Fond 5: Dział I: 943/I. Pisma Raimunda Lulli. XVI w. S. 323. 3332Pobieranie 455.91 Kb.
Strona1/5
Data28.04.2016
Rozmiar455.91 Kb.
  1   2   3   4   5
Fond 5: Dział I:

943/I. Pisma Raimunda Lulli. XVI w. S. 323.

3332. Genealogia rodziny Cetnerów herbu Przerowa. XIX w. K. 1.

4880/II. Zbiór różnych ciekawszych wiadomości z lat 1756, 1757, 1763, 1764, 1766, 1775. XVIII w.

5370/I. 1) Constitutiones Congregationis Cler. Regul. Paup. Matris Del Schol. Piar. A.D. 1735. 2) Regulae et ritus communes Religionis Cler. Reg. Pauper. M.D.S.P. 3) Ritus Communes 1735. XVIII w. K. 314.

5607. Księga miasta Targowicy 1675-1778. S. 196+46.

6317/III. Pamiętnik Anny Niezabitowskiej żony ostatniego marszałka galicyjskiego 1914-1920. XX. K. 531.

6687. Archiwum Repninów. Korespondencja księcia Nikołaja Wasiliewicza Repnica z lat 1776-1801. S. 160.

7005. Archiwum Rejów z Psar. Raporty tygodniowe czynności, tudzież wszelakiej percepty i ekspensy w Państwie Psary 1845-1848. S. 240.

7125/II. Papiery Zaleskich. T. LXX. Papiery dotyczące różnych dóbr Romaszkanów i Zaleskich. XIX-XX w. S. 254.

7382/II. Papiery Edwarda Rulikowskeigo. T. XXXI. Zbiór notat heraldyczno-genealogicznych i biograficznych. S. 198.

7925/II. Papiery Rozwadowskich. Papiery rodziny Polanowskich. Sprawy majątkowe Polanowskich i rodzin z nimi spokrewnionych. XVII-XIX w. S. 272.

Fond 5: Dział II:

1. Aleksander I, cesarz ros. List do Rzewuskiego, senatora 1816.

2. Aleksander I. List do Rozalii z Lubomirskich Rzewuskiej 1818.

26. Bilet Fryderyka II. List do Henryka Lubomirskiego 1747.

27. Fryderyk II, król pruski. List do Prebendowskiego 1782.

28. August III. List do Teodora Lubomirskiego, woj. krak. 1733.

43. Jan II Kazimierz. List do Aleksandra Koniecpolskiego, koniuszego kor. 1650.

57. Jan III Sobieski. Podpis na uniwersale do ekonomii sędomirskiej 1685.

67. Karol IX. List do magistratu gdańskiego 1609.

71. Katarzyna II, cesarzowa Rosji. Nominacja Aleksandra Wasilczykowa na korneta 1765.

81. Maria Józefa, królowa. List do Teodora Lubomirskiego, woj. krak. 1743.

86. Paweł, cesarz ros. List do Ilińskiego, hr. 1797.

88. Piotr I Wielki, cesarz. List do Balka, gen. 1710.

119. Stanisław August. List do Józefa M. Ossolińskiego 1796.

127. Fryderyk Wilhelm II. List do Michała Walewskiego, woj. sieradzkiego 1788.

130. Władysław IV. List do NN 1640.

212. Bernadotte Karol Jan, marsz. List do Aleksandra Petersona 1813.

230. Bogusławski Wojciech. List do Tomaniewicza 1799.

243. Bonaparte Napoleon. List do Ludwika Bonapartego b.d.

244. Bonaparte Napoleon. Podpis na patencie na generała brygady dla Józefa Schinera b.d.

254. Borkowski Stanisław. List do Franciszka Siarczyńskiego b.d.

301. Chateaubriand F. List do Pierredand b.d.

392. Czerwiński Ignacy. List do Franciszka Siarczyńskiego 1834.

401. Borde Aleksander de la. List do M. Brunela 1818.

402. Borde Aleksander de la. List do Brillona 1818.

403. Borde Aleksander de la. List do d' Osmond, ambasadorowej franc.1818.

405. Dembowski Sebastian. Raport dot. fabryki sukiennej krakowskiej 1810.

406. Dembowski Sebastian. Raport dot. fabryki sukiennej krakowskiej 1810.

407. Dembowski Sebastian. Raport dot. fabryki sukiennej krakowskiej 1810.

408. Dembowski Sebastian. Projekt dot. dobrowolnej składki mieszkańców Krakowa 1810.

447. Dołgoruki. List do Jerzego Lubomirskiego b.d.

448. Donizetti Gaetano. List do M. G. Saphira b.d.

501. Dietrichstein Franciszek Józef, Este Franciszek. Podpisy na paszporcie dla Izabeli Lubomirskiej 1809.

565. Gustaw III Adolf, król szwedzki. List do Armfeld, gen. b.d.

580. Napoleon Hieronim Bonaparte . List do Józefa Poniatowskiego, księcia 1807.

600. Jabłonowski Maciej. List do Lubomirskiej 1836.

633. Kallenbach Melchior. Świadectwo o autentyczności szabli Tadeusza Kościuszki złożonej w Ossolineum 1832.

635. Kamieński Tadeusz. Wiersz na powitanie Fryderyka Augusta 1810.

709. Kościuszko Tadeusz. List do Ignacego Zawackiego b.d.

710. Kościuszko Tadeusz. List do Ignacego Zawackiego b.d.

711. Kościuszko Tadeusz. List do Henryka Lubomirskiego 1815.

712. Kościuszko Tadeusz. List do Tekli Żurowskiej b.d.

713. Kościuszko Tadeusz. List do Tekli Żurowskiej b.d.

714. Kosmowski Ignacy. List do J. Stadnickiego b.d.

715. Kościuszko Tadeusz. List do Henryka Lubomirskiego b.d.

716. Kościuszko Tadeusz. Paszport dla Filipa Olbrycha 1794.

717. Kościuszko Tadeusz. List do Wojciecha Siemieńskiego 1794.

718. Kościuszko Tadeusz. List do Wojciecha Siemieńskiego 1794.

747. Kraszewski Józef I. List do Stanisława Romańskiego 1840.

796. Linde Samuel. List do Józefa M. Ossolińskiego 1799.

797. Linde Samuel. List do Józefa M. Ossolińskiego 1799.

798. Linde Samuel. List do Józefa M. Ossolińskiego 1799.

799. Linde Samuel. List do Józefa M. Ossolińskiego 1799.

800. Linde Samuel. List do Józefa M. Ossolińskiego 1804.

952. Marignoni. Przepustka dla Teresy Lubomirskiej z Czartoryskich 1833.

967. Mazuccheli Alojzy, prezydent c.k. nadwornej wojennej rady. Wezwanie 1831.

1040. Montalembert Karol, hr. de pair państwa franc. List do Jerzego Lubomirskiego 1850.

1074. Narbut Teodor. List do Mikołaja Malinowskiego 1846.

1141. Ossoliński Franciszek Maksymilian. List do bratowej, starościny droh. 1742.

1143. Ossoliński Franciszek Maksymilian. List do bratowej, starościny droh. 1742.

1144. Ossoliński Franciszek Maksymilian. List do bratowej, starościny droh. 1742.

1145. Ossolińska Katarzyna z Jabłonowskich. List do Ossolińskiej Janowej 1749.

1146. Ossoliński Franciszek Maksymilian. List do bratowej 1749.

1147. Ossoliński Franciszek Maksymilian. List do brata Jana Ossolińskiego b.d.

1148. Ossoliński Józef Franciszek. List do NN 1755.

1150. Ossoliński Józef M. Kopia listu do NN 1804 .

1151. Ossoliński Józef M. Kopia listu do NN 1803.

1153. Ossoliński Józef M. List do Franciszka Siarczyńskiego 1822.

1162. Ossoliński Józef M. List do Maleckiego 1824.

1190. Ossoliński Maksymilian F. List do Adama Sieniawskiego 1710.

1437. Rousseau Jean Jacques. List do NN 1751.

1449. Rzewuski Henryk. List do Teresy Lubomirskiej z Czartoryskich b.d.

1466. Sabran Eleazar. List do Teresy Lubomirskiej 1812.

1516. Seligman, dr. med. List do Jerzego Lubomirskiego b.d.

1618. Skórkowski Karol, bp krak. List do Teresy Lubomirskiej z Czartoryskich 1847.

1670. Sosnowska Tekla Józefowa, woj. połocka. Podpis na blankiecie 1806.

1687. Steinmark Jan, burmistrz gdański. List do króla polskiego b.d.

1769. Tarnowski Stanisław, kasztelan sędomirski. List do Sebastiana Lubomirskiego, małogoskiego 1591.

1770. Tatistschew. List do NN b.d.

1829. Uruski Jan. List do Henryka Lubomirskiego 1835.

1839. Voltaire. List do Cramer de Long b.d.

1941. Wojna Zofia. List do Lubomirskiej, marszałkowej 1809.

1998. Zaleski Wacław. List do Jerzego Lubomirskiego b.d.

2038. Zeltner Franciszek, płk. List do Tadeusza Kościuszki 1816.

2039. Zeltner Franciszek, płk. List do Melchiora Kallenbacha 1816.

2072. Brock de, hr. List do Teresy Lubomirskiej z Czartoryskich 1815.

2155. Zerebecki Antoni. List do NN 1807.

2475. Aleksander, car. List do Konstancji Morzkowskiej z Worcelów b.r.

2517. Brühl Alojzy Fryderyk, gen. artylerii kor. do Stanisława Augusta Poniatowskiego 1778.

2518. Brühl Alojzy Fryderyk, gen. artylerii kor. List do Stanisława Augusta Poniatowskiego 1778.

2519. Brühl Alojzy Fryderyk, gen. artylerii kor. List do Stanisława Augusta Poniatowskiego 1778.

2520. Brühl Alojzy Fryderyk, gen. artylerii kor. List do Jana Komarzewskiego, gen. 1778.

2739. Mickiewicz Adam. List do Kunegundy Giedroyć 1851.

2856. Bułharyn Jerzy, gen. Dedykacja na broszurze dla Konstantego Malczyńskiego, mjr. 1877.

2871. Mickiewicz Adam. List do NN d.d.

2918. Karol XII; Piper, radca królewski. Podpisy na liście Karola XII do NN 1705.

2959. Goethe Johann Wolfgang von. Podpis na drukowanym wierszu 1829.

2965. Czartoryski August Aleksander. List do Konopackiego 1773.

2994. Goszczyński Seweryn. "Głos więźnia" b.d.

3415. Chałubiński b.d. List do Jana Karłowicza.

3508. Ferdynand Emil. List do NN 1884.

3509. Ferdynand Emil. List do NN 1885.

3530. Goegg Maria. List do NN 1883.

3531. Gomme G. L. List do NN 1883.

3567. Horodecki Zygmunt. List do Jana Karłowicza 1881.

3568. Horodecki Zygmunt. List do Jana Karłowicza 1882.

3569. Horodecki Zygmunt. List do Jana Karłowicza 1883.

3571. Horodecki Zygmunt. List do Jana Karłowicza 1885.

3572. Horodecki Zygmunt. List do Jana Karłowicza 1886.

3573. Horodecki Zygmunt. List do Jana Karłowicza 1886.

3657. Miętkowski Stanisław. List do Jana Karłowicza 1873.

3803. Kirkor A. List do Jana Karłowicza 1860.

3826. Kirkorowa Maria. List do Jana Karłowicza 1881.

3871. Kołmaczewski Leonard. List do Jana Karłowicza 1878.

4261. Moniuszko Stanisław. List do Dominika Szuka 1851.

4287. Nesselmann G. List do Jana Karłowicza 1872.

4742. Sulistrowski Kazimierz. List do Jana Karłowicza 1866.

4797. Zachno Władysław. List do Jana Karłowicza 1873.

4935. Wójcicki Kazimierz Władysław. List do Maurycego Orgelbranda 1869.

4996. Polak Ludwik. List do A. Koniuszkowej 1881.

4999. Tischner. List do Jana Karłowicza 1886.

5000. Tischner. List do Jana Karłowicza 1886.

5001. Tischner. List do Jana Karłowicza 1886.

5002. Tischner. List do Jana Karłowicza 1886.

5003. Tilius. List do Ireny Karłowiczowej b.d.

5011. Narbutt Teodor. List do Aleksandra Karłowicza 1884.

5013. Narbutt Teodor. List do Aleksandra Karłowicza 1846.

5014. Narbutt Teodor. List do Aleksandra Karłowicza b.d.

5024. Poczobut Marcin, ks. rektor. List do Sulistrowskiego 1790.

5086. Kowerski Stefan. List do Edmunda Sulistrowskiego b.d.

5089. Bogišič. List do Jana Baudouin de Courtenay 1877.

5090. Bogišič. List do Jana Baudouin de Courtenay 1877.

5091. Chodyński Stanisław, ks. List do Adama Antoniego Kryńskiego 1885.

5097. Jurewiczowa Kamila. List do Ireny Karłowiczowej 1872.

5107. Pieśń Mullera 1875.

5108. Niewęgłowski G. List do Ludwika Polaka 1880.5285. Karol VI, Cesarz. List do arcybp. gnieźnieńskiego 1729.

Fond 54 (Archiwum ZNiO): Dział IV:

48. Rejestr bieżących spraw Ossolineum 1860-1887. K. 299.

59/2. Spis studentów, którym pozwolono korzystać ze zbiorów. Statystyka czytelników 1930-1936. K. 90.

82. Księga skontrum księgozbioru b.d. K. 204.

83. Arkusze skontrowe księgozbioru (nr 24001-48.00). K. 203.

91. Rejestr książek oddanych do introligatorni 1920-1932. T. 1-6. K. 607.

92. Rejestr książek oddanych do introligatorni 1928-1934. T. 1-3. K. 189.

254. Wypożyczalnia 1895-1900

255. Wypożyczalnia 1901-1907

256. Wypożyczalnia 1913

259. Wykaz wypożyczających do domu 1910

260. Wykaz wypożyczających do domu 1912

280. Statystyka ruchu w czytelni 1874-1907

290. Spis topograficzny kart oddanych do introligatorni 1890-1900 [Książka robót introligatorskich]. K. 117.

291. Spis książek oddanych do introligatorni 1900-1910. K. 96.

292. Spis książek oddanych do introligatorni 1903-1906.

293. Spis książek oddanych do introligatorni 1895-1907. K. 268.

294. Książka robót introligatorskich (książek). 1909. K. 25.

296. Książka robót introligatorskich 1907 [1909]. K. 50.

304. Spis książek oddanych do oprawy 1912-1914. K. 200.

305. Spis książek oddanych do oprawy 1932-1936. K. 106.

306. Kopia spisu książek oddanych do oprawy 1936[-1939]. K. 102.

330. Inwentarzy spis ksiąg, druków wydanych we Lwowie w l. 1856-1873 przyjętych przez A. Lubomirskiego do zbiorów Ossolineum 1889. K. 154.

345. Dokumenty sądowej sprawy przeciw spadkobiercom Jana Matejki 1914. K. 333.

363. Arkusze skontrowe 1932-1942 nr 1-50.400. K. 720.

364. Arkusze skontrowe 1932-1942 nr 50.401-100.100. K. 710.

365. Arkusze skontrowe 1932-1942 nr 100.101-150.100. K. 710.

265a. Arkusze skontrowe 1932-1942 nr 150.101-200.500. K. 720.

365b. Arkusze skontrowe 1932-1942 nr 200.501-231.720. K. 446.

Fond 54 (Archiwum ZNiO): Dział VII:

13. Protokół korespondencji biblioteki w sprawie wypożyczania książek 1926-1934. K. 44.

15. Sprawozdania w sprawie wypożyczania książek 1920-1938, skontra zbiorów, sprawy personalne, sprawy czytelników 1920-1938. K. 811.

Fond 21 (Wydawnictwo ZNiO i Muzeum Lubomirskich):

4. Korespondencja. Lit. B. 1924-1938. Tomy 1-2.

6. Korespondencja. Lit. I. 1927-1939. Tomy 1-2.

14. Projekty programów szkolnych i poprawki do nich. 1930. Tomy 1-3.

134. Podręczniki z języka polskiego zatwierdzone do użytku szkolnego. 1933-1938. Tomy 1-2.

135. Księga przesyłek pocztowych ZNiO za 1901 r.

136. Podręczniki z łaciny i języka niemieckiego zatwierdzone do użytku szkolnego. 1934-1939.

137. Podręczniki z historii i arytmetyki zatwierdzone do użytku szkolnego. 1933-1939.

138. Podręczniki z geografii i przyrody zatwierdzone do użytku szkolnego. 1934-1939.

Fond 58 (Papiery Jana Karłowicza):
192/1. List Michała Balińskiego do Edmunda Sulistrowskiego 1865.

192/4. List Jędrzeja Klągiewicza do Edmunda Sulistrowskiego 1838.

194. Dyplom doktorski Jana Karłowicza wydany przez Uniwersytet Berliński z 1866 r.

195. Materiały biograficzne Jana Karłowicza: dokumenty osobiste z lat 1880-1887.

196. Materiały do pracy Jana Karłowicza „Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia używanych w języku polskim” z lat 1894-1905.

198. Archiwalne opisy spuścizny Jana Karłowicza.

Fond 64 (Archiwum Lubomirskich):

97. Tablice genealogiczne rodu Lubomirskich. Połowa XIX w. 2 rulony.

Fond 103 (Archiwum Sapiehów): Dział I:

728. Archiwum Krasiczyńskie. Journal des voyages faits par la princesse Jabłonowska palatine douairiere de Braclaw dans les annes 1769, 1770 et 1771.

729. Archiwum Krasiczyńskie. Genealogia rodziny Sapiehów rytowana przez Nylius’a.

897. Archiwum Krasiczyńskie. Akta wyłączone z poszczególnych fascykułów przy porządkowaniu Archiwum Sapiehów.

Fond 103 (Archiwum Sapiehów): Dział II:

173/IIe. Archiwum Teofilpolskie. Wykazy różne dotyczące dóbr wołyńskich. Część 1. Repertoria akt teofilpolskich i lachowieckich (m.in. spisy inwentarzy dóbr i regestr akt podręcznych) 1723-1850. Część 2. Rachunki kasy dóbr teofilpolskich i lachowieckich 1859-1865.

207/IIIa. Archiwum Teofilpolskie. Akta tyczące się sprawy deportatowej w Komisji Likwidacyjnej guberni wołyńskiej 1844 (m.in. inwentarz fortuny pozostałej po Teofilii Sapieżynie).

346/IIId. Archiwum Teofilpolskie. Sumariusz dokumentów od r. 1524 tyczących się klucza lachowieckiego.

427. Archiwum Teofilpolskie. Korespondencja Jabłonowskich i Sapiehów. Lit Me-Oż.

647/IVb. Archiwum Teofilpolskie. Akta sprawy dóbr teofilpolskich Anny Sapieżyny z r. 1816/17.


Fond 103 (Archiwum Sapiehów): Dział IV:

35/IVa. Kwity i rachunki Leona Sapiehy 1869-1870. Sztuk 914.

121/IIc. Akta publiczne Leona Sapiehy. Akta państwowe austriackie (druki, litografie, odpisy i akta oryginalne). Część 1. Ustawy zasadnicze (konstytucyjne) austriackie 1848-1849; Część 2. Ustawy zasadnicze (konstytucyjne) austriackie 1860-1868; Część 3. Ustawy, rozporządzenia i przedłożenia szczegółowe 1839-1872.

127/IVb. Kwity i rachunki Leona Sapiehy dotyczące budowy realności we Lwowie 1871-1874.

148/IId. Akta publiczne Leona Sapiehy. Akta Komitetu Ziem Ruskich (materiały historyczne do roku 1831).

153/IId. Akta publiczne Leona Sapiehy. Akta krajowe galicyjskie (materiały historyczne, przeważnie druki). Część 1. Ustawy zasadnicze; Część 2. Ustawy, rozporządzenia i przedłożenia szczegółowe; Część 3. Wydział Krajowy (księga odpisów okólników) 1869-1874.

158/IIe. List otwarty Adama Sapiehy do Alfreda Milewskiego, prezesa Rady Powiatowej w Krakowie (protest przeciw umieszczeniu swego podpisu na telegramie od Taaffe’go w sprawie wstrzymania rezygnacji Zyblikiewicza).

591-598/IVb. Akta majątkowe i rachunki Leona Sapiehy. Część 1. Akta, rachunki i plany realności należących do Leona Sapiehy we Lwowie 1845-1875. Sztuk 67; Część 2. Akta do działalności filantropijnej Jadwigi z Zamoyskich Sapieżyny 1871-1875. Sztuk 10; Część 3. Prośby o wsparcie do Leona Sapiehy 1831-1878. Sztuk 70; Część 4. Akta Zakładu OO. Józefitów w Snopkowie 1866-1870. Sztuk 14; Część 5. Rachunki Zakładu dla Sierot pod wezwaniem N. Marii Panny 1861. Sztuk 6; Część 6. Spisy sreber, naczynia, mebli, liberii i win Leona Sapiehy. Sztuk 32. K. 67.

603/IVb. Akta publiczne Leona Sapiehy. Różne. Część 1. Akta dotyczące utworzenia ordynacji puławskiej ks. Czartoryskich 1825. K. 133; Część 2. Stypendium fundacji Leona Sapiehy 1858-1887. K. 197; Część 3. Sprawa założenia ochronki Sióstr Służebniczek w Krasiczynie 1864-1865. K. 7; Część 4. Sprawa założenia szkoły parobków w Krasiczynie 1859-1862. K. 45; Część 5. Notatki dotyczące szkoły parobków w Żbikowie czynione przez Annę z Zamoyskich Sapieżnę; Część 6. Notatki i raporty dotyczące szkoły parobków w Podzamczu. K. 11.

610a/IVb. Sprawy sądowe różnych osób (m.in. proces sukcesorów feldmarszałka Czartoryskiego, Lanckorońskich ze Skrzyńskimi oraz dział sukcesji po Henryku Lubomirskim) 1806-1853. Sztuk 102.

610b/IVb. Akta majątkowe i rachunki różnych osób. Część 1. Sprawy majątkowe różnych osób 1829-1856. K. 100. M.in. Ann Hemplowej, Czartoryskich, Orłowskich, Antoniego Potockiego, Stanisława i Zofii Zamoyskiej; Część 2. Kościół w Jezierzanach 1873. K. 36; Część 3. Kwity różne Sapiehów i Zamoyskich 1834-1874. Sztuk 103.

611/IVb. Księga kontowa Leona Sapiehy 1832/33. K. 67.

614/IVb. Kwity i rachunki Jadwigi z Zamoyskich Sapieżyny i Leona Sapiehy 1858-1861. Sztuk 350.

616a/IVb. Kwity i rachunki Leona Sapiehy 1867. Sztuk 229.

616b/IVb. Kwity i rachunki Leona Sapiehy 1868. Sztuk 436.

617/IVc. Książka adresowa Adama Sapiehy z adresami emigrantów 1863 r.

618/IVe. Kopiariusz korespondencji publicznej 1863 r. z papierów Adama Sapiehy.

652-655/IVe. Akta Stowarzyszenia Kościuszki w St. Gallen z okazji nadania dyplomu honorowego Adamowi Sapieże 1865. S. 18.

656/IVb. Listy i dokumenty odnoszące się do stosunków Adama Sapiehy z Napoleonem III 1864-1865 (m.in. 3 listy Józefa Mazziniego). Sztuk 17.

677/IVb. Rozkazy i relacje z pola bitwy Langiewicza, Bończy, Czachowskiego i Wysockiego 1863. Sztuk 6. K. 8.

691/IVc. Akta Adama Sapiehy 1895-1897, m.in. Macierz Szkolna w Cieszynie, ks. Ignacy Świeży, Macierz Serbska w Budziszynie, dr E. Muka. Sztuk 18. K. 36.

730/IVc. Akta sądu honorowego między Edmundem Łozińskim a Felicjanem Stojowskim pod przewodnictwem Adama Sapiehy 1891-1893. Sztuk 102.

731/IVc. Materiały Adama Sapiehy dotyczące sprawy ruskiej w Galicji (m.in. listy Aleksandra Barwińskiego, A. Teleżyńskiego, Filipa Zaleskiego, Juliana Pełecha) 1886-1904 oraz druki, okólniki i wycinki prasowe o różnej tematyce 1899-1904. K. 108.

732/IVe. Broszury i druki Adama Sapiehy dotyczace chowu bydła rogatego w Galicji 1877-1885. S. 30+20+4+51+5 tablic.

733/IVe. Korespondencja Jadwigi z Zamoyskich Sapieżyny. Listy Róży z Potockich Zamoyskiej i Stanisława Zamoyskiego 1849-1864. Sztuk 24.

735/IVc. Korespondencja Jadwigi Sapieżyny. Listy Anny z Zamoyskich Sapieżyny 1830-1838. Sztuk 57.

736/IVe. Korespondencja Jadwigi Sapieżyny. Listy Adama Jerzego Czartoryskiego i Anny z Sapiehów Czartoryskiej 1826-1861. Sztuk 17.

737/IVc [przy 730/IVc]. Papiery, druki dotyczące działalności Adama Sapiehy w różnych sprawach gospodarczych, krajowych (głównie sprawy Towarzystwa Gospodarskiego) 1883-1893.

740/IVc. Akta sądu kompromisarskiego w sprawie między Józefem i Dorotą Młodeckimi o dobra Koszowackie 1882. Sztuk 12.

741/IVc. Akta i druki w sprawie honorowej Ksawerego Sapiehy ze Stanisławem Potockim 1884. Sztuk 32.

745/IVc. Akta pielgrzymki jubileuszowej do Rzymu 1888 organizowanej przez Adama Sapiehę. Sztuk 42. M.in. listy Stanisława i Jana Tarnowskich, arcybpa Seweryna Morawskiego Pawła Popiela, Jerzego Czartoryskiego, Mariana Morawskiego, bpa Puzyny.

746/IVc. Akta procesu Zygmunta Kozłowskiego z Ludwikiem Wodzickim 1884-1885. Sztuk 20.

747/IVc. Akta sporu Jordanów, Michałowskich i Kochanowskich 1884. Sztuk 15.

755/IVe. Korespondencja Jadwigi Sapieżyny. Listy Konstantego, Andrzeja, Róży i Artura Zamoyskich 1817-1865. Sztuk 71.

758/IVe. Korespondencja Jadwigi Sapieżyny. Listy Izabelli z Flemingów Czartoryskiej i Marii z Czartoryskich ks. Wirtemberskiej 1822-1835. Sztuk 72.

759/IVe. Korespondencja Jadwigi Sapieżyny. Listy Celiny z Zamoyskich Działyńskiej 1822-1835. Sztuk 69.

779/IVc. Kopie korespondencji Maurycego Kraińskiego 1847-1872. Sztuk 124. M.in. listy Leona Sapiehy, K. Grocholskiego, Krasickiego, Smarzewskiego.

780/IVc. Korespondencja bankowa Adama Sapiehy 1871-1872. Sztuk 190.

781/IVc. Druki i rękopisy dotyczące kongresu rolniczego w Wiedniu i innych spraw gospodarczych Adama Sapiehy 1875-1883. Sztuk 29.

784/IVc. Kopiał korespondencyjny Adama Sapiehy 1895-1899. S. 560.

788/IVc. Papiery różne Adama Sapiehy 1857-1895.

790/IVc. Druki i rękopisy dotyczące działalności gospodarczej Adama Sapiehy 1867-1868. Szuk 77.

794/IVc. Korespondencja Adama Sapiehy w czasie Wystawy Krajowej 1894. M.in. listy E Jellinka, arcybpa Floriana Stablewskiego, bpa Edwarda Likowskiego, bpa Ignacego Łobosia, Juliana Dunajewskiego, D. Abrahamowicza, Filipa Zaleskiego, J. Majera, Stanisława Tarnowskiego. Sztuk 70.

795/IVc. Akta Adama Sapiehy 1853-1900 (m.in. dotyczące sprawy pożyczek tabularnych i „Dziennika Polskiego” 1878).

798/IVc. Listy do Adama Sapiehy w czasie Wystawy Krajowej 1894 oraz wycinki z gazet. Sztuk 46.

799/IVc. Akta i korespondencja Adama Sapiehy (głównie majątkowe) 1863-1901. Szuk 74.

813/Vb. Kwity i rachunki Leona Sapiehy 1854-1855.

819/Vb. Akta sprawy ks. Stanisława Stojałowskiego przeciw Adamowi Sapieże 1894-1898. Sztuk 22.

821/Vb. Akta eksploatacji nafty 1862-1882. Sztuk 46.

825/IVe. Zbiór druków, statutów, ustaw, odezw 1861-1874. Sztuk 48.  1   2   3   4   5


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna