Formularz cenowyPobieranie 75.58 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar75.58 Kb.
Załącznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy: 13/2011

FORMULARZ CENOWY

Sposób przedstawienia oferty oraz obliczania ceny:


Lp.

Opis czynności przy wykonywaniu usługi

Wartość netto (za całość zamówienia)

Kwota podatku VAT, stawka

Wartość brutto

A

B

C

D

E

Film pt: „ABC miłości”

1.

Ocena jakościowa optycznej ścieżki dźwiękowej na podstawie plików wav odczyt optyczny 24k/s


2.

Ocena jakościowa obrazu optycznej ścieżki dźwiękowej na podstawie plików (low-res- 720x576 pix – po zeskanowaniu)


3.

Ocena jakościowa obrazu optycznej ścieżki dźwiękowej wraz z określeniem parametrów skanowania filmu w rozdzielczości 4K


4.

Optymalizacja analizy obrazu ścieżki dźwiękowej do uzyskania zapisu plikowego optycznej ścieżki dźwiękowej. Testy doboru parametrów skanowania wraz z konsultantem


5.

Konwersja plikowego obrazu optycznej ścieżki dźwiękowej do postaci plikowej zapisu fonii w formacie liniowym wav 48kHz


6.

Konwersja pliku 4K dpx log do pliku JPEG 2000 wraz z korekcją gęstościową w rozdzielczości 4K


7.

Zakodowanie paczki DCP obraz i dźwięk w formacie JPEG 2000 wybranych filmów

8.

Kontrola techniczna paczki DCP w kinie z projekcją w standardzie DCI 2K


RAZEM


Film pt: „Ada to nie wypada”

1.

Ocena jakościowa optycznej ścieżki dźwiękowej na podstawie plików wav odczyt optyczny 24k/s


2.

Ocena jakościowa obrazu optycznej ścieżki dźwiękowej na podstawie plików (low-res- 720x576 pix – po zeskanowaniu)


3.

Ocena jakościowa obrazu optycznej ścieżki dźwiękowej wraz z określeniem parametrów skanowania filmu w rozdzielczości 4K.


4.

Optymalizacja analizy obrazu ścieżki dźwiękowej do uzyskania zapisu plikowego optycznej ścieżki dźwiękowej. Testy doboru parametrów skanowania wraz z konsultantem.


5.

Konwersja plikowego obrazu optycznej ścieżki dźwiękowej do postaci plikowej zapisu fonii w formacie liniowym wav 48kHz


6

Konwersja pliku 4K dpx. log do pliku JPEG 2000 wraz z korekcją gęstościową w rozdzielczości 4K


7.

Zakodowanie paczki DCP obraz i dźwięk w formacie JPEG 2000 wybranych filmów


8.

Kontrola techniczna paczki DCP w kinie z projekcją w standardzie DCI 2K


RAZEM


Film pt: „Fredek uszczęśliwia świat”

1.

Ocena jakościowa optycznej ścieżki dźwiękowej na podstawie plików wav odczyt optyczny 24k/s


2.

Ocena jakościowa obrazu optycznej ścieżki dźwiękowej na podstawie plików (low-res- 720x576 pix – po zeskanowaniu).


3.

Ocena jakościowa obrazu optycznej ścieżki dźwiękowej wraz z określeniem parametrów skanowania filmu w rozdzielczości 4K.


4.

Optymalizacja analizy obrazu ścieżki dźwiękowej do uzyskania zapisu plikowego optycznej ścieżki dźwiękowej. Testy doboru parametrów skanowania wraz z konsultantem.


5.


Konwersja plikowego obrazu optycznej ścieżki dźwiękowej do postaci plikowej zapisu fonii w formacie liniowym wav 48kHz


6.

Konwersja pliku 4K dpx log do pliku JPEG 2000 wraz z korekcją gęstościową w rozdzielczości 4K


7.


Zakodowanie paczki DCP obraz i dźwięk w formacie JPEG 2000 wybranych filmów


8.

Kontrola techniczna paczki DCP w kinie z projekcją w standardzie DCI 2K


RAZEM


Film pt „Dwie Joasie”

1.

Ocena jakościowa optycznej ścieżki dźwiękowej na podstawie plików wav odczyt optyczny 24k/s


2.

Ocena jakościowa obrazu optycznej ścieżki dźwiękowej na podstawie plików (low-res- 720x576 pix – po zeskanowaniu)


3.

Ocena jakościowa obrazu optycznej ścieżki dźwiękowej wraz z określeniem parametrów skanowania filmu w rozdzielczości 4K


4.

Optymalizacja analizy obrazu ścieżki dźwiękowej do uzyskania zapisu plikowego optycznej ścieżki dźwiękowej. Testy doboru parametrów skanowania wraz z konsultantem


5.

Konwersja plikowego obrazu optycznej ścieżki dźwiękowej do postaci plikowej zapisu fonii w formacie liniowym wav 48kHz


6.

Konwersja pliku 4K dpx. log do pliku JPEG 2000 wraz z korekcją gęstościową w rozdzielczości 4K


7.

Zakodowanie paczki DCP obraz i dźwięk w formacie JPEG 2000 wybranych filmów


8.

Kontrola techniczna paczki DCP w kinie z projekcją w standardzie DCI 2K


RAZEM


Film pt: „Ludzie Wisły”

1.

Ocena jakościowa optycznej ścieżki dźwiękowej na podstawie plików wav odczyt optyczny 24k/s


2.

Ocena jakościowa obrazu optycznej ścieżki dźwiękowej na podstawie plików (low-res- 720x576 pix – po zeskanowaniu)


3.

Ocena jakościowa obrazu optycznej ścieżki dźwiękowej wraz z określeniem parametrów skanowania filmu w rozdzielczości 4K


4.

Optymalizacja analizy obrazu ścieżki dźwiękowej do uzyskania zapisu plikowego optycznej ścieżki dźwiękowej. Testy doboru parametrów skanowania wraz z konsultantem


5.

Konwersja plikowego obrazu optycznej ścieżki dźwiękowej do postaci plikowej zapisu fonii w formacie liniowym wav 48kHz


6.

Konwersja pliku 4K dpx. log do pliku JPEG 2000 wraz z korekcją gęstościową w rozdzielczości 4K


7.

Zakodowanie paczki DCP obraz i dźwięk w formacie JPEG 2000 wybranych filmów


8.

Kontrola techniczna paczki DCP w kinie z projekcją w standardzie DCI 2K


RAZEM

…………………………………………………..Data i podpis Wykonawcy
Pobieranie 75.58 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna