Fond 5: Dział I: 943/I. Pisma Raimunda Lulli. XVI w. S. 323. 3332


/IVe. Książka rachunkowa Leona Sapiehy 1835. 856/VcPobieranie 455.91 Kb.
Strona2/5
Data28.04.2016
Rozmiar455.91 Kb.
1   2   3   4   5

828/IVe. Książka rachunkowa Leona Sapiehy 1835.

856/Vc. Geografia Polski przez Wincentego Pola, dyktowana Adamowi Sapieże we Lwowie. K. zapis. 82.

879/Vc. Memoriał do Ministerstwa Sprawiedliwości w Wiedniu w sprawie Zdzisława Marchwickiego 1899-1900. S. 23.

880/Vc. Akta publiczne Leona Sapiehy. Sprawozdanie stenograficzne z posiedzeń Sejmu Krajowego Galicyjskiego, odbytych od dnia 15 do 20 kwietnia 1861 r.

Fond 103 (Archiwum Sapiehów): Dział V:

132/IIc. Korespondencja Stanisława Zamoyskiego 1829-1839. M.in. listy Ignacego Cieszkowskiego, Antoniego Cyprisińskiego, Dołgorukiego, Celiny Działyńskiej, A. Hölzela, Stefana Grabowskiego, Rotschilda, ks. Ludwiki Pruskiej z Radziwiłłów, Róży Zamoyskiej, Adama Zajączkowskiego, Piotra Wołkońskiego, hr. Wielhorskiego, Jadwigi Saieżyny, Pelagii Sapieżyny, Leona Sapiehy, Jana Feliksa Tarnowskiego, Kajetana Sierakowskiego.

693/IVc. Papiery dotyczące działalności publicznej Stanisława Zamoyskiego (akta komitetu śledczego 1821-1824). Części 2. Sztuk 24+40. K. 144+122.

694/IVc. Papiery dotyczące działalności publicznej Stanisława Zamoyskiego w latach 1825-1829. K. 146. Sztuk 55. K. 146.

709/IVe. Stanisław Zamoyski: Notes sur mes affaires 1825-1831. K. 8 nlb+S. 42+39+48+23+28.

711/IIId. Rachunki kasy generalnej dóbr galicyjskich Stanisława Zamoyskiego 1836-1852. Plików 42.

717/IVc. Papiery po Ludwiku Malhomme, pełnomocniku dóbr Zamoyskich w sprawach kluczy nadwiślańskich, kasy generalnej, pałacu warszawskiego 1832-1835. Plików 4.

734/IVe. Listy Anny z Zamoyskich Sapieżyny do Stanisława Zamoyskiego 1837-1855. Ponadto listy Celestyny Rzyszczewskiej. Sztuk 63.

767/IVc. Rachunki przychodu i rozchodu kasy przybocznej Zofii Zamoyskiej 1835-1837 we Florencji.

769/IVc. Rachunki i papiery Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej 1829-1836. Plików 8.

786/V. Akta kasowe i majątkowe Stanisława Zamoyskiego 1821-1838.

893/Vc. Pisma róże Konstantego Zamoyskiego 1848 w Londynie.

Fond 103 (Archiwum Sapiehów): Dział VI:

898/Vc. Kopie fotograficzne i maszynowe z materiałów Sapieżyńskich.

Fond 103 (Archiwum Sapiehów): Dział VII:

447/IIIc. Preliminarz II tomu wydawnictwa „Archiwum Sapiehów” 1891-1893.

541/IIId. Katalogi biblioteki krasiczyńskiej Sapiehów.

548/IV szuflada. Katalog kartkowy do II tomu Archiwum Sapiehów przez Antoniego Prochaskę.

563/IIId. Korespondencja Władysława Sapiehy w sprawie nabytków dla archiwum 1909-1912. M.in. z Stefanem Potockim, Tadeuszem Korzonem, B. Kraszewskim.

566/IIId. Listy Antoniego Prochaski w sprawie wydawnicwa archiwum Sapiehów 1891-1893.

Fond 103 (Archiwum Sapiehów): Dział VIII:

453/IVe. Listy Sapiehów do Adama Chmary wojewody mińskiego 1740-1790. Sztuk 86.

455/IIIc. Akta sapieżyńskie z archiwum Adama Chmary 1549-1801 (m.in. przywilej Augusta III Michałowi Sapieże na ekonomię słonimską 1748, percepta prowentów ekonomii słonimskiej 1709-1812). Sztuk 62.

456/IIIc. Akta sapieżyńskie z archiwum Adama Chmary 1643-1787. Sztuk 48.

545/IIId. Księga kalkulacji Adama Chmary, gdy zawiadował interesami ksążąt Sapiehów 1742-1753.

546/IIId. Regestra papierów czyli cuius vis tituli dokumentów Adami Chmarze ... diebus Augusti 1783 r. sporządzone.

550/IVe. Listy Sapiehów do Adama Chmary instygatora litewskiego i wojewody mińskiego 1744-1772. Sztuk 115.

Fond 103 (Archiwum Sapiehów): Dział IX:

124/IIc. Pisma Kazimierza Sapiehy. Część 1. Elementi dell’Algebra per le Regie Seuole e Teoriche dell’Artiglieria e Fortificatione; Część 2. Dell’Architectura militare; Część 3. Fine della Seconda parte dei Principi di Meccanica.

558/Gabl. Lucius Seneca: Tragoediae. XIV w.

626/Vc. Tomasz Chotowski: Przybytek fundacji nowej słowa bożego od jaśnie wielmożnego Jana Fryderyka hrabi na Kodniu wystawiony..., druk, Warszawa 1718.

628/Vc. Maciej Kazimierz Sarbiewski: Scipio Marschalcalis in funere d. Ioannis Stanislai Sapieha, druk, Wilno 1645.

706/IVe. Notes et observations sur la politique. Z papierów Augusta Zamoyskiego. S. zapis. 25.

849/Vc. J. U. Niemcewicz: Rok 3333 czyli sen niesłychany. K. 21.

848/Vc. „Babin na obcej ziemi” przez X.I.P. 3 VIII 1832. K. 8 nlb.

749/IVc. Nuty. Sztuk 42.

850/Vc. Mowa na obrzędzie pogrzebowym za śp. Izabelę z hr. Flemingów ks. Czartoryską w Szczebrzeszynie d. 27 VII 1835r. odprawionym miana. K. 10.

851/Vc. „Sen i przebudzenie” – Lublin 1865/66. K. 13 nlb.

852/Vc. „Fizyka i chemia rolnika”. Fragment działa o rolnictwie. K. 8 nlb.

853/Vc. „Wyciąg z pandektów dr. Zielonackiego”. Zeszytów 2. K. 24+24.

866/Vc. „De l’economie de l’agriculture en Pologne. Septembre 1846”. K. 11.

867/Vc. De la Condition faite aux paysans du majorat de Zamość rédigé par mr. Cyprysiński 1846. S. 54.

868/Vc. „O rolnictwie”. S. 32.

869/Vc. „O chałupnikach”. S. 8.

885/Vc. Notaty szkolne: kurs historii powszechnej dany przez prof. Konstantego Höflera oraz wypracowania matematyczne napisane przez Schwarzmanna w Sienie.


Fond 103 (Archiwum Sapiehów): Dział X:

448/IVe. Listy do Anny z Sapiehów Jabłonowskiej wojewodziny bracławskiej 1731-1791. [M.in. od Anny sanguszkowej, Aleksandra Michała Sapiehy, Józefa Sapiehy krajczego, Karola Sapiehy wojewody brzeskiego,

449/IIIc. Akta i listy różne zakupione przez Władysława Sapiehę: Część 1. Akta Sapiehów oryginalne (m.in. Kazimierza Nestora, Lwa i Benedykta) 1598-1790; Część 2. Widymus testamentu Jerzego Ościka z 1546 r. z podpisem Lwa Sapiehy; Część 3. S. Ptaszycki: Dzieje rodów litewskich, Warszawa 1888 oraz Mowa Ja na Sapiehy dziękując za kasztelanię brzeską 1717, druki; Część 4. Eksrakt dekretu trybunalskiego między Aleksandrem Sapiehą kanclerzem litewskim a kredytorami 1777 (druk w monografii Darowskiego t. II); Część 5. Różne dokumenty Sapiehów i in. 1759-1785; Część 6. Różne dokumenty Sapiehów i in. 1739-1747.

549/IIId. Kodeks dokumentów odnoszących się do książąt Sapiehów 1512-1802 (m.in. dział wieczny między Mikołajem Bohdanem i Andrzejem Sapiehami 1579).

564/IIId. Akta rodziny Borejszów i innych 1703-1798. M.in. inwentarz dóbr Siedziłowice.

640. Regestr spraw różnych do różnych dóbr regulujących się, rozebranych przez dwóch braci Sapiehów synów Lwa wojewody wileńskiego hetmana W. Ks. Litewskiego 1634 r.

646/IVb. Akta sprawy separacyjnej Kazimierza Sapiehy z Anną z Cetnerów 1785.

Fond 103 (Archiwum Sapiehów): Dział XI:

943. Archiwum dominium Krasiczyńskiego. Akta różne (głównie dot. Żurawicy) 1827-1855.
Fond 103 (Archiwum Sapiehów): Dział XII:

959. Archiwum Wołłowiczów. Akta sądowe 1549-1859.

960. Archiwum Wołłowiczów. Akta sądowe 1527-1807.

Fond 116 (Papiery Kazimierza Tyszkowskiego):

80. Notatki K. Tyszkowskiego dotyczące materiałów archiwalnych do historii Polski znajdujących się w archiwach i bibliotekach w Wiedniu (1928). K. 166.

Fond 141 (A. Czołowski): Dział I:

130/II. Akta dóbr Podhajczyki XVIII w.

294/II. Pamiątki historyczne polskie. T. I (1624-1693) pisane (Archiwum L. Zielińskiego).

322/III. Kopia lustracji starostwa leżajskiego 1765.

651. Salina Drohobycka

691/III. Inwentarz wsi Pisarzówki Woł. 1828.

696/III. Inwentarz starostwa wojnickiego 1763

699/III. Descriptio capitaneatus Krzeczowiensis 1773.

722/III. Rachunek folwarku sto jańskiego 1791/1792.

1419/III. Inwentarze i rachunki gospodarskie klucza trojanowskiego 1728-1811.

1675/III. Lustracja win w piwnicach pałacu warszawskiego 1765

2030/III. Akta miasta Sokala XVII i XVIII w. S. 128.

2070/III. Wiadomości do projektu działu miedzy Henrykiem i Edwardem Jaroszyńskimi 1847.

2222/III. Akta wójtostwa w Spryni 1609-1806.

2520/I. Wypisy i notaty archiwalne Tadeusza Rutkowksiego. Wypisy z tek Leonarda Chodźki w zbiorach raperswilskich.

Fond 141 (A. Czołowski): Dział II:

252. List Teodora Żychlińskiego

396. Papiery rodzinno-majątkowe różnych osób i rodzin. Lit Li. XVIII-XIX w. Części 2.

756a. Papiery rodzinno-majątkowe Kornela Ujejskiego. XIX w.


Fond 141 (A. Czołowski): Dział III:

13. Materiały rodzinno-majątkowe Barańskich. 1768-1917.

Fond 91 (Archiwum Radzimińskich):

1. Miscellanea z lat 1734-1754.

2. Miscellanea z lat 1739-1749. Mowy, listy, wiersze.

3. Miscellanea z lat 1691-1770, zawierające mowy, listy i wiersze głównie z czasów panowania Stanisława Leszczyńskiego i Augusta II.

4. Miscellanea z lat 1613-1726, zawierające mowy, listy, wypisy, wiersze i sentencje.

5. Miscellanea z lat 1685-1730, zawierające mowy, instrukcje, uniwersały, głównie Zawiszy i Rzewuskiego.

6. Michał Denisko: Inwentarz gospodarskich notat, percept y expensów w dobrach, wsiach Beretu i Minowcach 1768-1800.

7. Zbiór wiadomości historycznych, geograficznych, statystycznych i o wynalazkach XIX w.

8. Miscellanea z lat 1484-1832, zawierające głównie akta sądowe i majątkowe z województwa wołyńskiego oraz nieliczne akta polityczne.

9. Miscellanea prywatne i publiczne z lat 1625-1831, zawierające głównie wyroki sądowe, notaty gospodarcze, akta graniczne, manifesty i akta polityczne.

10. Kazania i mowy pogrzebowe z lat 1622-1642.

12. Józef Leśniowski: Konfederacja Holandii, przez którą uznana jest od całej Europy za Rzeczpospolitą wolną a w tym czasie i loterię przyjęła.

13. Pomiar geometryczny dóbr wyszogrodzkich z 1732 r.

14. Miscellanea. Zapiski i rachunki gospodarcze z lat 1832-1843 pisane bez porządku chronologicznego.

15. Kalendarz, zapiski i rachunki gospodarskie Antoniego Deniski z lat 1726-1729.

16. Franciszek Denisko: Rudimeta iudicata seu iuridiciae questiones. 1752. Wywody prawne, rozstrzygnięcia trybunału lubelskiego, mowy sejmowe i pogrzebowe, wiersze polityczne i religijne, sentencje.

17. Franciszek Denisko: Memoriale. Formuły prawne testamentów, zapisów, dekretów itp., kopie różnych listów, pisma polityczne z XVIII w.

18. Michał Nepomucen Denisko: Rudimenta iuridia seu iurdicae Questiones cum alias necesariis notatis. 1762. Sumariusz dokumentów dóbr Denisowskich oraz Sumariusz do dóbr Ostrogskich, Zasławskich, Lubomirskich, Sanguszków oraz pisma i akta różne.

19. Andrzej Rohoziński: Dyaryusz różnych pism z r. 1780, zawierający głównie zapiski gospodarcze i rachunki.

20. Odpisy listów posłów na dwór cesarza Rudolfa z lat 1587-1590 oraz odpis rękopisu Biblioteki Marcjańskiej w Wenecji sporządzony w 1857 r.

21. Rachunki Franciszka Deniski z 1768 r.

22. Wizyta generalna kościoła zwiahelskiego z 1799 r.

23. Wyciąg z 58 tomów Diariusza Mariana Sabudo dotyczący dziejów Polski z lat 1496-1533.

24. Petrus Joannes Odyniec Siemaszko: Aerarium orationum. Traktat o znaczeniu wymowy oraz wzory mów na różne okoliczności.

25. Notata retorices et varii versus. Wiersze, elegie i inne utwory literackie na różne tematy i okoliczności.

26. „Commensuratio geometria bonorum Grodecensium” 1731 (pomiary geometryczne miasta Gródek Bedrychowski i wsi klucza grodeckiego na Podolu).

27. Sumariusz z aktów kijowskich, bracławskich, wołyńskich i in. oraz z ksiąg Trybunału Koronnego, z Metryki Koronnej i Litewskiej obejmujący lata 1347-1701.

28. Dr de Carro: Historia Neudorffa „domniemanego Ludwika XVII” francuskiego.

29. Miscellanea z XVIII wieku, zawierające mowy, listy, wiersze głównie z okresu bezkrólewia 1733-1734.

30. „Myśli o wychowaniu kobiet” oraz notatki historyczne, wiadomości przyrodnicze, wskazówki lekarskie i pedagogiczne oraz sentencje.

31. Historia Rosji do 1830 r.

33. Zbiór kazań i egzort na różne święta kościelne.

34. Akta i druki Komisji Skarbu Koronnego. T. 2: 1788-1794.

35. Zbór dekretów z aktów sądowych włodzimierskich z lat 1774-1789.

36. Sumariusz Jana z Kaliszan Wilama z aktów grodzkich sandomierskich 1427-1588.

37. Rozprawa sądowa na gruncie wsi Satyrów w powiecie dubieńskim w 1804 r. między Feliksem Hulewiczem a Antonim i Anną Brezami.

38. Sumariusz dokumentów rodziny Nieborowskich z r. 1786.

39. Inwentarz majętności podolskich ks. Janusza Ostrogskiego z 1615 r. (dot. dóbr Bazalia, Konstantynów i Krasiłów).

40. Sumariusz dokumentów, skryptów y różnych transakcyj należących do dóbr substancji w. Zachariasza Jaroszyńskiego spisany w Lublinie r. 1758.

41. Sumariusz do dóbr Czartorja. Tomów 2.

42. Sumariusz z akt włodzimierskich z lat 1569-1813. T I: 1569-1792; T. II: 1741-1792; T. III: 1774-1797; T. IV: 1798-1804; T. V: 1569-1813; T. VI: 1809-1812; T. VII : 1805-1808.

43. Indeks alfabetyczny do aktów sądów powiatowych w Ostrogu z lat 1797-1844.

44. Księga radziecka m. Równe. T. I: 1628-1629; T. II: 1691-1699.

45. Akta sprawy o dobra koreckie w Trybunale Koronnym 1680.

46. Sumariusz z ksiąg Metryki Koronnej 1515-1589.

47. Sumariusz dokumentów z akt grodzkich i ziemskich włodzimierskich z lat 1561-1740.

48. Dekret dzielczy kompromissarski sukcesorów Kordyszowskich 1790 roku.

49. Wypisy z ksiąg głównych trybunalskich spraw województwa bracławskiego r. 1684.

50. Sumariusz aktów grodzkich bełskich. T. I: Lata 1606-1648; T. II: Lata 1700-1720; T. III: Lata 1721-1730; T. IV: Lata 1740-1760.

51. Regestr spraw ordynaryjnych sądu [ziemskiego?] łuckiego z lat 1782-1783.

52. Sumariusz Podolski aktów ziemskich kamienieckich z lat 1591-1634 i 1658.

53. Protokół burgrabski suscepty grodzkiej łuckiej z lat 1782-1783.

54. Sumariusz z dokumentów dotyczących Sołtanów, Szyszka-Staweckich i Trypolskich ułożony przez Wojciecha Różyckiego 1808.

55. Bernard Mikoszewski: Silva rerum, zawierające listy, mowy, notatki, wiersze i rachunki osobiste z lat 1768-1774.

56. Sumariusz generalny dokumentów odnoszących się do dóbr w województwach kijowskim i wołyńskim, a znajdujących się w archiwum kustyńskim Steckich. XVIII w. Tomów 2.

57. Protokuł [!] kancelaryjski ks. Józefa Czartoryskiego z 1768 r.

58. „Thomus 3 Prothocoli Inscriptionum Omnium Transactionum in castro Bełzensi recognita ab Anno 1741 ad Annum 1760”.

59. Sumariusz Generalny Dokumentów autentycznych całego Archiwum Wiszniowieckiego Anno 1749 spisany.

60. Księga różnych notat, transakcji z różnych akt Trybunalskich Ziemskich Grodzkich do dóbr y interesów tak jw. Karwickiego regenta koronnego jako y innych Anno 1755 […] zaczęta.

61. Sumariusz archiwum Lachowieckiego sporządzony z inicjatywy ks. Józefa Aleksandra Jabłonowskiego.

62. Sumariusz akt łuckich ziemskich z lat 1624-1773.

63. Sumariusz akt grodzkich łuckich z lat 1658-1773.

64. Sumariusz aktów grodzkich przemyskich 1544-1688.

65. Commensuratio bonorum Radziechów oblata in castro Chełmensi A. D. 1665.

66. Sumariusze do spraw majątkowych różnych dóbr Czartoryskich (m.in. dot. księstwa koreckiego).

67. Wyjątki z sumariuszów generalnych archiwum krasiłowskiego Sapiehów odnoszących się do różnych dóbr w guberni wołyńskiej, w Galicji, województwie lubelskim. Spisane ok. 1809 r.

68. Teofil Radzimiński: Temistokles. Dramat w 3 aktach (naśladowane z Piotra Metastazjusza).

69. Teofil Radzimiński: Bajki i powieści wiejskie. Rok 1827.

70. Sumariusz z aktów ziemskich łuckich z lat 1565-1638. T. I: lata 1565-1600; T. II: lata 1602-1620; T. III: lata 1621-1638.

71. Sumariusz do dóbr Mukosiejów Gdańsków z r. 1816.

72. Sumariusz do dóbr Horodyszcze.

73. Materiały i notaty genealogiczne do historii rodzin wołyńskich. T. 1: A-M; T. 2: N-Z.

74. Spis szlachty (przeważnie bełskiej). Wiek XVIII.

75. Pamiętnik księcia Jana Stanisława Jabłonowskiego wojewody ruskiego z 1697 r.

76. Expens Domowy to jest Różne regestra, kwity, Porachunki zawierający Roku 1769.

76. Henryk Olechnowicz Stecki: Senat Rzplitej Polskiej od najdawniejszych czasów do r. 1831. Z dodaniem spisu obrządków wschodnich oraz kardynałów polskich.

78. Zbiór autografów XVII-XVIII w. (akta, uniwersały, listy). Tomów 2.

79. Spis alfabetyczny spraw wołyńskiego szlacheckiego deputackiego zebrania.

80. Miscellanea publiczne i sądowe z XVIII w. (m.in. sumariusz aktów łuckich i podolskich, materiały dot. konfederacji wołyńskiej 1733 i konfederacji barskiej 1768).

81. Sumariusz kwerendy XVII w. z akt włodzimierskich lub krzemienieckich.

82. Miscellanea z lat 1566-1781, zwierające wypisy z akt grodzkich i ziemskich, lauda sejmikowe, sumariusze dokumentów, genealogie, uniwersały, odezwy i mowy.

83. Miscellanea z XVII-XIX wieku, zawierające wypisy z akt grodzkich i ziemskich, dekrety, kwity, autografy, listy.

84. Miscellanea z XVII-XVIII w., zawierające wypisy z akt grodzkich różnych województw, rodowody i patenty szlacheckie, manifestacje i protestacje oraz królewskie listy żelazne.

85. Zygmunt Luba-Radzimiński: Materiały do wstępu do monografii xx. Sanguszków 1901 r.

86. Papiery Andrzeja Radzimińskiego i jego rodziny.

87. Tablice genealogiczne rodu Seweryna Saryusz Zaleskiego.

88. Seweryn Saryusz Zaleski: Notaty odnoszące się do monografii Sapiehów.

89. Chodkiewiczowie. Opracowanie Z. Luba-Radzimińskiego oraz spis pergaminów Archiwum Młynowskiego.

90. Notaty heraldyczne. Zalescy. Tomów 2.

91. Miscellanea z II poł. XVIII w., zawierające gazety pisane głównie z lat 1761-1765 oraz różne zapiski dot. historii Polski (m.in. „odpowiedź Eustachemu J[anuszkiewiczowi]...” w sprawie Liceum Krzemienieckiego).

92. Miscellanea genealogiczno-biograficzne. Własnoręczne notatki Radzimińskiego.

93. Miscellanea przeważnie polityczne z końca XVIII i początku XIX w.

94. Korespondencja księży Reformatów w Dederkałach z XIX w.

95. Seweryn Sarjusz Zaleski: Utwory poetyczne i inne.

96. Rękopisy heraldyczne Despot-Zenowicza.

97. Notaty heraldyczne Wacława Rulikowskiego, Sewetyna Zaleskiego i Zygmunta Radzimińskiego.

98. Notaty luźne genealogiczno-heraldyczne.

99. Akta i materiały do genealogii rodzin Denisków, Jarmolińskich, Potrykowskich, Pruszyńskich i Radzimińskich. XVII-XIX w.

100. Papiery Antoniego Radzimińskiego z linii lubelskiej vel generalskiej (m.in. pisma ks. Józefa Poniatowskiego 1791-1813).

101. Papiery Floriana Radzimińskiego. II poł. XVII w.-ok. 1725 r.

102. Papiery Józefa Radzimińskiego z linii kijowsko-krzemieniecko-lubelskiej.

103. Papiery Antoniego Radzimińskiego z linii kijowsko-krzemieniecko-lubelskiej oraz akta do innych rodzin XVI-XVIII w.

104. Życiorys generała A. L. Radzimińskiego. Materiały do dziejów Departamentu Lubelskiego w ostatnich latach Księstwa Warszawskiego.

105. Materiały różne dotyczące Radzimińskich. Pudeł 2.

106. Notaty heraldyczno-archeologiczne oraz indeksy do archiwów romanowskiego i kotelańskiego.

107. Papiery Jana Arnolfa Radzimińskiego cześnika czernichowskiego. XVIII-I poł. XIX w.

108. Papiery Arnolfa Kazimierza Radzimińskiego skarbnika wołyńskiego.

109. Papiery Józefa Adama Radzimińskiego starosty dymitrowskiego. XVIII w. (przeważnie wypisy z aktów łuckich).

11. Józef Leśniowski: Historia spisków po różnych świata państwach i królestwach nadarzonych. Księga V.

110. Papiery Filipa Radzimińskiego (zm. 1797, marszałka konfederacji ziemi sanockiej) z linii wołyńskiej vel haliczańskiej (gałąź marszałkowska). XVIII-pocz. XIX w. Części 2.

111. Akta rodzinne Zachorowskich.

112. Oryginały i odpisy listów, mandatów i przywilejów królewskich i wielkoksiążęcych z lat 1440-1766 oraz inne akta prawne.

113. Oryginały i odpisy listów, mandatów i przywilejów królewskich i wielkoksiążęcych z lat 1609-1699.

114. Metryka Litewska z czasów Kazimierza i Aleksandra Jagiellończyka.

115. Papiery Felicjana Radzimińskiego starosty żeleźnickiego.

116. Korespondencja Włodzimierza Broel-Platera 1887 r.

117. Lustracja starostwa łuckiego 1664 r.

118. Lustracje starostw Kaniowskiego i Białcerkiewskiego z lat 1570-1622 oraz opis zamku winnickiego z 1552 r.

119. Indeksy do sumariusza łuckiego głównego zrobione przez Władysława L. Radzimińskiego. Obejmuje lata 1583-1600.

120. Radziminsciana różne. Korespondencja z władzami archiwalnymi odnośnie do kwerend tyczących się rodu Radzimińskich.

121. Radziminsciana I. Papiery różnych Radzimińskich.

122. Papiery Piotra Jana Radzimińskiego cześnika wołyńskiego.

123. Radziminsciana 1905.

124. Radziminsciana.

125. Seweryn Sarjusz Zaleski: Utwory poetyczne.

126. Akta rodzinne Czarneckich herbu Prus.

127. Akta rodzinne Załęskich.

128. Akta rodzinne Chobrzyńskich oraz zapiski genealogiczne i sumariusze spraw innych rodzin.

129. Edward Rulikowski: Bracławszczyna przed kilkuset lat.

130. Sprawy poborowe, regestry podymnego, kwity, lustracje z lat 1670-1793.

132. Akta procesu między Barbarą z Tarłów Jerzową Lubomirską a Sapiehami, Radziwiłłami, Czartoryskimi i in. o dobra koreckie i międzyrzeckie w Trybunale Lubelskim 1680.

133. Akt graniczny między dziedzicami dóbr wsiów Krasnołuki, Tatarynowiec, Borszczówki przez sąd podkomorski Kijowski y urzędy Włodzimierski i Czernichowski roku 1743 […].

134. Dokumenty dotyczące Józefa i Piotra Radzimińskich.

135. Papiery Radzimińskich linii lubelskiej vel generalskiej (głównie Antoniego Razimińskiego).

136. Notaty genealogiczne do historii rodzin wołyńskich.

137. Notaty heraldyczne ogólne (alfabetyczny spis nazwisk szlacheckich na Wołyniu).

138. Ćwiczenia naukowe z Zawadyńcach Godfryda L. Radzimińskiego 1789-1794.

139. Raptularz Mikołaja Deniski z 1814 r.

140. Oryginały i odpisy listów, mandatów i przywilejów królewskich i wielkoksiążęcych z lat 1321-1745.

141. Akta rodzinne Kołysków.

142. Series actorum terrestrium Bełzensium ab anno 1525 ad annum 1685. Zawiera przeważnie akta graniczne różnych wsi w ziemi bełskiej i lubelskiej.

143. Mandat graniczny króla Zygmunta Augusta z 1555 r. oraz dekret komisji w sprawie dóbr Kotuszków. Wypis z Metryki Koronnej. XVIII w.

144. Wypisy urzędowe z ksiąg grodzkich, listów, mandatów i przywilejów królewskich i wielkoksiążęcych z lat 1392-1780.

145. Sumariusz odnoszący się do majętności Kulikowa w powiecie Krzemienieckim dziedzicznej Feliksa Radzimińskiego. (m.in. akta do sprawy granicznej Adama Radzimińskiego z Liceum Krzemienieckim)

147. Rękopisy Teofila Radzimińskiego i korespondencja Radzimińskich przeważnie z linii Arnolfa III.

148. Sumariusz dokumentów przez Józefa Pruszyńskiego rotmistrza Kawalerii Narodowej, komportowanych masę majątku żony swej Franciszki z Kordyszów Pruszyńskiej 15 Augusta 1822 roku.

149. Sumariusze akt procesowych różnych rodzin. Tomów 3.

150. Papiery różnych Radzimińskich z linii wołyńskiej vel haliczańskiej.

151. Papiery Józefa Radzimińskiego z linii wołyńskiej vel haliczańskiej (gałąź podkomorska).

152. Papiery Arnolfa Radzimińskiego z linii wołyńskiej vel haliczańskiej (m.in. inwentarz dóbr Holatyn i Nowystaw w pow. Łuckim Michała Wielhorskiego z 1778 r.).

153. Papiery Jana Radzimińskiego z linii wołyńskiej vel haliczańskiej (gałąź marszałkowska). Koniec XVIII w.-I poł. XIX w.

154. Papiery Godfryda Radzimińskiego z linii wołyńskiej vel haliczańskiej (gałąź marszałkowska).

155. Papiery Wincentego Radzimińskiego z linii wołyńskiej vel haliczańskiej (gałąź marszałkowska).

156. Miscellanea z XVIII-XIX w., zawierające akta Komisji Edukacyjnej na Wołyniu z lat 1777-1829.

157. Kwerendy akt grodzkich krzemienieckich 1590-1655. [odnoszą się przeważnie do majątków i spraw rodziny Dziusów: przeważnie zapisy, streszczenia testamentów, relacje, spory graniczne, pozwy].

158. Akta rodzinne Kierdejów i innych rodzin (m.in. Czapliców).

159. Sumariusz różnych akt z ksiąg grodzkich łuckich z lat 1592 (1561) -1739 oraz sumariusze różne (m.in. praw i przywilejów nadanych miastu Kamieńcowi Podolskiemu nacji ormiańskiej 1519-1672). Części 2.

160. Sumariusz akt włodzimierskich.

161. Sumariusze z akt krzemienieckich. Fragmenty z lat 1580-1599, 1663-1688, 1700-1746.

162. Sumariusz z Protokołów Lwowskich z lat 1750-1755, zawierający zapiski sądowe, pokwitowania, cesje, sprzedaże.

163. Kwerendy z akt grodzkich owruckich zacząwszy ab anno 1678 od najpierwszej xięgi.

164. Dokumenty administracyjno-gospodarcze tyczące się różnych miejscowości z lat 1624-1786.

165. Sumariusz z Metryki Litewskiej dotyczący królewszczyzny Czarnobyl i nadań na rzecz możnowładców, głównie rodziny Hornostajów z lat 1505-1689. Tomów 2.

166. Sumariusz z akt łuckich od 1651 r.

167. Sumariusz dokumentów miasta Wyżwy w sprawie sporu tegoż miasta z Księciem Dymitrem Jabłonowskim starostą kowalskim […] sporządzony w r. 1785 oraz sumariusz do sporu Dymitra Jabłonowskiego z Krasickimi.

168. Listy ks. Bernarda Mikoszewskiego 1772-1783.

169. Listy. Lit. B-Z. Teka 1: B; Teka 2: C; Teka 3: D; Teka 4: G-H; Teka 5: J; Teka 6: K; Teka 7: L-Ł; Teka 8: M-O; Teka 9: P; Teka 10: R; Teka 11: S; Teka 12: U-W; Teka 13: Z-Ż.

170. Korespondencja Denisków.

171. Listy ciekawe z wieku XVII-XVIII i początku XIX, ułożone alfabetycznie.

172. Listy Polanowskich. 1682-1810 (przeważnie z pierwszej poł. XVIII w., sprawy głównie domowe i rodzinne.

173. „Jak nasze prababki pisały”. XVIII-XIX w.

174. Korespondencja Ludwika Deniski.

175. Listy Prossowskiego.

176. Korespondencja rodzinna Radzimińskich z XIX w.

177. Listy nieustalonych autorów (listy bez podpisów lub z odpisami nieczytelnymi). II poł. XVIII-pocz. XIX w.

178. Akta różnych rodzin. Lit. A-W. Tek 17.

179. Akta rodzinne Mukosiej-Denisków. Tek 3.

180. Akta rodzinne Skibickich.

181. Akta rodzinne Ostrogskich i Zasławskich. Części 5.

182. Akta rodzinne Lubomirskich.

183. Materiały do monografii Morzkowskich (odpisy z ksiąg grodzkich drohickich).

184. Akta rodzinne Czosnowskich.

185. Akta rodzinne Charlęskich.

186. Akta rodzinne Światopełk Czetwertyńskich.

188. Akta rodzinne Kuszaba-Potrykowskich. Części 5.

189. Akta rodzinne Stempkowskich.

190. Pisma i druki odnoszące się do Mukosiejów Denisków na Berehu.

191. Akta rodzinne Ledóchowskich (przeważnie sprawy majątkowe – Wołyń XVI-pocz. XIX w.).

192. Akta rodzinne Zbaraskich.

193. Akta rodzinne Zachorowskich.

194. Akta rodzinne Sieniutów.

195. Akta rodzinne Wkryńskich.

196. Akta rodzinne Hulewiczów.

197. Akta rodzinne Mukosiej-Denisków.

198. Wypisy z akt krzemienieckich dot. spraw majątkowych Dziusów i innych rodzin. 1568-1633.

199. Akta rodzinne Piotruszewskich.

200. Akta różnych rodzin. Lit. A-W. Tek 17.

201. Akta rodzinne Wyszpolskich.

202. Akta rodzinne Kadłubiskich (sumariusze różnych spraw majątkowych XVIII i XIX w.).

203. Akta rodzinne Kordyszów.

204. Akta różnych rodzin. Lit. A-Z. Tek 5?

205. Akta różnych rodzin. Lit. C.

206. Akta różnych rodzin. Lit. P (m.in. Polanowskich).

207. Akta rodzinne Prosowskich.

208. Akta różnych rodzin. Lit. A-Ż. Woluminów 17.

209. Sanguszkowsciana (zebrane przez Z. L. Radzimińskiego?).

210. Bieżące Sanguszkowsciana (zebrane przez Z. L. Radzimińskiego?).

211. Akta xx. Sanguszków. Plików 6.

212. Odpisy aktów i inne papiery odnoszące się do sprawy ordynacji ostrogskiej 1747-1790 zebrane przez Zygmunta Luba-Radzimińskiego.

213. Plany i mapy.

214. Atestacje do spraw. Wiek XVI.

215. Luźne akta działów majątkowych, przeważnie wypisy z ksiąg krzemienieckich. Lata 1540-1599.

216. Akta dotyczące dzierżaw. Wiek XVI.

217. Akta spraw granicznych z XVI w.

218. Akta spraw granicznych z XVI w.

219. Intercyzy, dożywocia i zapisy między małżonkami. Wiek XVI.

220. Luźne akta intromisji, przeważnie z terenu Wołynia. Wiek XVI.

221. Kwity. Wiek XVI (lata 1572-1599).

222. Manifesty i protesty oraz wizje woźnych. Luźne akta przeważnie z terenu Wołynia z lat 1540-1600.

223. Pozwy i listy napominalne. Luźne akta m.in z ksiąg krzemienieckich z lat 1543-1600.

225. Sprawy publiczne. Lustracje. Wypisy niemal wyłącznie z ksiąg grodzkich krzemienieckich z lat 1548-1566. Ponadto lustracja wsi Brzezinki w województwie sandomierskim.

226. Testamenty. Wiek XVI.

227. Wyroki sądowe i trybunalskie. Luźne akta przeważnie z terenu Wołynia z lat 1543-1598.

228. Zapisy, sprzedaże i darowizny dóbr ziemskich. Wiek XVI.

229. Zastawy i zapisy na dobrach ziemskich. Wiek XVI.

230. Działy 1601-1701.

231. Luźne akta tyczące dzierżaw, arend intercyz XVII w.

232. Akta graniczne 1601-1701.

233. Inkwizycje 1650-1700.

234. Intercyzy, dożywocia i zapisy między małżonkami. Wiek XVII.

235. Intromisje 1601-1701.

236. Kwity 1601-1701.

237. Manifesty, protesty i wizje woźnych 1601-1670.

238. Manifesty, protesty i wizje woźnych 1670-1701.

239. Pozwy, listy napominalne i prorogacje 1601-1666.

240. Pozwy, listy napominalne i prorogacje 1666-1701.

241. Roboraty umów, których treść jest niewymieniona. 1628.

242. Umowy różnorodne i luźne dokumenty przeważnie z ziemi łuckiej 1622-1701.

243. Spisy ruchomości 1654-1699.

244. Sprawy publiczne, wojskowe, podatkowe, lustracje, inwentarze, korespondencja. 1612-1693.

245. Testamenty 1601-1701.

246. Umocowania do spraw różnych 1613-1700.

247. Wyroki sądowe i trybunalskie 1601-1636.

248. Wyroki sądowe i trybunalskie 1636-1650.

249. Wyroki sądowe i trybunalskie 1651-1679.

250. Wyroki sądowe i trybunalskie 1679-1701.

251. Zapisy kompromisarskie 1602-1701

252. Zapisy, sprzedaże i darowizny dóbr ziemskich 1601-1650.

253. Zapisy, sprzedaże i darowizny dóbr ziemskich 1650-1701.

254. Zapisy i zastawy na dobrach ziemskich 1601-1651.

255. Zapisy i zastawy na dobrach ziemskich 1651-1681.

256. Zapisy i zastawy na dobrach ziemskich 1681-1701.

257. Atestacje i świadectwa do spraw 1700-1801.

258. Areszty osób i sum 1701-1801.

259. Działy 1701-1748.

260. Działy 1748-1767.

261. Działy 1767-1776.

262. Działy 1777-1784.

263. Działy 1784-1791.

264. Działy 1791-1801.

265. Dzierżawy 1701-1755.

266. Dzierżawy 1755-1776.

267. Dzierżawy 1776-1785.

268. Dzierżawy 1786-1801.

269. Graniczne 1701-1748.

270. Graniczne 1748-1778.

271. Graniczne 1778-1801.

272. Inkwizycje 1701-1775.

273. Inkwizycje 1775-1801.

274. Intercyzy, dożywocia i zapisy między małżonkami 1701-1771.

275. Intercyzy, dożywocia i zapisy między małżonkami 1771-1801.

276. Intromisje 1701-1761.

277. Intromisje 1761-1801.

278. Kwity 1701-1726.

279. Kwity 1726-1742.

280. Kwity 1742-1751.

281. Kwity 1751-1761.

282. Kwity 1761-1771.

283. Kwity 1771-1782.

284. Kwity 1782-1791.

285. Kwity 1792-1801.

286. Manifesty, protesty, obdukcje, wizje 1701-1712.

287. Manifesty, protesty, obdukcje, wizje 1712-1718.

288. Manifesty, protesty, obdukcje, wizje 1718-1723.

289. Manifesty, protesty, obdukcje, wizje 1723-1729.

290. Manifesty, protesty 1729-1736.

291. Manifesty, protesty 1736-1740.

292. Manifesty, protesty 1740-1744.

293. Manifesty, protesty 1744-1749.

294. Manifesty, protesty 1749-1753.

295. Manifesty, protesty 1754-1760.

296. Manifesty, protesty 1761-1767.

297. Manifesty, protesty 1768-1774.

298. Manifesty, protesty 1775-1781.

299. Manifesty, protesty 1779-1784.

300. Manifesty, protesty 1784-1788.

301. Manifesty, protesty 1789-1792.

302. Manifesty, protesty 1792-1801.

303. Metryki kościelne 1701-1801.

304. Pozwy i prorogacje 1701-1718.

305. Pozwy i prorogacje 1718-1724.

306. Pozwy i prorogacje 1724-1730.

307. Pozwy i prorogacje 1730-1737.

308. Pozwy i prorogacje 1738-1743.

309. Pozwy i prorogacje 1743-1746.

310. Pozwy i prorogacje 1747-1750.

311. Pozwy i prorogacje 1751-1756.

312. Pozwy i prorogacje 1757-1763.

313. Pozwy i prorogacje 1764-1772.

314. Pozwy i prorogacje 1773-1776.

315. Pozwy i prorogacje 1777-1779.

316. Pozwy i prorogacje 1780-1782.

317. Pozwy i prorogacje 1782-1786.

318. Pozwy i prorogacje 1786-1789.

319. Pozwy i prorogacje 1789-1791.

32. Diariusz pierwszego roku Sejmu Czteroletniego 1788.

320. Pozwy i prorogacje 1792-1796.

321. Pozwy i prorogacje 1797-1801.

322. Roboraty umów, których treść niewymieniona 1701-1801.

323. Umowy różne i luźne dokumenty 1701-1801.

324. Umowy różne i luźne dokumenty 1701-1801.

325. Spisy ruchomości 1704-1796.

326. Spisy ruchomości 1761-1801.

327. Sprawy publiczne krajowe, podatkowe 1701-1801.

328. Sprawy publiczne. Lauda województw i powiatów, lustracje, inwentarze 1701-1801.

329. Sprawy publiczne. Pojezuickie, wojenne, korespondencja 1701-1801.

330. Testamenty 1701-1762.

331. Testamenty 1762-1801.

332. Umocowania 1701-1774.

333. Umocowania 1774-1801.

334. Wyroki sądowe i trybunalskie 1701-1713.

335. Wyroki sądowe i trybunalskie 1713-1719.

336. Wyroki sądowe i trybunalskie 1719-1723.

337. Wyroki sądowe i trybunalskie 1723-1727.

338. Wyroki sądowe i trybunalskie 1727-1732.

339. Wyroki sądowe i trybunalskie 1732-1738.

340. Wyroki sądowe i trybunalskie 1738-1742.

341. Wyroki sądowe i trybunalskie 1742-1745.

342. Wyroki sądowe i trybunalskie 1745-1748.

343. Wyroki sądowe i trybunalskie 1748-1750.

344. Wyroki sądowe i trybunalskie 1751-1755.

345. Wyroki sądowe i trybunalskie 1756-1761.

346. Wyroki sądowe i trybunalskie 1762-1770.

347. Wyroki sądowe i trybunalskie 1778-1779.

348. Wyroki sądowe i trybunalskie 1795-1798.

349. Wyroki sądowe i trybunalskie 1798-1801.

350. Zapisy kompromisarskie 1701-1780.

351. Zapisy kompromisarskie 1780-1801.

352. Zapisy, sprzedaże i darowizny dóbr ziemskich 1701-1724.

353. Zapisy, sprzedaże i darowizny dóbr ziemskich 1724-1744.

354. Zapisy, sprzedaże i darowizny dóbr ziemskich 1744-1762.

355. Zapisy, sprzedaże i darowizny dóbr ziemskich 1763-1789.

356. Zapisy, sprzedaże i darowizny dóbr ziemskich 1789-1801.

357. Zastawy, tradycje i proste długi 1701-1716.

358. Zastawy, tradycje i proste długi 1717-1728.

359. Zastawy, tradycje i proste długi 1729-1739.

360. Zastawy, tradycje i proste długi 1740-1749.

361. Zastawy, tradycje i proste długi 1750-1758.

362. Zastawy, tradycje ewikcyjne, zapisy i proste długi 1759-1766.

363. Zastawy, tradycje ewikcyjne, zapisy i proste długi 1767-1776.

364. Zastawy, tradycje ewikcyjne, zapisy i proste długi 1777-1781.

365. Zastawy, tradycje ewikcyjne, zapisy i proste długi 1782-1788.

366. Zastawy, tradycje ewikcyjne, zapisy i proste długi 1789-1793.

367. Zastawy, tradycje ewikcyjne, zapisy i proste długi 1794-1801.

368. Akta luźne sądowe, procesy, wypisy z ksiąg grodzkich i ziemskich krzemienieckich, akta majątkowe, cesje rodziny Molskich, papiery klasztoru Reformatów w Dederkałach i in. XIX w.

369. Nieuporządkowane papiery rozmaitej treści z XVIII w.

370. Nieuporządkowane papiery rozmaitej treści z XIX w.

371. Kwity podymnego.

372. Spisy i regestry rozmaitych rzeczy i pozostałości różnych osób głównie z XIX w.

373. Regestry, spisy, ekspensy, rachunki przeważnie prywatnych różnych osób z XVIII-XIX w.

374. Rejestry, spisy, rachunki, przychody, rozchody, inwentarze różnych wsi i miejscowości.

375. Akta Józefa Drzewieckiego i Kadłubińskich.

376. Papiery rosyjskie, kwity, umowy, rachunki itp.

377. Inwentarze wsi, obrachunki, pretensje gromad o krzywdy. XVII-pocz. XIX w. Części 3.

378. Rachunki rodzinne Drzewieckich.

379. Inwentarze rozmaitych wsi. XVII-XIX w. Części 2.

380. Inwentarze, rachunki, kwity rozmaitych wsi i dóbr (Dydkowce, Zahorce, Iwankowce, Kniahinin, Krzec, Łosiatyn, Semenów). XVIII-XIX w. Części 2.

381. Akta sądowe i majątkowe Drzewieckich. XIX w. Tek 2.

382. Inwentarze różnych wsi, rachunki, rewersy, kwity, sprawy sądowe, wyroki, układy, umowy, relacje, manifesty, rezolucje, pozwy, plenipotencje, kontrakty dzierżawne. XIX w.

383. Akta rodzinne Cecyniowskich.

384. Akta sądowe i majątkowe Esterhazego, Felińskiego i Falkowskiego. XIX w.

385. Akta sądowe i majątkowe Peretiatkowiczów.

386. Relacje, manifesty, prorogacje, dekrety, raporty, kwity, plenipotencje, testamenty,

387. Akta majątkowe Pruszyńskich. Pocz. XIX w.

388. Akta różnych rodzin. Lit. T.

389. Raport roczny osiadłości i poddanych oraz inwentarze dóbr księstwa koreckiego, regestr pól hayduckich. Inwentarze innych wsi i miasteczek.

390. Akta sądowe i majątkowe Krajewskich.

391. Akta różnych rodzin. Lit. Z.

392. Akta sądowe i majątkowe Urbanowskich.

393. Akta różnych rodzin. Lit. O.

394. Akta różnych rodzin. Lit. N.

395. Akta majątkowe i procesowe Kamieńskich.

396. Akta sądowe i majątkowe różnych osób. Lit. H. (m.in. Hańskiego, Hondorfa i Hulewicza].

397. Szymon Konopacki: Pamiętnik-dziennik 1847-1884.

398. Kwity na pożyczone sumy pieniężne przeważnie Józefa Zakrzewskiego z XVIII-XIX w.

399. Korespondencja księży Reformatów w Dederkałach z XIX w.

400. Korespondencja księży Reformatów w Dederkałach z XIX w.

401. Kazania i mowy wygłaszane w Dederkałach.

402. Kazania, mowy i listy.

403. Spis bydła i skór wyprawnych bydlęcych „Skarbnika z Podola Łukasza…” 1698-1762.

405. Jan Marek Gozdawa Giżycki „Wołyniak”: Wycinki z gazet odnoszące się do jego osoby, wspomnienie pośmiertne pióra Radzimińskiego oraz notatki bibliograficzne.

406. Materiały do wspomnienia o ks. Romanie Sanguszce (wycinki z gazet, opis jubileuszu 1912r.).

407. Notaty sigillograficzne Zygmunta Luby Radzimińskiego.

408. Radzimiński: Tereszki – Władysław Grocholski (wycinki z gazet, notatki, wspomnienia pośmiertne).

410. Oryginały i odpisy listów, mandatów i przywilejów królewskich i wielkoksiążęcych z lat 1442-1779.

412. Miscellanea z XVII-XIX w., zawierające druki dotyczące Radzimińskich, pamiętnik z 1856 r. oraz kopie różnych aktów rosyjskich.

413. Akta różnych rodzin.

416. Zapiski procesowe, relacje i oblata sądu łuckiego. T. I: 1775-1777; T. II: 1778-1781.

425. Zygmunt Luba-Radzimiński: Rękopis monografii Sanguszków.

458*. Listy. Lit. A.

* Uwaga: numer rękopisu 458 wg inwentarza maszynopisowego; w katalogu kartkowym rękopis ten nosi numer 459!

459. Lauda sejmikowe i różne akta publiczne.

460. Materiały prawnicze.

461. Materiały wojskowe.

471. Akta publiczne (podatkowe z 1664 r., sejmikowe, wojskowe oraz odnoszące się do stosunków z Rosją w okresie rozbiorów).

472. Zygmunt Luba-Radzimiński: Bruliony monografii Sanguszków. Woluminów 5.

473. Akta różne (korespondencja, zapiski gospodarcze).

474. Materiały do dziejów Wołynia.

475. Autografy różne.

476. Sumariusz Archiwum po Feliksie i Teresie z Dzierzkowskich Pinińskich podstolich latyczowskich 1813.

477. Sumariusz dokumentów z Archiwum Daniela i Piotra Mężyńskich 1826.

478. Sumariusze dokumentów po Feliksie Kadłubiskim 1822 oraz dóbr klucza zahorowskiego.

479. Skorowidze do Archiwum i katalog biblioteki Zygmunta Luba-Radzimińskiego.

480. Indeksy kartkowe Archiwum Luba-Radzimińskich.

481. Katalog panegiryków zbioru Zygmunta Luba-Radzimińskiego.

482. Archiwum majątkowe Luba-Radzimińskich z wieku XIX. Fascykułów 16.

483. Drukowane tablice genealogiczne.

484. Józef Radzimiński: „Reportaże prawdziwe i artykuły”. Wycinki z prasy lat 1929-1934. Części 2.

485. Adam Radzimiński: Wypisy i dokumenty służące do opisu Krzemieńca. Cz. 1-3.

486a. Radziminsciana II. Papiery różnych Radzimińskich.

Pobieranie 455.91 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna