Fizyka. Mechanika ogólnaPobieranie 32.18 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar32.18 Kb.
FIZYKA. MECHANIKA OGÓLNA


 1. CZĘŚCI maszyn z elementami mechaniki technicznej / Bogusław Kozak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000. - 501, [2] s. : rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 11903
  1 egz. 2. ĆWICZENIA laboratoryjne z biofizyki i fizyki : podręcznik dla studentów / red. Józef Terlecki; Sławomir Bautembach [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 1999. - 278, [1] s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 2806 , 2994 , 4937
  3 egz. 3. Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki wspomagane komputerem : skrypt dla studentów I roku studiów inżynierskich / Stanisław Andrzej Różański.- Piła : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, 2014.
  Sygnatura: 35295
  1 egz. 4. Drgania układów fizycznych / Krzysztof Paweł Arczewski, Józef Pietrucha, Jan Tomasz Szuster.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008.
  Sygnatura: 27634 , 27635 , 27636 , 27637 , 27638 , 27639
  6 egz. 5. Dynamika elementów i układów hydraulicznych / Edward Palczak.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 1999.
  Sygnatura: 36544
  1 egz.
 6. EKONOFIZYKA : wprowadzenie / Rosario N. Mantegna, H. Eugene Stanley; tł. z ang. Ryszard Kutner. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 163, [1] s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm. - (FFF - Wydaw. Naukowe PWN)
  Sygn. 8632
  1 egz. 7. Elektryczność i magnetyzm / [red. Jan Szatkowski, Ludmiła Lewowska].- Wyd. 2 zm.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1999.
  (Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki cz. 3)
  Sygnatura: 26222
  1 egz. 8. ENGLISH in mechanics and computer science = Angielski w mechanice i informatyce / Wilhelm Gorecki. - Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005. - 113, [1] s. : rys., schem., 1 tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 14148 – 14149
  2 egz.
 9. FIZYKA : krótki kurs / Czesław Bobrowski. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 666, [2] s.: rys., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 163 , 2674 - 2675 , 2038 , 1649
  5 egz. 10. FIZYKA : krótki kurs / Czesław Bobrowski. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. - 666, [2] s.: rys., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 5583 – 5584
  2 egz. 11. FIZYKA : poradnik encyklopedyczny / B. M. Jaworski, Boris Michajlovič Javorskij, A. A. Dietłaf, Andrej Antonovič Detlaf; tł. z ros. Włodzimierz Komar, Ludmiła Skubiszak. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 675, [1] s. : rys., tabl., wykr ; 17 cm + [2] s. tabl. luz
  Sygn. 517
  1 egz. 12. Fizyka : repetorium [!] dla studentów I roku studiów inżynierskich / Stanisław Andrzej Różański ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile].- Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2011.
  Sygnatura: 31279
  1 egz. 13. Fizyka : spojrzenie na czas, przestrzeń i materię / [red. Ewa Czuchry et al.].- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002.
  (Encyklopedia PWN)
  Sygnatura: 36440
  1 egz.
 14. FIZYKA Fizyka : wzory i prawa z objaśnieniami : skrypt do zajęć z fizyki dla studentów II roku. Cz. 3 / Kazimierz Sierański, Jan Szatkowski. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Scripta, 1996. - 76 s. : rys., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 13717
  1 egz.
 15. FIZYKA Fizyka : zadania z rozwiązaniami : skrypt do ćwiczeń z fizyki dla studentów I roku. Cz. 2 / Krzysztof Jezierski, Bogumił Kołodka, Kazimierz Sierański. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Scripta, 1999. - 97 s. : rys., wykr ; 21 cm
  Sygn. 13711-13714
  4 egz. 16. Fizyka i astronomia : vademecum : egzamin gimnazjalny 2012 / Izabela Chełmińska.- Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne "Operon", 2011.
  Sygnatura: 33151
  1 egz. 17. Fizyka i astronomia : vademecum maturalne 2012 / Izabela Chełmińska, Lech Falandysz.- Gdynia : Wydawnictwo Pedagogiczne "Operon", 2011.
  Sygnatura: 33152 , 33153 , 33154
  3 egz. 18. Fizyka i astronomia dla każdego : zakres podstawowy dla szkół ponadgimnazjalnych / pod red. Barbary Sagnowskiej ; [aut.: Małgorzata Godlewska et al.].- Kraków : ZamKor, 2011.
  Sygnatura: 33157 , 33158 , 33159
  3 egz.
 19. FIZYKA przed egzaminem na akademie medyczne / Kazimierz Narożny, Bolesław Kędzia. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2001. - 374, [1] s.; rys., schem., wykr. ; 21 cm
  Sygn. 1536 - 1540 , 2964 – 2965
  7 egz. 20. FIZYKA. - Wyd. 2 poszerz Fizyka : wzory i prawa z objaśnieniami : skrypt do zajęć z fizyki dla studentów I i II roku. Cz. 2 / Kazimierz Sierański, Krzysztof Jezierski, Bogumił Kołodka. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Scripta, 2005. - 184 s. : rys., wykr ; 23 cm
  Sygn. 13716
  1 egz.
 21. FIZYKA. - Wyd. 3 poszerz Fizyka : wzory i prawa z objaśnieniami : skrypt do zajęć z fizyki dla studentów I roku. Cz. 1 / Kazimierz Sierański, Krzysztof Jezierski, Bogumił Kołodka. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Scripta, 2005. - 206 s. : rys., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 13715
  1 egz. 22. FIZYKA. - Wyd. 4 poszerz Fizyka : zadania z rozwiązaniami : skrypt do ćwiczeń z fizyki dla studentów I roku. Cz. 1 / Krzysztof Jezierski, Bogumił Kołodka, Kazimierz Sierański. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Scripta, 2000. - 163 s. : rys., wykr ; 21 cm
  Sygn. 13707-13710
  4 egz.
 23. FIZYKA. Tom 1 / Jay Orear; tł. Eugenia Kaczmarek-Morawiec, Perła Kacman, Wanda Doborzyńska-Głazek, Barbara Wojtowicz-Natanson. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, [1999]. - 352 s.: fot., 1 portr., rys., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 55 , 360 , 364 , 362 , 370 , 368 , 366
  7 egz. 24. FIZYKA. Tom 2 / Jay Orear; tł. Eugenia Kaczmarek-Morawiec, Perła Kacman, Ewa Rondio. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 249, [1] s. : fot., rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 56 , 361 , 367 , 365 , 363 , 371 , 369
  7 egz. 25. FIZYKA.TOM 1 / Robert Resnick, David Halliday; tł. Wojciech Ratyński, Teresa Kaniowska. - Wyd. 15. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 701, [2] s.; fot., rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 103 , 2005 , 328
  3 egz. 26. FIZYKA.TOM 1 / Robert Resnick, David Halliday; tł. Wojciech Ratyński, Teresa Kaniowska. - Wyd. 15 dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 701, [2] s.; fot., rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 3437 – 3439
  3 egz. 27. FIZYKA.TOM 2 / David Halliday, Robert Resnick; [tł. Teresa Kaniowska], Wojciech Ratyński. - Wyd. 12. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 661, [3] s.; fot., rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 104 , 2004 , 329
  3 egz. 28. HISTORIA fizyki : od czasów najdawniejszych do współczesności / Andrzej Kajetan Wróblewski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - XV, [2], 619 s. : faks., fot. (w tym kolor.), mapy, portr. (w tym kolor.), rys., schem., tab., wykr. (w tym kolor.) ; 25 cm
  Sygn. 16342
  1 egz. 29. Iteracyjne rozwiązywanie zadań z mechaniki płynów / Piotr Gorzelańczyk, Jan Adam Kołodziej.- Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2007.
  Sygnatura: 28031
  1 egz. 30. Jaśniej niż tysiąc słońc : losy badaczy atomu / Robert Jungk ; przeł. Helena Kahanowa ; posł. opatrzył Olgierd Wołczek.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.
  Sygnatura: 11129
  1 egz. 31. LEGALNE jednostki miar i stałe fizyczne / Jerzy Michał Massalski, Julian Studnicki. - Wyd. 4 popr. i rozsz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 286, [1] s. : rys., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 167
  1 egz. 32. MECHANIKA / Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc; tł. z ros. Stanisław Bażański. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - 202, [2] s. : rys., wykr. ; 25 cm. - (Fizyka Teoretyczna)
  Sygn. 14231
  1 egz. 33. Mechanika i termodynamika / [red. Ludmiła Lewowska, Stanisław Kuźminski, Ryszard Poprawski].- Wyd. 2 zm.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1999.
  (Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki cz. 2)
  Sygnatura: 26221
  1 egz.
 34. MECHANIKA ogólna / Jerzy Leyko. - Wyd. 12 Mechanika ogólna. T. 1. Statyka i kinematyka / Jerzy Leyko. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 392 s. : rys., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10292
  1 egz. 35. MECHANIKA ogólna / Jerzy Leyko. - Wyd. 9 Mechanika ogólna. T. 2. Dynamika / Jerzy Leyko. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 402, [2] s. : rys., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10293
  1 egz. 36. MECHANIKA ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - dodr. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - 263, [1] s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 14234 – 14235
  2 egz. 37. MECHANIKA ogólna. T. 1, Statyka i kinematyka / Jan Misiak. - Wyd. 7 zm.. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998. - 345, [3] s.: rys., tabl., wykr. ; 24 cm . - (Podręczniki Akademickie. Mechanika)
  Sygn. 1428 , 2690 - 2691 , 1642 - 1643 , 1635 – 1636
  7 egz. 38. MECHANIKA ogólna. T. 2. Dynamika / Jan Misiak. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997. - 220 [2] s. : rys., wykr. ; 24 cm . - (Podręczniki Akademickie. Mechanika)
  Sygn. 1427 , 2692 – 2693
  3 egz. 39. Mechanika techniczna / Jan Awrejcewicz.- Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Fundacja "Książka Naukowo-Techniczna", cop. 2009.
  Sygnatura: 27115 , 27116 , 27117 , 27118
  4 egz.
 40. MECHANIKA techniczna / Jan Misiak. - Wyd. 5Mechanika techniczna. T. 2. Kinematyka i dynamika / Jan Misiak. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 239, [3] s. : rys., schem., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16415 – 16418
  4 egz. 41. MECHANIKA techniczna / Jan Misiak. - Wyd. 6 dodr.Mechanika techniczna. T. 1. Statyka i wytrzymałość materiałów / Jan Misiak. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. - 294, [2] s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16411 – 16414
  4 egz.
 42. MECHANIKA techniczna : [podręcznik] / Bogusław Kozak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. - 311 s. : rys., tab., tabl., wykr. ; 23 cm + CD-ROM
  Sygn. 16409 – 16410
  2 egz.
 43. MECHANIKA teoretyczna / Piotr Wiśniakowski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001. - 454, [1] s. : rys., schem., wykr ; 24 cm . - (Mechanika i Budowa Maszyn - Politechnika Warszawska)
  Sygn. 7180 – 7181
  2 egz. 44. METODYKA rozwiązywania zadań z mechaniki / Józef Nizioł. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. - 574, [2] s. : rys., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 6801, 16380
  2 egz. 45. NADPRZEWODNICTWO / Jan Stankowski, Borysław Czyżak. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 155, [1] s. : fot., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16720 - 16721, 17516 – 17518
  5 egz. 46. Nicht nur Madame Curie... : Frauen, die den Nobelpreis bekamen / Charlotte Kerner (Hrsg.).- 5. Aufl.- Weinheim : Beltz & Gelberg, 1997.
  Sygnatura: 3574 , 3575
  2 egz.

 1. Odkryj smak fizyki / Jerzy Przystawa.- Wyd. 2 zm.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
  Sygnatura: 36430
  1 egz. 2. Optyka / [red. Florian Ratajczyk, Ludmiła Lewowska ; oprac. red. Maria Kopeć].- Wyd. 2 popr.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1999.
  (Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki cz. 4)
  Sygnatura: 26223
  1 egz. 3. Podstawy elektrodynamiki / David J. Griffiths ; z jęz. ang. tł. Zygmunt Adjuk [i.e. Ajduk], Piotr Rączka, Krzysztof Rejmer.- Wyd. 2.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
  Sygnatura: 14230
  1 egz. 4. PODSTAWY mechaniki technicznej / Tadeusz J. Hoffmann. - Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2000. - 137, [2] s. : rys., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 12661
  1 egz.
 5. POMIARY wielkości fizycznych : podręcznik dla technikum mechanizacji rolnictwa / Andrzej Kojtych, Marcin Szawłowski, Wojciech Szymczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - 93, [1] s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm . - (Pracownia techniczna ; 1)
  Sygn. 54, 13914
  2 egz. 6. PORADNIK radio- i teleelektryka / red. Jerzy Antoniewicz Poradnik radio- i teleelektryka. A. Tablice matematyczne, fizyczne i materiałowe / red. Jerzy Antoniewicz ; Stefan Czarnecki [et al.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1959. - XI, 293, [4] s. : tab., tabl., wykr ; 24 cm + err.
  Sygn. 3887
  1 egz. 7. PRACOWNIA fizyczna / Henryk Szydłowski. - Wyd. 9 popr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 545, [3] s. : rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 176
  1 egz. 8. PRACOWNIA fizyczna wspomagana komputerem / Henryk Szydłowski. - Wyd. 10 zm.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - XII, 507, [1] s. : rys., schem., tab., tabl. ; 24 cm
  Sygn. 5054, 10025
  2 egz.

 1. Przez fizykę na skróty : tablice fizyczne z elementami matematyki / Stanisław A. Różański ; [Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile].- Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2012.
  Sygnatura: 33824
  1 egz.

 1. Statyka techniczna w ujęciu komputerowym / Jan Adam Kołodziej, Andrzej Skarupa ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile. Instytut Politechniczny Budowa i Eksploatacja Maszyn.- Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica, 2004.
  Sygnatura: 10215
  1 egz. 2. Świat fizyki : podręcznik dla uczniów gimnazjum. Cz. 1 / pod red. Barbary Sagnowskiej.- Kraków : ZamKor, 2011.
  Sygnatura: 33163 , 33164 , 33165
  3 egz. 3. Świat fizyki : podręcznik dla uczniów gimnazjum. Cz. 2 / pod red. Barbary Sagnowskiej.- Kraków : ZamKor, 2011.
  Sygnatura: 33166 , 33167 , 33168
  3 egz. 4. Świat fizyki : podręcznik dla uczniów gimnazjum. Cz. 3 / pod red. Barbary Sagnowskiej ; [aut. Barbara Sagnowska et al.].- Kraków : ZamKor, 2011.
  Sygnatura: 33169 , 33170 , 33171
  3 egz. 5. Świat fizyki : zbiór prostych zadań : gimnazjum / Andrzej Kurowski, Jolanta Niemiec.- Kraków : ZamKor, [ca 2009].|
  Sygnatura: 33160 , 33161 , 33162
  3 egz. 6. TABLICE matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne / Tomasz Szymczyk, Stanisłw Rabiej, Anna Pielesz, Jan Desselberger. - Wyd. 6. - Bielsko-Biała : Park, cop. 2001. - 412 s., [3] k. tabl. złoż. : rys., tab., tabl. (w tym kolor.), wykr. ; 21 cm
  Sygn. 16385
  1 egz. 7. Wybieram fizykę : zakres rozszerzony z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Cz. 2 / pod red. Jadwigi Salach ; [aut.: Krzysztof Fiałkowski et al.].- Kraków : ZamKor, 2011.
  Sygnatura: 33172 , 33173 , 33174
  3 egz. 8. Wybieram fizykę : zakres rozszerzony z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Cz. 3 / pod red. Jadwigi Salach ; [aut.: Krzysztof Fiałkowski et al.].- Kraków : ZamKor, 2011.
  Sygnatura: 33177
  1 egz. 9. Wybieram fizykę : zakres rozszerzony z fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych. Cz. 3 / pod red. Jadwigi Salach ; [aut.: Krzysztof Fiałkowski et al.].- Kraków : ZamKor, 2010.
  Sygnatura: 33175 , 33176
  2 egz.
 10. WYKŁADY z fizyki / I. W. Sawieliew. - Wyd. 3 Wykłady z fizyki. T. 2. Elektryczność i magnetyzm. Fale. Optyka / I. W. Sawieliew, Igor' Vladimirovič Savel'ev; tł. z jęz. ros. Jan Kalinowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - [2], 591, [3] s. : fot., rys., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 111
  1 egz. 11. WYKŁADY z fizyki / I. W. Sawieliew. - Wyd. 3 Wykłady z fizyki. T. 3. Optyka kwantowa. Fizyka atomu. Fizyka ciała stałego. Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych / I. W. Sawieliew, Igor' Vladimirovič Savel'ev; tł. z jęz. ros. Włodzimierz Komar. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - [2], 361, [5] s. : fot., rys., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 110
  1 egz. 12. WYKŁADY z fizyki / I. W. Sawieliew. - Wyd. 4 Wykłady z fizyki. T. 1. Mechanika. Fizyka cząsteczkowa / I. W. Sawieliew, Igor' Vladimirovič Savel'ev; tł. z jęz. ros. Helena Ratomska; . - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - [2], 491, [1] s.: rys., tab., wykr. ; 21 cm
  Sygn. 109
  1 egz.
 13. ZADANIA z mechaniki ogólnej. - Wyd. 6 zm. Zadania z mechaniki ogółnej. Cz. 2 : kinematyka / Jan Misiak. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 174, [2] s.: rys., wykr. ; 24 cm . - (Podręczniki Akademickie. Mechanika)
  Sygn. 2697 – 2699
  3 egz. 14. ZADANIA z mechaniki ogólnej. - Wyd. 7 Zadania z mechaniki ogólnej. Cz. 1 : statyka / Jan Misiak. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 203, [1] s.: rys., ; 24 cm . - (Podręczniki Akademickie. Mechanika)
  Sygn. 2694 – 2696
  3 egz. 15. Zbiór prostych zadań z fizyki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Krzysztof Chyla.- Wyd. 6, popr. i uzup.- Kraków : Wydawnictwo ZamKor, 2011.
  Sygnatura: 33155 , 33156
  2 egz. 16. ZBIÓR zadań z fizyki. - Wyd. 11 Zbiór zadań z fizyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia. T. 1 / Jędrzej Jędrzejewski, Witold Kruczek, Adam Kujawski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 426, [2] s. : rys., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 638
  1 egz. 17. ZBIÓR zadań z fizyki. - Wyd. 11 Zbiór zadań z fizyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia. T. 2 / Jędrzej Jędrzejewski, Witold Kruczek, Adam Kujawski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - S. [2], 435-780, [4] : rys., tabl., wykr ; 21 cm
  Sygn. 639
  1 egz. 18. ZBIÓR zadań z fizyki. - Wyd. 12 Zbiór zadań z fizyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia. T. 1 / Jędrzej Jędrzejewski, Witold Kruczek, Adam Kujawski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. - 426, [2] s. : rys., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 2747 - 2749 , 8055 – 8056
  5 egz. 19. ZBIÓR zadań z fizyki. - Wyd. 12 Zbiór zadań z fizyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia. T. 2 / Jędrzej Jędrzejewski, Witold Kruczek, Adam Kujawski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. - S. [2], 435-780, [4] : rys., tabl., wykr ; 21 cm
  Sygn. 2750 - 2752 , 8057 – 8058
  5 egz. 20. Zbiór zadań z fizyki z przykładowymi rozwiązaniami / Stanisław Andrzej Różański.- Piła : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica, 2014.
  Sygnatura: 35296
  1 egz.
: literatura -> INFORMATYKA
INFORMATYKA -> Inne języki programowania
INFORMATYKA -> Inne języki programowania
INFORMATYKA -> JĘzyk c, c ++ abc programowania w C++ / Jan Rusek. Gliwice : Helion, 2002. 266 s.; rys., tab.; 23 cm. (Abc) Sygn. 1018 1 egz
INFORMATYKA -> JĘzyk c, c ++ abc programowania w C++ / Jan Rusek. Gliwice : Helion, 2002. 266 s.; rys., tab.; 23 cm. (Abc) Sygn. 1018 1 egz
INFORMATYKA -> Delphi abc delphi 7 / Andrzej Daniluk. Gliwice : Helion, cop. 2003. 168 s rys., tab; 24 cm. (Abc) Sygn. 4861 – 4862 2 egz
INFORMATYKA -> Linux I unix
INFORMATYKA -> Podstawy zarządzania
INFORMATYKA -> Medycyna ratunkowa
INFORMATYKA -> Anatomia anatomia chirurgiczna I technika zabiegów operacyjnych / John E. Skandalakis, Panajiotis N. Skandalakis, Lee John Skandalakis; tł. z ang. Wojciech Rowiński dodr. Warszawa : Wydaw. Lekarskie pzwl, cop
INFORMATYKA -> Internet 100 sposobów na Google / Tara Calishain, Rael Dornfest; tł. z ang. Aleksandra Tomaszewska. Gliwice : Helion, cop. 2003. 334, [1] s rys., 1 tab; 24 cm. (O'Reilly Helion) Sygn. 6212 – 6215 4 egz
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna