Formularz a karta informacyjna dla: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczegoPobieranie 14.7 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar14.7 Kb.
Formularz A - karta informacyjna dla:

- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego
 

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego 

1

Numer wpisu

 A/15/06

2

Zakres przedmiotowy wniosku

Przedsięwzięcie polegające na odbudowie i rozbudowie istniejącej stacji paliw PKN ORLEN nr 1139 w Jedwabnem przy ulicy Przytulskiej na działkach o nr ewidencyjnych 532/11, 532/22 i 1447 położonych w obrębie miasta Jedwabne


3

Znak sprawy
4

Data złożenia

 31.03.2006

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

Pan Adam Maciejewski przedstawiciel Biura Projektów „Projekt System” sp. zo.o. ul. Bydgoska 27 86-061 BRZOZA działający w imieniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

 -informacja o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

- załącznik graficzny z zaznaczoną lokalizacją przedsięwzięcia i jego oddziaływania na środowisko- raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

7

Nazwa organu - adresata wniosku

 Urząd Miejski w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3 18-420 JEDWABNE

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

 Referat Budownictwa Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej , Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Jedwabnem , pokój nr 5 , tel . /0-86/ 2 172 328

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

 

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

 -

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

 -

12

Uwagi

 -

: zalaczniki -> art
art -> Przebudowa drogi gminnej nr 104467b kuzie – Charubin
art -> 1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego informację
art -> 1. Numer Identyfikatora Podatkowego składającego informację (pesel/nip)
art -> Zaproszenie ponowne do złożenia oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 euro
art -> Specyfikacja zamawianego sprzętu komputerowego `08 Załącznik nr 2 do siwz
art -> Przedmiar robot
art -> Warunki gwarancji I serwisu
art -> Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru projektów wskazanych do wsparcia informacyjno-promocyjnego
art -> Zarządzenie nr 42/07 WÓjta gminy łomża z dnia 24 września 2007 r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej
art -> 1 wojskowy szpital kliniczny z polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie Al. Racławickie 23

Pobieranie 14.7 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna