Fizyka. Mechanika ogólnaPobieranie 19.77 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar19.77 Kb.
FIZYKA. MECHANIKA OGÓLNA


 1. CZĘŚCI maszyn z elementami mechaniki technicznej / Bogusław Kozak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000. - 501, [2] s. : rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 11903
  1 egz. 2. ĆWICZENIA laboratoryjne z biofizyki i fizyki : podręcznik dla studentów / red. Józef Terlecki; Sławomir Bautembach [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 1999. - 278, [1] s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 2806 , 2994 , 4937
  3 egz. 3. EKONOFIZYKA : wprowadzenie / Rosario N. Mantegna, H. Eugene Stanley; tł. z ang. Ryszard Kutner. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 163, [1] s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm. - (FFF - Wydaw. Naukowe PWN)
  Sygn. 8632
  1 egz. 4. ENGLISH in mechanics and computer science = Angielski w mechanice i informatyce / Wilhelm Gorecki. - Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005. - 113, [1] s. : rys., schem., 1 tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 14148 – 14149
  2 egz.
 5. FIZYKA : krótki kurs / Czesław Bobrowski. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 666, [2] s.: rys., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 163 , 2674 - 2675 , 2038 , 1649
  5 egz. 6. FIZYKA : krótki kurs / Czesław Bobrowski. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. - 666, [2] s.: rys., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 5583 – 5584
  2 egz. 7. FIZYKA : poradnik encyklopedyczny / B. M. Jaworski, Boris Michajlovič Javorskij, A. A. Dietłaf, Andrej Antonovič Detlaf; tł. z ros. Włodzimierz Komar, Ludmiła Skubiszak. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 675, [1] s. : rys., tabl., wykr ; 17 cm + [2] s. tabl. luz
  Sygn. 517
  1 egz. 8. FIZYKA Fizyka : wzory i prawa z objaśnieniami : skrypt do zajęć z fizyki dla studentów II roku. Cz. 3 / Kazimierz Sierański, Jan Szatkowski. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Scripta, 1996. - 76 s. : rys., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 13717
  1 egz.
 9. FIZYKA Fizyka : zadania z rozwiązaniami : skrypt do ćwiczeń z fizyki dla studentów I roku. Cz. 2 / Krzysztof Jezierski, Bogumił Kołodka, Kazimierz Sierański. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Scripta, 1999. - 97 s. : rys., wykr ; 21 cm
  Sygn. 13711-13714
  4 egz.
 10. FIZYKA przed egzaminem na akademie medyczne / Kazimierz Narożny, Bolesław Kędzia. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2001. - 374, [1] s.; rys., schem., wykr. ; 21 cm
  Sygn. 1536 - 1540 , 2964 – 2965
  7 egz. 11. FIZYKA. - Wyd. 2 poszerz Fizyka : wzory i prawa z objaśnieniami : skrypt do zajęć z fizyki dla studentów I i II roku. Cz. 2 / Kazimierz Sierański, Krzysztof Jezierski, Bogumił Kołodka. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Scripta, 2005. - 184 s. : rys., wykr ; 23 cm
  Sygn. 13716
  1 egz.
 12. FIZYKA. - Wyd. 3 poszerz Fizyka : wzory i prawa z objaśnieniami : skrypt do zajęć z fizyki dla studentów I roku. Cz. 1 / Kazimierz Sierański, Krzysztof Jezierski, Bogumił Kołodka. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Scripta, 2005. - 206 s. : rys., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 13715
  1 egz. 13. FIZYKA. - Wyd. 4 poszerz Fizyka : zadania z rozwiązaniami : skrypt do ćwiczeń z fizyki dla studentów I roku. Cz. 1 / Krzysztof Jezierski, Bogumił Kołodka, Kazimierz Sierański. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Scripta, 2000. - 163 s. : rys., wykr ; 21 cm
  Sygn. 13707-13710
  4 egz.
 14. FIZYKA. Tom 1 / Jay Orear; tł. Eugenia Kaczmarek-Morawiec, Perła Kacman, Wanda Doborzyńska-Głazek, Barbara Wojtowicz-Natanson. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, [1999]. - 352 s.: fot., 1 portr., rys., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 55 , 360 , 364 , 362 , 370 , 368 , 366
  7 egz. 15. FIZYKA. Tom 2 / Jay Orear; tł. Eugenia Kaczmarek-Morawiec, Perła Kacman, Ewa Rondio. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 249, [1] s. : fot., rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 56 , 361 , 367 , 365 , 363 , 371 , 369
  7 egz. 16. FIZYKA.TOM 1 / Robert Resnick, David Halliday; tł. Wojciech Ratyński, Teresa Kaniowska. - Wyd. 15. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 701, [2] s.; fot., rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 103 , 2005 , 328
  3 egz. 17. FIZYKA.TOM 1 / Robert Resnick, David Halliday; tł. Wojciech Ratyński, Teresa Kaniowska. - Wyd. 15 dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 701, [2] s.; fot., rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 3437 – 3439
  3 egz. 18. FIZYKA.TOM 2 / David Halliday, Robert Resnick; [tł. Teresa Kaniowska], Wojciech Ratyński. - Wyd. 12. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 661, [3] s.; fot., rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 104 , 2004 , 329
  3 egz. 19. LEGALNE jednostki miar i stałe fizyczne / Jerzy Michał Massalski, Julian Studnicki. - Wyd. 4 popr. i rozsz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 286, [1] s. : rys., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 167
  1 egz. 20. MECHANIKA / Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc; tł. z ros. Stanisław Bażański. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - 202, [2] s. : rys., wykr. ; 25 cm. - (Fizyka Teoretyczna)
  Sygn. 14231
  1 egz.
 21. MECHANIKA ogólna / Jerzy Leyko. - Wyd. 12 Mechanika ogólna. T. 1. Statyka i kinematyka / Jerzy Leyko. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 392 s. : rys., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10292
  1 egz. 22. MECHANIKA ogólna / Jerzy Leyko. - Wyd. 9 Mechanika ogólna. T. 2. Dynamika / Jerzy Leyko. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 402, [2] s. : rys., wykr ; 24 cm
  Sygn. 10293
  1 egz. 23. MECHANIKA ogólna. T. 1, Statyka i kinematyka / Jan Misiak. - Wyd. 7 zm.. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998. - 345, [3] s.: rys., tabl., wykr. ; 24 cm . - (Podręczniki Akademickie. Mechanika)
  Sygn. 1428 , 2690 - 2691 , 1642 - 1643 , 1635 – 1636
  7 egz. 24. MECHANIKA ogólna. T. 2. Dynamika / Jan Misiak. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997. - 220 [2] s. : rys., wykr. ; 24 cm . - (Podręczniki Akademickie. Mechanika)
  Sygn. 1427 , 2692 – 2693
  3 egz. 25. MECHANIKA techniczna / Jan Misiak. - Wyd. 5Mechanika techniczna. T. 2. Kinematyka i dynamika / Jan Misiak. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 239, [3] s. : rys., schem., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16415 – 16418
  4 egz. 26. MECHANIKA techniczna / Jan Misiak. - Wyd. 6 dodr.Mechanika techniczna. T. 1. Statyka i wytrzymałość materiałów / Jan Misiak. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006. - 294, [2] s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16411 – 16414
  4 egz.
 27. MECHANIKA techniczna : [podręcznik] / Bogusław Kozak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. - 311 s. : rys., tab., tabl., wykr. ; 23 cm + CD-ROM
  Sygn. 16409 – 16410
  2 egz.
 28. MECHANIKA teoretyczna / Piotr Wiśniakowski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001. - 454, [1] s. : rys., schem., wykr ; 24 cm . - (Mechanika i Budowa Maszyn - Politechnika Warszawska)
  Sygn. 7180 – 7181
  2 egz. 29. METODYKA rozwiązywania zadań z mechaniki / Józef Nizioł. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. - 574, [2] s. : rys., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 6801, 16380
  2 egz.
 30. PODSTAWY mechaniki technicznej / Tadeusz J. Hoffmann. - Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2000. - 137, [2] s. : rys., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 12661
  1 egz.
 31. POMIARY wielkości fizycznych : podręcznik dla technikum mechanizacji rolnictwa / Andrzej Kojtych, Marcin Szawłowski, Wojciech Szymczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. - 93, [1] s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm . - (Pracownia techniczna ; 1)
  Sygn. 54, 13914
  2 egz. 32. PORADNIK radio- i teleelektryka / red. Jerzy Antoniewicz Poradnik radio- i teleelektryka. A. Tablice matematyczne, fizyczne i materiałowe / red. Jerzy Antoniewicz ; Stefan Czarnecki [et al.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1959. - XI, 293, [4] s. : tab., tabl., wykr ; 24 cm + err.
  Sygn. 3887
  1 egz. 33. PRACOWNIA fizyczna / Henryk Szydłowski. - Wyd. 9 popr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. - 545, [3] s. : rys., schem., tab., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 176
  1 egz. 34. PRACOWNIA fizyczna wspomagana komputerem / Henryk Szydłowski. - Wyd. 10 zm.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - XII, 507, [1] s. : rys., schem., tab., tabl. ; 24 cm
  Sygn. 5054, 10025
  2 egz. 35. TABLICE matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne / Tomasz Szymczyk, Stanisłw Rabiej, Anna Pielesz, Jan Desselberger. - Wyd. 6. - Bielsko-Biała : Park, cop. 2001. - 412 s., [3] k. tabl. złoż. : rys., tab., tabl. (w tym kolor.), wykr. ; 21 cm
  Sygn. 16385
  1 egz.
 36. WYKŁADY z fizyki / I. W. Sawieliew. - Wyd. 3 Wykłady z fizyki. T. 2. Elektryczność i magnetyzm. Fale. Optyka / I. W. Sawieliew, Igor' Vladimirovič Savel'ev; tł. z jęz. ros. Jan Kalinowski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - [2], 591, [3] s. : fot., rys., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 111
  1 egz. 37. WYKŁADY z fizyki / I. W. Sawieliew. - Wyd. 3 Wykłady z fizyki. T. 3. Optyka kwantowa. Fizyka atomu. Fizyka ciała stałego. Fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych / I. W. Sawieliew, Igor' Vladimirovič Savel'ev; tł. z jęz. ros. Włodzimierz Komar. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. - [2], 361, [5] s. : fot., rys., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 110
  1 egz. 38. WYKŁADY z fizyki / I. W. Sawieliew. - Wyd. 4 Wykłady z fizyki. T. 1. Mechanika. Fizyka cząsteczkowa / I. W. Sawieliew, Igor' Vladimirovič Savel'ev; tł. z jęz. ros. Helena Ratomska; . - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - [2], 491, [1] s.: rys., tab., wykr. ; 21 cm
  Sygn. 109
  1 egz.
 39. ZADANIA z mechaniki ogólnej. - Wyd. 6 zm. Zadania z mechaniki ogółnej. Cz. 2 : kinematyka / Jan Misiak. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 174, [2] s.: rys., wykr. ; 24 cm . - (Podręczniki Akademickie. Mechanika)
  Sygn. 2697 – 2699
  3 egz. 40. ZADANIA z mechaniki ogólnej. - Wyd. 7 Zadania z mechaniki ogólnej. Cz. 1 : statyka / Jan Misiak. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 203, [1] s.: rys., ; 24 cm . - (Podręczniki Akademickie. Mechanika)
  Sygn. 2694 – 2696
  3 egz. 41. ZBIÓR zadań z fizyki. - Wyd. 11 Zbiór zadań z fizyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia. T. 1 / Jędrzej Jędrzejewski, Witold Kruczek, Adam Kujawski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 426, [2] s. : rys., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 638
  1 egz. 42. ZBIÓR zadań z fizyki. - Wyd. 11 Zbiór zadań z fizyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia. T. 2 / Jędrzej Jędrzejewski, Witold Kruczek, Adam Kujawski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - S. [2], 435-780, [4] : rys., tabl., wykr ; 21 cm
  Sygn. 639
  1 egz. 43. ZBIÓR zadań z fizyki. - Wyd. 12 Zbiór zadań z fizyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia. T. 1 / Jędrzej Jędrzejewski, Witold Kruczek, Adam Kujawski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. - 426, [2] s. : rys., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 2747 - 2749 , 8055 – 8056
  5 egz. 44. ZBIÓR zadań z fizyki. - Wyd. 12 Zbiór zadań z fizyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia. T. 2 / Jędrzej Jędrzejewski, Witold Kruczek, Adam Kujawski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. - S. [2], 435-780, [4] : rys., tabl., wykr ; 21 cm
  Sygn. 2750 - 2752 , 8057 – 8058
  5 egz.: literatura -> INFORMATYKA W MEDYCYNIE
INFORMATYKA W MEDYCYNIE -> Inne języki programowania
INFORMATYKA W MEDYCYNIE -> JĘzyk c, c ++ abc programowania w C++ / Jan Rusek. Gliwice : Helion, 2002. 266 s.; rys., tab.; 23 cm. (Abc) Sygn. 1018 1 egz
INFORMATYKA W MEDYCYNIE -> Podstawy zarządzania
INFORMATYKA W MEDYCYNIE -> Medycyna ratunkowa
INFORMATYKA W MEDYCYNIE -> Anatomia anatomia chirurgiczna I technika zabiegów operacyjnych / John E. Skandalakis, Panajiotis N. Skandalakis, Lee John Skandalakis; tł. z ang. Wojciech Rowiński dodr. Warszawa : Wydaw. Lekarskie pzwl, cop
INFORMATYKA W MEDYCYNIE -> Windows 100 sposobów na bezpieczeństwo sieci / Andrew Lockhart; tł. z ang. Witold Zioło. Gliwice : Helion, cop. 2004. 303, [1] s rys; 24 cm. (O'Reilly Helion) Sygn. 8774, 8907 2 egz
INFORMATYKA W MEDYCYNIE -> Podstawy automatyki. Robotyka
INFORMATYKA W MEDYCYNIE -> Sieci 100 sposobów na bezpieczeństwo sieci / Andrew Lockhart; tł. z ang. Witold Zioło. Gliwice : Helion, cop. 2004. 303, [1] s rys; 24 cm. (O'Reilly Helion) Sygn. 8774, 8907 2 egz
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna