Fond 5: Dział I: 943/I. Pisma Raimunda Lulli. XVI w. S. 323. 3332


Fond 45 (Archiwum Dzieduszyckich): Dział IPobieranie 455.91 Kb.
Strona3/5
Data28.04.2016
Rozmiar455.91 Kb.
1   2   3   4   5

Fond 45 (Archiwum Dzieduszyckich): Dział I:

7. Jan znad Lipy: Utwory literackie. T. 1-6, 8-15, 17-20. 1860-1862. S. 150; 140; 140; 107; 81; 121; 100; 164; 172; 103; 97; 106; 102; 88; 79; 87; 79; 55.

76. Wypracowania szkolne Franciszka Rościszewskiego z 1757 r. (dotyczy nauki w szkole jezuickiej). K. 445.

186. „Opinia admirała Mordwinowa ułożona i podana Jego Cesarskiej Imperatorskiej Mości w Petersburgu 1827 r.”. XIX w. S. 20.

187. Tłumaczenia Marcina Piwockiego prac Bartłomieja Zimorowicza dot. historii Lwowa. 1834. K. 234.

188. Bartłomiej Zimorowicz: „Codex archivalis civitatis ... Leopoliensis”; „Leopolis, Russiea metropolis...” 1672. XIX w. K. 116.

189. Miscellanea z 1846 r. (odpisy „Dziennika Rządowego”, listów, relacji itp.) Poł. XIX w. K. 71.

335. Wypisy z ksiąg grodzkich trembowelskich i halickich oraz trybunału lubelskiego dotyczące spraw majątkowych Dzieduszyckich XVIII w. K. 110.

468-471. Teki Łukasza Gołębiowskiego (IV). Odpisy korespondencji Chodkiewiczów i Ostafiego Wołłowicza z lat 1566-1620. Koniec XVIII w. [M.in.: 468: Odpisy listów panów koronnych do Chodkiewiczów 1572-1620 (101); 469: Odpisy listów Zygmunta Augusta do Jana Chodkiewicza 1566-1570 (47); 471: odpis listu Zygmunta Augusta do Ostafiego Wołłowicza 1570 r.].

998. Drukowane materiały (ogłoszenia, programy koncertów, egzemplarze czasopism) 1845-1848. K. 557.

999. Drukowane materiały (ogłoszenia, programy koncertów, egzemplarze czasopism) 1850-1862 K. 695.

1000. Drukowane materiały (ogłoszenia, programy koncertów, egzemplarze czasopism) 1866-1875. K. 954.

1001. Materiały dotyczące Sejmu Krajowego we Lwowie 1861. K. 187.

1002. Łubieńska: Rozmyślania z moralności i religijności chrześcijańskiej. 1908. K. 455.

Fond 45 (Archiwum Dzieduszyckich): Dział IV:
1487-1512. Listy do Włodzimierza Dzieduszyckiego od różnych instytucji i organizacji na literę K. XIX w. K. ok. 54.

1536-1545. Listy do Włodzimierza Dzieduszyckiego od różnych instytucji i organizacji na literę S. XIX w. K. 40.

1584. „Observer” redakcja do Włodzimierza Dzieduszyckiego b.d.

1651-1662. Listy Alfonsyny z Miączyńskich Dzieduszyckiej do różnych osób i instytucji. 1867-1919. K. 459.

2184-2235. Listy do Alfonsyny z Miączyńskich Dzieduszyckiej od różnych osób na literę S. XIX-XX w. K. 323.

2236-2256. Listy do Alfonsyny z Miączyńskich Dzieduszyckiej od różnych osób na literę T. XIX-XX w. K. 201.

2429-2430. Listy Alfonsyny z Miączyńskich Dzieduszyckiej do różnych instytucji o organizacji XIX-XX w. K. 130.

2523. Listy do Anny Dzieduszyckiej od Wandy Nawarskiej. b.d. Listy 2. K. 3

2524. List do Anny Dzieduszyckiej od Zofii Olechowskiej. 1915. K. 2.

2525-2545. Listy do Anny Dzieduszyckiej od różnych osób na literę P. XX w. K. 58.

3375-3391. Listy do Włodzimierza Dzieduszyckiego (młodszego) od różnych osób na literę Cz. XX w. K. ok. 109.

3421-3481. Listy do Włodzimierza Dzieduszyckiego (młodszego) od różnych instytucji, organizacji itp. XX w. K. 110.

3561-3580. Listy do Róży Dzieduszyckiej od różnych osób XX w. K. 71.

3664-3667. Listy do Henryka Dzieduszyckiego od różnych osób. 1832. K. 8.

3907–3923. Listy do Nikodema Sochanika od różnych osób na literę W. 1854–1882 i b.d. Listów 101. K. ok. 176.

3924–3944. Listy do Nikodema Sochanika od różnych osób na literę G i H. 1855–1880 i b.d. Listów 78. K. 217.

3948–3957. Listy od Dzieduszyckich do Nikodema Sochanika.1854–1882 i b.d. Listów 118. K. 137.

3958–3968. Listy różnych osób na literę Z. do Nikodema Sochanika. 1854–1880. Listów 62. K. 104.

3969–3990. Listy różnych osób na literę K. do Nikodema Sochanika. 1860–1878 i b.d. Listów 86. K. 129.

3991–4003. Listy różnych osób na literę L. do Nikodema Sochanika. 1863–1875 i b.d. Listów 39. K. 76.

4004–4024. Listy różnych osób na literę M. do Nikodema Sochanika. 1855–1885 i b.d. Listów 85. K. 152.

4025–4030. Listy różnych osób na literę N. do Nikodema Sochanika. 1860–1880 i b.d. Listów 155. K. ok. 306.

4104–4111. Listy różnych osób na literę Sz. do Nikodema Sochanika. 1858–1889 i b.d. Listów 8. K. 12.

Fond 46 (Archiwum Jełowickich):

Teka I. Akta majątkowe i procesowe Jełowickich 1623-1682 (nr 1-100). Pol. i łac. [dot. Filona Jełowickiego]

Teka II. Akta majątkowe i procesowe Jełowickich 1683-1699 (nr 101-151). Pol., łac + dokumenty w jęz. ruskim 1614-1647 (nr 1-42) Rus. [Michał Bożenieć na Sokolu Jełowicki, Dymitr na Sokolu Jełowicki]

Teka III. Akta majątkowe i procesowe Jełowickich 1700-1718 (nr 152-248). Pol., łac [Konstanty Bożeniec Jełowicki]

Teka IV. Akta majątkowe i procesowe Jełowickich 1719-1725 (nr 249-319) Pol., łac. [Konstanty Bożeniec Jełowicki]

Teka V. Akta majątkowe i procesowe Jełowickich 1726-1735 (nr 320-398) Pol., łac. [Konstanty Bożeniec Jełowicki, Agnieszka z Taszyckich Jełowicka wdowa]

Teka VI. Akta majątkowe i procesowe Jełowickich 1736-1753 (nr 399-489) Pol., łac. [Agnieszka Jełowicka]

Teka VII. Akta majątkowe i procesowe Jełowickich 1754-1799 (nr 490-572) Pol., łac. [Michał Jełowicki łowczy łucki]

Teka VIII. Akta majątkowe i procesowe Jełowickich 1565-1717 (nr 573-658) Pol., łac. [Filon Jełowicki]

Teka IX. Akta majątkowe, procesowe i finansowe Jełowickich 1718-1736 (nr 659-737) Pol., łac. [Konstanty Bożeniec Jełowicki stolnik piński, Eleonora Jełowicka 2 v. Jeniczowa, Jeniczowie, Konstanty Wojciech Bożeniec J. chorąży buski,

Teka X. Akta majątkowe, procesowe i finansowe Jełowickich 1737-1744 (nr 738-808) Pol., łac. [Franciszek Jełowicki starosta nowosielecki

Teka XI. Akta majątkowe, procesowe i finansowe Jełowickich 1745-1780 (nr 809-910) Pol., łac. [Franciszek Jełowicki starosta nowosielecki, Aleksander Bożeniec miecznik, Stanisław Bożeniec podst. Smoleński, Elżbieta Jełowicka starościna nowosielecka]

Teka XIV. Korespondencja Jełowickich. 1565-1718. (nr 1-68). [są to listy do Jełowickich Filona, Konstantego 1718, ]

Teka XV. Korespondencja Konstantego Jełowickiego. 1719-1726 (nr 69-125).

Teka XVI. Korespondencja Jełowickich. Ok. 1726-1875 (nr 126-255)

Teka XVII. Korespondencja Jełowickich. Przed 1763-1912 (nr 256-423) [gł. do marszałka Adolfa Jełowickiego 1866-1910]

Teka XXI. Akta majątkowe, procesowe i osobiste Jełowickich. 1444-1779 (nr 1145-1233) [Sawin, syn Gniewosza Jełowickiego, Krzysztof Jełowicki podstoli wołyński, Heronim Jełowicki łowczy wołyński, Hieronim kanclerz kapituły lwowskiej, Michał Jełowicki łowczy owrucki, Franciszek Jełowicki łowczy buski????] [może akta prawno-majątkowe i osobiste]

Teka XXVII. Akta majątkowe i procesowe Jełowickich 1590-1634 (nr 2058-2611) [Dymitr Jełowicki, Sawin Jełowicki, Hieronim Jełowicki, Zachariasz Jełowicki

Teka XXVIII. Akta majątkowe i procesowe Jełowickich 1638-1768 (nr 2612-3038) [Józef Boż. Jełowicki 1723]

Teka XXIX. Akta majątkowe i procesowe Jełowickich 1589-1791 (nr 3039-3646)

Teka XXX. Akta majątkowe i procesowe Jełowickich 1532-1765 (nr 3647-4209) [Konstanty stolnik nowogr.]

Teka XXXII. Akta majątkowe i procesowe Jełowickich 1561-1763 (nr 4810-5460)

Teka XXXV. Akta majątkowe, procesowe i osobiste Jełowickich, zapiski bpa Adolfa Jełowickiego z podróży do Ziemi Świętej oraz materiały różne 1497-1920 (nr 7009-7400)

Teka XL. Wyjątki z pamiętników Ksawery z Brzozowskich Grocholskiej i korespondencja bpa Adolfa Jełowickiego 1925 (nr 8328-8632)

Teka XLI. Korespondencja bpa Adolfa Jełowieckiego 1926 (nr 8633-8994)

Teka XLII. Materiały związane z działalnością bpa Adolfa Jełowickiego 1915-1924 (nr 8995-8999).

Teka XLIII. Tablice i materiały do genealogii Jełowickich (nr 9000-9014)

Teka LI. Papiery różne dotyczące Jełowickich 1613-1932 [przeważnie z początku XX w., m.in wiersze Kazimierza Jełowickiego i Mikołaja Jełwickiego, listy i dokumenty dot. Edwarda Jełowickiego, księga czynności biskupich Adolfa Jełowickiego, sztambuch Pauliny Jełowickiej] (nr 11023-11058)

Teka LII. Korespondencja bpa Adolfa Jełowieckiego 1932 (nr 11059-11389).

Teka LIII. Korespondencja bpa Adolfa Jełowieckiego 1933 (nr 11390-11802)

Teka LVII. Korespondencja ks. Aleksandra Jełowickiego 1855-1862 (nr 12156-12163) sztuk 116+152+81+84+144+162+151+231

Teka LVIII. Korespondencja ks. Aleksandra Jełowickiego 1863-1868 (nr 12164-12169) szt. 253, 209, 244, 146, 140, 207

Fond 144 (Teki Antoniego Schneidera): Część IV:

21. Zbiór materiałów do historii różnych miejscowości Bukowiny. Lit. Ju. XVIII/XIX w. Tomów 2.

45. Zbiór materiałów do historii różnych miejscowości Bukowiny. Lit. Win. XVIII/XIX w.

47. Zbiór materiałów do historii Bukowiny. Varia. XVIII/XIX w.

Fond 144 (Teki Antoniego Schneidera): Część VI:

3. Dokumenty dotyczące zaludnienia, hodowli, stanu dróg i przemysłu.

12. Sprawozdania dotyczące gospodarki leśnej, materiały do solanek i źródeł wodnych.

16. Materiały dotyczące przemysłu w Galicji. Sprawozdania różnych powiatów przesyłane do Gubernium we Lwowie.

24. Skorowidz miejscowości powiatu żółkiewskiego.

24b. Skorowidz miejscowości Galicji (do map Galicji).

Fond 73 (Archiwum Ostapa Ortwina):

458. Korespondencja Ostapa Ortwina. Listy Bruna Schule do Ostapa Ortwina 1921-1935 (3).

504. Spisy adresatów Ostapa Ortwina b.d. (13).

505. Archiwalna kartoteka Ostapa Ortwina b.d. (28).

506. Opinie i polemiki między recenzentem N. Wysockim i autorką A. Kollias na temat jej książki „Zapolska”. Maszynopis [...]. Ponadto: powiadomienie na temat budowy nadbrzeżnych bali nads brzegiem rzeki Wisły oraz wycinki z gazet. 1932 (11).

Fond 204 (Archiwum Biblioteki Baworowskich):

29. Materiały dot. działalności biblioteki (korespondencja, rachunki, rejestry i inne) 1917, K. 131.

Fond 209 (Archiwum Baworowskich):

227. Listy Nikorowicza do Siekierzyńskiej 1782-1783, K. 8.

279. Listy Henriette Severin do Baworowskiego 1720 i b.d., K. 6.

387. Korespondencja Abrahamowiczów, Badenich, Jablonowskich, Sapiehów, Ponińskich i in. II poł. XIX w., K. 520.

393. Zdekompletowana korespondencja [M.] Potockiego i M. [Kargińskiego?] 1721-1796, K. 76.

394. Zdekompletowana korespondencja Brylińskiego, Hirscha i in. 1860-1894, K. 14.

395. Baworowski. Wypisy z ksiąg grodzkich z Trembowli i Kamieńca Podolskiego dotyczących majątków Kopyczyńce, Kociubińce, Hadykowce i in. 1557-1644, K. 130.

396. Baworowski. Wypisy z ksiąg grodzkich z Trembowli i Kamieńca Podolskiego dotyczących majątków Kopyczyńce, Kociubińce, [...], Orszykowce i in. 1565-1619, K. 84.

397. Baworowski. Wypisy z ksiąg grodzkich z Tarnopola, Kamieńca Podolskiego i miasta Lwowa i ksiąg głównego koronnego trybunału w Lublinie, dotyczące majątków: Kopyczyńce, Kociubińce 1620-1681, K. 148.

398. Baworowski. Wypisy z ksiąg grodzkich powiatów bełskiego, trembowelskiego i galicyjskiego i ksiąg głównego koronnego trybunału w Lublinie, dotyczące majątków: Kopyczyńce oraz sprawy nabycia majątku Kalaczariwka? w Trembowli 1684-1696, K. 152.

399. Baworowski. Wypisy z ksiąg grodzkich powiatów bełskiego, trembowelskiego i galicyjskiego i ksiąg głównego koronnego trybunału w Lublinie, dotyczące majątków: Kopyczyńce i Kociubińce, a także innych spraw 1644-1729, K. 193.

400. Baworowski. Wypisy z ksiąg grodzkich powiatów trembowelskiego, kamienieckiego i żydaczowskiego oraz z ksiąg głównego koronnego trybunału w Lublinie, dotyczące majątku Kociubińce i przyległych wsi oraz materiały z sądowych procesów majątkowych Baworowskich z Sieniawskimi, Jordanami, Kalinowskimi, w szczególności dotyczące zbiegłych chłopów 1717-1722, K. 145.

401. Baworowski. Materiały dotyczące majątków Kopyczyńce, Kociubińce i Probiżna powiatu trembowelskiego oraz stosunków majątkowych Baworowskich z Sieniawskimi i Jordanami i in. 1723-1728, K. 94.

532. Materiały spraw majątkowych Brzuchowskich dot. majątków Nastasów, Kuropatniki i in. 1645-1737, K. 193.

586. Denis Zubrzycki. „Historia […]” tekst z poprawkami autora, genealogia ruskich rodów książęcych 1851-1855, K. ok. 500.

634. Dyplom zaświadczający uzyskanie tytułu doktorskiego Jana NN. 1885, K. 1.

636. Poświadczenie szlachectwa Teodora Serwatowskiego 1902, K. 1.

685. Akta spraw majątkowych Charczewskich 1768-1759, K. 18.

Fond 9:

1. Lwowska rada miejska. Przywileje dla poszczególnych kupców na prawo prowadzenia handlu we Lwowie 1641. K. 2.

2. Zbiór akt grodzkich XVII-XVIII w.(bełzkie,halickie, lwowskie, przemyskie i inn.) XVII-XVIII w. K. 295

6. Bernacki Ludwik, dyrektor „Ossolineum” we Lwowie. Dokumenty osobiste (dowód osobisty, świadectwa zdobytego wykształcenia i t.p.) 1894-1931. K. 228.

8. Bernacki Ludwik, dyrektor „Ossolineum” we Lwowie. Listy od poszczególnych osób, organizacji i instytucji. Notaki wykładów z filozofii. 1932–1939. K. 265

56. Różne dokumenty i materiały dot. przeważnie historii Polski, jak również Francji, Anglii, Prus w okresie 1700-1744 (druki i rękopisy). 1700-1744. K. 39.

379. Żółkiew, parafia rzymokatolicka. Księga zapowiedzi ślubnych 1771–1786. K. 38.

523. Łowicz, klasztor franciszkański. Księga inwentarzowa(Katalog biblioteki klasztornej, spisy patronów, którzy odwiedzili klasztor, spisy zmarłych mnichów, inwentarz gospodarski). K. 244.

650. Słotwiński K., dyrektor ZNIO we Lwowie. Materiały do historii procesu sądowego K. Słotwińskiego. K. 186.

700. Cyków, wieś w powiecie Przemyskim. Akta grodzkie przemyskie dot. poddanych. K. 8.

739. Decyzja sądu (polubownego) w spadkowej sprawie drobnej szlachty. 1715. K. 2.

747. Materiały archiwalne Muzeum XX. Lubomirskich (inwentarze, cennik, korespondencja). 1924-1931. K. 52

947. Stare /miasto, wieś/ powiatu leżajskiego. Księga aktowa 1694-1789. K. 446.
Fond 76 (Zbiór rękopisów i archiwum Pawlikowskich): Część I:

15. Modlitewnik łaciński w czterech częściach. 1761. S. 292.

92. „Popis roczny z jeometrii, arytmetyki, algiebry i loiki w Szkołach Kamienieckich Podolskich w miesiącu lipcu 1791 roku odprawiony”. Koniec XVIII w. S. 12.

109. Pierwszy katalog Biblioteki Gwalberta Pawlikowskiego. XIX w. S. 179.

114. Protokół Rady gospodarczej Legii Akademików 1848. XIX w. S. 230.

118. „Denkwürdigkeiten in Lemberg, welche in Kirchen und Klöstern sich vorfinden, sowie auch jene Gegenständen, die an dem alten Rathaus und Thurme bestanden haben. Vom Jahre 1827 an gesammelt und copirt. Zinn, st. Strassen Comiss”. I poł. XIX w. S. 124.

122. III Spis roślin pomarańczarni i szklarni zakładu ogrodniczego w Medyce, wsi w Galicji, cyrkule przemyślkim [sic!] leżącej. XIX w. S. 156.

129. Grammatika dobroglagolewaho ellenoslowienskaho jazyka sowerszennaho iskustwa osmi czastej slowa. XVII-XVIII w. S. 548.

171. Papiery Mariana Floriana Zakrzewskiego, lekarza lwowskiego. XIX w. S. 550.

176. „Beobachtungen über die Ursachen, den möglichen Zwek und die Folgen der in Galizien vorgekommenen unheilvollen Begebenheiten”. XIX w. S. 42.

243. „Opisanie kościołów pierwiastkowe, strzeleckiego i mościskiego, tychże fundacje, szereg plebanów i proboszczów i tychże biografia, tudzież ważneijsze zdarzenia i processa, tyczące się tychże kościołów. Przez Ks. Jana Szafrańskiego. 1842”. XIX w. S. 726.

281. Akta Stowarzyszenia Ziemiańskiego i dziennika „Polska”. 1848. S. 2520.

281b. Papiery Jana Gwalberta Pawlikowskiego związane przeważnie z działalnością w Galicyjskim Towarzystwie Gospodarskim (m.in. bruliony pism J.G. Pawlikowskiego dotyczące zagadnień ekonomicznych i gospodarczych). XIX w. S. 816.

292. Materiały dotyczące historii Biblioteki Pawlikowskich (m.in. wykazy zbiorów i arkusze skontrowe). I poł. XIX w.-ok. 1910.Fond 76 (Zbiór rękopisów i archiwum Pawlikowskich): Część II:

168. Jabłonowscy: Listy do Pawlikowskiego. 1848. Sztuk 5.

169. Aleksander Jabłonowski: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1874-1876. Sztuk 8.

170. Antoni Jabłonowski: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1860-1861. Sztuk 3.

171. Kazimierz Jabłoński: Odpisy wierszy różnych autorów. Bd.

172. Henryk Jabłoński: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1856. Sztuk 2.

173. Kajetan Jabłoński: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1841-1862. Sztuk 12.

174. Janczewski: List d NN. 1832.

175. Karol i Henryk Jankowie: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1861-1887. Sztuk 15.

176. Aleksander Jasiński: List do NN. 1840-1843. Sztuk 2.

177. Jasiński: Listy do NN. 1848-1850. Sztuk 7.

178. Janota: List do Pawlikowskiego. 1877.

179. Stanisław Jaszowski: Listy do NN. 1827-1836. Sztuk 2.

180. Marceli Jawornicki: Listy do Gwalberta i Mieczysława Pawlikowskich. 1832-1859. Sztuk 55.

181. Antoni Jeziorański: Wspomnienie pośmiertne. 1882.

182. Igel: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1851-1852. Sztuk 2.

183. Julius Agust John: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1832-1840. Sztuk 3.

184. Henryk Josse: Listy do redakcji „Nowa Reforma”. 1866-1888. Sztuk 13.

185. Ignacy Józefowicz: Listy do NN. 1861.

186. Kabath: List do NN. 1839.

187. Karol Kaczkowski: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. Zał. list NN do Kaczkowskiego 1861-1862. Sztuk 5.

188. Mikołaj Kałmucki: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1855-1857. Sztuk 7.

189. Bernard Kalicki: Listy do Ludwika Gumplowicza. 1863-1864. Sztuk 4.

190. Witold Kalinowski: Listy do NN. Zał. list M. Pawlikowskiego do Kalinowskiego. 1886. Sztuk 2.

191. J. A. Kamiński: Listy do NN. Zał. drukowana odezwa. 1858. Sztuk 2.

192. Mieczysław Kamiński: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1854-1855. Sztuk 5.

193. Kontak: Fragment listu do NN. Bd.

194. Franz Karpt: Listy do Pawlikowskiego. 1834. Sztuk 4.

195. Karpińscy: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. Zał. kopia wiersza Heinego. 1853-1862. Sztuk 21.

196. Józef i Aleksander Kaszyccy: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1853-1858. Sztuk 17.

197. Julian Klaczko: List do NN. Bd.

198. A. Kłodziński: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1827-1844. Sztuk 52.

199. Antoni Kleczkowski: Listy do NN. 1885-1886. Sztuk 2.

200. Silwan Bernardyn Kluka: List do Pawlikowskiego. 1838.

201. M. Koczorowski: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1821-1829. Sztuk 2.

202. Köhne: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1844. Sztuk 3.

203. Kołaczkowski: List do redakcji. 1870.

204. J[ulian?] Kołosowski: Listy do NN. Zał. list Hercena. 1857-1859. Sztuk 3.

205. Franciszek Komorowski: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1853-1854. Sztuk 7.

206. Konarski: Listy do Pawlikowskich. 1859-1860. Sztuk 2.

207. Ignacy Konarski: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1832-1845. Sztuk 16.

208. Koniuszko: List do reakcji „Nowej Reformy”. 1882.

209. J. Kopernicki: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1882. Sztuk 3.

210. Stanisław i Wincenty Kopystiańscy: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1823-1861. Sztuk 5.

211. T. Korkesz: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1856-1857. Sztuk 3.

212. Antoni Kostecki: Listy do NN. 1861.

213. Józef Kostecki: Listy do NN. 1848.

214. Platon Kostecki: Listy do Mieczysława Romanowskiego. Zał. poezje własne. 1854-1883. Sztuk 11.

215. Ludwik Kozelski: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1841.

216. B. Kozłowski: List do NN. 1848.

217. Stanisław Koźmian: List do Mieczysława Pawlikowskiego. Bd.

218. Władysław Kozłowski: List do Mieczysława Pawlikowskiego. 1859.

219. Leon Krajewski: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1854-1862. Sztuk 4.

220. Aleksander Krasicki: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1848-1849. Sztuk 3.

221. Maciej i Karol Krasiccy: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1824-1850. Sztuk 13.

222. Piotr Krasiński: Listy do Gwalberta i Mieczysława Pawlikowskich. 1832-1858. Sztuk 23.

223. Stefan Kraszewski: List do Mieczysława Pawlikowskiego. 1859.

224. Kraus: List do NN. 1837.

225. Józef Kremer: List do Dwornickiego. 1860.

226. J. W. Kretschmer: List do Pawlikowskiego. 1844.

227. A. Kreig: List do NN. Bd.

228. Kronwald: Listy do NN. 1825. Sztuk 6.

229. Królikowski: List do NN. 1833.

230. Krosnowski: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1840-1849. Sztuk 6.

231. Kornel Krzeczunowicz: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1848. Sztuk 2.

232. Stanisław Krzemiński: List do NN. Zał. rękopis artykułu. 1889.

233. X. Ksiądz (?): List do redakcji. 1869.

234. Ludwik Kubala: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego i Ludwika Gumplowicza. 1833-1888. Sztuk 15.

235. Anastazy Kucharski: Listy do Pawlikowskiego. 1887.

236. Hemper Kürsinger: Listy do NN. 1834.

237. „Kurier Codzienny”: Listy do redakcji. 1886. Sztuk 2.

238. Łętowski: List do Pawlikowskiego. 1860.

239. Łachowski: List do Pawlikowskiego. 1839.

240. Stanisław Lanikoroński: List do Pawlikowskiego. Zał. listy NN. 1828-1837. Sztuk 4.

241. Larisch: List do Gwalberta Pawlikowskiego. Zał. list NN. 1848.

242. Laskowski: List do Pawlikowskiego. 1842.

243. Laub: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1833-1839. Sztuk 27.

244. Laub: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1832-1840. Sztuk 40.

245. Leiningen: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1844-1845. Sztuk 2.

246. Lelowski: List do NN. 1849.

247. Ludwika Leśniowska: Listy do NN. Zał. bilet wizyt. 1862-1880. Sztuk 3.

248. Józef Lewicki: List do Gwalberta Pawlikowskiego. 1848.

249. Lewicki: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1824-1846. Sztuk 17.

250. S. F. Linek: List do Gwalberta Pawlikowskiego. 1844.

251. Franz Linn: List do Gwalberta Pawlikowskiego. 1844.

252. Lipiński: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1853-1862. Sztuk 3.

253. Leopold Löffler: List do Mieczysława Pawlikowskiego. Zał. nekrolog L. Löfflera 1898. Bd.

254. Ludwik Lublines: Listy do Pawlikowskiego. 1858. Sztuk 2.

255. Teresa Lubomirska: Listy do Pawlikowskiego. Zał. list NN do T. Lubomirskiej. 1845-1856. Sztuk 3.

256. Henryk Lubomirski: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1825-1842. Sztuk 49.

257. Jędrzej Lunda: List do Pawlikowskiego. 1850.

258. Bolesław Lutostański: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1883-1884. Sztuk 2.

259. Jan Ławrowski: Listy do Pawlikowskiego. 1825-1826. Sztuk 7.

260. J. Łepkowski: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1848-1851. Sztuk 4.

261. Łabarzewski: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1848-1850. Sztuk 4.

262. Felicjan Łoberski: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1848. Sztuk 8.

263. Konstanty Łobojko: List do NN. Bd.

264. Jan Łopatiak: Listy do NN. 1861. Sztuk 2.

265. Ignacy Łoś: Listy do NN. 1825-1849. Sztuk 12.

266. Janina Łozińska: List do NN oraz autograf wiersza. 1882.

267. J. Łoziński: Listy do NN. 1838-1848. Sztuk 5.

268. Władysław Łuszczkiewicz: Listy do redakcji „Nowej Reformy”. 1888-1893. Sztuk 2.

269. Mieczysław Łyskowski: Listy do NN. 1880.

270. Konstanty Maciewicz: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1832-1845. Sztuk 32.

271. Józef Majer: List do Ludwika Gumplowicza. 1873.

272. Lucjan Malinowski: Listy do NN. 1830-1882. Sztuk 3.

273. Władysław Malisz: List do NN. 1861.

274. Waleria Marrené: Listy do NN. 1885-1893. Sztuk 7.

275. Marie Martin: List do Pawlikowskiego. Bd.

276. Ludwik Masłowski: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1882-1883. Sztuk 7.

277. H. Mieciszewski: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1848-1849. Sztuk 15.

278. Medwej: Listy do NN. 1825-1826. Sztuk 3.

279. Gustaw Meinert: Listy do NN. 1886. Sztuk 3.

280. Edward Melly: Listy do NN. 1841-1842. Sztuk 2.

281. Teofil Merunowicz: Listy do NN. 1868-1882. Sztuk 2.

282. Leopold Méyet: Listy do NN. 1886-1887. Sztuk 3.

283. Juliusz Moien: Listy do NN. 1882. Sztuk 2.

284. Wojciech Michna: Listy do Pawlikowskiego. 1862-92. Sztuk 8.

285. Leon Mikocki: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1843-1852. Sztuk 24.

286. F. Mitkowski: Listy do NN. 1826. Sztuk 3.

287. Jan Milikowski: Listy do NN. 1846.

288. S. Mriatyński: Listy do NN. 1850. Sztuk 2.

289. M. Mirzejeska: List do NN. Bd.

290. Mirecki: Listy do Pawlikowskiego. 1849-1850. Sztuk 3.

291. Alfred Młocki: Listy do NN. 1862. Sztuk 2.

292. Włodzimierz Młocki: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. Zał. oryginał i kopia testamentu Młockiego. 1857-1861. Sztuk 20.

293. Karol Młodnicki: List do NN. 1859.

294. J. Mochnacki: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1840-1853. Sztuk 5.

295. Jędrzej Moraczewski: List do NN. 1852.

296. Eligia Mniszkowa: Listy do Pawlikowskich. 1852-1858. Sztuk 4.

297. Kajetan Morawski: List do NN. 1845.

298. M. Morska: Listy do Pawlikowskich. 1846. Sztuk 64.

299. August Mosbach: Autograf artykułu dotyczącego historii Polski. Bd.

300. W. Mroczkowski: List do NN. 1834.

301. J. Muczkowski: List do Pawlikowskiego. 1841.

302. Stefan Mutkowski: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. Bd. Sztuk 3.

303. Muczyński: List do NN. 1860.

304. F. Müller: List do Pawlikowskiego. 1828.

305. Antoni Mysłowski: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1825-1845. Sztuk 2.

306. Edmund Naganowski: Listy do Pawlikowskiego. 1888-1889. Sztuk 12.

307. Napadiewicz: List do NN. 1825.

308. Daniel Neufeld: List do Gumplowicza. 1861.

309. B. Neustern: List do Pawlikowskiego. 1826.

310. Adam Noel: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1857-1862. Sztuk 6.

311. J. Nowakowski: List do Pawlikowskiego. 1827.

312. Henryk Nowakowski: Listy do NN. 1861. Sztuk 3.

313. Zenon Nowosielecki: Listy do NN. 1861-1862. Sztuk 4.

314. Oborscy: Listy do Gwalberta i Mieczysława Pawlikowskich. 1824-1859. Sztuk 64.

315. F. Obrąpalski: List do NN. Bd.

316. [Julian?] Ochorowicz: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1881-1884. Sztuk 8.

317. Odrzywolski: Listy do redakcji „Nowej Reformy”. Zał. list Ordęgi do Pawlikowskich 1875. 1882. Sztuk 2.

318. Antoni Oleszczyński: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. Zał. list do Zachariewicza 1883. 1847. Sztuk 3.

319. Olszański: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1814-1816. Sztuk 7.

320. Feliks Orlinowski: Listy do Pawlikowskiego. 1825-1826. Sztuk 5.

321. Ostaszewski: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. Zał. list Błoniewskiego 1862. 1853-1862. Sztuk 7.

322. Władysław Ostrowski: Listy do W. Dzieduszyckiego. Zał. list W. Dziedszyckiego do W. Ostrowskiego. 1849-1850. Sztuk 4.

323. Rudolf Ottmann: List do redakcji. 1885.

324. Pasławski: Listy do NN. 1847. Sztuk 3.

325. Pauman: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1837-1844. Sztuk 8.

326. Adam Pajgert: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. Zał. autografy poezji. 1859-1861. Sztuk 5.

327. Józef Kalasanty Pajgert: Autograf wiersza. Bd.

328. Żegota Pauli: Listy do Pawlikowskiego. Bd. Sztuk 3 + autografy zapisek literackich.

329. Konstanty Pawlikowski: List do Gwalberta Pawlikowskiego. 1828.

330. Tadeusz Pawlikowski: List do Heleny Pawlikowskiej. 1903.

331. Stanisław Przyłęcki: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1836-1851. Sztuk 29.

332. Adam Puchalski: List do Pawlikowskiego. 1855.

333. Roman Puzyna: List do Mieczysława Pawlikowskiego. 1854.

334. Marian Raciborski: List do redakcji. 1884.

335. Edward Raczyński: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1836-1845. Sztuk 14.

336. Radoliński: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1832. Sztuk 3.

337. Benedykt Pawlikowski: List do NN. Zał. 2 listy innych osób. 1862.

338. Konstanty Pawlikowski: List do NN. 1823-1828. Sztuk 5.

339. Franciszek Piekosiński: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1882-1886 Sztuk 3.

340. A. Pietkiewicz: List do NN. 1857.

341. Oswald Pietruski: Listy do NN. 1848-1858. Sztuk 4.

342. Leonard Piniński: List do NN. 1859.

343. Piwarski: Listy do NN. 1824-1841. Sztuk 3.

344. Antoni Piwernetz: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1840-1841. Sztuk 6.

345. Bolesław Podczaszyński: List do NN. 1851.

346. Helena Ponińska: List do NN. 1850.

347. Anna Potocka: Listy do NN. 1891. Sztuk 2.

348. A. Potocki: Listy do [Gwalberta] Pawlikowskiego. 1839-1851. Sztuk 2.

349. Franciszek i Leon Potoccy: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1825-1845. Sztuk 10.

350. Julia Potocka: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1858. Sztuk 3.

351. M. Prawecki: List do NN. 1812.

352. Promber: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1831-1839. Sztuk 4.

353. Witold Pruszkowski: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1883-1885 Sztuk 3.

354. Przyborowski: List do redakcji. 1857.

355. Jan Radwański: List do NN. 1838.

356. Wincenty Rapacki: Listy do NN. 1887. Sztuk 2.

357. Edward Rastawiecki: Listy do Pawlikowskiego. 1836-1851. Sztuk 14.

358. A. Rayst: List do Józefa Pawlikowskiego. Bd.

359. Reisser: List do Gwalberta Pawlikowskiego. 1848.

360. Stanisław Rej: List do Mieczysława Pawlikowskiego. 1858.

361. Henryk Rewanowicz: List do Ludwika Gumplowicza. 1871.

362. Rifaud: List do NN. Zał. drukowane prospekty i in. materiały. 1840.

363. Zygmunt Rodakowski: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1849-1859. Sztuk 6.

364. Adam Rogalski: List do Mieczysława Pawlikowskiego. 1862.

365. Kajetan Rogalski: Listy do NN. 1893. Sztuk 4.

366. Karaf Rogalski: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1858. Sztuk 2.

367. Józef Rogosz: Listy do NN. 1861-1883. Sztuk. 4.

368. Rymiński: List do Mieczysława Pawlikowskiego. 1854.

369. Leopold Rymiński: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1833. Sztuk 2.

370. Leonard Sowiński: List do NN. 1869.

371. Mathylda Saar: Listy do NN. 1856-1862. Sztuk 7.

372. Algerd Sabiński: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1860. Sztuk 5.

373. Lew Sawaszkiewicz: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1858-1866. Sztuk 8.

374. Władysław i Iza Sanguszkowie: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1835-1839. Sztuk 6.

375. Adam i Jadwiga Sapiehowie: Listy do NN. 1860-1862. Sztuk 3.

376. N. Sarnicki: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. Zał. list M. Pawlikowskiego i wycinek prasowy. 1860-1861. Sztuk 2.

377. Zygmunt Sarnicki: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego i in. Zał. autograf artykułu. 1880-1882. Sztuk 4.

378. Edward Romankiewicz: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1852-1860. Sztuk 6.

378a. Teodozy Romanowski: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1852-1859. Sztuk 6.

379. Karol Roner: Listy do NN. 1828-1833. Sztuk 2.

380. Adam Rościszewski: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1828-1835. Sztuk 32.

381. Józef Rozenbuch: List do redakcji. 1883.

382. Józef Rostafiński: Fragment przemówienia. 1882.

383. Tadeusz Rutowski: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. Zał. bilet wizyt. T. Wasiutyńskiego. 1883. Sztuk 3.

384. A. Sartyni: List do Pawlikowskiego. 1851.

385. Jan Stella Sawicki: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1888-1889. Sztuk 16.

386. Florian Sawiczewski: List do NN. 1837.

387. Antoni Scherschnin: List do NN. 1856.

388. E. Schneider: List do NN. 1838.

389. Schöneich: List do NN. 1830.

390. Ksawery Segno: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1824-1848. Sztuk 21.

391. Seredyński: Pokwitowanie dane Helenie Pawlikowskiej. 1884.

392. Henryk Sermak: List do NN. 1855.

393. Maciej Serwatowski: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1853-1861. Sztuk 5.

394. Siarczyński: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1827-1829. Sztuk 25.

395. Lucjan Siemieński: Listy do Gwalberta i Mieczysława Pawlikowskich. 1850-1856. Sztuk 7.

396. K. Sierakowski: Bilet wizytowy. Bd.

397. Wincenty Siffert: List do NN. 1837.

398. Ignacy Skarbek (?): List do NN. 1842.

399. Fryderyk Skarbek (?): List do NN. 1860.

400. Skarżyński: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1840-1854. Sztuk 12.

401. Skórzewski: Listy do Pawlikowskiego. 1840. Sztuk 2.

402. L. Skrzyński: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1828-1848. Sztuk 2.

403. R. Slizień: List do NN. 1843.

404. Adam Słotwiński: Listy do NN. 1882. Sztuk 2.

405. Feliks Słotwiński: List do NN. 1824.

406. K. Słotwiński: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1820-1831. Sztuk 53+2.

407. W. Smarzewski: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1843-1849. Sztuk 10.

408. Franciszek Smugłowicz (?): Zawiadomienie o portretach jego autorstwa. Bd.

409. Śnigurski: Listy do NN. 1832. Sztuk 2.

410. H. Sobański: List do Gwalberta Pawlikowskiego. 1824.

411. August Sokołowski: Fragmenty artykułu. Bd.

412. Solecka-Błotnicka: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1886. Sztuk 2.

413. K. Sowgin: Listy do NN. Bd.

414. Antoni Sozański: Listy do Adama Asnyka. 1882-1890. Sztuk 3.

415. Józef Stammer: Listy do NN. 1886. Sztuk 3.

416. Kazimierz Stankiewicz: List do NN. Bd.

417. Stanko: List do Pawlikowskiego. Bd.

418. Julian Starkel: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. Zał. autograf wiersza i rysunki. 1861-1884. Sztuk 3.

419. Aleksander i Leopold Starzyńscy: Listy do NN. Zał. list NN. 1830-1845. Sztuk 2.

420. Zygmunt Stęczyński: List do Mieczysława Pawlikowskiego. 1881.

421. Jan i Aleksander Studniccy: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. Bd. Sztuk 3.

422. Maurycy Straszewski: List do redakcji „Nowej Reformy”. Bd.

423. Strzelbicki: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1825. Sztuk 2.

424. Aleksander Stryjeński: Nekrolog. 1875.

425. Mikołaj Strzegocki: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1848-1849. Sztuk 6.

426. Feliks Strzelecki: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. Zał. 2 listy i rachunki innych osób. 1851-1862. Sztuk 15+2.

427. Studzieniecki: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1839-1854. Sztuk 30.

428. Stupnicki: Notatka dla redaktora „Przeglądu Powszechnego”. 1859.

429. M. Suchorowski: Listy do NN. 1829. Sztuk 2.

430. Filip Sulimierski: List do redaktora „Nowej Reformy”. 1882.

431. Józef Świerk: Autograf wiersza. 1867.

432. Saturnin Świerzyński: List do Mieczysława Pawlikowskiego. Zał. autografy poezji Świerzyńskiego i jego nekrolog. 1885.

433. Świętosławski: „Prognostyk”. Bd.

434. Karol Szajnocha: List do Adama Rogalskiego. Zał. pokwitowania Szajnochy i bilet wizytowy. Bd.

435. Teodor Szajnocha: Listy do NN. Bd. Sztuk 3.

436. Józef Szalay: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1840-1841. Sztuk 4.

437. Szlepowski: List do NN. 1878.

438. Jan Szlachtowski: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1840-1845. Sztuk 4.

439. Józef Szujski: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. Zał. listy O. Dzieduszyckiego i in. osób oraz fragmenty poezji. 1839-1893. Sztuk 12.

440. Teofila Starzeńska: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. Zał. list T. Dzieduszyckiego do NN oraz list M. Pawlikowskiego do matki. 1847-1854. Sztuk 18.

441. Michał Szweycer: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. Zał. listy do NN. 1858-1859. Sztuk 4+2.

442. A. Szymański: List do NN. Bd.

443. Szyryn: List do NN. Bd.

444. Starowiejski: List do Gwalberta Pawlikowskiego. Zał. list A. Cybulskiego do G. Pawlikowskiego 1851. 1842-1849. Sztuk 2+1.

445. Michał Starzeński: List do NN. 1836.

446. Jan Stobiecki: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1843-1876. Sztuk 7.

447. Stronczyński: Listy do NN. 1840-1845. Sztuk 3.

448. Józef Strumiłło: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1839-1842. Sztuk 6.

449. Jan Szafrański: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1839-1848. Sztuk 5.

450. Alfred Szczepański: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. Zał. autografy poezji i druki. 1866-1879. Sztuk 16.

451. L. Szczaniecki: List do NN. 1842.

452. Maria Szulcówna: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1852-1857. Sztuk 5.

453. M. Szymanowski: List do NN. Bd.

454. Tabaczewski: Listy do NN. 1834-1849. Sztuk 4.

455. F. Tabiński: Listy do NN. 1849-1851. Sztuk 11.

456. Tekla Taronia: Listy do NN. 1837-1838. Sztuk 2.

457. Antoni Tepplar: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1848. Sztuk 3.

458. Kaj Terlecki: Listy do NN. 1861.

459. Alojzy Tomaszewski: Listy do NN. Zał. świadectwa dot. nauki szkolnej A. Tomaszewskiego 1840-1846. 1841-1850. Sztuk 2.

460. Trzeciak: List do NN. 1862.

460a. Piotr Trzciński: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1848-49. Sztuk 13.

461. Tiefenhal (?): Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1842.

462. Franciszek (?) Trzeciecki: List do Mieczysława Pawlikowskiego. 1861.

463. Juliusz Turczyński: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1836-87. Sztuk 31.

464. Jan Tuczyński: Listy do NN. 1829-1833. Sztuk 6.

465. Turowski: Listy do Gwalberta i Mieczysława Pawlikowskich. 1837-1868. Sztuk 26.

466. T. Turkuta: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1826. Sztuk 2.

467. Jan Kanty Turski: List do NN. 1870.

468. Cyprian Tymiński: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1848-1861. Sztuk 3.

469. Jan Tysiewicz: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. Zał. list do Kłodzińskiego. 1839-1843. Sztuk 11+1.

470. Tomasz Ujazdowski: Listy do NN. 1835-1836. Sztuk 4.

471. Urbański: List do Mieczysława Pawlikowskiego. 1852.

472. A. Vrcihaja (?): List do NN. Bd.

473. Ursula Vasqua: List do NN. 1899.

474. T. Wasilewska-Boberska: Listy do NN. 1839 [!]-1880. Sztuk 3.

475. Tadeusz Wasilewski: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. Zał. nekrolog T. Wasilewskiego. 1890-1893. Sztuk 3.

476. Tadeusz Wasilewski: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1829-1844. Sztuk 12.

477. J. Warszewicz: Listy do NN. 1860. Sztuk 2.

478. Pisma różnych osób. 1887-1890. Sztuk 3.

479. Mieczysław Waligórski: List do Mieczysława Pawlikowskiego. 1862.

480. Franciszek Waligórski: List do NN. 1862.

481. A. Walicki: List do NN. Bd.

482. Antoni Walewski: Wpis na stronie tytułowej książki. Bd.

483. Wajgart: List do NN. Bd.

484. Waśniewski: List do NN. Bd.

485. Karol Widman: Listy do NN. 1842-1868. Sztuk 5.

486. Wiktor: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1832-1844. Sztuk 41.

487. Kazimierz Wodzicki: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1861-1862. Sztuk 2.

488. M. Wodziński: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1844. Sztuk 6.

489. Alfred Woyczyński: List do Mieczysława Pawlikowskiego. Zał. list od Bistrinowskiego. 1862.

490. Karolina Wojnarowska: List do NN. Bd.

491. Karol Wild: Listy do NN. Zał. list Jana Waszczeka. 1857-1860. Sztuk 4+1.

492. Paulina Wilkońska: List do NN. 1871.

493. Władysław Wisłocki: Notatka dla Mieczysława Pawlikowskiego. 1882.

494. Witanowski: List do Mieczysława Pawlikowskiego. 1848.

495. Hipolit Witowski: List do Mieczysława Pawlikowskiego. 1862.

496. Augusta Worlkron: Listy do Pawlikowskiej. 1824. Sztuk 5.

497. Franciszek Wiesiołowski: List do Mieczysława Pawlikowskiego. 1861.

498. Wojciech Wieniarski: List do Gwalberta Pawlikowskiego. 1844.

499. Wiesiołowski: List do NN. 1832.

500. Walery Wielogłowski: Listy do Pawlikowskiego. 1837-1857. Sztuk 3.

501. Wiktor: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1844-1845. Sztuk 43.

502. Wodzicki: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1833-1841. Sztuk 30.

503. Jan Wojnarowski: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1841-1845. Sztuk 3.

504. Bronisław Wołowski: Listy do NN. 1870. Sztuk 2.

505. Władysław Wróblewski: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1853-1860. Sztuk 9.

506. E. Wyhowski: Listy do Gwalberta i Mieczysława Pawlikowskich. 1836-1859. Sztuk 13.

507. August Wysocki: Listy d Mieczysława Pawlikowskiego. 1831-1862. Sztuk 6.

508. Zabielski: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. Zał. 3 listy innych osób. 1817-1823. Sztuk 23+3.

509. Zabieło: List do Gwalberta Pawlikowskiego. 1836.

510. Zachariasiewicz: Listy do NN. 1841-1845. Sztuk 8.

511. J. Zagórski: Listy do NN. 1838-1845. Sztuk 4.

512. Liberat Zajączkowski: List do Mieczysława Pawikowskiego. 1876.

513. Ignacy Zakrzewski: Listy do różnych osób i organizacji. 1888-1889. Sztuk 5.

514. Jan i Walenty Zakrzewscy: Listy do NN. 1858. Sztuk 2.

515. Zakrzewski: Listy do NN. 1821-1829. Sztuk 2.

516. Antoni Zaleski: Listy do Kazimierza Zaleskiego. 1885. Sztuk 2.

517. Kazimierz Zaleski: List do redakcji. 1882.

518. Józef Załuski: Listy do Gwalberta Palikowskiego. 1826-1851. Sztuk 13. K. 22.

519. Zalescy-Folkenhagen: Listy do Pawlikowskiego. Bd.

520. Władysław Zamoyski: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1830-1831. Sztuk 5.

521. Załęska: Listy do NN. 1849. Sztuk 4.

522. Jan Załuski: List do NN. 1862.

523. Zawadzki: List do NN. 1883.

524. Adam Zawadzki: List do Gwalberta Pawlikowskiego Bd.

525. Józef Zawadzki: List do NN. 1840.

526. Zawadzki: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1833-1842. Sztuk 27.

527. Władysław Zawadzki: Listy do NN. 1860.

528. Zawałkiewicz: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. Zał. 2 listy NN. 1850-1851. Sztuk 24+2.

529. Zawałkiewicz: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1851-1852. Sztuk 11.

530. Zawałowicz: Listy do Pawlikowskiego (?). 1836.

531. Karol Zbyszewski: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1819-1828. Sztuk 13.

532. Żebrawski: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1837-1851. Sztuk 68.

533. Tadeusz Żebrowski: List do Gwalberta Pawlikowskiego. 1844.

534. Henryk Zeisberg: List do Izydora Dzieduszyckiego. 1879.

535. Ludwik Zeiszner: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1834-1841. Sztuk 5.

536. Jan Zengteller: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1883. Sztuk 2.

537. Arvin Zieliński: Listy do redakcji „Nowej Reformy”. 1882.

538. Ziembiccy: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1820-1850. Sztuk 16.

539. Ziembiccy: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1822-1859. Sztuk 34.

540. Grzegorz Ziembicki: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1841-1850. Sztuk 3.

541. Florian Ziemiałkowski: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1860-1862. Sztuk 8.

542. Józef Ziemiański: Listy do NN. 1849-1862. Sztuk 3.

543. Jan Ziemiecki: Listy do Pawlikowskich. 1843. Sztuk 2.

544. T. Ziemiecki: Ogłoszenie w sprawie towarzystwa artystyczno - literaturoznawczego. Bd.

545. Leon Zienkowicz: „Wieczory literackie”. Artykuł. Bd.

546. Zipser: List do Gwalberta Pawlikowskiego. 1826.

547. Znamirowski: List do NN. Bd.

548. Ludwik Lenoir Zwierkowski: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. Zał. notatki Zwierkowskiego 1856. 1857. Sztuk 2.

549. Józef Źródłowski: List do NN. Bd.

550. Jan Żółkiewski: List do Pawlikowskiego (?). 1859.

551. Mikołaj Zyblikiewicz: List do NN. 1881.

552. P. Żychowicz: List do Pawlikowskiego. 1837.

553. J. K. Żupański: List do Pawlikowskiego. 1834.

554. Eustachy Żurawlewicz: List do NN. Bd.

555. Różne (listy, bilety wizytowe). 1862-1893. K. 106.

556. Mieciszewski: List do Gwalberta Pawlikowskiego. 1848.

557. January Mochnacki: List do Gwalberta Pawlikowskiego. 1848. Sztuk 3.

558. Reisser: List do Gwalberta Pawlikowskiego. 1848.

559. Piotr Trzeciński: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1848. Sztuk 13.

560. Zawałkiewicz: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1848. Sztuk 24.

561. Zawałkiewicz: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1848. Sztuk 58.

562. Zawałkiewicz: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1848. Sztuk 72.

563. Aleksander Batowski: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1828-1842. Sztuk 69.

564. Aleksander Batowski: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1842-1860. Sztuk 85.

565. Karol Brzozowski: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. Zał. list NN do Brzozowskiego i autograf poezji. 1881-1897. Sztuk 6.

566. Klementyna Hofmanowa: Listy do różnych osób. Zał. różne autografy 1829-1837. Sztuk 24.

567. Kajetan Kielisiński: Listy do Gwalberta Pawlikowskiego. 1833-1844. Sztuk 72.

568. Władysław Koziebrodzki: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. Zał. listy K. Kratczyńskiego i inne materiały. 1854-1892. Sztuk 47.

569. Teofil Lenartowicz: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. Zał. autografy poezji i listy innych osób. 1875-1876. Sztuk 6.

570. Zygmunt Miłkowski: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. Zał. listy M. Pawlikowskiego, list S. Miłkowskiej, autografy poezji i inne materiały. 1886-1890. Sztuk 19+4.

571. Cyprian Norwid: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. 1846-1863. Sztuk 15.

572. Tadeusz Romanowicz: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. Zał. listy innych osób i nekrolog Romanowicza. 1881-1904. Sztuk 41 + 10 biletów wizyt.

573. Mieczysław Romanowski: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego. Zał. autografy poezji. 1836-1864. Sztuk 34.

574. Henryk Schmitt: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego 1852-1862. Sztuk 81.

575. Henryk Schmitt: Listy do M. Pawlikowskiego oraz różnych osób do H. Schmitta. Zał. autografy poezji i artykułów. 1856-1872. Sztuk 33.

576. Jan Zacharyasiewicz: Listy do Mieczysława Pawikowskiego. Zał. różne autografy. 1876-1880. Sztuk 33.

577. Jan Zacharyasiewicz: Listy do Mieczysława Pawlikowskiego 1890-1904. Sztuk 49.

578. Dawny kartkowy katalog rękopisów Biblioteki Pawlikowskich (rękopisy nr 1-271). Bd.

579. Dawny katalog map Polski Biblioteki Pawlikowskich. Lit. A-Z. 633 mapy.

580. Dawny katalog map Polski Biblioteki Pawlikowskich. Lit. A-Y. 637 map.

581. Rozkaz Głównej Kwatery armii austriackiej z 14 VI 1809. 1809.

582. Odezwa Głównej Kwatery armii austriackiej do mieszkańców Galicji. 1809.
Pobieranie 455.91 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna