Formularz cenowy oferty dla Części IIPobieranie 32.44 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar32.44 Kb.

Znak sprawy: ZP/1/Dz.Wyd./2011 Załącznik Nr 1B do SIWZ

…………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY OFERTY dla Części II
Kalkulacja ceny ofertowej (CZĘŚĆ II):LP

Opis przedmiotu zamówienia

Cena netto
w PLN
za
jeden nakład

Szacunkowa ilość edycji, która będzie zamawiana w okresie realizacji umowy

Wartość netto w PLN
za realizację ilości wskazanej w kolumnie 3

( kol. 2 x kol. 3)Podatek VAT
(w %)

Wartość brutto (wartość netto
+ kwota podatku VAT)
( kol. 4 + kol. 5)
1

2

3

4

5

6

1


Zaproszenie:

- format A4, złożony


do formatu A5 (1 big),

- kolory 4+1,

- papier kreda 300 g.,

- lakier offsetowy,

- nakład: 350 szt.

10
23%2


Zaproszenie:

- format A4, złożony


do formatu A5 (1 big),

- kolory 4+1,

- papier kreda 300 g.,

- lakier offsetowy,

- nakład: 600 szt.

3
23%3


Zaproszenie:

- format A4, złożony


do formatu A5 (1 big),

- kolory 4+4,

- karton edixion 300 g.,

- lakier offsetowy,

- nakład: 600 szt.

3
23%4


Zaproszenie:

- format 20 cm (szer.)


x 21 cm (wys.) 1 big,

- kolory 4+1,

- karton edixion 300 g.,

- lakier offsetowy,

- nakład: 350 szt.

3
23%5


Ulotka informacyjna do wystawy Zbuntowany talent. Gabriela Zapolska:

- format: A6,

- kolory 4+4,

- papier kreda matowa

100-150 g.,

- nakład 1000 egz.

- Oddanie do druku: w dniu

podpisaniu umowy1
23%6


Ulotka/ Przewodnik po wystawie Portret podwójny. Leonor Fini/Konstanty A. Jeleński:

- format 50 cm (szer.)


x 21 cm (wys.) 4 bigi,

- kolory 4+4

- papier kreda matowa 90 g,

- nakład 1000 egz. (800 egz.


wersja polskojęzyczna
/200 wersja anglojęzyczna)

- Oddanie do druku


lipiec/sierpień.

1
23%7


Karta jubileuszowa Muzeum Andrzeja Struga:

- format 14.5 cm x 21 cm,

- papier kreda 300 g.,

- kolory 4+1,

- lakier offsetowy,

- nakład: 500 egz.

- Oddanie do druku
kwiecień/maj.

1
23%8


Plakat na Niedzielny Piknik Literacki, czyli Dzień Dziecka z książką:

- format B3,

- kolory 4 (cmyk) +0,

- papier kreda 150 g.,

- nakład 250 szt.

- Oddanie do druku


kwiecień/maj.

1
23%
Ogółem brutto (suma wszystkich ośmiu pozycji z kolumny 6):

UWAGA: Wartość poz. ogółem należy przenieść do formularza oferty!
..........................................................

/miejscowość, data/

............................................................................................

/podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionychdo reprezentowania Wykonawcy(ów)/

Pobieranie 32.44 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna