Fond 5: Dział I: 943/I. Pisma Raimunda Lulli. XVI w. S. 323. 3332


Fond 145 (Archiwum Jabłonowskich z Bursztyna): Część IPobieranie 455.91 Kb.
Strona5/5
Data28.04.2016
Rozmiar455.91 Kb.
1   2   3   4   5

Fond 145 (Archiwum Jabłonowskich z Bursztyna): Część I:

39. Archiwum Jabłonowskich. Dissoluta. Fascykuły 4-23.

40. Archiwum Jabłonowskich. Notaty. 13 fascykułów

55. Archiwum Jabłonowskich. Listy Jadwigi Steckiej do męża Henryka 1846-1854.

57. Archiwum Jabłonowskich. Rachunki domowe Jabłonowskich 1826, 1843-1863.

59. Archiwum Jabłonowskich. Notata medica.

62. Archiwum Jabłonowskich. Sztambuch i albumy. Woluminów 4.

64. Archiwum Jabłonowskich. Notaty Teresy Jabłonowskej. 72 zeszytów.

65. Fragmenty korespondencji Pawła Benoego, różne akta publiczne 1733-1735 oraz kwity.

66. Akta dóbr Brzozdowce XVII-XVIII w.

69. Akta dóbr Skomelna.

71. Akta gospodarcze i różne królewicza Jakuba Sobieskiego i Pawła Benoego XVIII w.

72. Akta dóbr Brzozdowce XVI-XVIII w.

74. Sumariusze i akta dóbr Brzozdowce XV-XVIII w.

75. Archiwum Julianny i Franciszka Rzewuskich. Akta dóbr Wołczniów i Zaborze XVII-XVIII w.

76. Akta dóbr Bruchnal, Peczeniżyn, Sołotwina, Bursztyn i in. XVIII w.

77. Akta dóbr Bobrowniki 1721-1762 oraz akta procesowe Pawła Benoego.

79. Akta Ubysza i Potockich XVIII w.

81. Akta dóbr Brzozdowce XVI-XVIII w.

84. Akta dóbr Tryńcza, akta do życiorysu Pawła Benoego oraz „Privilegia domus Skarbkovianae”.

85. Akta graniczne dóbr pokuckich 1515-1731 oraz akta dóbr Lackie, Bachórz i in.

86. Akta procesowe różnych osób z I poł. XVIII w. oraz akta rodziny Bełżeckich i zapiski geneologiczne.

87. Akta i kwity gospodarcze Pawła Benoego.

89. Akta różne.

90. Akta dóbr Kijowiec i Demenka.

91. Akta dóbr Sarnki, Jezierzany, Bruchnal i Przyłbice oraz akta dotyczące ugody Marii Benoe z Rzewuskimi.

92. Akta dóbr Mieczyszczów i Tryńcza oraz akta procesowe Pawła Benoego.

93. Akta dóbr Sopów, Kujdańce, Budzyń i in. XVII-XVIII w.

94. Akta Potockich, Rzewuskich i Skarbków oraz sumariusze aktów dóbr Demenka i Kijowiec.

95. Akta dóbr Brzozdowce XVIII w.

96. Akta różnych dóbr ziemskich oraz akta procesowe Pawła Benoego.

97. Archiwum Julianny i Franciszka Rzewuskich. Akta Eleonory Jabłonkowskiej oraz Franciszka i Julianny Rzewuskich.

98. Archiwum Julianny i Franciszka Rzewuskich. Akta i rachunki Franciszka i Julianny Rzewuskich XVIII/XIX w.

średnie, Jezierzany i Mieczyszczów.

99. Sumariusz do aktów majątkowych Bielskich i Skarbków oraz akta dóbr Obertyn.

100. Archiwum Jabłonowskich. Akta majątkowe Jabłonowskich i Rzewuskich.

101. Archiwum Julianny i Franciszka Rzewuskich. Akta Franciszka i Julianny Rzewuskich oraz Rafała Skarbka XVIII-XIX w.

102. Archiwum Jabłonowskich. Akta majątkowe Jabłonowskich z Bursztyna XIX w.

103. Archiwum Jabłonowskich. Akta majątkowe Jabłonowskich z Bursztyna XIX w.

104. Archiwum Jabłonowskich. Akta majątkowe Jabłonowskich z Bursztyna XIX w.

105. Archiwum Jabłonowskich. Akta majątkowe Jabłonowskich z Bursztyna XIX w.

106. Archiwum Jabłonowskich. Notaty Teresy Jabłonowskiej.

107. Archiwum Jabłonowskich. Sumariusz Archiwum Bursztyńskiego.

108. Archiwum Jabłonowskich. Sumariusz Archiwum Bursztyńskiego.

109. Archiwum Skarbków. Akta różnych dóbr ziemskich (m.in. Łaziska, Kościelec i Brzozdowce) XVII-XVIII w.

110. Archiwum Skarbków. Akta różnych dóbr ziemskich (m.in. Czyszki, Michalcze i Siemaszkowce) XVII-XVIII w.

111. Archiwum Skarbków. Akta dotyczące różnych spraw procesowych oraz akta dób Obertyn XVII-XVIII w.

112. Archiwum Skarbków. Akta dotyczące różnych spraw procesowych (m.in. między Rakowskimi, Kazanowskimi i Skarbkiem) oraz różne akta sądowe P. Benoego XVII-XVIII w.

113. Archiwum Skarbków. Akta dotyczące różnych spraw procesowych (m.in. Rusieckich i Kalinowskich). XVIII w.

114. Archiwum Skarbków. Akta dotyczące różnych spraw procesowych (m.in. między Kalinowskimi, Rusieckimi i Rożniatowskimi) XVI-XVIII w.

115. Archiwum Skarbków. Akta dotyczące sum zapisanych na dobrach Rożniatów XVII-XVIII w.

116. Archiwum Skarbków. Akta różnych dóbr (m.in. Swaryczowa, Brzośniowa i Zaborze) oraz dotyczące różnych spraw procesowych XVII-XVIII w.

117. Archiwum Skarbków. Akta dotyczące różnych spraw procesowych (m.in. o zbiegłych poddanych z dóbr Janów) XVII-XVIII w.

118. Archiwum Skarbków. Akta dotyczące różnych spraw procesowych XVII-XVIII w.

119. Archiwum Skarbków. Akta dotyczące różnych spraw procesowych (m.in. o sumy na dobrach Słobudka i Podhajczyki) XVI-XVIII w.

120. Archiwum Skarbków. Akta dotyczące sum na dobrach Podhajczyki oraz akta dotyczące różnych spraw procesowych XVII-XVIII w.

121. Archiwum Skarbków. Akta dotyczące różnych spraw procesowych oraz kwity odręczne na prowizje zapłacone przez różne osoby XVII-XVIII w.

122. Archiwum Skarbków. Kwity odręczne na prowizje zapłacone przez różne osoby XVIII w.

123. Archiwum Skarbków. Kwity odręczne na prowizje zapłacone przez różne osoby XVIII w.

124. Archiwum Skarbków. Kwity odręczne na prowizje zapłacone przez różne osoby oraz kwity różne XVI-XVIII w.

125. Archiwum Skarbków. Kwity różne i kontrakty dzierżawne XVII-XVIII w.

126. Archiwum Skarbków. Kontrakty różne, genealogie rodzin szlacheckich oraz plenipotencje w różnych sprawach XVII-XVIII w.

127. Archiwum Skarbków. Litterae missiles oraz akta różnych dóbr ziemskich (m.in. Baryczkowce, Sarzyńce i Jezupol) XVII-XVIII w.

128. Archiwum Skarbków. Litterae missiles oraz akta dóbr Mikliny, Kniatyn i Krassów XVII-XVIII w.

129. Archiwum Skarbków. Akta różnych dóbr (m.in. Brażyńce, Werbka i Mikntyńce). XVI-XVIII w.

130. Archiwum Skarbków. Akta różnych dóbr (m.in. Wierzchała, Holatyn, Gnojne) XVII-XVIII w.

131. Archiwum Skarbków. Akta różnych dóbr (m.in. Suszyca, Chyrowa, Czołchany) XVII-XVIII w.

132. Archiwum Skarbków. Akta różnych dóbr (m.in. Lubaczowa, Denciany, Ciemiedzyńce) oraz kontraty dzierżawne XVII-XVIII w.

133. Archiwum Skarbków. Kontrakty różne oraz akta dóbr Buczacz i Podhajce XVI-XVIII w.

134. Archiwum Skarbków. Akta różnych dóbr (m.in. Skawętyn, Albigowa, Ostrów) oraz litterae missiles XVII-XVIIII w.

135. Archiwum Skarbków. Inscriptiones variae oraz akta różne XVI-XVIII w.

136. Archiwum Skarbków. Stan czynny i bierny majątku Rafała i Teresy z Boguszów Skarbków, akta starostwa dźwinogodzkiego oraz akta różne XVII-XVIII w.

137. Archiwum Skarbków. Kalkulacje i korespondencja dotycząca starostwa dźwinogrodzkiego oraz akta wsi Krutybrodyńce XVII-XVIII w.

138. Archiwum Skarbków. Kwity wypłat dokonanych przez Jana Skarbka po Rafale i Konstancji Skarbkach, akta różnych dóbr królewskich (m.in. starostw czartowskiego i sołotwińskiego) oraz majątku Cieciszowskich i Obertyńskich XVI-XVIII w.

139. Archiwum Skarbków. Aka dotyczące różnych spraw procesowych XVII-XVIII w.

140. Archiwum Skarbków. Dekrety w sprawach różnych osób 1597-1765.

141. Archiwum Skarbków. Manifestacje i akta dotyczące różnych spraw procesowych XVII-XVIII w.

142. Archiwum Skarbków. Varia sądowe raz akta dotyczące różnych spraw sądowych XVI-XVIII w.

143. Archiwum Skarbków. Papiery do kalkulacji z dóbr Albigowa, Orzechowce i in. oraz różne pisma sądowe XVIII w.

144. Archiwum Skarbków. Akta dotyczące różnych spraw procesowych XVIII w.

145. Archiwum Skarbków. Akta dotyczące różnych spraw procesowych i dóbr ziemskich (m.in. Czyszki i Obertyn) oraz kwity i akta różne XVIII w.

146. Archiwum Skarbków. Kwietacje z różnymi osobami XVIII w.

147. Archiwum Skarbków. Kwietacje z różnymi osobami XVIII w.

148. Archiwum Skarbków. Kwietacje z różnymi osobami oraz dekrety różne w sprawach Jana Skarbka XVIII w.

149. Archiwum Bielskich. Akta różne dotyczące dóbr Albigowa oraz akta procesowe Bielskich XVIII w.

150. Archiwum Bielskich. Transakcje Bielskich z różnymi osobami oraz akta procesowe Bielskich i różnych osób XVIII w.

151. Archiwum Bielskich. Akta procesowe Bielskich oraz akta dotyczące kamienicy we Lwowie XVII-XVIII w.

152. Archiwum Bielskich. Inwentarze, sumariusze, kontrakty, kwity podatkowe i różne akta dotyczące kluczy lutomierskiego i bechcickiego oraz akta dotyczące rozgraniczenia dóbr Sosnów XVIII w.

153. Archiwum Bielskich. Akta procesowe o sumy na dobrach Sosnów i Sokołów oraz akta dóbr Złotniki XVI-XVIII w.

154. Archiwum Bielskich. Akta procesowe właścicieli klucza złotnickiego oraz sumariusze i kontrakty z Żydami na te dobra XVII-XVIII w.

155. Archiwum Jabłonowskich. Korespondencja Fryderyka Gentza z Florą Wrbna 1807-1825 i Teresą Jabłonowską 1807.

156. Archiwum Jabłonowskich. Spis listów odebranych i wysłanych 1870-1875.Fond 145 (Archiwum Jabłonowskich z Bursztyna): Część II:

1. Korespondencja Karoliny Jabłonowskiej z Wojnów. Listy od różnych osób 1795-1805.

2. Korespondencja Karoliny Jabłonowskiej z Wojnów. Listy od różnych osób 1806-1808.

3. Listy do Karoliny Jabłonowskiej z Wojnów 1808-1809 od różnych osób.

4. Listy do Karoliny Jabłonowskiej z Wojnów 1809-1811 od różnych osób.

5. Listy do Karoliny Jabłonowskiej z Wojnów 1811 od A. Szeptyckiej z Jabłonowskich.

6. Materiały do genealogii rodzin szlacheckich. Lit. A-C. Koniec XVIII w.

7. Materiały do genealogii rodzin szlacheckich. Lit. D-K. Koniec XVIII w.

8. Materiały do genealogii rodzin szlacheckich. Lit. L-R. Koniec XVIII w.

9. Materiały do genealogii rodzin szlacheckich. Lit. S-Z. Koniec XVIII w.

10. NN: „Memoires de mon Pére”. 1853.

11. Księga zawierająca opisy (inwentarze?) Studenicy, Busztyna, Biełobrzegu, Sornki i innych. 1734-1754.

12. Księga rejestracji korespondencji Jabłonowskich [przed 1860].

13. Księga rejestracji korespondencji Jabłonowskich [przed 1867].

14. NN: „Notes faites sur Homer en 1845”.

15. F. Jabłonowski: Historia Austrii 1756-1807. I poł. XIX w.

16. Rejestracja wydatków gospodarczych majątków Jabłonowskich 1909-1911.

17. Marie W. et sa soeur: „L’etoile de Raymond”. Romans. T. 1-2, 4-6. [przed 1846].

18. Wypisy z utworów różnych autorów (m.in. Fenelona i Lamartina). 1834 r.

19. Notatki Henrietty Drohojowskiej z literatury (fragmenty utworów różnych pisarzy). [1837].

20. Notatki Stanisława Jabłonowskiego (przemówienia, epigramy, wiersze). 1863.

21. Listy A. Szeptyckiej pisane do nieustalonych osób podczas pobytu za granicą (1769-1772).

22. Album z odpisami i tłumaczeniami różnych utworów literackich (m.in. Friedricha Schillera). 1859-1869.

23. Materiały dotyczące mitologii greckiej i rzymskiej. [II poł. XIX w.].

24. Wypisy z ksiąg Trybunału Lubelskiego, sądów grodzkich bełskich i kamienieckich w różnych sprawach majątkowych Jabłonowskich 1706-1734.

25. Wypisy i odpisy z literatury obcej i korespondencji różnych osób 1855-1856.

28. Księga rozchodów i dochodów majątków klucza Sokołowskiego 1856 r.

29. Materiały różne (wypisy z utworów literackich). I poł. XIX w.

30. Maria Karpińska: „Litterature francaise” do 1643 r. 1859 r.

31. Księga gospodarcza. 1907.

32. Album z odpisami wierszy Trembeckiego, I. Szymanowskiego, A. Naruszewicza, St. Potockiego i innych. I poł. XIX w.

33. Dziennik NN pisany w czasie pobytu w Wiedniu. 1874.

34. Album z odpisami wierszy autorów antycznych. Przed 1836 r.

35. Opis Lizbony. I poł. XIX w.

36. Materiały do historii Jabłonowskich XVIII-XIX w. (wspomnienia Stanisława Wincentego i Antoniego Barnaby Jabłonowskich, zapiski wojewody ruskiego Jana St. Jabłonowskiego).

37. Inwentarz wsi Święca z rachunkami dworskiej służby 1776-1819.

38. Rejestr najmowanych dworskich służących wsi Święca z rachunkami 1765-1823.

39. Schmidt-Weyma: Zapiski dotyczące działalności Metternicha. Poł. XIX w.

40. Zapiski geograficzne o krajach starożytnych. Poł. XIX w.

41. Genealogie rodów szlacheckich - herby Doliwa, Dołęga i in. Poł. XIX w.

42. Genealogie rodów szlacheckich - herby Bończa, Brochwicz i in. II poł. XIX w.

43. Genealogie rodów szlacheckich - herby Działosza i in. II poł. XIX w.

44. Genealogie rodów szlacheckich – herby Aksak, Belina i in. II poł. XIX w.

45. Genealogie rodów szlacheckich – herby Dryja i in. II poł. XIX w.

46. Malafreulein von Zedlitz: Wiersze. Poł. XIX w.

47. Abel Reiesal: „Melanges Asiatiques”. Poł. XIX w.

48. Informacje dotyczące życia i działalności Johanna Josefa Radetzkiego (1766-1858). Poł. XIX w.

49. Informacje dotyczące działalności ks. Eugeniusza Sabaudzkiego. Poł. XIX w.

50. Wypisy z II ks. Herodota o Egipcie. II poł. XIX w.

51. Notatki dotyczące historii dawnych Greków. II poł. XIX w.

52. Kasowa księga wydatków Aleksandra Jabłonowskiego 1889.

53. „Dates qui ont rapport aux evenements de la ere de quelques hommes illustres...”. Zapiski dot. marszałka Münnicha. II poł. XIX w.

54. „Tradditions que ont rapport a l’Histoire de Pologne...”. Rozprawa. II poł. XIX w.

55. „Calendrier des Fetes Romaines”. Rozprawa o świętach u starożytnych Rzymian. II poł. XIX w.

56. Wypisy NN z dzieł Homera. Poł. XIX w.

57. Wypisy NN z różnych dzieł dotyczące historii Francji VI-XVI w. Poł. XIX w.

58. Wypisy NN z dzieł Woltera. Poł. XIX w.

59. „Esprit du Memorial de Ste Helene par le Cte de Las Cases...” Poł. XIX w.

60. Dziennik, zawierający wypisy z literatury antycznej. I poł. XIX w.

61. Zbiór tekstów o tematyce religijnej. [1924].

62. J. Jabłonowska: Konspekty z historii Europy. Poł. XIX w.

63. Księga rejestracyjna korespondencji Jabłonowskich 1872-1873.64. Księga rachunkowa Jabłonowskich 1833-1842.

Pobieranie 455.91 Kb.

1   2   3   4   5
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna