Fond 5: Dział I: 943/I. Pisma Raimunda Lulli. XVI w. S. 323. 3332


Fond 76 (Zbiór rękopisów i archiwum Pawlikowskich): Część IIIPobieranie 455.91 Kb.
Strona4/5
Data28.04.2016
Rozmiar455.91 Kb.
1   2   3   4   5

Fond 76 (Zbiór rękopisów i archiwum Pawlikowskich): Część III:

55. Dyplom Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego dla G. Pawlikowskiego. 1845.

122. Jan Gwalbert Pawlikowski: „Na polach genezyjskich utworów Słowackiego”. Odbitka z Pamiętnika Literackiego t. 25. 1928.

123. Jan Gwalbert Pawlikowski: „Słowacki o przyszłym człowieku”. Odbitka z Pamiętnika Literackiego t. 8. Pocz. XX w.

124. Jan Gwalbert Pawlikowski: Chronologia genezyjskich utworów J. Słowackiego. Artykuł. Odbitka z Pamiętnika Literackiego. T. 24. 1927.

125. Jan Gwalbert Pawlikowski: Na polach genezyjskich utworów Słowackiego. Odbitka z Pamiętnika Literackiego. T. 25. 1928.

126. Jan Gwalbert Pawlikowski: O tak zwanej Teogonii Juliusza Słowackiego. Drukarska odbitka z Pamiętnika Literackiego. T. 29. I poł. XX w.

127. Juliusz Słowacki: Genezis z Ducha. Fragment odbitki drukarskiej z poprawkami redakcyjnymi. Pocz. XX w.

128. Jan Gwalbert Pawlikowski: Źródła towianizmu i mistyki Słowackiego. Pocz. XX w.

129. Jan Gwalbert Pawlikowski: „Społeczno-polityczne idee Słowackiego w dobie mistycyzmu”. 1930.

130. Jan Gwalbert Pawlikowski: Materiały dotyczące chronologii pism genezyjskich Słowackiego. I poł. XX w.

131. Jan Gwalbert Pawlikowski: Materiały do drugiego wydania pracy „Mistyka Słowackiego”. I poł. XX w.

132. Jan Gwalbert Pawlikowski: Materiały do pracy „Genezis z Ducha”. I poł. XX w.

133. Jan Gwalbert Pawlikowski: Materiały krytyczne do prac o genezyjskich pismach Słowackiego. I poł. XX w.

134. Jan Gwalbert Pawlikowski: Notatki do pracy o mistyce w twórczości Słowackiego. I poł. XX w.

150. Papiery związane z działalnością J. G. Pawlikowskiego w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie. 1894-1914.

169. Papiery związane z działalnością J. G. Pawlikowskiego w Towarzystwie „Muzeum Tatrzańskie” (statuty, odezwy, dokumentacja finansowa, korespondencja). 1900-1938.

172. Korespondencja Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. 1935-1936.

173. Materiały dotyczące wydania książki Jana Gwalberta Pawlikowskiego „O lice ziemi”. 1931-1938.

174. Korespondencja Państwowej Rady Ochrony Przyrody m.in. w związku z wydaniem przez J. G. Pawlikowskiego książki dot. ochrony przyrody. 1920-1936.

175. Materiały dotyczące utworzenia Tatrzańskiego Parku Narodowego. 1934-1937.

216. Certyfikat szlachectwa Józefa Pawlikowskiego. 1873.

255. Spisy plonów i inwentarza w Milnie. 1843-1851.

295. K. Młodnicki: Katalog szkiców, rysunków, fotografii i in. 1855-1899.

296. Korespondencja i inne materiały Wandy Monné-Młodnickiej. 1868-1920.

299. Korespondencja Wandy Monné-Młodnickiej. 1914-1922.

304. Listy do Wandy Młodnickiej od różnych osób i inne materiały. 1919-1922.

305. Korespondencja Emilii Pawlikowskiej. 1855-1862.

306. Listy E. Młodnickiego do Karola Młodnickiego. 1876-1897.

310. Materiały do historii rodziny Wolskich (m.in. życiorysy Franciszka, Ludwika i Wacława Wolskich). 1861-1929.

315. Wacław Wolski: „Dusza i piękno w świetle biologii”. Praca. Pocz. XX w.

316. Materiały Wacława Wolskiego do krytycznej oceny teorii względności A. Einsteina (notatki, wycinki prasowe i in.). I poł. XX w.

317. Wacław Wolski: Listy do rodziny 1873-1922. 1873-1922.

322. Korespondencja Maryli Wolskiej i Beaty Obertyńskiej. Listy od różnych osób. 1918-1931.

325. Materiały Polskiego Towarzystwa Filozoficznego we Lwowie (statut, sprawozdania, korespondencja). 1915-1920.

326. Maryla Wolska: Listy do Wacława Wolskiego. 1893-1894.

327. Maryla Wolska: Listy do Wacława Wolskiego. 1894-1898.

334. Fotografie Maryli i Wacława Wolskich. XIX-XX w. Sztuk 103.

335. Jadwiga Marcinowska: „Wyśniony dramat”. Bd.

336. Maryla Wolska: „Swanta”. Dramat. I poł. XX w.

337. Maryla Wolska: „Swanta”. Dramat. I poł. XX w.

346. Wycinki prasowe z artykułami różnych osób. 1907-1909.

347. Maryla Wolska: Poezje i utwory prozą. I poł. XX w.

352. Maryla Wolska: Listy do rodziny i różnych osób. 1898-1920.

353. Maryla Wolska: Listy do M. Zawiszyny i in. 1894-1922.

354. Wacław Wolski: Listy do Maryli Wolskiej i innych. 1889-1922.

355. Maryla Wolska: Listy do M. Zawiszyny. 1923-1926.

357. Maryla Wolska: Listy do Gabrieli Gawalewiczowej. 1901-1919.

359. Wanda Młodnicka: Listy do Gabrieli Gawalewiczowej. 1910-1922.

360. Gabriel Gawalewicz: Listy do Maryli Wolskiej. 1928-1930.

361. Maryla Wolska: Listy do Anny Turowskiej. 1899-1906.

364. Listy do Maryli Wolskiej od rodziców K. Młodnickiego i Wandy Monné-Młodnickiej. 1894

.

365. Listy do Maryli Wolskiej od rodziców K. Młodnickiego i Wandy Monné-Młodnickiej. 1895.376. Listy do Maryli Wolskiej i innych członków rodziny od różnych osób. 1903-1938.

379. Anna Pawlikowska, Jan Pawlikowski i in.: Listy do Maryli Wolskiej. 1915-1928.

385. Jerzy Brandes: Listy do Maryli Wolskiej. 1901.

397. Beata Obertyńska: „Tasama”. Dramat. I poł. XX w.

401. Sozańska: Listy do Beaty Obertyńskiej. 1920-1933.

402. Beata Obertyńska: Listy do Wandy Młodnickiej i Zofii Zawiszy. Bd.

403. List do Beaty Obertńskiej od NN. Bd.

407. Listy do Beaty Obertyńskiej od rodziny. 1921-1930.

408. Listy do Beaty Obertyńskiej od rodziny. 1931-1939.

409. Listy do Beaty Obertyńskiej od rodziny. 1933-1937.

410. Listy do Beaty Obertyńskiej od rodziny. 1938-1939.

415. Anna Pawlikowska: Listy do Beaty Obertyńskiej. 1926.

416. Anna Pawlikowska: Listy do Beaty Obertyńskiej. 1927.

417. Anna Pawlikowska: Listy do Beaty Obertyńskiej. 1928.

420. Beata Obertyńska: „O braciach mroźnych”. Bajka. 1930.

426. Anna Pawlikowska: Listy do Beaty Obertyńskiej. 1936.

427. Anna Pawlikowska: Listy do Beaty Obertyńskiej. 1937.

432. Listy do Beaty Obertyńskiej od rodziny i innych osób. 1931-1936.

433. Listy do Beaty Obertyńskiej od rodziny i innych osób. 1937-1939.

434. Listy do Józefa Obertyńskiego od rodziny i innych osób. 1918-1925.

435. Materiały dotyczące spraw spadkowych po śmierci Józefa Obertyńskiego.

1920-1939.

436. Materiały różne (telegramy, rachunki, pokwitowania i in.). 1936-1939.

443. Rita Rej: Listy do Beaty Obertyńskiej. 1932-1939.

470. Katalog (inwentarz) biblioteki Pawlikowskiego. Lit. A-H. 1839.

471. Katalog (inwentarz) biblioteki Pawlikowskiego. Lit. I-M. 1839.

474. Katalog (inwentarz) biblioteki Pawlikowskiego. Lit. A-K. Oddział cudzoziemski. 1839.

475. Katalog (inwentarz) biblioteki Pawlikowskiego. Lit. L-Z. Oddział cudzoziemski. 1839.Fond 4 (Zbiór rękopisów Biblioteki Baworowskich): Dział I:

47. Organum Aristotelis (1679-1691), K. 604.

49. Pauli Georgii Austerii Liber Exercitorum. 1703.

77. Dom Łodziów. Starożytność i Genealogia Panów z Bnina Opalińskich. Poł. XVIII w.

207. Processus judicarius z końca XVII i z początku XVIII w. Wzory rozmaitych pism i czynności sądowych. W końcu rozmaite pisma wierszem i prozą.

209. Akta Kapituły Wikaryuszów Katedralnych Krakowskich – z końca XVII w.

227. Sejm Grodzieński 1744.

229. Varia Miscellanea. M.in. Zbiór pretensyów do Domu Berlińskiego. Traktat welawski i późniejsze o te pretensye negocyacye.

230. Dyaryusz Seymu Convocationis et Electionis (Jana Sobieskiego) w Warszawie 1674.

236. Głos JW. Kymbara, posła upitskiego, 17 Julii 1793 w Grodnie, na sesyi.

244. Miscellanea 1758-1787. Różne listy, responsy i wiersze.

247. Miscellanea varia (ex libris Josephi Chłopicki). Z połowy XVIII w.

251. Zbiór listów i responsów rozmaitych 1750-1763.

273. Listy znakomitych Polaków w sprawach krajowych 1606-1697.

280. Rzeczy i sprawy polskie z w. XVII i XVIII.

287. Akta trybunalskie Instrukcye województwa krakowskieho na Sejm 1718, 1724, 1726, 1728, 1730. S. 303.

299. Kopie listów i mów mężów i królów polskich od r. 1665 do 1739. Zagadki, nagrobki, dramata, ustawy przeciw zbytkom.

305. Ambrożego Grabowskiego Starożytności historyczne polskie (Kraków 1838). T. 2.

306. Copie du Manuscrit de l’Evégne Albertrandi. Médailles.

307. Correspondentz mit Obrist-Liert v. Oebschelwitz 1771.

335. Introductio in Logicam, sive Dialectica in Academia Vilensi tradita a. 1723.

336. Bożestwennaja Liturhija. Liturgia pisana (w. XIX).

341. Irmolój... jaisaja onoga gresnym rabom bosem. Vasiliem Prokopovicem

duchovnym Kalagurovkim roku bozija 1730.

343. Kazaniapolskie z w. XVII w.

376. Stopnie Bogomyślności... Rozmyślania... pisane w klasztorze Wągrowieckim R.P. 1638 przez X. Jana Volborius’a.

416. Atlas Sarmaticus (rkps z czasów króla Michała Wiśniowieckiego).

420. Kazania... na święta całego roku (XVII w.).

438-439. Zbiór różnych wierszyków w dwóch tomikach – koniec XVII w. Albert Mier.

712. Dalszy ciąg rzeczy o Żydach polskich.

736. X. Sadowski. Dyabeł z kominem, czyli Niewinne Baraszki. 1810.

738. Piotra Kochanowskiego rękopis Goffreda (Jerozolima Wyzwolona).

750. Rady Thrazybula przekład z greckiego „Kuprzestodze ziomków” Aleksandra Batowskiego 1839 oraz inne rzeczy oryginalne i odpisy A. Batowskiego – do r. 1861.

802. Dyariusz Seymu Konwokacyjnego 1764 zebrany przez Tomasza Sołtyka, wojewodę Łęczyckiego.

810. Xdza Michała Hieroinima Juszyńskiego Ułamek autografu Dykcyonarza Poetów Polskich.

817. Dominik Magnuszewski. Rozbóknik salonowy.

838. Seweryna Goszczyńskiego Zamek Kaniowski pisany ręką jego przyjaciela Józefa Chrząszczewskiego 1828.

942. Liber in quo Historia Epigrammata et varia Carmina continentur. A.D. 1622.

962. Scripta et Collectanea a Christophoro Hartknoch De Ordine Tentonico.

1046. Maciej Śliwiński. Iurium et constitutionumserenissimi regis Sigismundi I libri V auctore Mathia Slywinski canonico Gnesnensi.

1048. Akt dotyczący dóbr Sędziszowskich w sądzie podkomorskim przemyskim spisany r. 1778.

1055. Lebens und Leidensgeschichte des Grafen Peter von Ankwicz von ihm selbst verfasst. 1812.

1083. Einleitung in die Geschichte, pocz. XIX w.

1089. [X. Chodynicki Ignacy]. Dopełnienie roczników historycznych wieku XIXZ, czyli dalszy ciąg znakomitych wydarzeń na ziemiokręgu, od roku 1821 do naszych czasów. 10 woluminów zawierających dzieje 1821-1829.

1090. Pamiętnik (album) zawierający wiersze polskie, przeważnie treści partyotycznej (jedyny wyjątek naczelny wiersz miłosny w języku francuskim). Wybrał je i przepisał zasłużony księgarz lwowski Karol Wild, ofiarowując pamiętni swej narzeczonej, Leonii Maciejowskiej. Dedykacja z daty 1 stycznia 1857.

1091. Pamiętnik (album) obejmujący zbiorek autografów, wierszy, rysunków, nut, które pozyskał Wiktor hr. Baworowski wśród współczesnych mu wybitnych jerdnostek świata literackiego i artystycznego, m.in. Adama Mickiewicza, Juliusza Kossaka, Liszta.

1092. Oddo Kontenowicz O.I.B. Kontynuacja dzieł Stanisława Szczygielskiego 1) Tinecia 2) Series Abbatum Trocensium.

1093. Zbiór autografów. Listy pisane do Wiktora hr. Baworowskiego znane, często bardzo wybitnre osobistości świata literackiego, artystycznego i naukowego, m.in. Bełzy, Bielowskiego, Dzieduszyckich, Kossaka, Sienkiewicza, Ujejskiego i in. XIX w.

1095. Listy Józefa Ulenieckiego do Wiktora hr. Baworowskiego pisane w latach 1876-1894.

1097. Listy arystokracji polskiej do Baworowskiego. 2 połowa XIX w.

1101. Lekarze i rachunki Baworowskiego. Listy wybitnych lekarzy, jak Gałczowski, Ziembicki, prof. Rydel, ze wskazówwkami leczniczemi. Pisma i rachunki adwokatów, sprawy sądowe i gospodarskie.

1102. Baranowski Bolesław Adam. Materyały do rozprawy o pierwotnem zaludnieniu Polski (zbierane 1871-1876).

1125. Batowski Aleksander. Rękopisy różnych artykułów naukowych i literackich, dalej “Propria et adversaria” od r. 1822-1846.

1129. Batowski Aleksander. Rozpoznanie wszystkich rękopismów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, wiele z nich niejasnych, tylko zaznaczonych w nagłówku.

1131. Batowski Aleksander. Wypisy z Rękopismów Bibljoteki Ossolińskich należące do

rozpoznania tychże od nr. 1-100 in folio.

1132. Batowski Aleksander. Notaty i dyktaty do zredagowania Wiadomości wstępnej o aktach kanclerskich zbioru Stanisława Górskigo znanych pod nazwą Torniciana.

1133. Batowski Aleksander. Miscellanea.

1135. Batowski Aleksander. Bobljoteka i przyszły Zakład Naukowy im. Baworowskich.

1138. Materjały do sporów Unitów z Dysunitami w Polsce 1765-1768.

1139. Regestr różnych rzecy domowych [P. Haydera] uczyniony die 18.VIII.1638.

1140. Krakowianin [hasło konkursowe] Ogniem i wodą [Znajda]. Sztuka ludowa w 5 aktach a 6 odsłonach, oryginalnie napisana [w związku z konkursem Wydziału Krajowego we Lwowie w r. 1894].

1141. En avant [hasło konkursowe] Zapowietrzeni. Sztuka w 4 aktach.

1142. Promyczek [hasło konkursowe] Zły duch. 3 obrazy z życia polskiej wsi napisał... [w związku z konkursem dramatycznym Wydziału Krajowego we Lwowie].

1143. O, rękę karaj mi ślepy miecz [hasło konkursowe] Od morza do morza. Widowisko dramatyczne w 5 aktach 6 osłonach wierszem oryginalnie napisane [w związku z konkursem dramatycznym Wydziału Krajowego we Lwowie].

1144. 201 [hasło konkursowe] Ucieczka Kietlicka. Szary dzień listopadowy w 3 odsłonach [w związku z konkursem dramatycznym Wydziału Krajowego we Lwowie].

1145. Świętej pamięci laureat [hasło konkursowe] Lasciate ogni speranza. Sztuka w 5 aktach [utwór przesłany na konkurs dramatyczny Wydziału Krajowego we Lwowie].

1146. Bogarodzico, dziewico [hasło konkursowe] Primirenie. Dramat w 4 aktach [utwór przesłany na konkurs dramatyczny Wydziału Krajowego we Lwowie].

1147. S.D. [hasło konkursowe] Winowajcy. Dramat w 4 aktach [utwór przesłany na konkurs dramatyczny Wydziału Krajowego we Lwowie].

1148. Biały Dunajec [hasło konkursowe] Nie igraj z sercem. Dramat ludowy w 4 aktach [utwór przesłany na konkurs dramatyczny Wydziału Krajowego we Lwowie].

1149. A kto nie jest serca bratem, ten nie pozna ze słów duszy [hasło konkursowe] Poeci. Sylwetki współczensych ludzi ichwil. 3 akty [utwór przesłany na konkurs dramatyczny Wydziału Krajowego we Lwowie].

1175. Astra [hasło konkursowe] Stara panna. Komedya w 3 aktach [przesłana na konkurs dramatyczny Wydziału Krajowego we Lwowie].

1176. Lech [hasło konkursowe] Dębicze. Komedya w 5 aktach [przesłana na konkurs dramatyczny Wydziału Krajowego we Lwowie].

1177. Zamęt. W zamęcie. Dramat w 3 aktach prozą [przesłany na konkurs dramatyczny Wydziału Krajowego we Lwowie].

1178. Jutrzenka. Strejk murarski. Utwór sceniczny w 5 aktach [wierszem] [przesłany na konkurs dramatyczny Wydziału Krajowego we Lwowie].

1179. Hrabina. Dramat w 4 aktach 8 odsłonach [przesłany na konkurs dramatyczny Wydziału Krajowego we Lwowie].

1180. Orzechowski Władysław Marjan. Złamanie życia. Dramat w 4 aktach 8 odsłonach [przesłany na konkurs dramatyczny Wydziału Krajowego we Lwowie].

1203. In magnis nisi posse [hasło konkursowe] Nic się nie przedawnia. Dramat w 3 odsłonach [przesłany na konkurs dramatyczny Wydziału Krajowego we Lwowie].

1223. Kazania polskie XVII w. krakowskiego pochodzenia. Ok. 1640.

1229. Księgi miejskie miasta Toporowa. 1779-1832.

1231. Księgi miejskie miasta Toporowa. Zapislki dekretów sądowych, itd. z lat 1654-1814.

1232. Konwolut zawierający materjały archiwalne do miasta Nadwórny i powiatu z XVII i XVIII w.

1241. Kopija korespondencji Wincentego Pola przeprowadzonej z autorami w celu zebrania poezyj dla wydawnictwa Przyjaciół Oświaty z pierwszej serii tegoż wydawnictwa z r. 1868.

1265. Kołaczkowski Juljan, Znaczenie osób w utworach Adama Mickiewicza, XIX w.

1266. Historija papierów i ksiąg po ś.p. Maurycym [Mochnackim] pozostałych. Kopija dwóch aktów dokonana przez Emila Januszkiewicza 15. X. 1838 r.

1267. Kopje dokumentów historycznych z r. 1831 (Kopja listu marszałka sejmowego do P.T. objaśniającego niektóre szczególły wypadków nocy z dnia 7 września 1830 r. oraz Kartka pisana do generała Małachowskiego jako naczelnego wodza).

1295. Wielądko Wojciech, Zbiór historji polskiej za panowania króla Satanisława Augusta (XVIII w.).

1344. Ponińscy herbu Łodzia. Akty, wypisy z ksiąg grodzkich, listy oryginalne, itd. odnoszące się do rodziny Ponińskich, a przede wszystkim do Franciszka i AntoniegoPonińskich starostów kopanickich z lat 1701-1811.

1345. Akty tyczące się rodzin Kęszyckich, Kwileckich, Sokolnickich oraz dóbr Babina, Ptaszkowa, Urbanowa z lat 1687-1778 (XVII i XVIII w.).

1377. Korespondencja rodzinna Aleksandra Batowskiego z lat 1819-1861.

1386. Kalendarz Lwowski powszechny, domowy i gospodarski na r. 1835.

1387. Nabożeństwo hymny... modlitwy... na uroczystość Zesłania Ducha... Świętego... w Otrokowie i Przytulji obchodzone (pocz. XIX w.).

1388. Wiersze różne z poerwszej połowy XIX w.

1394. [Fredro Konstanty], [Kazania odświętne] (I poł. XIX w.).

1397. Sack Johann Eduard, Die Polonaise (I poł. XIX w.).

1419. Kochbuch (zbiór przepisów kucharskich sprzed 1850 r.).

1480. Księga funduszu Goszczyńskiego (XIX w.).

1547. Listy pisane do Wiktora hr. Baworowskiego z lat 1835-1893.

1595. Dzinnik wojenny (Regimentstagebuch) 13. pułku ułanów galicyjskich gen. Böhm-Ermolli’ego 1.VII.1914 – 31.XII.1916.

1625. Akta Naczelnego Komitetu Narodowego. Kopje maszynowe.Fond 4 (Zbiór rękopisów Biblioteki Baworowskich): Dział II:

64. Listy Wiktora Hugo do W. Baworowskiego 1872-1877, K. 39.

165. Listy Napoleona Bonaparte do gen. Józefa Zajączka 1807, K. 3.

166. Kopia listu Napoleona Bonaparte do Józefa Poniatowskiego 1813, K. 2.Fond 125 (Archiwum GTG):

105. Główna księga GTG (zamknięcie rachunków, subwencji państwowej i krajowej, statystyka i in.). 1890-1907. K. 354.

106. Księga zapisu członków GTG. 1845-1869. K. 320.

138. Różne wykazy i inwentarze. 1877. K. 32.

139. Dziennik obowiązków służbowych szkoły rolniczej w Dublanach. Spis protokołów i inne materiały 1874. K. 39.

183. Materiały dotyczące budowy kolei żelaznej Karola Ludwika (listy różnych osób i instytucji do Komitetu GTG, odezwy i in.). 1856-1861, 1872-1889. K. 383.

184. Materiały dotyczące cła i taryf na liniach kolejowych (listy, odezwy, wyciągi z protokołów, wycinki prasowe). 1866-1889. K. 194.

185. Materiały dotyczące budowy kolei żelaznej w Galicji. 1867-1890. K. 126.

186. Materiały dotyczące Piwnicznej kolei żelaznej c. Ferdynanda i jej przejęcia przez państwo. 1882-1885. K. 73.

187. Ankieta kolejowa. 1882-1885. K. 36.

188. Dokument dotyczące przewozu bydła za granicę. 1887. K. 5.

189. Akta różne Komitetu GTG (wypisy z protokołów posiedzeń, zaproszenia na posiedzenia). 1874-1890. K. 94.

191. Materiały dotyczące spraw majątkowych GTG. 1866-1872. K. 68.

192. Materiały dotyczące spraw majątkowych GTG. 1856-1867. K. 48.

193. Materiały dotyczące rozwoju mleczarstwa w Galicji. 1867-1890. K. 90.

194. Materiały dotyczące rozwoju mleczarstwa w Galicji. 1867-1886. K. 56.

195. Materiały dotyczące rozwoju mleczarstwa w Galicji. 1887-1889. K. 113.

211. Materiały dotyczące działalności oddziału Przemyskiego GTG (listy do Komitetu GTG, spisy członków oddziału, protokoły posiedzeń). 1868-1875. K. 54.

212. Materiały dotyczące działalności oddziału GTG w Rawie Ruskiej, Cieszanowie i Żółkwi (listy do Komitetu GTG, spis członków oddziału, rachunki). 1867-1875. K. 92.

213. Materiały dotyczące działalności oddziału GTG w Rudkach i Gródku Jagiellońskim (lisy do Komitetu GTG, pokwitowania, spisy członków oddziału). 1867-1876. K. 156.

235. Materiały dotyczące działalności oddziału GTG w Stanisławowie (m.in. listy do Komitetu GTG, spisy członków oddziału, zaproszenia na walne zebrania). 1874-1890. K. 226.

287. Materiały dotyczące rozwoju lniarstwa. Zakup lnu. 1888. K. 177.

288. Materiały dotyczące rozwoju lniarstwa. Zakup lnu. 1889. K. 93.

289. Materiały dotyczące rozwoju lniarstwa. Zakup lnu. 1890. K. 82.

290. Materiały dotyczące rozwoju lniarstwa. Uprawy próbne. 1889-1890. K. 32.

294. Materiały dotyczące rozwoju ogrodnictwa i sadownictwa. 1868-1884. K. 53.

295. Materiały dotyczące zakładu ogrodniczego w Brzeżanach. 1868-1872. K. 33.

296. Materiały dotyczące zakładu ogrodniczego w Brzeżanach. 1873-1891. K. 86.

297. Materiały dotyczące szkółki ogrodniczej w Birczy. 1878-1879. K. 17.

298. Materiały dotyczące subwencji na suszarnie owoców. 1870-1871,1891. K. 27.

309. Materiały dotyczące I Kongresu gospodarstwa wiejskiego 1879-1881 (m.in. protokoły posiedzeń, listy do Komitetu GTG w sprawie wyboru delegatów na kongres). K. 386.

367-369. Materiały dotyczące działalności XLI walnej rady delegatów GTG (m.in. akta protokołowane za 1906 r., listy do Komitetu GTG, spisy członków poszczególnych oddziałów, programy). 1906. K. 714.

384. Korespondencja bankowa. Listy do GTG w sprawach kredytowych oraz wyciągi z rachunków. 1905. K. 46.

385. Korespondencja bankowa. Listy do GTG w sprawach kredytowych oraz wyciągi z rachunków. 1906. K. 34.

416. Materiały dotyczące cukrownictwa (m.in. zaproszenia na posiedzenia sekcji cukrownictwa). 1905. K. 8.

417. Materiały dotyczące budynków komisyjnych. 1900. K. 8.

418. Materiały dotyczące budynków komisyjnych. 1901. K. 10.

419. Materiały dotyczące budynków komisyjnych. 1902. K. 2.

420. List w sprawie budynków komisyjnych. 1903. K. 2.

421. Materiały dotyczące budynków komisyjnych. 1904. K. 10.

422. Materiały dotyczące budynków komisyjnych. 1906. K. 3.

423. Materiały dotyczące budynków komisyjnych. 1907. K. 7.

424. Materiały dotyczące osuszania (drenowania) pól uprawnych. 1898. K. 10.

425. List do GTG w sprawie osuszania (drenowania) pól uprawnych. 1900. K. 2.

426. Materiały dotyczące osuszania (drenowania) pól uprawnych. 1901. K. 5.

427. Materiały dotyczące melioracji pól uprawnych oraz produkcji drożdży. 1905. K. 30.

428. Materiały dotyczące produkcji drożdży. 1906. K. 1.

429. Materiały dotyczące osuszania (drenowania) pól uprawnych. 1907. K. 5.

430. Rachunki za wydawnictwa GTG. 1895. K. 8.

431. Rachunki za wydawnictwa GTG. 1897. K. 8.

432. Rachunki za druk wydawnictw GTG. 1898. K. 10.

433. Rachunki za druk wydawnictw GTG. 1900. K. 19.

434. Rachunki za druk wydawnictw GTG. 1901. K. 16.

435. Rachunki za druk wydawnictw GTG. 1902. K. 18.

436. Rachunki za druk wydawnictw GTG. 1903. K. 13.

437. Materiały dotyczące działalności wydawniczej GTG. 1905. K. 16.

438. Materiały dotyczące działalności wydawniczej GTG. 1906 (2) K. 2.

439. Materiały dotyczące emigracji ludności z Galicji. 1895-1900. K. 3+36.

440. Materiały dotyczące emigracji ludności z Galicji (m.in. listy do Komitetu GTG i ankieta w tej sprawie). 1905. K. 41.

441. List do Komitetu GTG w sprawie emigracji. 1906. K. 2.

442. Listy do Komitetu GTG w sprawie emigracji. 1907. K. 5.

448. Umowy za 1900 r., nieprotokołowane akta sekcji ekonomicznej oraz materiały do ankiety dotyczące wielkiej średniej własności ziemskiej. 1900-1901. K. 804.

471. Materiały dotyczące przemysłu spirytusowego w Galicji (m.in. listy do Komitetu GTG, protokoły komisji spirytusowej, zaroszenia na zebranie członków Towarzystwa Wyrobów Spirytusowych). 1906. K. 102.

472. Materiały dotyczące przemysłu spirytusowego w Galicji (listy do Komitetu GTG, rachunki). 1907. K. 116.

473. Materiały sekretariatu GTG (m.in. pisma w sprawach płacowych). 1890-1891. K. 29.

474. Materiały sekretariatu GTG (pismo w sprawach socjalnych). 1892. K. 3.

475. Materiały sekretariatu GTG (m.in. pisma w sprawach podatkowych i płacowych). 1895. K. 53.

489. Materiały dotyczące linii kolejowej Przeworsk-Rozwadów. 1895. K. 24.

490. Spis członków Towarzystwa Kolei Żelaznych. 1896. K. 9.

491. Materiały dotyczące budowy linii kolejowych Stryj-Chodorów, Przeworsk-Dynów, Stryj-Chodorów. 1897. K. 68.

492. Materiały dotyczące budowy linii kolejowych i taryf przewozowych. 1898. K. 21.

493. Materiały dotyczące budowy linii kolejowych i przewozów towarowych. 1900. K. 79.

494. Materiały dotyczące budowy linii kolejowych i kanałów żeglugowych. 1901. K. 123.

495. Materiały dotyczące budowy linii kolejowych i kanałów żeglugowych. 1902. K. 113.

496. Listy do Komitetu GTG w sprawach transportu kolejowego. 1903. K. 19.

497. Materiały dotyczące budowy linii kolejowych i kanałów żeglugowych. 1904. K. 53.

498. Materiały dotyczące budowy linii kolejowych i kanałów żeglugowych. 1905. K. 47.

525. Materiały różne (m.in. protokoły centralnego wydziału towarzystw rolniczych i listy). 1904-1905. K. 104.

705. Listy do Komitetu GTG z prośbami o nadesłanie broszury „O telegraficznych przepowiedniach pogody”. 1906. K. 11.

706. Materiały dotyczące meteorologii i przepowiadania pogody (m.in. listy w sprawie broszury „O telegraficznych przepowiedniach pogody” i rachunki). 1907. K. 163.

707. Materiały dotyczące małorolnych gospodarstw wiejskich (m.in. spisy małorolnych gospodarstw w różnych powiatach). 1906. K. 64.

708. List do Komitetu GTG w sprawie słownictwa rolniczego. 1907. K. 2.

709. Materiały dotyczące Towarzystwa Rolniczego Okręgowego w Wieliczce i Towarzystwa Gospodarskiego w Wielkim Księstwie Poznańskim (sprawozdania z działalności). 1891. K. 76.

710. Materiały dotyczące różnych towarzystw gospodarczych (m.in. Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie, Towarzystwa Rolniczego w Krakowie). 1895. K. 82.

711. Materiały dotyczące towarzystw gospodarczych w Wiedniu, Krakowie i in. (m.in. listy w sprawie współpracy). 1897. K. 67.

722. Materiały dotyczące uprawy tytoniu (listy do Komitetu GTG, instrukcja w sprawie uprawy tytoniu). 1879-1891. K. 151.

723. Materiały dotyczące uprawy tytoniu. 1895. K. 12.

724. Materiały dotyczące uprawy tytoniu. 1897. K. 13.

725. Materiały dotyczące uprawy tytoniu. 1898. K. 2.

726. Listy Generalnej Dyrekcji w Wiedniu do Wydziału Krajowego we Lwowie i Komitetu GTG. 1899-1900. K. 4.

727. Listy do Komitetu GTG w sprawie uprawy tytoniu. 1901. K. 6.

728. Materiały dotyczące zjazdów przewodniczących oddziałów GTG (m.in. protokoły posiedzeń i listy do Komitetu GTG). 1891. K. 224.

729. Materiały dotyczące zjazdów przewodniczących oddziałów GTG (m.in. protokoły posiedzeń i listy do Komitetu GTG). 1907. K. 16.

730. List do Komitetu GTG w sprawie akcji żniwnej. 1900. K. 2.

731. Materiały dotyczące żniw (m.in. listy do Komitetu GTG, zaproszenia na posiedzenia sekcji GTG i in.). 1902. K. 51.

732. Materiały dotyczące strajków (m.in. listy do Komitetu GTG i protokoły posiedzeń Komitetu GTG). 1903. K. 66.

733. Materiały dotyczące strajków (m.in. listy do Komitetu GTG i protokoły posiedzeń Komitetu GTG). 1904. K. 18.

734. Materiały dotyczące strajków (m.in. listy do Komitetu GTG i protokoły posiedzeń Komitetu GTG). 1905. K. 11.

735. Materiały dotyczące strajków (m.in. listy do Komitetu GTG i protokoły posiedzeń Komitetu GTG). 1906. K. 18.

736. Materiały dotyczące strajków (m.in. materiały dotyczące biura zatrudnienia do pracy, spisy członków sekcji ekonomicznej GTG). 1907. K. 21.

1134. Materiały dotyczące państwowych i krajowych dotacji na rozwój ogrodnictwa i sadownictwa. 1898. K. 22.

1153. Materiały w sprawach odbudowy miast, wsi, dróg, przemysłu w okresie powojennym, listy w sprawie sprzedaży siana, drewna, wycinki z gazet i materiały dotyczące cen. 1917. K. 303.

1154. Druki GTG: protokoły posiedzeń komitetu, odezwy, programy zjazdów, ogłoszenia. 1864-1900. K. 387.Pobieranie 455.91 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna