Foreign internships/Praktikum im Ausland/Praktyki zagraniczne internships evaluationPobieranie 83.64 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar83.64 Kb.
Erasmus

Mobility/Mobilność 2012/13Foreign internships/Praktikum im Ausland/Praktyki zagraniczne
INTERNSHIPS EVALUATION/BEWERTUNG DURCH DEN PRAKTIKUMSBETRIEB/ EWALUACJA STAŻU

Name of the trainee/Imię i nazwisko stażysty
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Duration of the internship/Okres trwania stażu:
from/od…………………………………………………. till/do…………………………………………………………
Responsible person for the internship/Osoba odpowiedzialna za staż
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Please fill in the form with crosses in appropriate area. If you need to make notes, please write it on the back side.Criteria of evaluation

Bewertungskriterien

Kryteria ewaluacji

Very good

Sehr gut


Bardzo dobry

Good
Gut

dobry


Satisfactory
Befriedigend

satysfakcjonującySufficient
Ausreichend

wystarczającyMediocre
Mangelhaft

mierny


Inadequate
Ungenűgend

niedostareczny


Knowledge and work

Arbeits-und Lernverhalten/Nauka i praca
Generally

Allgemeines/Ogólnie

Punctuality

Pűnktlichkeit/Punktualność

Motivation/Disposal

Motivation/Lernbereitschaft

Motywacja/DyspozycyjnośćSelf-confidence

Zuverlässigkeit/Pewność siebie

Order/care

Ordnung/Sorgfalt/Porządek/staranność

Frageverhalten

Interest/Zainteresowanie

Persistence

Ausdauer/Wytrwałość

Independence

Selbstständigkeit/Niezależność

Prudence

Umsicht/Rozwaga

Concentration

Konzentration/Koncentracja

Attitude towards property and materials

Umgang mit Inventar und Material

Postawa wobec narzędzi pracy


Criteria of evaluation

Bewertungskriterien

Kryteria ewaluacji

Very good

Sehr gut


Bardzo dobry

Good
Gut

dobry


Satisfactory
Befriedigend

satysfakcjonującySufficient
Ausreichend

wystarczającyMediocre
Mangelhaft

mierny


Inadequate
Ungenűgend

niedostareczny


Professional competences

Fachliche Kompetenzen/Kompetencje zawodoweAbide by the hygiene rules

Einhaltung der Hygienebestimmungen

/Przestrzeganie zasad higieny

Abide by the work rules

Einhalten von Arbeitsabläufen

/Przestrzeganie obowiązkówAbide by the work pace and organisation

Einhaltung von Zeitvorgaben, Tempo /Przestrzeganie tempa I organizacji pracyAbide by the work quality

Arbeitsqualität/Przestrzeganie jakości pracyAttitude to costumers

Umgang mit Gästen

/Postawa wobec klientówUse of professional knowledge

Berufsspezifische Grundkenntnisse

Wykorzystanie wiedzy zawodowej

Social competences

Soziale Kompetenzen/kompetencje społeczne
Language skills (understanding and use)

Verständigungsbereitschaft, Einsatz der erlernten Fremdsprache

Umiejętność rozumienia i użycia języka

obcego

Adaptation abilities

Anpassungsfähigkeit/Zdolności adaptacyjne

Acceptance of criticism

Kritikfähigkeit/Przyjmowanie krytykiDiscipline

Disziplin/Dyscyplina

Team cooperation

Teamfähigkeit/Praca w zespole

Condact of work

Umgangsformen/Zachowanie w pracyFinal note/ Gesamtnote/ Ocena końcowa:


Receiving company signature

Unterschrift des Betriebes Date/ Datum/ /Data

Podpis firmy przyjmującejStamp/ Stempel/ Pieczęć
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna