Formularz A/52/09 Karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji, postanowieńPobieranie 13.75 Kb.
Data27.04.2016
Rozmiar13.75 Kb.

Formularz A/52/09
Karta informacyjna dla wniosków o wydanie decyzji, postanowień

Lp.

Wniosek o wydanie decyzji, wniosek o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosek o ustalenie programu dostawczego

1.

Numer wpisu

1

2.

Zakres przedmiotowy wniosku


Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew

3.

Znak sprawy

RGR-7635/66/09

4.

Data złożenia

09-11-2009 r.

5.

Dane wnioskodawcy ( imię i nazwisko lub nazwa

jednostki organizacyjnej, siedziba, adres, REGON)


Wiesław Konieczny
39-340 Padew Narodowa 264

6.

Wyszczególnienie załączników do wniosku

- kserokopia wypisu z rejestru

gruntów

7.

Nazwa organu – adresata wniosku

Wójt Gminy Padew Narodowa

8.

Miejsce przechowywania ( nazwa instytucji, nazwa


komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer

telefonu komórkowego)


UG Padew Narodowa -


– pok. nr 9 –

tel.(0-15)8514467


9.

Informacja o sposobie zakończenia postępowania


( numer wpisu w wykazie decyzji lub postanowień)

B/52/09

10.

Zastrzeżenia dotyczące udostępnienia informacji

11.

Numery innych kart w wykazie, dotyczących

wnioskodawcy

12.

Uwagi


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna