Formularz a karta informacyjna dla



Pobieranie 19.32 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar19.32 Kb.



Formularz A - karta informacyjna dla:


- wniosków o wydanie decyzji,

- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,

- wniosków o ustalenie programu dostosowawczego



Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostosowawczego

1

Numer wpisu

A/52/13

2

Zakres przedmiotowy wniosku

W sprawie wydania zezwolenia na wycinkę 2 sztuk drzew na działce ewid. 168/26 przy. ul. Słonecznej w Janikowie

3

Znak sprawy

RIT.OŚ.6131-40/2013

4

Data złożenia

27.08.2013r.

5

Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)

***********************************

6

Wyszczególnienie załączników do wniosku

Mapka.

7

Nazwa organu – adresata wniosku

Urząd Miejski w Janikowie, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo.

8

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Referat Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Janikowie, ul. Przemysłowa 6,pokój 220, tel. 52 35-14-419.

9

Informacja o sposobie zakończenia postępowania (numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

Wydanie decyzji – B/52/13

10

Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji

-

11

Numery innych kart w wykazie, dotyczących wnioskodawcy

-

12

Uwagi

-


Pobieranie 19.32 Kb.





©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna