

Ocena zmian w rozwoju psychoruchowym dzieci po zastosowaniu pielęgnacji i usprawniania
wg koncepcji NDT Bobath


DR ROKSANA MALAK

Wspomaganie rozwoju psychoruchowego niemowląt z dysharmonią rozwojową według koncepcji Bobath

dr hab. Elżbieta Rostkowska, prof. UM


Koordynacja ruchowa u osób z chorobami psychicznymi


dr hab. Elżbieta Rostkowska, prof. UM


Koordynacja ruchowa u osób z niepełnosprawnością intelektualną

dr hab. Elżbieta Rostkowska, prof. UM


Koordynacja ruchowa u kobiet z Zespołem TurneraZAKŁAD FIZJOTERAPII
Adres : ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147 61-545 Poznań

Telefon : 831-01-33


Kierownik : dr n. biol. Ewa Gajewska
dr n. biol. Ewa Gajewska

1.Rozwój funkcjonalny w oparciu o skalę Denver w pierwszym trymetrze życia.

2.Ocena funkcjonalna dzieci w wieku od 3-6 miesiąca życia.

3.Terapia manualna stawu żuchwowo-skroniowego.


Dr Wojciech Manikowski


  1. Porównanie wyników usprawniania osób leczonych z powodu pierwotnej i wtórnej artrozy stawów

  2. Wczesne wyniki usprawniania chorych po całkowitej alloplastyce stawu kolanowego

  3. Porównanie efektów fizjoterapii po jedno i dwustronnej fizjoterapii


PRACOWNIA BALNEOLOGII I IMMUNOLOGII WYSIŁKU
Adres : ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, ,
Telefon : 61 831-02-48
Kierownik : dr hab. n. med. Magdalena Sobieska


Dr hab. Magdalena Sobieska

Występowanie odczynu uzdrowiskowego na przykładzie uzdrowiska Inowrocław


Dr hab. Magdalena Sobieska

Nasilenie odczynu uzdrowiskowego na przykładzie uzdrowiska Polanica-ZdrójKATEDRA I KLINIKA NEUROLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO
Adres : ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, ,
Telefon : 869-12-55
Fax : 869-15-53
Kierownik : prof. UM dr hab. n. med. Barbara Steinborn


Dr hab. n. med. Barbara Steinborn Prof. UM

1. Zastosowanie różnych skal oceny rozwoju niemowląt dla planowania postępowania usprawniającego

Dr hab. n. med. Barbara Steinborn Prof. UM

2. Jak usprawniać chorych z młodzieńczymi postaciami stwardnienia rozsianego?

Dr n. med. Anna Winczewska-Wiktor

1. Ocena problemów psychospołecznych u pacjentów

z padaczkąDr n. med. Anna Winczewska-Wiktor

2. Możliwości oceny rozwoju dzieci w wieku do 12 m. ż.

Dr n. med. Anna Winczewska-Wiktor

3. Ocena zaburzeń ruchowych u dzieci z encefalopatiami padaczkowymi

Dr n. med. Marcin Żarowski

1. Rola wysiłku fizycznego u pacjentów z bólami głowy

Dr n. med. Marcin Żarowski

2. Zaburzenia zasypiania i ciągłości snu u dzieci z bólami głowy typu napięciowego

Dr n. med. Marcin Żarowski

3. Nawyki związane ze snem i zasypianiem dzieci

z migreną
KATEDRA I KLINIKA REHABILITACJI
Adres : ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-544 Poznań, ,
Telefon : 833-39-48, 831-02-17
Fax : 831-01-73
Kierownik : prof. dr hab. n. med. Wanda Stryła
Prof. dr hab. med. Wanda Stryła


Prof. dr hab. med. Wanda StryłaAnaliza funkcjonalna osób po udarze niedokrwiennym mózgu

Baliga Piotr


Prof. dr hab. med. Wanda StryłaFunkcje życiowe u osób po udarze niedokrwiennym mózgu

Nitek Katarzyna
Dr n. med. Edyta Kinel


Ocena jakości życia pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu

Koralewska Katarzyna


Dr n. med. Edyta Kinel
Deficyty motoryczne u pacjentów po udarze mózgu

Ludkiewicz Marta


Dr n. med. Edyta Kinel
Fizjoterapia u osób po amputacji w obrębie kończyny dolnej

Trzosek Patrycja
Dr n. med. Marian Majchrzycki

Najczęstsze problemy napotkane podczas usprawniania pacjentów po udarze niedokrwiennym mózgu

Mierzejewski Damian


Dr n. med. Marian Majchrzycki
Wpływ zabiegów fizjoterapeutycznych na dolegliwości bólowe odcinka szyjnego kręgosłupa

Lemański Michał


Dr n. med. Marian Majchrzycki
Ocena jakości życia osób po amputacji kończyny dolnej

Kaczmarek Piotr

ZAKŁAD EDUKACJI
Adres : ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań,
Telefon : 854-73-06,
Fax : 854-73-07,
Kierownik : dr n. hum. Mirosława Cylkowska-Nowak


Dr Urszula Kluczyńska

Uczestnictwo mężczyzn niepełnosprawnych ruchowo w sporcie

Dr Urszula Kluczyńska

Aktywność fizyczna i formy spędzania czasu wolnego mężczyzn w wieku emerytalnym. Aspekty społeczne, psychologiczne i medyczne

Dr n. biol. Magdalena Magierska- Krzysztoń

„Terapia dzieci z zespołem Downa metodą Weroniki Sherbourne”

Dr n. biol. Magdalena Magierska- Krzysztoń

„Funkcjonowanie społeczno – poznawcze dzieci z głuchotą prelingwalną w wieku przedszkolnym”Dr Anna Klatkiewicz

Znaczenie wsparcia psychologicznego w procesie rehabilitacji pacjentów ze schorzenia narządów ruchu.

dr n. hum. Małgorzata Posłuszna

1. Rola rodziców w kształtowaniu postaw wobec osób niepełnosprawnych

2. Aktywność fizyczna osób niepełnosprawnych w perspektywie aksjologicznej

3. Ocena częstości występowania wad postawy u dzieci w wieku szkolnym


ZAKŁAD PSYCHOLOGII KLINICZNEJ
Adres : ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań,
Telefon : 854 72 73
Fax : 854 72 74
Kierownik : dr hab. n. o zdrowiu Ewa Mojs


Dr hab.Ewa Mojs

Strategie radzenia sobie z bólem pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Dr hab.Ewa Mojs

Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie z chorobą pacjentów z toczniem układowym.

Dr hab.Ewa Mojs

Analiza treściowa lęków u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Dr Marta Czarnecka-Iwańczuk

Postawy rodziców wobec rehabilitacji dziecka urodzonego przedwcześnie.

Dr Marta Czarnecka-Iwańczuk

Wiedza i postawy ciężarnych na temat aktywności ruchowej podczas ciąży.


Dr Marta Czarnecka-Iwańczuk

Motywacja adolescentów do podejmowania i niepodejmowania aktywności fizycznej.


Dr Wojciech Strzelecki

Świadomość fizjoterapeutów i studentów fizjoterapii na temat metod pracy z dziećmi z Zespołem Williamsa – Sabina SiwiecPRACOWNIA ELEKTRODIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ
Adres : ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, ,
Telefon : 869 18 46, 869 15 52
Fax : 869 18 46
Kierownik : dr hab. med. Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak

dr hab. med. Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak
1.Leczenie uzdrowiskowe w uszkodzeniach obwodowego układu nerwowego.
2.Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w uprawnianiu dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju
3.Ocena zachowań prozdrowotnych wśród studentów wybranych krajów Unii Europejskiej
ZAKŁAD PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA
Adres : Centrum medyczne HCP

ul. ul. 28 Czerwca 1956 r. 194, 61-485 Poznań, ,


Kierownik : prof. dr hab. med. Tomasz Siminiak
Dr med. Piotr Kałmucki

  1. Metody usprawniania po ostrym epizodzie wieńcowymDr med. Krzysztof Greberski

  1. Ocena ilości i rodzaju przebytych ostrych epizodów wieńcowych u pacjentów poddanych zabiegom pomostowania aortalno – wieńcowego.


Prof. dr hab. med. Ryszard Kalawski

  1. Ocena wczesnej rehabilitacji po operacjach zastawkowych serca.KATEDRA I ZAKŁAD BIOLOGII KOMÓRKI
Adres : ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań, ,
Telefon : 854 71 70
Fax : 854 71 69
Kierownik : dr hab. n. med. Małgorzata Kotwicka, prof. UM


dr n. med. Mirosław Andrusiewicz

Najczęściej występujące kontuzje i możliwości zapobiegania wśród osób trenujących sztuki walki

dr n. med. Mirosław Andrusiewicz

Wpływ rehabilitacji na zmniejszenie dolegliwości u pacjentów po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego

dr n. med. Mirosław Andrusiewicz

Wpływ jogi statycznej i dynamicznej na zwiększenie zakresu ruchu

dr hab. Maria Wołuń-Cholewa

Rusztowania przestrzenne i ich wykorzystanie w medycynie regeneracyjnej.
Wpływ niskoenergetycznego promieniowania laserowego na komórki tkanki łącznej

dr hab. Maria Wołuń-Cholewa

Wpływ laseroterapii na tkankę łączną

Dr hab. Anna Jankowska, prof. UM

Śmierć komórki w procesach patologicznych

Dr hab. Anna Jankowska, prof. UM

Komórki macierzyste i ich wykorzystanie w medycynie regeneracyjnej

Dr hab. Anna Jankowska, prof. UM

Przydatność kliniczna rozpoznania molekularnego w chorobach uwarunkowanych genetycznie

dr n. med. Anna Szczerba

Medyczne zastosowanie toksyny botulinowej w stanach spastycznych mózgowego porażenia dziecięcego

dr n. med. Anna Szczerba

Molekularny mechanizm działania zabiegów fizykoterapeutycznych – przegląd piśmiennictwa

dr n. med. Anna Szczerba

Porównanie metod fizjoterapeutycznych stosowanych w rehabilitacji mózgowego porażenia dziecięcego

Dr hab. .Małgorzata Kotwicka prof. UM

Molekularne podłoże skolioz idiopatycznych

Dr hab. .Małgorzata Kotwicka prof. UM

Komórki macierzyste w terapii schorzeń narządów ruch.

Dr hab. .Małgorzata Kotwicka prof. UM

Terapia fotodynamiczna w chorobach narządów ruch.

KATEDRA NAUK SPOŁECZNYCH
Adres : ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Coll. A. Wrzoska,
Telefon : 854 69 11
Fax : 854 69 11
Kierownik : prof. dr hab. Michał Musielak


Prof. dr hab. Michał Musielak

Wyzwania społeczne i etyczne rehabilitacji osób po amputacji kończyn dolnych

Dr n. hum Jan Domaradzki


Stosunek wybranych grup społecznych do niepełnosprawności w świetle akceptacji dla badań prenatalnych i aborcji

Dr n. hum Jan Domaradzki


Życie z niepełnosprawnością. Doświadczenie niepełnosprawności w opiniach
wybranych stowarzyszeń pacjentów

Dr Stanisław Antczak

Znaczenie wsparcia rodziny i przyjaciół w procesie rehabilitacji ofiar wypadków komunikacyjnych w opinii studentów kierunku fizjoterapia UM w Poznaniu

Dr Jadwiga Wiertlewska-Bielarz

Czyny heroiczne w praktyce fizjoterapeuty


KATEDRA GERIATRII I GERONTOLOGII
Adres : ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, Coll. Anatomicum,
Telefon : 854-65-73
Fax : 854-65-73
Kierownik : prof. dr hab. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis


Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Test stania na jednej nodze w analizie sprawności osób starszych.

Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Ocena siły uścisku dłoni w analizie sprawności funkcjonalnej.

Prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Porównanie wybranych elementów sprawności funkcjonalnej osób starszych.

Dr Adrianna Borowicz

Związek bólu z niesprawnością  funkcjonalną u starszych chorych.


ZAKŁAD MIKOLOGII LEKARSKIEJ I DERMATOLOGII
Adres : ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań, ,
Telefon : 821 22 52, 821 23 97
Fax : 821 23 97
Kierownik : prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski

prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski

1.Ocena skuteczności stosowania metod fizjoterapeutycznych w tradziku pospolitym


dr med Agnieszka Zawirska
1.Poprawa jakości życia pacjentów z chorobami skory po zastosowaniu laserów
Dr med. Małgorzata Mazur
1.Choroby skóry ograniczeniem dla metod współczesnej fizjoterapii
KATEDRA i ZAKŁAD EDUKACJI MEDYCZNEJ
Adres : ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań, Coll. A. Wrzoska,
Telefon : 854-69-01, 854 69 00
Fax : 854-69-01
Kierownik : prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak
prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak
1.Wiedza kobiet na temat roli gimnastyki w zapobieganiu wypadania narządów rodnych

Na innych Wydziałach

PRACOWNIA NEUROGENETYKI KLINICZNEJ (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, ,
Telefon : 869-17-91
Fax : 869-16-97
Kierownik : dr hab. n. med. Grażyna Michałowska-Wender

dr hab. n. med. Grażyna Michałowska-Wender
1/ Body Mass Index u chorych z chorobami naczyniowymi mózgu.

KATEDRA I KLINIKA ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-544 Poznań, ,
Telefon : 831-03-60 Fax : 831-01-73
Kierownik : prof. dr hab. med. Andrzej Szulc

Prof. dr hab. med. Andrzej Szulc

1.Profilaktyka zniekształceń kończyn dolnych wynikających z wadliwej pielęgnacji dzieci z przepukliną oponowo-rdzeniową


Prof. dr hab. med. Maciej Głowacki
1.Częstość nasilenia dolegliwości bólowych części lędźwiowej kręgosłupa

wybranej populacji studenckiej m. Poznania


Dr hab. med. Tomasz Kotwicki prof. UM

1.Zmiana kształtu tułowia dzieci ze skoliozą w czasie wykonywania ćwiczeń korygujących – na podstawie topografii powierzchniowej


Dr med. Paweł Koczewski

1.Specyfika leczenia usprawniającego w czasie wydłużania uda i goleni metodą Ilizarowa


Dr med. Michał Walczak

1.Zespół bólowy przedniego przedziału stawu kolanowego – skuteczność leczenia operacyjnego u dzieci


Dr med. Maciej Idzior

1.Dolegliwości bólowe kręgosłupa a wzrost u młodych sportowców


Dr n. biol. Faustyna Manikowska

1.Wpływ leczenia rehabilitacyjnego na rozwój funkcjonalny dzieci z m.p.d. znajdujących się na V poziomie lokomocyjnym


Dr n. med. Wioleta Ostiak

1. Wpływ plecaka szkolnego na postawę dziecka


KATEDRA I KLINIKA REUMATOLOGII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. 28 czerwca 1956 r. 135/147, 61-544 Poznań, ,
Telefon : 831-03-17

Fax : 831-03-17


Kierownik : dr hab. n. med. Mariusz Puszczewicz


Dr hab. n. med. Mariusz Puszczewicz

Ocena jakości życia u chorych na spondyloartropatie seronegatywne leczonych preparatami biologicznymi
Dr n. med. Dominik Majewski

Ocena odpowiedzi na kinezyterapię w zależności od aktywności i stopnia zaawansowania reumatoidalnego zapalenia stawów
KATEDRA I ZAKŁAD FIZJOLOGII (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, Coll. Anatomicum,
Telefon : 854-65-40
Fax : 854-65-39
Kierownik Katedry i Zakładu : prof. dr hab. med. Teresa Torlińska
Dr hab. med. Hanna Krauss prof. UM


Dr hab. med. Hanna Krauss prof. UM

Rehabilitacja w dystrofii twarzowo-łopatkowej

Dr med. Tomasz Hryniewiecki

Rehabilitacja chorego z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.


DR MED. Dorota Marczuk- Krynicka

Nieprawidłowa masa ciała dzieci w wieku szkolnym a znajomość zasad prawidłowego stylu życia: diety i aktywności fizycznej u ich rodziców.

 


Dr Beata Buraczyńska -Andrzejewska

Ocena poziomu sprawności oraz wydolności fizycznej studentów kierunku fizjoterapia oraz studentów kierunku lekarskiego.
UWAGA! Studenci, którzy wybiorą temat związany z dystrofią twarzowo-łopatkową lub

agenezją ciała modzelowatego muszą dojeżdżać do pacjentów mieszkających w Koziegłowach k/ Poznania.

Jest zgoda rodziców i w przypadku dystrofii również pacjentki


KATEDRA I KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, ZABURZEŃ METABOLICZNYCH I NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań, ,
Telefon : 854-93-77
Fax : 847-85-29
Kierownik : prof. dr hab. med. Danuta Pupek-Musialik


Tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora

Temat pracy magisterskiej

Dr med. Paweł Bogdański

Ocena wpływu wysiłku wytrzymałościowego na wybrane parametry biochemiczneKATEDRA I KLINIKA PULMONOLOGII, ALERGOLOGII I ONKOLOGII PULOMONOLOGICZNEJ (Wydział Lekarski II)
Adres : ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań, ,
Telefon : 841-70-61, 854-93-88 Fax : 841-70-61, 854-93-88
e-mail : www.sk1.am.poznan.pl/ftyzjo
Kierownik Katedry i Kliniki : prof. dr hab. med. Halina Batura-Gabryel
Dr med. Tomasz Piorunek
1.Rehabilitacja chorych po pulmenoktomii.
Prof. dr hab. med. Halina Batura-Gabryel
1.Rehabilitacja u chorych na astmę oskrzelową.

ZAKŁAD RADIOLOGII PEDIATRYCZNEJ (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań,
Telefon : 61 849-15-97
Fax : 61 848-33-62
po Kierownik : dr n. med. Katarzyna Jończyk – Potoczna
dr n. med. Katarzyna Jończyk - Potoczna

1.Zastosowanie ultrasonografii przezciemiączkowej u dzieci z zaburzeniami napięcia mięśniowego.KATEDRA I ZAKŁAD FARMAKOEKONOMIKI I FARMACJI SPOŁECZNEJ (Wydział Farmaceutyczny)
Adres : ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
Telefon : 854 68 94
Fax : 854 68 94
Kierownik Zakładu : prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska

Tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora

Temat pracy magisterskiej

Prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska

Rehabilitacja chorych na SM

dr Krzysztof Kus

Rola prewencji i wczesnej diagnostyki w reumatoidalnym zapaleniu stawów

ZAKŁAD HIGIENY (Wydział Lekarski I)
Adres : ul. Rokietnicka 5c, 60-806 Poznań, ,
Telefon : 854-73-89
Fax : 854-73-90
Kierownik Zakładu : dr hab. med. Jerzy T. MarcinkowskiDr med. Daniel Zielonka

Metody rehabilitacyjne u chorych z chorobą Huntingtona vs. Chorobą Parkinsona

KATEDRA I KLINIKA ENDOKRYNOLOGII, PRZEMIANY MATERII I CHORÓB WEWNĘTRZNYCH (Wydział Lekarski II)

Adres: ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Telefon: /61/869 13 30, 867 55 14, centrala /061/869 11 00

Fax: /061/ 869 16 82

e-mail : endosk2@ump.edu.pl

Kierownik prof. dr hab. med. Marek RuchałaDr hab. n.med.Maciej Bączyk


Aktywność życiowa pacjenta a stopień zawansowania zmian przerzutowych w układzie kostnym ocenianych na podstawie badania scyntygraficznego


KATEDRA I ZAKŁAD BIOFIZYKI (Wydział Lekarski II)
Adres: ul. Fredry 10, 61-701 Poznań, Coll. Maius,
Telefon: /061/854-60-87, /061/854-60-88
Fax: /061/852-04-55
e-mail : sekrbiof@ump.edu.pl
Kierownik : Prof. dr hab. n.med. Leszek Kubisz


Dr n. med. Honorata Nawrocka-Bogusz

Wpływ zabiegów zmiennym polem magnetycznym na wartości impedancji skóry w obrębie punktów spustowych wybranych mięśni grzbietu.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna